Zamknij mobilną wersję WCAG

Kontakt

Dane urzędu

Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. M. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. 17 240 45 00
fax 17 240 45 09
e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl

Powiat Leżajski NIP: 816 -16 -73 -228, REGON: 690581360
Starostwo Powiatowe w Leżajsku NIP: 816 -14 -53 -662, REGON: 690586468

Nowe numery kont

  •  75 9187 0001 2001 0005 7163 0003 (opłaty komunikacyjne, ochrona środowiska, dzienniki budowy, opłaty skarbowe itp.);
  • 48 9187 0001 2001 0005 7163 0004 (opłaty geodezyjne)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka

Budynek A

Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. M. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
Godz. pracy urzędu: pon - pt 7:30 - 15:30
tel. 17 240 45 00
fax 17 240 45 09
e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl

Wydział Komunikacji i Transportu godz. pracy: od poniedziałku do piątku: 7.30 - 14.45

Kasa: godz. pracy: poniedziałek 7.40 -15.00, pozostałe dni robocze 7.40 - 14.45

Budynek B

Starostwo Powiatowe w Leżajsku
ul. M.C. Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
Godz. pracy urzędu: pon - pt 7:30 - 15:30
tel. 17 2404 550
fax 17 2404 552
e-mail: powiat@starostwo.lezajsk.pl

Budynek A

BUDYNEK A UL. KOPERNIKA 8
Centrala budynek A 17 2404 500
Fax Starostwo 17 2404 509
WEW.Z MIASTAABONENTOSOBY
53017 2404 530OR Sekretariat
Starosta
Wicestarosta
50117 2404 501Członek Zarządu Powiatu
53317 2404 533SK Sekretarz
52517 2404 525SF Skarbnik
53417 2404 534Kancelaria Prawna

REFERAT BUDŻETOWY

54717 2404 547RB Planowanie i analiza budżetu

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ODDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

50517 2404 505OR Kierownik, Kadry
50517 2404 505OR Kadry, fundusz świadczeń socjalnych, archiwum
50017 2404 500OR Obsługa interesantów - centrala
50317 2404 503OR Kancelaria ogólna, IN/A Pełnomocnik Informacji Niejawnych
51717 2404 517OR Archiwum
50717 2404 507OR Nieodpłatna pomoc prawna

PEŁNOMOCNIK ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

50517 2404 505SJ Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

53617 2404 536OR Kierownik
50417 2404 504OR BHP, gospodarczy,
OR Kierowca

WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

51017 2404 510GN Naczelnik
51117 2404 511GN Scalenia
51217 2404 512GN Urządzanie i ochrona gruntów rolnych
51317 2404 513GN Gospodarka Gruntami Powiatu i Skarbu Państwa

WYDZIAŁ Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

54117 2404 541DK PODGiK, Naczelnik
54017 2404 540DK PODGiK, Narady koordynacyjne, zgłoszenia prac geodezyjnych
54217 2404 542DK PODGiK
54317 2404 543DK PODGiK, obsługa geodetów
54417 2404 544DK PODGiK, sprzedaż map
51417 2404 514DK Ewidencja Gruntów Nowa Sarzyna
51517 2404 515DK Ewidencja Gruntów Gmina Leżajsk
51617 2404 516DK Ewidencja Gruntów Gmina Kuryłówka, Miasto Leżajsk, Gmina Grodzisko Dolne

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

52017 2404 520KT Naczelnik
52417 2404 524KT Rejestracja pojazdów
52117 2404 521KT Licencje, zezwolenia, instruktorzy, OSK
52217 2404 522KT Rejestracja pojazdów
52317 2404 523KT Prawo jazdy
51917 2404 519KT Wydawanie dokumentów

WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

52617 2404 526FK Finanse
53717 2404 537FK Naczelnik
52717 2404 527FK VAT
52817 2404 528FK Płace
52917 2404 529FK Kasa

BIURO OBSŁUGI RADY I ZARZĄDU POWIATU

Przewodniczący Rady Powiatu
53517 2404 535RZ Biuro Obsługi Rady i Zarządu

BIURO AUDYTU I KONTROLI

50217 2404 502Biuro Audytu i Kontroli

REFERAT INFORMATYKI

50617 2404 506IP Referat Informatyki

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

50817 2404 508RK Powiatowy Rzecznik Konsumentów Informacja publiczna, BIP

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

58317 2404 583Inspektor Ochrony Danych

Budynek B

Budynek B Ul. M.C. SKŁODOWSKIEJ 8
Centrala Budynek B 17 2404 550
FAX Budynek B 17 2404 552
WEW.Z MIASTAABONENTOSOBY

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

55817 2404 558AB Naczelnik Wydziału
55317 2404 553AB Sieci, przyłącza
55417 2404 554AB Gmina Grodzisko Dolne, Gmina Kuryłówka, Miasto Nowa Sarzyna
55517 2404 555AB Gmina Nowa Sarzyna
55617 2404 556AB Gmina Leżajsk
55717 2404 557AB Miasto Leżajsk, Brzóza Królewska
55017 2404 550AB Obsługa adm., ochrona zab.

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

55917 2404 559EZ Naczelnik
56317 2404 563EZ edukacja
56317 2404 563EZ zdrowie, wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa, ewidencja stowarzyszeń, wypisy z ewidencji klubów sportowych

WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY

57017 2404 570PW Naczelnik- promocja, współpraca z organizacjami pozarządowymi
57117 2404 571 PW kultura, współpraca, promocja, sport
57217 2404 572"Kurier Powiatowy", promocja, turystyka

WYDZIAŁ INWESTYCJI

56017 2404 560RI Kierownik
56117 2404 561RI Inwestycje kubaturowe
56217 2404 562RI Inwestycje drogowe

BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

56817 2404 568ZK Kierownik
56717 2404 567Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna
56817 2404 568Fax – Zarządzanie kryzysowe

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

58017 2404 580OŚ Naczelnik
58117 2404 581OŚ Gospodarka wodno-ściekowa, geologia
58217 2404 582OŚ Leśnictwo, rolnictwo, ochrona środowiska

REFERAT ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

54517 2404 545ZP Referat ds. Zamówień Publicznych