Zamknij mobilną wersję WCAG

Zarząd Powiatu

MAREK ŚLIŻ
STAROSTA LEŻAJSKI
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Górnictwa w zakresie technik eksploatacji złóż. Kierował Referatem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski. Pracował w ZPOW Hortex, prowadził również działalność gospodarczą. Członek Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Leżajsku, Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leżajskiego w poprzedniej kadencji. Pracownik samorządowy od 17 lat. Radny Rady Powiatu Leżajskiego w kadencjach 2002-2006,  2006-2010 oraz 2010-2014, 2014-2018. Starosta Leżajski kadencji 2014-2018. Żonaty, czworo dzieci.

 

LUCJAN CZENCZEK
WICESTAROSTA LEŻAJSKI
WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Pracował w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie. Radny Rady i Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego w latach: 2006-2010, 2010-2014 i 2014-2018. Żonaty, czworo dzieci.

 

KRZYSZTOF TRĘBACZ
ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU LEŻAJSKIEGO

Ukończył Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższą Szkołę Administracji i Zarządzania w Przemyślu oraz Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim w zakresie zarządzania instytucją oświatową. Pracował w Zakładach Piwowarskich w Leżajsku oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biurze Powiatowym w Leżajsku jako starszy specjalista. Od wielu lat zatrudniony w firmach farmaceutycznych jako przedstawiciel medyczny, specjalista oraz ambasador marki. Żonaty, dwoje dzieci.