Zamknij mobilną wersję WCAG

Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024

 

 

 

 

Powiat Leżajski złożył wniosek i uzyskał dofinansowanie w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” w celu szczegółowym nr 1 – wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.

Wniosek do programu pn. ,,MONITORING POWIETRZNY – innowacyjne wzmocnienie bezpieczeństwa połączone z edukacją uczestników ruchu drogowego w Powiecie Leżajskim przygotowało Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw  Obronnych Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

PROJEKT OBEJMUJE:

  1. Zakup dwóch dronów wyposażonych w kamerę wielofunkcyjną termowizyjną z dalmierzem dla Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku oraz Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku do współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego – 2 szt.
  2. Zakup akumulatorów do dronów – 4 szt.
  3. Szkolenie z pilotażu drona – 6 szt.
  4. Zakup i dystrybucję opasek odblaskowych z nadrukiem – 1 000 szt.

 

PARTNERZY PROJEKTU:
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku

 

GRUPA DOCELOWA: 

Mieszkańcy powiatu leżajskiego – zwłaszcza uczestnicy ruchu drogowego (kierowcy, rowerzyści
i piesi) oraz przedszkolaki, dzieci uczęszczające do SOSW w Leżajsku i emeryci.

 

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU to:

  1. działanie infrastrukturalno-inwestycyjny polegające na zakupie dwóch dronów z kamerami termowizyjnymi
    i dalmierzem, które będą wspierać działania administracji zespolonej czyli służb, inspekcji i straży, przede wszystkim Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, których funkcjonowanie nadzoruje Starosta Leżajski.
  2. działania diagnostyczno-edukacyjny polegające na przeprowadzeniu działań edukacyjnych podnoszących świadomości uczestników w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych i noszenia elementów odblaskowych, a także nabycie wiedzy przez emerytów udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w miejscach publicznych poprzez wdrożenie monitoringu powietrznego, który umożliwi szybszą identyfikację zdarzeń, sytuacji potencjalnie niebezpiecznych oraz umożliwi na bezproblemowy przepływ informacji pomiędzy odpowiednimi służbami.