Zamknij mobilną wersję WCAG

„Tu rodziła się solidarność” – nowa wystawa plenerowa w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Od 28 stycznia na dziedzińcu Muzeum Ziemi Leżajskiej będzie można obejrzeć wystawę „Tu rodziła się solidarność”.

Wystawę przygotował Instytut Pamięci Narodowej na 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.

Wszystkie prezentowane plansze mają na celu ukazanie ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 r. Wystawa składa się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych, ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku Polski.

Wystawę będzie można zwiedzać do 15 marca br.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Dowiedz się, jak chronić swoje dane osobowe

28 stycznia obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych, co jest dobrą okazją do zapoznania się z kilkoma najważniejszymi zasadami, które pomogą zachować bezpieczeństwo, zwłaszcza w sieci.

 1. Uważaj na to, co i komu udostępnisz o sobie w Internecie. W XXI w., w szczególności media społecznościowe mogą być kopalnią wiedzy o Tobie, o Twoim stanie majątkowym, miejscu pracy, wydarzeniach z Twojego codziennego życia. Zdarza się, że nadmiernie dzielisz się informacjami na swój temat. Przez to Internet jest źródłem wiedzy także o Twoich poglądach, zachowaniach konsumenckich, zainteresowaniach. Dane te są cenne nie tylko dla działów marketingu różnych firm, po to by na Twoich zachowaniach w sieci oprzeć kierowaną ofertę, ale niekiedy i dla przestępców. Szczególnie, gdy profil, który Ciebie dotyczy jest w pełni publiczny, możesz być narażony na użycie Twoich danych bez Twojej wiedzy i przyzwolenia niezgodnie z celami, dla których dane udostępniłeś.
 2. Nie zostawiaj dokumentów w zastaw. Podczas urlopu, wykonując różnego rodzaju aktywności, wypożyczając sprzęt, np. kajaki, łódki, czy narty albo łyżwy, nie oddawaj w zastaw dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej lub  studenckiej. Warto pamiętać, że zgodnie z prawem zatrzymywanie dowodu osobistego bez podstawy prawnej jest karane, natomiast nie wszystkie dane osobowe zawarte we wskazanych dokumentach są niezbędne dla realizacji celu wypożyczenia sprzętu. Utrata kontroli nad dowodem osobistym naraża Cię na posłużenie się tym dokumentem bez Twojej wiedzy i woli, co z kolei stwarza niebezpieczeństwo kradzieży tożsamości. Osoby dysponujące kompletem informacji o Tobie, czy kopią Twojego dokumentu tożsamości, mogą podszyć się pod Ciebie i np. dokonywać na Twoją szkodę różnych transakcji, takich jak chociażby zaciągnięcie kredytu w banku czy wypożyczenie drogiego sprzętu i niezwrócenie go (np. samochodu). Nieodpowiedzialne zachowanie, o którym mowa – utrata kontroli nad identyfikującym Cię dokumentem, zwłaszcza potwierdzającym Twoją tożsamość – naraża Cię na wykorzystanie Twojego wizerunku oraz innych danych osobowych w celu wyrządzenia Ci szkody majątkowej lub osobistej. Osoby, które przejmą taki dokument mogą, korzystając z Twojej tożsamości, zawrzeć w Twoim imieniu różnego rodzaju umowy, np. z zakresu usług telekomunikacyjnych, z dalszymi tego faktu obciążającymi Ciebie konsekwencjami.Co do zasady nie powinieneś się godzić na kopiowanie Twojego dokumentu tożsamości. Tylko w niektórych sytuacjach jest to wyjątkowo dopuszczalne, gdy pozwalają na to przepisy. Gdy administrator domaga się kopii np. Twojego dowodu osobistego, poproś, aby wskazał Ci podstawę prawną, która nakłada na niego obowiązek takiego działania.
 3. Nie podawaj danych przez telefon. Unikaj przekazywania danych telefonicznie – szczególnie, gdy to nie Ty inicjujesz rozmowę, ale ktoś dzwoni do Ciebie. Udostępnianie danych na odległość obarczone jest ryzykiem, brakiem pewności co do tego komu faktycznie dane są przekazane. Nie daj się zaskoczyć, sprowokować do udostępniania danych wbrew Twojej woli, dla nieznanych, niewyjaśnionych przez rozmówcę celów. Upewnij się, komu faktycznie udostępniasz dane w trakcie rozmowy telefonicznej, a jeżeli trzeba zweryfikuj kontakt, np. oddzwaniając i sprawdzając, czy dany numer i osoba faktycznie reprezentuje podmiot, na który się powołała.
 4. Uważaj na różne formularze, poprzez które udostępniasz dane. Zachowaj rozwagę przy wypełnianiu i podpisywaniu różnego rodzaju ankiet, formularzy czy umów. Zastanów się czy faktycznie chcesz założyć kartę lojalnościową w sklepie, by mieć rabaty lub dodatkowe promocje. W takich sytuacjach podajesz sklepom imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, a w zamian otrzymujesz promocje, bony rabatowe, dodatkowe upominki przy zakupach. Ale czy rzeczywiście warto?Należy pamiętać, że administrator musi spełnić wobec Ciebie obowiązek informacyjny, czyli przekazać Ci niezbędne informacje na swój temat, podając m.in. swoją tożsamość, dane kontaktowe oraz dane kontaktowe swojego inspektora danych osobowych (o ile go wyznaczył), a także cel i podstawę prawną przetwarzania danych.

