Zamknij mobilną wersję WCAG- Starostwo Powiatowe w Leżajsku
 • Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Kontakt

Dane urzędu

Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. M. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. 17 240 45 00
fax 17 240 45 09
e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl

Powiat Leżajski NIP: 816 -16 -73 -228, REGON: 690581360
Starostwo Powiatowe w Leżajsku NIP: 816 -14 -53 -662, REGON: 690586468

Nowe numery kont

 •  75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 (opłaty komunikacyjne, ochrona środowiska, dzienniki budowy, opłaty skarbowe itp.);
 • 48 9187 0001 2001 0005 7163 0004 (opłaty geodezyjne)

Numery kont aktywne do 30 września 2021 r.

 • 68 1240 1268 1111 0010 9637 4682 (opłaty komunikacyjne, ochrona środowiska, dzienniki budowy, opłaty skarbowe itp.);
 • 90 1240 1268 1111 0010 9637 4868 (opłaty geodezyjne)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka

Budynek A

Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. M. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
Godz. pracy urzędu: pon - pt 7:30 - 15:30
tel. 17 240 45 00
fax 17 240 45 09
e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl

Wydział Komunikacji i Transportu godz. pracy: od poniedziałku do piątku: 7.30 - 14.45

Kasa: godz. pracy: poniedziałek 7.40 -15.00, pozostałe dni robocze 7.40 - 14.45

Budynek B

Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. M.C. Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
Godz. pracy urzędu: pon - pt 7:30 - 15:30
tel. 17 2404 550
fax 17 2404 552
e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl

Budynek A

BUDYNEK A UL. KOPERNIKA 8
Centrala budynek A 0172404 500
Fax Starostwo 0172404 509
WEW. Z MIASTA ABONENT OSOBY
530 0172404 530 OR Sekretariat
Starosta
Wicestarosta
501 0172404 501 Członek Zarządu Powiatu
533 0172404 533 SK Sekretarz
525 0172404 537 SF Skarbnik
534 0172404 534 Kancelaria Prawna

REFERAT BUDŻETOWY

547 0172404 547 RB Planowanie i analiza budżetu

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ODDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

505 0172404 505 OR Kierownik, Kadry
505 0172404 505 OR Kadry, fundusz świadczeń socjalnych, archiwum
500 0172404 500 OR Obsługa interesantów - centrala
503 0172404 503 OR Kancelaria ogólna, IN/A Pełnomocnik Informacji Niejawnych
517 0172404 517 OR Archiwum
507 0172404 507 OR Nieodpłatna pomoc prawna

PEŁNOMOCNIK ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

505 0172404 505 SJ Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

536 0172404 536 OR Kierownik
504 0172404 504 OR BHP, gospodarczy,
OR Kierowca

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

510 0172404 510 GN Naczelnik
511 0172404 511 GN Scalenia
512 0172404 512 GN Urządzanie i ochrona gruntów rolnych
513 0172404 513 GN Gospodarka Gruntami Powiatu i Skarbu Państwa
514 0172404 514 GN Ewidencja Gruntów Nowa Sarzyna
515 0172404 515 GN Ewidencja Gruntów Grodzisko, Miasto Leżajsk
516 0172404 516 GN Ewidencja Gruntów Kuryłówka, Gmina Leżajsk

WYDZIAŁ GN, Oddział Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

541 0172404 541 GN PODGiK, Kierownik
540 0172404 540 GN PODGiK, Narady koordynacyjne, zgłoszenia prac geodezyjnych
542 0172404 542 GN PODGiK
543 0172404 543 GN PODGiK, obsługa geodetów
544 0172404 544 GN PODGiK, sprzedaż map

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

520 0172404 520 KT Naczelnik
524 0172404 524 KT Rejestracja pojazdów
521 0172404 521 KT Licencje, zezwolenia, instruktorzy, OSK
522 0172404 522 KT Rejestracja pojazdów
523 0172404 523 KT Prawo jazdy
519 0172404 519 KT Wydawanie dokumentów

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

526 0172404 526 FK Finanse
537 0172404 537 FK Naczelnik
527 0172404 527 FK VAT
528 0172404 528 FK Płace
529 0172404 529 FK Kasa

BIURO OBSŁUGI RADY I ZARZĄDU POWIATU

Przewodniczący Rady Powiatu
535 0172404 535 RZ Biuro Obsługi Rady i Zarządu

BIURO AUDYTU I KONTROLI

502 0172404 502 Biuro Audytu i Kontroli

REFERAT INFORMATYKI

506 0172404 506 IP Biuro Informatyki

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

508 0172404 508 RK Powiatowy Rzecznik Konsumentów Informacja publiczna, BIP

PEŁNOMOCNIK ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

545 0172404 545 ZP Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych

Budynek B

Budynek B Ul. M.C. SKŁODOWSKIEJ 8
Centrala Budynek B 0172404550
FAX Budynek B 0172404-552
WEW. Z MIASTA ABONENT OSOBY

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

558 0172404 558 AB Naczelnik Wydziału
553 0172404 553 AB Sieci, przyłącza
554 0172404 554 AB Miasto Leżajsk, Brzóza Królewska
555 0172404 555 AB Gmina Nowa Sarzyna
556 0172404 556 AB Gmina Leżajsk
557 0172404 557 AB Gmina Grodzisko Dolne, Gmina Kuryłówka, Miasto Nowa Sarzyna
550 0172404 550 AB Obsługa adm., ochrona zab.

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

559 0172404 559 EZ Naczelnik
563 0172404 563 EZ edukacja
563 0172404 563 EZ zdrowie, wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa, ewidencja stowarzyszeń, wypisy z ewidencji klubów sportowych

WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY

570 0172404 570 PW Naczelnik- promocja, współpraca z organizacjami pozarządowymi
571 0172404 571 PW kultura, współpraca, promocja, sport
572 0172404 572 "Kurier Powiatowy", promocja, turystyka

BIURO ROZWOJU I INWESTYCJI

560 0172404 560 RI Kierownik
561 0172404 561 RI Inwestycje kubaturowe
562 0172404 562 RI Inwestycje drogowe

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

568 0172404 568 ZK Kierownik
567 0172404 567 Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna
568 0172404 568 Fax – Zarządzanie kryzysowe

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

580 0172404 580 OŚ Naczelnik
581 0172404 581 OŚ Gospodarka wodno-ściekowa, geologia
582 0172404 582 OŚ Leśnictwo, rolnictwo, ochrona środowiska

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

583 0172404 583 Inspektor Ochrony Danych