Zamknij mobilną wersję WCAG

Komisje Rady

Komisja Rewizyjna
Roman Matuszek – przewodniczący
Dorota Wylaź – zastępca przewodniczącego
Halina Pyszowska – sekretarz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Halina Pyszowska – przewodniczący
Marian Grabarz – zastępca przewodniczącego
Roman Matuszek – sekretarz

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Marian Grabarz – przewodniczący
Marek Leszczak – zastępca przewodniczącego
Józef Majkut – sekretarz
Lucjan Czenczek
Marek Kogut
Franciszek Krajewski
Adam Madej
Józef Stasiowski
Marek Śliż

Komisja Spraw Społecznych
Dorota Wylaź – przewodnicząca
Krzysztof Trębacz – sekretarz
Agata Kurlej
Zdzisław Leśko
Roman Matuszek
Danuta Pinderska
Wanda Rakszawska-Stopyra
Grzegorz Sroka
Adam Wylaź