  Nie podawaj wszelkich danych, które pozwalają na pełną identyfikację, jeżeli w danej sytuacji nie jest to konieczne, danych nadmiarowych. Jeśli musisz skorzystać z danej usługi, to podaj tylko dane niezbędne do jej wykonania – dobrze przemyśl przekazanie tych, których przekazanie oznaczone jest jako opcjonalne.

  Zanim zaznaczysz wszystkie zgody, upewnij się czego dotyczą. Zwróć uwagę czy w formularzu zgody nie są zaznaczone domyślnie. Zgodnie z prawem nie powinno tak być. Dokładnie też czytaj, czego dotyczą klauzule zgód. W przypadku wątpliwości, zadawaj pytania administratorom. Powinni Cię poinformować o okresie przez jaki dane będą przetwarzane oraz o przysługujących Ci prawach, w tym dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia czy wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także, czy Twoje dane będą komuś innemu (innym odbiorcom) przekazywane.

  Pamiętaj, że wyrabiając kartę lojalnościową często udzielasz zgód na wykorzystywanie danych w celach marketingowych nie tylko administratora, ale i jego partnerów biznesowych. O ile możesz, zweryfikuj, kim oni są, jakie to są firmy. Zgody na marketing „cudzy” powinny być nieobowiązkowe, powinna być Ci pozostawiona możliwość wyboru co do tego, czy taką zgodę wyrazisz.

  Administrator powinien Ci zapewnić, by możliwość wycofania zgody była równie łatwa, jak jej udzielenie oraz powinieneś być poinformowany o prawie do cofnięcia zgody nim ją wyrazisz.

