Zamknij mobilną wersję WCAG- Starostwo Powiatowe w Leżajsku
 • Zasób 10

  Szary kontrast

 • Zasób 12

  Zaznacz linki

 • Zwiększ font

 • Zasób 11

  Normalny font

 • Zmniejsz font

 • Wysoki kontrast

 • Zrestartuj ustawienia

cyber.mil z klasą

Alt=""

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

Całkowita wartość zadania: 281 800,00 zł

Kwota wkładu własnego: 56 360,00 zł

Kwota dofinansowania: 225 440,00 zł

Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, jako jedna z 16 szkół ponadpodstawowych, został zakwalifikowany do udziału w „Programie CYBER.MIL z klasą”.

W związku z udziałem szkoły w realizacji programu, w formie innowacji pedagogicznej został utworzony oddział realizujący program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne.

Umowa Nr 12/CYBER/3300019597/477 o udzielenie dotacji celowej na realizację w/w programu została zawarta w dniu 27 lipca 2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, a Powiatem Leżajskim.

W ramach realizowanego zadania środki finansowe zostaną przeznaczone na cele związane z:

 • wyposażaniem i funkcjonowaniem pracowni informatycznej (zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń towarzyszących oraz urządzeń sieciowych z montażem; zakup licencji i oprogramowania; zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń przeznaczonych na pracownie informatyczne; zakup specjalistycznej literatury branżowej),
 • wypłatą wynagrodzenia nauczycieli uczących przedmiotów dodatkowych,
 • wyposażaniem uczniów w jednolity ubiór.

Środki z dotacji zostaną wydatkowane do dnia 31 grudnia 2021 r.

Nauka w klasie objętej dofinansowaniem ma umożliwić uczniom zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z obszaru współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.