Zamknij mobilną wersję WCAG

cyber.mil z klasą

Alt=""

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

Całkowita wartość zadania: 281 800,00 zł

Kwota wkładu własnego: 56 360,00 zł

Kwota dofinansowania: 225 440,00 zł

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, jako jedna z 16 szkół ponadpodstawowych, został zakwalifikowany do udziału w „Programie CYBER.MIL z klasą”.

W związku z udziałem szkoły w realizacji programu, w formie innowacji pedagogicznej został utworzony oddział realizujący program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne.

Umowa Nr 12/CYBER/3300019597/477 o udzielenie dotacji celowej na realizację w/w programu została zawarta w dniu 27 lipca 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, a Powiatem Leżajskim.

W ramach realizowanego zadania środki finansowe zostaną przeznaczone na cele związane z:

  • wyposażaniem i funkcjonowaniem pracowni informatycznej (zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń towarzyszących oraz urządzeń sieciowych z montażem; zakup licencji i oprogramowania; zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń przeznaczonych na pracownie informatyczne; zakup specjalistycznej literatury branżowej),
  • wypłatą wynagrodzenia nauczycieli uczących przedmiotów dodatkowych,
  • wyposażaniem uczniów w jednolity ubiór.

Środki z dotacji zostaną wydatkowane do dnia 31 grudnia 2021 r.

Nauka w klasie objętej dofinansowaniem ma umożliwić uczniom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.


Program „CYBER.Mil z klasą” w Chrobrym

Uczniowie klasy 1E o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne” wraz z wychowawczynią Bożeną Leniart wzięli udział w warsztatach informatycznych na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Zajęcia z algorytmiki i programowania zostały zorganizowane w ramach współpracy związanej z realizacją programu Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL z klasą” na zasadzie wcześniej zawartego porozumienia z Politechniką Rzeszowską.

Warsztaty zorganizowane na Wydziale Elektroniki i Informatyki prowadzone przez dr. inż. Pawła Dymorę oraz dr. inż. Mirosława Mazurka dotyczyły rozwiązywania zadań algorytmicznych i programowania w języku C++.

Warto podkreślić, że Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego jest jedną z szesnastu szkół w Polsce realizującą w nowym roku szkolnym 2021/2022 pilotażowy program Ministerstwa Obrony Narodowej „CYBER.MIL z klasą”. W ramach eksperymentu pedagogicznego powstała w ZSL w Leżajsku 16-osobowa klasa o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”, która dodatkowo została wyposażona w mundury sfinansowane przez MON i Powiat Leżajski.

Udział szkoły w tym projekcie to efekt konkursu zorganizowanego przez MON wśród szkół średnich. W procesie rekrutacji brano pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z poprzednich lat z matematyki, fizyki i informatyki oraz osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Wyniki te pozwoliły znaleźć się szkole w elitarnym gronie.

Za koordynację i przebieg programu odpowiada Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Nadzór merytoryczny sprawuje Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Na potrzeby edukacji w tej klasie w Zespole Szkół Licealnych została dofinansowana z MON i Powiatu Leżajskiego pracownia komputerowa. Laboratorium cyberbezpieczeństwa zostało wyposażone w wysokowydajne stacje robocze firmy Fujitsu oraz infrastrukturę wspomagającą, która zapewnia wysoki komfort realizacji zajęć informatyki. Uczniowie dysponują własnymi stacjami roboczymi z pełnymi uprawnieniami administracyjnymi co daje nieskrępowane możliwości wykonywania zadań lekcyjnych oraz projektowych. Przywrócenie urządzenia do stanu referencyjnego odbywa się po ponownym restarcie urządzenia. Każdy komputer dysponuje wysokiej klasy oprogramowaniem narzędziowym, programistycznym, biurowym oraz symulacyjnym. Zastosowana konfiguracja umożliwia tworzenie własnego środowiska wirtualnego co głównie jest istotne na zajęciach projektowych a w szczególności: podczas analizy i detekcji faktycznych oraz potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Uczniowie mają możliwość zapisywania dokumentów, programów tworzonych podczas zajęć oraz plików na serwerze NAS o dużej powierzchni dyskowej, do którego dostęp jest również spoza infrastruktury szkoły. Dodatkowo na serwerze jest skonfigurowany system kopi zapasowych dla komputerów. Laboratorium dysponuje własną odizolowaną siecią komputerową działająca pod kontrolą zapory sieciowej typu UTM Fortigate z pełnym wsparciem sygnaturowym, gdzie prowadzone projekty uczniowskie z dziedziny cyberbezpieczeństwa nie będą miały negatywnego wpływu na pozostałą infrastrukturę w szkole. Ponadto sala jest wyposażona w klimatyzację, ogólnie dostępną drukarkę wielofunkcyjną oraz monitor interaktywny, który pozwolił wzmocnić możliwość dydaktyczne nauczyciela.

Oprócz zaplecza technicznego uczniowie otrzymali dostęp do profesjonalnych platform edukacyjnych. Została utworzona Cisco Networking Academy gdzie uczniowie mają możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z dziedziny projektowania, zarządzania i utrzymywania sieci komputerowych. Oferowana w ramach Akademii bogata i zróżnicowana oferta kursów na różnym poziomie zaawansowania pozwoli zdobyć uczniom dodatkowe umiejętności poparte branżowymi certyfikatami. Zajęcia z informatyki w klasie „Cyber” prowadzone są przez dr. Mariusza Nycza.

Dodatkowo dzięki współpracy z Politechniką Rzeszowską, szkoła uzyskała dostęp do Palo Alto Networks Cybersecurity Academy. Palo Alto Networks jest światowym liderem urządzań bezpieczeństwa na najwyższym poziomie i treści dydaktyczne zawarte w kursach będą stanowiły dużą dawkę profesjonalnej wiedzy dla uczniów.

Program „CYBER.MIL z klasą” zostaje wydłużony na kolejne 6 lat, co oznacza, że nabór do nowej klasy będzie prowadzony w przyszły roku szkolnym 2022/2023.

Rekrutacja ruszy w nowym roku szkolnym i będą brane pod uwagę oceny z matematyki, informatyki, fizyki oraz z języka angielskiego (min. oceny dobre). Kandydaci muszą wykazać się uzyskaniem w procesie rekrutacji minimum 150 punktów oraz oceny co najmniej dobrej na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Ministerstwo uruchamiając ten projekt chce przygotować potencjalnych kandydatów do pracy w instytucjach państwowych i prywatnych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo czy tworzonych właśnie Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni.

Bożena Leniart, Mariusz Nycz