Zamknij mobilną wersję WCAG

RUSZYŁA STRONA O ZAGROŻENIACH CBRNE

W piątek 29 marca 2024 r. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło stronę internetową, na której można znaleźć podstawowe informacje na temat zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych i zagrożenia eksplozją.

Podstawowym celem tego projektu jest podniesienie poziomu wiedzy społecznej na temat zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i eksplozji (CBRNE) oraz przygotowanie społeczeństwa do właściwego zachowania i stosowania procedur bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia takich zagrożeń.

Pod adresem: alert.rcb.gov.pl można znaleźć:

 • Poradniki
  Przygotowano poradniki do każdego z zagrożeń CBRNE. Zawierają podstawowe informacje o zagrożeniu, jego źródłach, a co najważniejsze – sposobach unikania zagrożeń i zasadach postępowania, gdy do nich dojdzie. Poradniki zostały przygotowane również w języku angielskim i ukraińskim.
 • Infografiki
  Infografiki w sposób syntetyczny pokazują, jak postępować w przypadku danego zagrożenia – np. co zrobić, gdy doszło do poparzenia kwasem, jak postępować w przypadku kontaktu skóry z zasadą oraz jak się zachować w obliczu zagrożenia biologicznego czy zarażenia eksplozją. Przygotowano 15 infografik, które są – jak pozostałe materiały – dostępne do pobrania i szerokiego wykorzystania.
 • Animacje
  Do każdego zagrożenia przygotowano również animację. Podobnie jak infografiki zawierają podstawową wiedzę: czym jest dane zagrożenie i jak postępować w przypadku jego wystąpienia. Oprócz wersji w języku polskim przygotowano także wersję anglo- i ukraińskojęzyczną.
 • Gry edukacyjne
  Zostały przygotowane z myślą o najmłodszym odbiorcy. Uczestnik gry zdobywa wiedzę z danego obszaru zagrożeń CBRNE i od razu może ją sprawdzić. Aby przejść do następnego etapu, trzeba poprawnie odpowiedzieć na pytania. W przypadku błędnej odpowiedzi gracz proszony jest o powtórny wybór odpowiedzi.
 • Scenariusze lekcji dla nauczycieli
  Świadomość społeczna zagrożeń CBRNE i umiejętność radzenia sobie z nimi do momentu przyjazdu służb jest podstawą budowania odpornego na zagrożenia społeczeństwa. Edukacja odgrywa tu kluczową rolę. Dlatego przygotowano scenariusze lekcji do wykorzystania przez nauczycieli. Poprzez dostarczanie specjalistycznych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, dążymy do wyposażenia młodego pokolenia w niezbędną wiedzę i umiejętności. Zakładamy też, że poprzez edukację dzieci i młodzieży możliwy jest wpływ na zachowania dorosłych. Jako pomoce naukowe w prowadzeniu zajęć, ale też do samodzielnego wykorzystania mogą służyć wcześniej wymienione poradniki, infografiki, animacje i gry edukacyjne dla dzieci.
 • Księgę Komunikacji Kryzysowej
  Księga Komunikacji Kryzysowej jest podręcznikiem, który w pigułce zawiera zasady komunikacji kryzysowej oraz porady jak przygotować instytucję na potencjalny kryzys. Jeżeli chodzi o obszar CBRNE duże znaczenie w komunikacji społecznej ma komunikacja ryzyka i edukacja na rzecz postępowania w przypadku wystąpienia kryzysu. Znajomość i akceptacja ryzyka oraz umiejętność niwelowania negatywnych skutków zagrożeń są tu kluczowe. Dlatego w Księdze Komunikacji Kryzysowej zwrócono na to uwagę, jak również na konieczność prowadzenia uczciwej komunikacji z uwzględnieniem potrzeb i obaw obywateli.
 • Bądź gotowy
  To zakładka, zawierająca informacje jak przygotować swoich bliskich na zagrożenia (z koniecznością ewakuacji włącznie) i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.

 

Strona została przygotowana w ramach Funduszy Norweskich, a materiały zebrano dzięki współpracy Państwowej Agencji Atomistyki, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Inspektoratu Weterynarii i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Na stronie znalazł się również krótki film stworzony w ramach Akademii Bezpieczeństwa RCB. Na nim można się dowiedzieć, jak przygotować się na sytuację kryzysową, brak wody
i prądu, jakie zapasy przygotować, co zabrać ze sobą i jak zapewnić sobie bezpieczeństwo.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rcb/ruszyla-strona-o-zagrozeniach-cbrne

Dołączone pliki

Księga komunikacji kryzysowej - teoria i praktyka ZOBACZ
Zagrożenia jądrowe ZOBACZ
Zagrożenia biologiczne ZOBACZ
Zagrożenia chemiczne ZOBACZ
Zagrożenia eksplozją ZOBACZ
Zagrożenia radiacyjne ZOBACZ
Ulotki ZOBACZ