Zamknij mobilną wersję WCAG

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024

 

 

 

 

Powiat Leżajski złożył wniosek i uzyskał dofinansowanie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” w celu szczegółowym nr 1 – wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Wniosek do programu pn. ,,MONITORING POWIETRZNY – innowacyjne wzmocnienie bezpieczeństwa połączone z edukacją uczestników ruchu drogowego w Powiecie Leżajskim przygotowało Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw  Obronnych Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

PROJEKT OBEJMUJE:

  1. Zakup dwóch dronów wyposażonych w kamerę wielofunkcyjną termowizyjną z dalmierzem dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku oraz Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku do współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego – 2 szt.
  2. Zakup akumulatorów do dronów – 4 szt.
  3. Szkolenie z pilotażu drona – 6 szt.
  4. Zakup i dystrybucję opasek odblaskowych z nadrukiem – 1 000 szt.

 

PARTNERZY PROJEKTU:
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku

 

GRUPA DOCELOWA: 

Mieszkańcy powiatu leżajskiego – zwłaszcza uczestnicy ruchu drogowego (kierowcy, rowerzyści
i piesi) oraz przedszkolaki, dzieci uczęszczające do SOSW w Leżajsku i emeryci.

 

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU to:

  1. działanie infrastrukturalno-inwestycyjny polegające na zakupie dwóch dronów z kamerami termowizyjnymi
    i dalmierzem, które będą wspierać działania administracji zespolonej czyli służb, inspekcji i straży, przede wszystkim Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, których funkcjonowanie nadzoruje Starosta Leżajski.
  2. działania diagnostyczno-edukacyjny polegające na przeprowadzeniu działań edukacyjnych podnoszących świadomości uczestników w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych i noszenia elementów odblaskowych, a także nabycie wiedzy przez emerytów udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w miejscach publicznych poprzez wdrożenie monitoringu powietrznego, który umożliwi szybszą identyfikację zdarzeń, sytuacji potencjalnie niebezpiecznych oraz umożliwi na bezproblemowy przepływ informacji pomiędzy odpowiednimi służbami.


Oficjalne przekazanie dronów leżajskiej policji i straży pożarnej

6 listopada w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się oficjalne przekazanie Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) z kamerą termowizyjną dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku.

W uroczystości przekazania dronów uczestniczyli, obok Marka Śliża Starosty Leżajskiego: I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie Stanisław Sekuła, zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie bryg. Janusz Jabłoński, Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku mł. insp. Janusz Mokrzycki , I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku mł. insp. Artur Wasiuta, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku bryg. Józef Kludys, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku mł. bryg. Zbigniew Sarzyński, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, Skarbnik Powiatu Jolanta Marciniak, mł. asp. Miłosz Krzywonos oraz mł. asp. Daniel Żak z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, kpt. Piotr Szpytma z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, policjanci i strażacy, którzy przeszli szkolenie z pilotażu BSP.

Po przekazaniu dronów odbyła się ich prezentacja na placu przed Muzeum Ziemi Leżajskiej.

BSP zostały zakupione w ramach realizacji projektu pn. ,,MONITORING POWIETRZNY – innowacyjne wzmocnienie bezpieczeństwa połączone z edukacją uczestników ruchu drogowego w powiecie leżajskim”, współfinansowanego w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024, z celu szczegółowego nr 1 – wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa. Wartość dofinansowania wyniosła 100 000,00 zł.

Drony wyposażone w wielofunkcyjną kamerę termowizyjną z dalmierzem, przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w miejscach publicznych poprzez wdrożenie monitoringu powietrznego, który umożliwi szybszą identyfikację zdarzeń, sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, jak również umożliwi bezproblemowy przepływ informacji pomiędzy odpowiednimi służbami. Będzie to miało wymierny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu leżajskiego. By móc obsługiwać sprzęt, policjanci oraz strażacy przeszli odpowiednie przeszkolenie z pilotażu BSP – loty poza zasięgiem wzroku.

Ponadto, zgodnie z założeniem ww. projektu, 6 listopada zostało przeprowadzone spotkanie edukacyjne pn. „Bądź widoczny na drodze” z dziećmi z przedszkola Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku. Dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego i prawidłowymi zachowaniami na przejściach dla pieszych. Funkcjonariusze do tego celu wykorzystywali tzw. „Miasteczko Ruchu Drogowego”. Dzieci otrzymały również opaski odblaskowe.


Podsumowanie projektu ,,MONITORING POWIETRZNY – innowacyjne wzmocnienie bezpieczeństwa połączone z edukacją uczestników ruchu drogowego w powiecie leżajskim”

W marcu 2023 r. Powiat Leżajski złożył wniosek do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na dofinasowanie projektu ,Monitoring powietrzny – innowacyjne wzmocnienie bezpieczeństwa połączone z edukacją uczestników ruchu drogowego w powiecie leżajskim, w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024. Projekt znalazł się wśród tych, które przekazano do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i został zakwalifikowany do dofinansowania. Wartość dofinansowania wyniosła 100 000,00 zł, a wkład własny Powiatu leżajskiego 55 975,79 zł. Całkowita wartość projektu to kwota 155 975,79 zł.

Jest to pierwszy wniosek w programie „Razem bezpieczniej”, na który Powiat Leżajski otrzymał tak wysokie dofinansowanie.

W ramach projektu zaplanowane działania zostały zrealizowane, czyli:

– zakupiono trzy Bezzałogowe Statki Powietrzne z kamerą termowizyjną i dalmierzem,
– 16 sztuk akumulatorów TB30 do Bezzałogowych Statków Powietrznych,
– zakupiono i zrealizowano 9 szkoleń z pilotażu Bezzałogowego Statku Powietrznego o masie do 4 kg kategorii minimalnej NSTS-05 wraz z egzaminem, a w kursie uczestniczyło trzech funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku i 6 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku,
– zakupiono i rozdano 1 000 sztuk opasek odblaskowych.

Partnerami projektu były Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku. Partnerzy projektu zrealizowali swój zakres zadań tj.:
– przeprowadzili prelekcje edukacyjne Bądź widoczny na drodze dla dzieci wieku przedszkolnego oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami. W ramach przeprowadzonych prelekcji edukacyjnych funkcjonariusze rozdysponowali 400 sztuk opasek odblaskowych. Wskazana akcja edukacyjna przyczyniła się w dużym stopniu do zwiększenia zaufania dzieci do funkcjonariuszy Policji,
– przeprowadzili akcje edukacyjne pn. Bądź widocznym na drodze, dla pieszych i rowerzystów, podczas których rozdano 500 sztuk opasek odblaskowych, dodatkowo przeprowadzili akcje edukacyjne w szkołach na terenie powiatu leżajskiego. Działania edukacyjne przyczyniły się w dużym stopniu do zwiększenia świadomości uczestników ruchu drogowego w odniesieniu do zagrożeń jakie mogą napotkać na drogach powiatu leżajskiego,
– przeprowadzili prelekcje pn. ,,Świadomy senior”, podnoszące świadomość na temat bezpiecznego poruszania się pieszo i rowerem. Prelekcje miały na celu podnieść świadomość seniorów na temat zagrożeń jakie mogą ich spotkać w ruchu drogowym, jak również pokaz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
– przeprowadzili w ramach akcji edukacyjnej pn. ,,Zamiast mandatu – lekcje pierwszej pomocy” dla kierowców. Podczas prowadzonej akcji kierowcy, którzy przekroczyliby prędkość mieli zostać skierowani do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku na lekcję udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas przeprowadzonych akcji funkcjonariusze Policji nie ujawnili przypadków przekroczenia prędkości.

Osiągnięte rezultaty z realizacji projektu to przede wszystkim wzmocnienie działań służb mundurowych mające na celu wzrost bezpieczeństwa mieszkańców powiatu leżajskiego. Nowoczesne wyposażenie, czyli bezzałogowe statki powietrzne przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej a także do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Ponadto dzięki prelekcjom nastąpił wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Realizacja projektu przyczyniła się również na poprawę wizerunku powiatu leżajskiego jako bezpiecznego i innowacyjnego samorządu powiatowego dbającego o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.