Zamknij mobilną wersję WCAG- Starostwo Powiatowe w Leżajsku
 • Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

Kontakt

Dane urzędu

Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. M. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. 17 240 45 00
fax 17 240 45 09
e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl

Powiat Leżajski NIP: 816 -16 -73 -228, REGON: 690581360
Starostwo Powiatowe w Leżajsku NIP: 816 -14 -53 -662, REGON: 690586468

Numery kont
  - 68 1240 1268 1111 0010 9637 4682 (opłaty komunikacyjne, ochrona środowiska, dzienniki budowy, opłaty skarbowe itp.)
  - 90 1240 1268 1111 0010 9637 4868 (opłaty geodezyjne)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka

Budynek A

Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. M. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
Godz. pracy urzędu: pon - pt 7:30 - 15:30
tel. 17 240 45 00
fax 17 240 45 09
e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl

Wydział Komunikacji i Transportu godz. pracy: od poniedziałku do piątku: 7.30 - 14.45

Kasa: godz. pracy: poniedziałek 7.40 -15.00, pozostałe dni robocze 7.40 - 14.45

Budynek B

Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. M.C. Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
Godz. pracy urzędu: pon - pt 7:30 - 15:30
tel. 17 2404 550
fax 17 2404 552
e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl

Budynek A

BUDYNEK A UL. KOPERNIKA 8
Centrala budynek A 0172404 500
Fax Starostwo 0172404 509
WEW.Z MIASTAABONENTOSOBY
5300172404 530OR SekretariatS. Jaskółowska
StarostaM. Śliż
WicestarostaL. Czenczek
5330172404 533SK SekretarzK. Kryla
5250172404 525SF SkarbnikZ. Such
5340172404 534Kancelaria Prawna

REFERAT BUDŻETOWY

5470172404 547RB Planowanie i analiza budżetu

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ODDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

5050172404 505OR Kierownik, KadryJ. Daź
5050172404 505OR Kadry, fundusz świadczeń socjalnych, archiwum
5000172404 500OR Obsługa interesantów - centrala
5030172404 503OR Kancelaria ogólna, IN/A Pełnomocnik Informacji Niejawnych
5170172404 517OR Archiwum

PEŁNOMOCNIK ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

5050172404 505SJ Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

5360172404 536OR KierownikW. Żak
5360172404 536Administrowanie budynkami, zaopatrzenie
5040172404 504OR BHP, gospodarczy,
OR Kierowca

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

5100172404 510GN NaczelnikM. Harpula
5110172404 511GN Scalenia
5120172404 512GN Urządzanie i ochrona gruntów rolnych
5130172404 513GN Gospodarka Gruntami Powiatu i Skarbu Państwa
5140172404 514GN Ewidencja Gruntów Nowa Sarzyna
5150172404 515GN Ewidencja Gruntów Grodzisko, Miasto Leżajsk
5160172404 516GN Ewidencja Gruntów Kuryłówka, Gmina Leżajsk

WYDZIAŁ GN, Oddział Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

5410172404 541GN PODGiK, KierownikM. Giża
5400172404 540GN PODGiK, Referat ZUP
5420172404 542GN PODGiK, Referat ZUDP
5430172404 543GN PODGiK, Referat Dokumentacji

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

5200172404 520KT NaczelnikP. Daź
5240172404 524KT Rejestracja pojazdów
5210172404 521KT Licencje, zezwolenia, instruktorzy, OSK
5220172404 522KT Rejestracja pojazdów
5230172404 523KT Prawo jazdy
5190172404 519KT Wydawanie dokumentów

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

5260172404 526FK Finanse
5370172404 537FK NaczelnikJ. Marciniak
5270172404 527FK VAT
5280172404 528FK Płace
5290172404 529FK Kasa

BIURO OBSŁUGI RADY I ZARZĄDU POWIATU

Przewodniczący Rady PowiatuA. Wylaź
5350172404 535RZ Biuro Obsługi Rady i Zarządu
5460172404 546Sala Posiedzeń

REFERAT INFORMATYKI

5060172404 506IP Biuro Informatyki

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

5080172404 508RK Powiatowy Rzecznik Konsumentów Informacja publiczna, BIP

PEŁNOMOCNIK ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

5450172404 545ZP Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych

Budynek B

Budynek B Ul. M.C. SKŁODOWSKIEJ 8
Centrala Budynek B 0172404550
FAX Budynek B 0172404-552
WEW.Z MIASTAABONENTOSOBY
5690172404 569Członek Zarządu PowiatuK. Trębacz

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

5580172404 558AB Naczelnik WydziałuT. Wojtyna
5530172404 553AB Sieci, przyłącza
5540172404 554AB Miasto Leżajsk, Brzóza Królewska
5550172404 555AB Gmina Nowa Sarzyna
5560172404 556AB Gmina Leżajsk
5570172404 557AB Gmina Grodzisko Dolne, Gmina Kuryłówka, Miasto Nowa Sarzyna
5500172404 550AB Obsługa adm., ochrona zab.

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

5590172404 559EZ NaczelnikA. Kryla
5630172404 563EZ edukacja
5630172404 563 EZ zdrowie, wydawanie pozwoleń na sprowadznie zwłok i szczątków z obcego państwa, ewidencja stowarzyszeń

WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY

5700172404 570PW Naczelnik- promocja, współpraca z organizacjami pozarządowymiK. Ćwikła
5710172404 571 PW kultura, współpraca, promocja, sport
5720172404 572"Kurier Powiatowy", promocja, turystyka

BIURO ROZWOJU I INWESTYCJI

5600172404 560RI KierownikG. Mazgaj
5610172404 561RI Inwestycje kubaturowe
5620172404 562RI Inwestycje drogowe

BIURO AUDYTU I KONTROLI

5660172404 566AK Kierownik – audytor, kontrola

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

5680172404 568ZK KierownikSt. Chmura
5670172404 567Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna
5680172404 568Fax – Zarządzanie kryzysowe

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

5800172404 580OŚ NaczelnikM. Zebzda
5810172404 581OŚ Gospodarka wodno-ściekowa, geologia
5820172404 582OŚ Leśnictwo, rolnictwo, ochrona środowiska

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

5830172404 583Inspektor Ochrony Danych