Zamknij mobilną wersję WCAG

Wydziały Starostwa Powiatowego w Leżajsku

Budynek A

 1. M. Kopernika 8
 • Wydział Finansowo-Księgowy (FK)
 • Wydział Organizacyjny (OR)
 • Biuro Audytu i Kontroli (AK)
 • Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu (RZ)
 • Referat Informatyki (IP)
 • Referat Budżetowy (RB)
 • Skarbnik Powiatu Leżajskiego (SF)
 • Sekretarz Powiatu Leżajskiego (SK)
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RK)
 • Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych (ZP)
 • Stanowisko ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych (IO)
 • Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji (SJ)
 • Pełnomocnik Informacji Niejawnych (IN)
 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (GN)
 • Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
 • Inspektor Ochrony Danych (BI)

 

Budynek B

 1. M. Curie-Skłodowskiej 8
 • Wydział Architektury i Budownictwa (AB)
 • Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (EZ)
 • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ)
 • Wydział Promocji i Współpracy (PW)
 • Biuro Inwestycji (RI)
 • Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych