Zamknij mobilną wersję WCAG

Rejestracja

W celu umówienia terminu wizyty w Starostwie Powiatowym w Leżajsku należy wybrać z poniższej listy właściwy wydział i sprawę, a następnie dokonać rezerwacji terminu wypełniając i wysyłając formularz rezerwacji.


Wydział komunikacji i transportu

Miejsce realizacji usługi: budynek A, wydział KT
Telefon: 17 240 45 00
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin


Wydział geodezji, katastru i gospodarki nieruchomościami

Sprzedaż map

Opis usługi: sprzedaż kopii mapy zasadniczej i ewidencyjnej m.in do następujących celów: warunki zabudowy, zjazdy, przyłącza, nadanie numeru nieruchomości, kredyty, wyceny).
Miejsce realizacji usługi: budynek A, pokój 310
Telefon: 17 240 45 44
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin

 

Wyrysy i wypisy, mapy ewidencyjne

Opis usługi: wyrysy i wypisy, mapy ewidencyjne m.in. do następujących celów: sprawy notarialne, księgi wieczyste, sprawy spadkowe.
Miejsce realizacji usługi: budynek A,
pokój 101 (Miasto Leżajsk, Gmina Leżajsk, Gmina Kuryłówka, Gmina Grodzisko Dolne),
pokój 109 (Miasto i Gmina Nowa Sarzyna)
Telefon:
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 17 240 45 15,
Miasto Leżajsk, Gmina Leżajsk, Gmina Kuryłówka, Gmina Grodzisko Dolne: 17 240 45 15, 17 240 45 16
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin (Miasto Leżajsk, Gmina Leżajsk, Gmina Kuryłówka, Gmina Grodzisko Dolne – stanowisko 1)
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin (Miasto Leżajsk, Gmina Leżajsk, Gmina Kuryłówka, Gmina Grodzisko Dolne – stanowisko 2)
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin (Miasto i Gmina Nowa Sarzyna)

 

Obsługa geodetów

Miejsce realizacji usługi: budynek A, pokój 309
Telefon: 17 240 45 43
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin

 

Odbiór dokumentów ZUD/zgłoszenia prac geodezyjnych

Miejsce realizacji usługi: budynek A, pokój 305
Telefon: 17 240 45 40
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin

 

Scalenia gruntów

Miejsce realizacji usługi: budynek A, pokój 106
Telefon: 17 240 45 11
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin

 

Klasyfikacja gruntów

Miejsce realizacji usługi: budynek A, pokój 107
Telefon: 17 240 45 12
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin

 

Gospodarka nieruchomościami

Miejsce realizacji usługi: budynek A, pokój 108
Telefon: 17 240 45 13
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin


Wydział architektury i budownictwa

Sieci i przyłącza

Miejsce realizacji usługi: budynek B, stanowisko 5E
Telefon: 17 240 45 53
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin

 

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia – gmina Kuryłówka, gmina Grodzisko Dolne, miasto Nowa Sarzyna

Miejsce realizacji usługi: budynek B, stanowisko 5A
Telefon: 17 240 45 54
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin

 

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia – gmina Nowa Sarzyna

Miejsce realizacji usługi: budynek B, stanowisko 5B
Telefon: 17 240 45 55
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin

 

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia – gmina Leżajsk bez Brzózy Królewskiej

Miejsce realizacji usługi: budynek B, stanowisko 5C
Telefon: 17 240 45 56
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin

 

Pozwolenia na budowę i zgłoszenia – miasto Leżajsk, Brzóza Królewska

Miejsce realizacji usługi: budynek B, stanowisko 5D
Telefon: 17 240 45 57
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin


Wydział ochrony środowiska

Stanowisko 1

Opis usługi:

 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów
 • Udostępnianie informacji o środowisku

Miejsce realizacji usługi: budynek B, Wydział ochrony środowiska
Telefon: 17 240 45 80
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin

 

Stanowisko 2

Opis usługi: 

 • Wydawanie kart wędkarskich
 • Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
 • Wydawanie legitymacji strażnika Społecznej Straży Rybackiej
 • Wpis do rejestru zwierząt hodowlanych podlegających ograniczeniom
 • Zezwolenia na posiadanie, hodowanie, utrzymywanie chartów
 • Wydawanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu

Miejsce realizacji usługi: budynek B, Wydział ochrony środowiska
Telefon: 17 240 45 82
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin

 

Stanowisko 3

Opis usługi: 

 • Zgłoszenia instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia
 • Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • Udzielanie koncesji na wydobywanie kopali ze złóż nieobjętych własnością górniczą
 • Zatwierdzane dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej
 • Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji
 • Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej
 • Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi

Miejsce realizacji usługi: budynek B, Wydział ochrony środowiska
Telefon: 17 240 45 81
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin


Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Miejsce realizacji usługi: budynek A, pokój 102
Telefon: 17 240 45 08
Kliknij tutaj, aby zarezerwować termin