Zamknij mobilną wersję WCAG

Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego


Informacja o wynikach naboru

Zarząd Powiatu Leżajskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji podjął decyzję o przyznaniu trzech stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego.

Więcej


Ogłoszenie o naborze wniosków – luty 2024

Zarząd Powiatu Leżajskiego zaprasza studentów kierunku lekarskiego do składania wniosków o przyznanie stypendium.

Oferta skierowana jest do studentów IV, V lub VI roku studiów, kształcących się na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej