Zamknij mobilną wersję WCAG

Kurier Powiatowy

Zasady publikacji artykułów na łamach „Kuriera Powiatowego”
1. Materiały po wcześniejszym uzgodnieniu należy przesyłać najpóźniej do dziesiątego dnia każdego miesiąca na adres: promocja@starostwo.lezajsk.pl
2. Do artykułu należy dołączyć zdjęcia nie mniejsze niż 1MB ilustrujące opisywane wydarzenie.
3. Redakcja nie gwarantuje tego, iż dany artykuł zostanie zamieszczony w wydaniu najbliższym terminowi ich przesłania.
4. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania artykułów i zmiany tytułów oraz nie zwraca materiałów niezamówionych.

Zasady zamieszczania reklam w „Kurierze Powiatowym”
Za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń Redakcja nie bierze odpowiedzialności

Stawki ogłoszeń płatnych w „Kurierze Powiatowym”
Stawki ogłoszeń płatnych w „Kurierze Powiatowym” - Starostwa Powiatowego w Leżajsku
Pobierz

Adres redakcji:
„Kurier Powiatowy”
Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego
w Leżajsku
ul. M. Curie-Skłodowskiej
37-300 Leżajsk
tel. 17 240 45 72
e-mail: promocja@starostwo.lezajsk.pl

Numery Kuriera Powiatowego

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005