 5. Nie wyrzucaj danych na śmietnik, dopóki ich nie zniszczysz. Wszelkie dokumenty z Twoimi danymi, to kolejne źródło wiedzy o Tobie, zwłaszcza gdy zawierają one wiele różnych informacji umożliwiających wyciągania wniosków na Twój temat, np. ustalenie tego, gdzie pracujesz, ile zarabiasz, kiedy nie ma Ciebie w domu, ile masz dzieci, jak drogie robisz zakupy. Dlatego też – zanim wyrzucisz dokumenty do kosza – należy je zniszczyć (np. faktury, rachunki), zapiski, naklejki na opakowaniach od korespondencji czy po dostarczonych towarach, w sposób uniemożliwiający odtworzenie zawartych w nich danych osobowych.
 6. Usuwaj trwale dane z nośników. Ogrom danych o Tobie może znajdować się na Twoich starych dyskach twardych, kartach pamięci, pendrive’ach czy innych nośnikach. Zwróć uwagę, że coraz więcej informacji na Twój temat jest zapisanych w komputerach, smartfonach, aparatach fotograficznych czy tabletach. Zanim się pozbędziesz takich urządzeń lub nośników, trwale usuń z nich dane. Jednak zwykłe ich skasowanie nie będzie wystarczające, gdyż wiele danych da się odzyskać. Dlatego zanim wyrzucisz nośnik albo go sprzedasz, usuń z niego dane, korzystając przy tym z odpowiedniego do tego oprogramowania. Warto też przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, aby nie było w nim zapamiętanych loginów i haseł do różnych usług i aplikacji, z jakich korzystałeś, a zwłaszcza z takich, z których nadal korzystasz.
 7. Używaj programów chroniących komputer. Używaj oprogramowania chroniącego komputer i urządzenia mobilne przed niepożądanymi działaniami z zewnątrz, np. złośliwego oprogramowania. Oprócz popularnych programów antywirusowych przydatne mogą być również te, które zabezpieczą przed ingerencją z zewnątrz tzw. firewall.
 8. Bądź czujny w sieci. Nie odpowiadaj na maile od osób, których nie znasz np. tzw. spamerów, zwłaszcza gdy domagają się podania jakichś informacji o tobie czy namawiają do kliknięcia w przesłany link lub otwarcia przesłanego załącznika, sugerują zmianę identyfikatora i hasła. Zachowaj ostrożność także przy korzystaniu z usług bankowości elektronicznej i dokonywaniu zakupów przez Internet. Zwracaj uwagę czy aby na pewno logujesz się do serwisu bankowości internetowej ze strony banku, która ma certyfikat SSL (widoczny w pasku adresu przeglądarki). Weryfikuj sklepy, w których chcesz coś kupić: czy w ogóle istnieją, czy i jakie mają opinie, czy są to podmioty zidentyfikowane, gdzie mają siedzibę, czy podany jest kontakt z ich właścicielem i czy kontakt ten nie jest ograniczony tylko do elektronicznego. Jeśli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa Twoich danych zastanów się czy koniecznie musisz dokonać zakupów u tego sprzedawcy. Weryfikuj regulaminy i polityki prywatności – unikaj sprzedawców nieprzedstawiających takich dokumentów czy też prezentujących w nich postanowienia zbyt ogólne, niejasno czy nieprecyzyjnie brzmiące, sformułowane niepoprawnie gramatycznie czy językowo, może to bowiem oznaczać, że są to podmioty niepodlegające polskiemu czy europejskiemu prawu.
 9. Zmieniaj hasła. Zazwyczaj to głównie pracodawcy wymagają od pracowników zmiany haseł co pewien czas, by chronić nie tylko dane osobowe, ale i tajemnice firm. Taką zasadę warto też wdrożyć w życiu prywatnym i okresowo zmieniać hasła dostępu do swojego komputera, do poczty elektronicznej, systemów bankowości elektronicznej, ale nawet sklepów internetowych, w których -masz konto użytkownika. Staraj się przy tym korzystać z różnych haseł. Dobrze jest, aby nie miały one nic wspólnego z Twoimi życiem osobistym, miejscem zamieszkania, Twoim imieniem i nazwiskiem, datą urodzin, imionami Twoich bliskich czy Twoich zwierząt itp., tj. informacjami, które łatwo można skojarzyć z Tobą obserwując Twoje zachowania w sieci, czy połączyć z innymi informacjami o Tobie.

Źródło: uodo.gov.pl

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

UOKiK: Kary za sprzedaż na pokazach

Ponad 3,5 mln zł – to suma kar nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 6 firm, które łamały prawa konsumentów podczas pokazów.
Organizatorzy prezentacji wprowadzali konsumentów w błąd m.in. handlowcy ukrywali faktyczny cel spotkania, nie spełniali obietnic dotyczących prezentów, wabili fikcyjnymi promocjami i ograniczali prawo do reklamacji lub odstąpienia od umowy. Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu na stronie UOKiK zwłaszcza seniorów, którzy często padają ofiarą oszustów na tego typu pokazach.
Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Organizacje pożytku publicznego z terenu powiatu leżajskiego uprawnione do otrzymania 1% podatku za rok 2020

