Zamknij mobilną wersję WCAG

Dostępny samorząd – granty

Powiat Leżajski otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Leżajsku w obszarze dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Leżajsku w obszarze dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu zaplanowano między innymi:

  • na rzecz poprawy dostępności architektonicznej: zakup i montaż napędu do automatycznego otwierania i zamykania bocznych drzwi wejściowych do budynku A Starostwa Powiatowego, zakup i montaż planów tyflograficznych z dźwiękowym systemem nawigacyjno-informacyjnym, zakup krzeseł ewakuacyjnych.
  • na rzecz poprawy dostępności komunikacyjno-informacyjnej: zakup pętli indukcyjnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 99 604,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 100%.

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Dostępny samorząd - tablica informacyjna