Zamknij mobilną wersję WCAG

Projekty dofinansowane ze środków Budżetu Państwa

Rządowy Fundusz Rozwoju DrógInwestycja: „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z oświetleniem w ciągu drogi powiatowej nr 1265R w Woli Zarczyckiej w ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1265R Górno (gr.pow.) – Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w km 7+342 – 7+588”

Opis inwestycji

Rządowy Fundusz Rozwoju DrógInwestycja: „Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – Cieplice (gr.pow.) w m. Tarnawiec w km 1+924

Opis inwestycji

Rządowy Fundusz Rozwoju DrógInwestycja: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – Cieplice (gr.pow.) w km 0+029,01 – 0+700 i 0+840 – 5+409 w miejscowości Kuryłówka, Tarnawiec, Ożanna

Opis inwestycji

Polski ŁadPrzebudowa dróg powiatowych nr 1273R Grodzisko Nowe – Chodaczów w km 0+002,60 – 1+847,30 i 1271R Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie w km 2+060 – 3+059

Opis inwestycji

Ministerstwo Sportu i TurystykiInwestycja: „ Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku”

Opis inwestycji

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w km 4+070 – 8+310 stanowiącej dojazd do części przemysłowej Nowej Sarzyny

Opis inwestycji

WUOZ PrzemyślInwestycja: „Przebudowa zabytkowego budynku DPS w Piskorowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”

Opis inwestycji

Rządowy Fundusz Rozwoju DrógInwestycja: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr.pow.) Grodzisko – Giedlarowa w km 6+660 – 10 + 450”

Opis inwestycji

dofinansowano ze środków funduszu promocji kulturyMinisterstwo Kultury przyznało kolejną dotację na zakup instrumentów i sprzętu wspierającego do Powiatowej Sali Koncertowej

Opis inwestycji

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku wraz z Powiatem Leżajskim bierze udział w realizacji projektu pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej”

Opis inwestycji

Rozbudowa kompleksu i przebudowa istniejącego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Opis inwestycji

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1243R Jelna – Maleniska w miejscowości Jelna w km 1+330-1+989

Opis inwestycji

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka-Kolonia Polska-Cieplice (gr.pow.) w km 5+409-11+127

Opis inwestycji

Rozbudowa i przebudowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 877 z krajową nr 77 stanowiącego drogę powiatową nr 1258R Giedlarowa – Wierzawice w km 0+000-1+640

Opis inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 1262R Hucisko – Brzóza Królewska – Biedaczów w km 0+000-3+172 w miejscowości Hucisko i Brzóza Królewska

Opis inwestycji