Lista organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu leżajskiego, które mogą ubiegać się o otrzymanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, według aktualizacji z 14 stycznia 2021 r.:

 1. Stowarzyszenie „Integracja Bez Granic” w Sarzynie KRS 000045567
 2. Stowarzyszenie Nasza Mała Ojczyzna w Nowej Sarzynie KRS 0000152888
 3. Stowarzyszenie „Dobry Dom” KRS: 0000197865
 4. Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Francesco” w Jelnej KRS 0000229696
 5. Ludowy Klub Sportowy „Maraton” Giedlarowa KRS 0000254849
 6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno KRS 0000262290
 7. Towarzystwo Miłośników Ziemi Leżajskiej KRS 0000275455
 8. Stowarzyszenie „Nie dzieli nas nic” w Leżajsku KRS 0000292013
 9. Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku KRS 0000328376
 10. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Benefactum” w Łętowni KRS 0000377168
 11. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym KRS 0000031018
 12. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska KRS 0000016422

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wydawanie informacji, wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków – EGiB.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie informacji, wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków /EGiB/.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm./.
 • ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781/,
 • Akty wykonawcze.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
 • Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków.

Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
Miasto Leżajsk i Gmina Leżajsk – tel. 17-2404515,
Gmina Grodzisko Dolne i Gmina Kuryłówka – tel. 17-2404516,
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz EGIB do pobrania poniżej) – F-GN.6621.01.01  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.

5. OPŁATY:

Załącznik do Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.).

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie informacji, wypisu, wyrysu z ewidencji gruntów / budynków / lokali oraz wystawienie dowodu opłaty za wykonaną czynność.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wniosek można złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk.

lub elektronicznie:

 1.  Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka
 2. Geoportal Powiatu Leżajskiego: https://lezajsk.geoportal2.pl/

Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne /t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm./.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1781/.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. – o księgach wieczystych i hipotece /t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1984/.
 • Akty wykonawcze.

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8.
 • Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków.

Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
Miasto Leżajsk i Gmina Leżajsk – tel. 17-2404515,
Gmina Grodzisko Dolne i Gmina Kuryłówka – tel. 17-2404516,
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6620.02.01 Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

5. OPŁATY:

Nie pobiera się

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wprowadzenie zmiany w bazie danych EGiB:

 • czynnością materialno-techniczną,
 • w drodze decyzji

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Dane zawarte w ewidencji podlegające aktualizacji:

1) z urzędu na podstawie:

 • prawomocnych orzeczeń sądowych, aktów notarialnych, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów normatywnych,
 • opracowań geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • odpisów zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części,
 • wpisów innych rejestrów publicznych prowadzonych na podstawie innych przepisów,
 • wpisów w księgach wieczystych,
 • aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskich poświadczeń spadkowych,
 • przepisów prawa.

2) na wniosek osób, organów i jednostek organizacyjnych.

Wniosek można złożyć w:

 • Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, m ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk
 • Elektronicznie:  Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka

Wydawanie informacji o posiadanym gospodarstwie rolnym.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie informacji o posiadanym gospodarstwie rolnym.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 114 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego/t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),

Ustawa z d nia10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781/,

Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2022 poz. 2142 ze zm./.

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

 • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
 • Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków,
 • Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
 • Miasto Leżajsk i Gmina Leżajsk – tel. 17-2404515,
 • Gmina Grodzisko Dolne i Gmina Kuryłówka – tel. 17-2404516,
 • Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F – GN. 6621.03.01 Wniosek o wydawanie informacji o posiadanym gospodarstwie rolnym.

5. OPŁATY:

Nie pobiera się.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pismo.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

14 dni od złożenia wniosku.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 

Wydawanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków.

2. PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r, poz. 1781/.
 • Akty wykonawcze.

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8:

 • Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków,
 • Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
 • Miasto Leżajsk i Gmina Leżajsk – tel. 17-2404515,
 • Gmina Grodzisko Dolne i Gmina Kuryłówka – tel. 17-2404516,
 • Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioski:
(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6621.04.01  Wniosek o wydanie mapy ewidencji gruntów i budynków – formularz P,P1,

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6621.04.02  Wniosek o wydanie zbioru danych ewidencji gruntów i budynków – formularz P, P2,

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6621.04.03 Wniosek o udostępnianie rejestru cen nieruchomości – formularze: P, P5,

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6621.04.04  Wniosek o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków – formularz P, P6.

