Zamknij mobilną wersję WCAG

Dostępny samorząd – granty

Powiat Leżajski otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Leżajsku w obszarze dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Leżajsku w obszarze dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu zaplanowano między innymi:

  • na rzecz poprawy dostępności architektonicznej: zakup i montaż napędu do automatycznego otwierania i zamykania bocznych drzwi wejściowych do budynku A Starostwa Powiatowego, zakup i montaż planów tyflograficznych z dźwiękowym systemem nawigacyjno-informacyjnym, usługi doradcze z zakresu dostępności architektonicznej, zakup krzeseł ewakuacyjnych, rozbudowa i modernizacja systemu alarmowego i systemu PPOŻ o dodatkową sygnalizację emitującą sygnały optyczno-akustyczne, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej zewnętrznej podświetlanej Starostwa Powiatowego w Leżajsku, wykonanie i montaż podświetlanego witacza przed budynkiem A Starostwa Powiatowego w Leżajsku, zakup i montaż balustrady na schody zewnętrzne;
  • na rzecz poprawy dostępności cyfrowej: zakup programu Adobe Acrobat Pro do edycji plików;
  • na rzecz poprawy dostępności komunikacyjno-informacyjnej: zakup pętli indukcyjnych, wykonanie nagrania treści w Polskim Języku Migowym o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Leżajsku, zakup przenośnych lup elektronicznych.

Całkowita wartość projektu wynosi 99 604,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 100%.

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

Dostępny samorząd - tablica informacyjna