Zamknij mobilną wersję WCAG

Wykaz Organizacji Pozarządowych z terenu Powiatu Leżajskiego

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZAREJESTROWANYCH W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

 • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI LEŻAJSKIEJ
 • MODELARSKI KLUB SPORTOWY IM. E. KUJANA WIERZAWICE
 • STOWARZYSZENIE FOLKLORYSTYCZNE „MAJDANIARZE”
 • LEŻAJSKIE STOWARZYSZENIE W TROSCE O DZIECKO
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI LEŻAJSKIEJ
 • ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ – KOŁO NR 1 W LEŻAJSKU
 • ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ – KOŁO NR 2 W LEŻAJSKU
 • OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE LIDERÓW DZIAŁAŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH W GRODZISKU DOLNYM
 • LEŻAJSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU
 • STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-FOLKLORYSTYCZNE „ZIEMIA LEŻAJSKA” W LEŻAJSKU
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZPITALA P.W. MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W LEŻAJSKU
 • TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LEŻAJSKU
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KURYŁOWSKIEJ
 • POWIATOWE STOWARZYSZENIE PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW „RAZEM”
 • STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LEŻAJSKU
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO „NSNET” W NOWEJ SARZYNIE
 • STOWARZYSZENIE PRYWATNYCH PRZEWOŹNIKÓW „JEDNOŚĆ” W WOLI ZARCZYCKIEJ
 • STOWARZYSZENIE „ZIEMIA LEŻAJSKA” W LEŻAJSKU
 • STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZIEMII LEŻAJSKEIJ „MILLENIUM” W LEŻAJSKU
 • STOWARZYSZENIE „INTEGRACJA BEZ GRANIC” W SARZYNIE
 • PODKARPACKIE CENTRUM INTEGRACJI I ROZWOJU W LEŻAJSKU
 • POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNWACZE O/ NOWA SARZYNA
 • STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GRODZISKU DOLNYM, LASZCZYNY
 • TOWARZYSTWO SPOŁECZNO – KULTURALNE LELIWA
 • STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW FOLKLORU WSI LEŻAJSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO – OŚWIATOWYCH W DĄBROWICY
 • STOWARZYSZENIE PROMOCJI, EDUKACJI W LEŻAJSKU
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WÓLKA GRODZISKA
 • GIMNAZJALNE STOWARZYSZENIE „RAZEM” W LEŻAJSKU
 • KLUB ABSTYNENTA „RADOŚĆ” W SARZYNIE
 • STOWARZYSZENIE „TĘCZA” W LEŻAJSKU
 • STOWARZYSZENIE „KOBIETY RAZEM” W LEŻAJSKU
 • STOWARZYSZENIE „NASZA MAŁA OJCZYZNA” W NOWEJ SARZYNIE
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KURYŁÓWKA
 • STOWARZYSZENIE CHRISTUS VINCIT W LEŻAJSKU
 • STOWARZYSZENIE POMOCY MAŁYM DZIECIOM W LEŻAJSKU
 • STOWARZYSZENIE „NASZA SZKOŁA”
 • STOWARZYSZENIE MAŁA ZIEMIA LEŻAJSKA
 • LEŻAJSKIE STOWARZYSZENIE GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH
 • STOWARZYSZENIE „DOBRY DOM” W WOLI ZARCZYCKIEJ
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I POMOCY WSI STARE MIASTO „BLIŻEJ LUDZI” W LIKWIDACJI
 • STOWARZYSZENIE MISYJNO CHARYTATYWNE MISSIO MISERICORDIAE W GRODZISKU DOLNYM
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI DĘBNO W DĘBNIE
 • STOWARZYSZENIE „VIS NATURAE”
 • STOWARZYSZENIE „KOBIETY GMINY GRODZISKO DOLNE”
 • STOWARZYSZENIE TURKI GRODZISKIE
 • STOWARZYSZENIE „NIE DZIELI NAS NIC”
 • STOWARZYSZENIE KULTURY I FOLKLORU GRODZISKIE JONKI W GRODZISKU DOLNYM
 • STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH „SZANSA” W LEŻAJSKU
 • TOWARZYSTWO PROMOCJI KULTURY MUZYCZNEJ W LEŻAJSKU
 • FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY W LEŻAJSKU
 • APOSTOLSTWO TRZEŹWOŚCI „POKÓJ I DOBRO” W LEŻAJSKU
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WIOSEK OPALENISKA, PODLESIE, ZMYSŁÓWKA W OPALENISKACH
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI JELNA „ZŁOTY POTOK”
 • STOWARZYSZENIE GOSPODYNIE RAZEM
 • STOWARZYSZENIE „JEDEN DLA DRUGIEGO” W GRODZISKU DOLNYM
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI SARZYNA
 • STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH ZARZĄD KOŁA W LEŻAJSKU PRZY KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W LEŻAJSKU
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU GIEDLAROWEJ W GIEDLAROWEJ
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU
 • STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH „BENEFACTUM” W LEŻAJSKU
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI BRZÓZA KRÓLEWSKA
 • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZWIĄZKU STRZELECKIEGO „STRZELEC” ORGANIZACJI SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZEJ W LEŻAJSKU
 • STOWARZYSZENIE LUDOWE „SARZYNIOKI” W SARZYNIE
 • STOWARZYSZENIE KOBIET AKTYWNYCH „SKARB” W NOWEJ SARZYNIE
 • STOWARZYSZENIE POŁUDNIOWO – WSCHODNI KLUB HODOWCÓW GOŁĘBI WYSOKOLOTNYCH W NOWEJ SARZYNIE
 • STOWARZYSZENIE ROZWÓJ LEŻAJSKA RLE 37-300
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WIERZAWICE
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI LASZCZYNY
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI CHODACZÓW
 • STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH W WOLI ZARCZYCKIEJ „NASZA WOLA”
 • LEŻAJSKI KLUB MOTOCYKLOWY „WEHIKUŁ”
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU GMINY NOWA SARZYNA
 • STOWARZYSZENIE „SKOKI POLSKA”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI WSI KULNO ORAZ OKOLIC
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I POMOCY WSI STARE MIASTO
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI CHAŁUPKI DĘBNIAŃSKIE I GRODZISKO NOWE
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TARNOGÓRY
 • FUNDACJA „GIOKOPARKI”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W LEŻAJSKU
 • ODDZIAŁ KAWALERII OCHOTNICZEJ WIERZAWICE W BARWACH 20 PUŁKU UŁANÓW IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W WIERZAWICACH
 • STOWARZYSZENIE MUZYKI SŁOWA I SZTUK RÓŻNYCH
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU SZKÓŁ „PRYMUS”
 • STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ
 • FUNDACJA SIŁA KROPLI IM. SIOSTRY KINGI CZERWONKI W GRODZISKU GÓRNYM
 • FUNDACJA RODZINY NIEMCZYKÓW IMIENIA MARII I ANTONIEGO W GIEDLAROWEJ
 • STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH „PRZEMIANA”
 • POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH ODDZIAŁ LEŻAJSK – SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI
 • STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA „MŁODE NADZIEJE”
 • STOWARZYSZENIE „ZRZESZENIE PASJONATÓW KULTURY GMINY LEŻAJSK”
 • STOWARZYSZENIE MIĘDZYNARODOWY PODKARPACKI KLASTER ROLNO – SPOŻYCZY „AGRO – KARPATY”
 • NOWOSARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA
 • FUNDACJA CHASYDÓW LEŻAJSK – POLSKA W LEŻAJSKU
 • STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU LEŻAJSKA
 • FUNDACJA DLA BEZDOMNYCH ZIERZĄT AZORKOWO
 • STOWARZYSZENIE – KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BRZYSKIEJ WOLI
 • SARZYŃSKIE STOWARZYSZENIE EKSPLORACYJNE SARZYŃSCY ZWIADOWCY HISTROII W JELNEJ
 • FUNDACJA WOLNO MARZYĆ W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE „ZIEMIA GRODZISKA” W GRODZISKU DOLNYM
 • STOWARZYSZENIE „SARMATA” LEŻAJSK
 • STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU WSI LEŻAJSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE BUDOWANIA WIĘZI KORELACJA W LEŻAJSKU
 • KLUB TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH ODDZIAŁ RZESZÓW, KLUB W LEŻAJSKU
 • CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ ODDZIAŁ LEŻAJSK
 • POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI KOŁO LEŻAJSK NR 18 „MIASTO”
 • POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI KOŁO NOWA SARZYNA NR 28 „SZUWAREK”
 • POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI KOŁO GRODZISKO DOLNE NR 37 „PSTRĄG”
 • ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP ODDZIAŁ POWIATOWY W LEŻAJSKU
 • MIEJSKO-ZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY „UNIA” W NOWEJ SARZYNIE
 • MIĘDZYZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY „POGOŃ” W LEŻAJSKU
 • LUDOWY KLUB SORTOWY „GRODZISZCZANKA” W GRODZISKU DOLNYM
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „AZALIA” W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ
 • KLUB KYOKUSHIN KARATE W LEŻAJSKU
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „ATLANTIC” W CHAŁUPKACH DĘNIAŃSKICH
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „STAROMIESZCZANKA” W STARYM MIEŚCIE
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „JODŁA” W PRZYCHOJCU
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „JUTRZENKA” W DĘBNIE
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „WIERZAWICE” W WIERZAWICACH
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „ORZEŁ” W BIEDACZOWIE
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „PISKOROWICE” W PISKOROWICACH
 • GMINNO-MIEJSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY W NOWEJ SARZYNIE
 • KLUB JEŹDZIECKI „EQUISTRO” W WIERZAWICACH
 • KLUB SPORTOWY „VICTORIA” W GIEDLAROWEJ
 • GMINNY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W LEŻAJSKU
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „BRZYSKA” W BRZYSKIEJ WOLI
 • KLUB SPORTOWY „SARZYNA” W SARZYNIE
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLONII POLSKIEJ
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRODZISKU GÓRNYM
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OŻANNIE
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHODACZOWIE
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LASZCZYNACH
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNAW KURYŁÓWCE
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁUKOWEJ
 • ZAKŁADOWA OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LEŻAJSKU
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DĄBROWICY
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GRODZISKU DOLNYM
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WOLI ZARCZYCKIEJ
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JELNEJ
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WÓLCE ŁĘTOWSKIEJ
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PISKOROWICACH
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STARYM MIEŚCIE
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HUCISKU
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUDZIE ŁAŃCUCKIEJ
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIERZAWICACH
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GIEDLAROWEJ
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TARNOGÓRZE
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIEDACZOWIE
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PODLESIU
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SARZYNIE
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁĘTOWNI
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZYCHOJCU
 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KULNIE

 

STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAREJESTROWANE W EWIDENCJI STAROSTY

 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „ZŁOTSAN” W KURYŁÓWCE
 • POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W LEŻAJSKU
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „OPALENISKA” W OPALENISKACH
 • LEŻAJSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ W LEŻAJSKU
 • MŁODZIEŻOWY KLUB SPORTOWY „GWARDIA” W LEŻAJSKU
 • POWIATOWE ZRZESZENIE ZESPOŁÓW SPORTOWYCH W LEŻAJSKU
 • LEŻAJSKIE TOWARZYSTWO SPOROTOWE „FENIKS”
 • LUDOWY KLUB SPORTOWY „AZALIA” W WOLI ZARCZYCKIEJ
 • WIEJSKI KLUB SPORTOWY „PROM” PISKOROWICE
 • KOLARSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „AZALIA” W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ
 • KLUB SPORTOWY „ŁUKOWA”
 • GMINNY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W GRODZISKU DOLNYM
 • CENTRUM SZTUK WALKI I SPORTU W LEŻAJSKU
 • KLUB SPORTOWY MAJDAN-MAJDAN ŁĘTOWSKI
 • KLUB SPORTOWY „MAŁA POGOŃ” LEŻAJSKA SZKÓŁKA PIŁKARSKA
 • STOWARZYSZENIE SPARTA LEŻAJSK
 • MAŁA AKADEMIA SPORTU I REKREACJI
 • KLUB SPORTOWY „WÓLCZANKA” WÓLKA GRODZISKA

 

UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE ZAREJESTROWANE W EWIDENCJI STAROSTY

 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY SP NR 2 W LEŻAJSKU
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SAN” PRZY SP W WIERZAWICACH
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIJCZYK” PRZY SP W KURYŁÓWCE
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „VICTORIA” PRZY SP W PRZYCHOJCU
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LEŻAJSKU
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „JASKÓŁKA” PRZY SP W GRODZISKU DOLNYM
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „BŁĘKIT” PRZY SP W BIEDACZOWIE
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „MARATON” PRZY SP W GIEDLAROWEJ
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY SP NR 1 W LEŻAJSKU
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY SP W PISKOROWICACH
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „BOBRY” PRZY SP NR 3 W LEŻAJSKU
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TEMPO” PRZY SP W STARYM MIEŚCIE
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SCORPION” W NOWEJ SARZYNIE
 • GIMNAZJALNO – UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY GIMNAZJUM W GRODZISKU DOLNYM
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „AZALIA” PRZY SP i GIMNAZJUM W WOLI ZARCZYCKIEJ
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY SP W OPALENISKACH
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „LESZCZYNKA” W LASZCZYNACH
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WÓLCZANKA” PRZY SP W WÓLCE GRODZISKIEJ
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY SP W CHODACZOWIE
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SARZYNOVIA” PRZY SP W SARZYNIE
 • GIMNAZJALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY GIMNAZJUM MIEJSKIM W LEŻAJSKU
 • GIMNAZJALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W GRODZISKU GÓRNYM
 • GIMNAZJALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMP” PRZY GIMNAZJUM W KURYŁÓWCE
 • PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ARKA” PRZY PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ PW. ŚW. KATARZYNY W ŁĘTOWNI
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TRÓJKA” PRZY SP NR 3 W LEŻAJSKU
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMP” PRZY GIMNAZJUM W STARYM MIEŚCIE
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „LOTNIK” PRZY SP W WIERZAWICACH
 • LICEALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNYCH W LEŻAJSKU
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ORŁY” PRZY SP W HUCISKU
 • PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „FRANCESCO” PRZY PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ PW.ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W JELNEJ
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „PISKORZ” PRZY SESPOLE SZKÓŁ W PISKOROWICACH
 • PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OFM BASZTA” PRZY KLASZTORZE I PARAFII OJCÓW BERNARDYNÓW W LEŻAJSKU
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „NIKE” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W NOWEJ SARZYNIE
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „DĄB” DĄBROWICA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W DĄBROWICY
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „JUNIOR” PRZY SP I GIMNAZJUM W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SOKÓŁ” W BRZYSKIEJ WOLI
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ADVIT” W ŁĘTOWNI
 • PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ”PRZEMIANA-AZALIA” PRZY PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIEJ P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W WOLI ZARCZYCKIEJ
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „KŁYŻ-TARNOGÓRA” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TARNOGÓRZE
 • KLUB SPORTOWY „SOKÓŁ” HUCISKO
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „BARKA” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ SZKOŁA FILIALNA
  W MALENISKACH
 • MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY LEŻAJSK/WIERZAWICE Z SIEDZIBĄ W LEŻAJSKU
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „VICTORIA” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZYCHOJCU
 • MIĘDZYSZKOLNY LUDOWY KLUB SPORTOWY GMINY LEŻAJSK
 • MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY W LEŻAJSKU
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMP” LEŻAJSK
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OLIMP PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W CHAŁUPKACH DĘBNIAŃSKICH

 

STOWARZYSZENIA ZWYKŁE ZAREJESTROWANE W EWIDENCJI STAROSTY

 • STOWARZYSZENIE „KOLEKCJONER STALOWA WŁÓCZNIA”
 • STOWARZYSZENIE „W NASZYCH STRONACH”
 • STOWARZYSZENIE KOLEKCJONERÓW BRONI PALNEJ I STRZELECTWA 9 X 19
 • STOWARZYSZENIE PEREGRINI W LEŻAJSKU
 • STOWARZYSZENIE KOLEKCJONERÓW BRONI PALNEJ, STRZELECTWA I EKSPLORACJI BRENEKA