Zamknij mobilną wersję WCAG

Partnerzy Powiatu

  1. Rejonowa Administracja Państwowa w Pereczynie, obwód Zakarpacki

Rejon Pereczyński położony jest w obwodzie Zakarpackim, przy granicy Słowackiej w sąsiedztwie pięciu rejonów, częściowo obejmując dolinę Użańską i całkowicie Turiańska. Powierzchnia 631,1 km2, ludność 32 tyś. 24 miejscowości podporządkowane są 14 radom wiejskim. Centrum administracyjne to Pereczyn. Klimat łagodny, umiarkowano kontynentalny, ¾ terenów obejmują góry okryte lasem. Przez rejon płyną czyste rzeki i potoki m.in. Uż, Turia, Tryczka, Liutianka i inne. Dolina otoczona jest szeregiem pięknych wodospadów, znajduje się tu „ Szypot”  największy wodospad Zakarpacia. Na jej terenie znajdują się zapasy kopalin użytecznych, 14 źródeł oraz szyb wód mineralnych. Przemysł leśny, leśno- chemiczny, budowa maszyn, produkcyjno handlowe zakłady są najważniejszymi gałęziami przemysłu. Na terenie działa 11 uzdrowisk leczniczo-sportowych. Stopniowo rejon Pereczyński, a szczególnie Dolina Turiańska, stają się strefą uzdrowiskową Zakarpacia. W 2005 roku została podpisana umowa o współpracy w dziedzinach: kulturalnej, gospodarczej, informacji i turystyki.

W latach 2006-2007 zrealizowano projekt „Walory turystyczne i kulturowe Ziemi Leżajskiej i Pereczyńskiej szansą na lepsze wykorzystanie potencjału regionalnego” w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006, zarządzanego przez Euroregion Karpacki Polska. Partnerami projektu byli: Starostwo Powiatowe  w Leżajsku, Rejonowa Administracja w Pereczynie, Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku oraz Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.

  1. Rejonowa Administracja Państwowa w Dolinie, obwód Iwano-Frankowski

Rejon Dolyna jest położony w północno-zachodniej części obwodu Iwano-Frankowskiego w podgórzu karpackich gór. Północno-wschodnia część rejonu składa się z równin, a  południowo-zachodnia część należy do zewnętrznych Karpat nazwanych Gorgans. W przybliżeniu około 100 tysięcy osób zamieszkuje teren 156 tysięcy hektarów. Klimat rejonu jest umiarkowany z łagodną zimą i ciepłymi latami. Średnia temperatura w styczniu to -4 stopnie Celsjusza  do -12. W lipcu temperatury wahają się od  18 stopni Celsjusza  do 23.

Karpackie górskie lasy bogate są w poziomki, maliny, jeżyny, żurawiny jak również w dziką zwierzynę włączając jelenia, niedźwiedzia. W 2006 roku została podpisana umowa  o współpracy w zakresie rozwoju kontaktów socjalno- ekonomicznych, handlowych, naukowo-technicznych i kulturalnych.

  1. Rejonowa Administracja w Pyriatynie, obwód Połtawski

Rejon Pyriatyński znajduje się na Ukrainie w obwodzie połtawskim. Rejon zamieszkuje 34,4 tysiąca mieszkańców. Powierzchnia rejonu wynosi 0,9 tys.km2 co stanowi 3,1% powierzchni obwodu połtawskiego.  Stolicą rejonu jest miasto Pyriatyń  położone 155 km na wschód od Kijowa na szlaku do Charkowa i 197 km na północ od Połtawy. Pyriatyń leży nad rzeką Udaj. Pierwsze wzmianki o Pyriatyniu sięgają 1154 roku kiedy to został założony jako miasto-forteca. Obecnie miasto liczy ok. 16 tysięcy mieszkańców. Jest siedzibą władz rejonu pyriatyńskiego. Ośrodek przemysłu spożywczego. Pyriatyński Rejon ma status ekologicznie czystego obszaru. 30 listopada 2007 r. pomiędzy Rejonem Pyriatyńskim, a Powiatem Leżajskim została podpisana umowa w zakresie współpracy ekonomicznej, naukowo-technicznej i kulturalno-humanitarnej.

  1. Rejonowa Administracja w Kujbyszewie, obwód Zaporoski

Kujbyszewski rejon położony jest na wschodzie Zaporożskiego obwodu, graniczy z rejonami: Połogiwskim, Gulajpilskym, Czernichowskim, Berdianskym, Roziwskym i Wołodarskym rejonem Donieckiego obwodu. Rejon znajduje się na Przyszowskim płaskowyżu z jej najwyższym punktem Bilmak-Mohyła (324 m. nad poziomem morza). Terytorium rejonu wynosi 1335 km2 . Długość rejonu od zachodu na wschód – 60 km, z południa na północ – 56 km. Odległość od centrum obwodu wynosi 132 km. Przez terytorium rejonu przepływa 13 rzek ogólnej długości 170 km, największa – Berda, wpada do Morza Azowskiego i bierze swój początek obok wioski Zrazkowe. Jest to rejon bogaty w jeziora, ogólna powierzchnia ich wynosi 600 ha. Rejon zalicza się do stepowego obszaru, chociaż ma półtora tysiąca hektarów lasów. Dwóm miejskim i 13 wiejskim radom podporządkowane są 41 miejscowości. Miejscowy samorząd reprezentuje l rejonowa, 2 miejskie i 13 wiejskich rad.

Liczebność ludności według ogólnoukraińskiego spisu  ludności to na 01.01.2003 roku 27 tys. osób. W 2004 roku został podpisana umowa o współpracy w następujących obszarach: przemysłu, transportu i handlu, nauki, techniki , kultury i sztuki,  rozwoju turystyki i sportu.

  1. Rejonowa Administracja Samorządowa w Chokhatauri, rejon Guria

Powiat Chokhatauri położony jest w zachodniej części Gruzji, na południe od Niziny Kolkheti. Należy do najmniejszego rejonu administracyjnego Guria. Składa się z małego miasta oraz 61 wsi. Jego powierzchnia wynosi 822 km²; jest to teren w większości górski, zamieszkiwany przez ok. 22 tyś. osób.

Bogactwem naturalnym powiatu są lasy z wieloma gatunkami zwierząt i ptactwa oraz liczne gatunki roślin leczniczych. Powiat przecinają dwie rzeki – Supsa i Gubazeuli. Ciekawostką przyrodniczą są dwa jeziora, Jaji i Nahomalde, położone na szczytach gór,  na wysokości 2500-2800 m n.p.m.

Chokhatauri słynie z kurortów i wód leczniczych. Jednym z kurortów jest Nabeghlavi, znany z wody mineralnej o tej samej nazwie, popularnego gruzińskiego produktu leczniczego, używanego zarówno do picia, jak i do kąpieli terapeutycznych. Z kolei Bakhmaro to górski kurort otoczony zielenią pastwisk i jodeł, słynny z wyścigów koni oraz pokazów jazdy konnej. Najstarszym zabytkiem regionu jest monastyr zakonników Udabno, wykuty w skale w formie groty najprawdopodobniej w VIII-IX wieku.

W 1999 r. w ramach pomocy Unii Europejskiej z programu TACIS, w regionie powstało Centrum Agrobiznesu Guria. Ma ono na celu wspieranie rolnictwa oraz małych  i średnich przedsiębiorstw. Do jego sukcesów należy m. in. nawiązanie umów na sprzedaż  i eksport herbaty oraz owoców cytrusowych.

29 listopada 2011 r. przedstawiciele Rejonowej Administracji Samorządowej  w Chokhatauri  i Powiatu Leżajskiego podpisali umowę o nawiązaniu wzajemnych kontaktów w zakresie współpracy ekonomicznej, naukowo-technicznej i kulturalno-humanitarnej. Goście z Gruzji przebywali w Polsce w ramach realizacji projektu „Profesjonalna administracja – aktywni mieszkańcy. Wsparcie rozwoju lokalnego w Gruzji.”