5. OPŁATY:

Załącznik do Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.).

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz wystawienie dowodu opłaty za wykonaną czynność.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.
8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wniosek można złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk,

lub elektronicznie:

 1. Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka,
 2. Geoportal Powiatu Leżajskiego: https://lezajsk.geoportal2.pl/.

Obsługa zgłaszanych prac geodezyjnych

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Obsługa zgłaszanych prac geodezyjnych

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział  Geodezji, Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami
Oddział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Stanowisko ds. obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych.
Kontakt merytoryczny tel. 17-2404543

Stanowisko ds. weryfikacji operatów technicznych.
Kontakt merytoryczny tel. 17-2404543, 17-2404540

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioski:

Generowane są automatycznie przez serwis GEOPORTAL Powiatu Leżajskiego przy zgłoszeniu przez wykonawcę nowej pracy geodezyjnej

F-GN.6642.07.01 – Zgłoszenie prac geodezyjnych oraz zgłoszenie uzupełniające -formularz ZG1, ZG3

F-GN.6642.07.02 – Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

F-GN.6642.07.03 – Wniosek o klauzulę urzędową (w przypadku konieczności uzyskania dokumentów w postaci papierowej)

5. OPŁATY:

Załącznik do Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Obsługa wykonawców prac geodezyjnych  wyłącznie przez serwis GEOPORTAL Powiatu Leżajskiego  po uprzednim założeniu konta w serwisie .

Wniosek o założenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Leżajskiego  do pobrania ze strony:   https://www.starostwo.lezajsk.pl/wp-content/uploads/2020/07/wniosek-geodeta.docx

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Weryfikacja dokonana jest niezwłocznie, w przypadku prac dla obszaru objętego zgłoszeniem:

 • do 1 ha nie później niż 7 dni roboczych
 • od 1 ha do 10 ha nie później niż 10 dni roboczych
 • powyżej 10 ha nie dłużej niż 20 dni roboczych

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Zgłoszenie prac geodezyjnych oraz przekazywanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych wyłącznie drogą elektroniczną:

 • Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka
 • Geoportal Powiatu Leżajskiego: https://lezajsk.geoportal2.pl/

Wnioski o klauzulę urzędową – Punkt Obsługi Interesanta w budynku A Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

Wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

 

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia;
 2. Oryginał pełnomocnictwa (jeżeli ustanowiono pełnomocnika);
 3. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia oraz potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Formularz wniosku do pobrania poniżej:

 • F-OŚ.6163.6.1
 • F-OŚ.6163.6.2

 

5. OPŁATY:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej:

 • Wydanie zaświadczenia – 17,00 zł,
 • Pełnomocnictwo – 17,00zł (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
Należną opłatę skarbową uiszcza się przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku lub w kasie Starostwa Powiatowego w Leżajsku,

Podmioty zwolnione od opłaty skarbowej:

 • jednostki budżetowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zaświadczenia nastąpi po otrzymaniu kompletu dokumentów.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie wydaje się zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 • 9.1. Na wniosek zainteresowanego wydaje się dokument – zaświadczenie. Zaświadczenie jest niezbędne, z uwagi na treść art. 37a ust. 1 i 2 ustawy o lasach i przeznaczone jest do przedłożenia w Kancelarii Notarialnej w związku z przeniesieniem własności nieruchomości.

Wydanie karty wędkarskiej i/ lub karty łowiectwa podwodnego

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydanie karty wędkarskiej i/ lub karty łowiectwa podwodnego

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-82, fax 240-45-52

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioskodawca składa:

 1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej
 2. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu.
 3. Aktualne zdjęcie osoby ubiegającej się o wydanie karty.
 4. Dokument tożsamości potwierdzający zamieszkanie.

W przypadku wniosku o wymianę karty, należy dokonać zwrotu starej karty.

Formularz wniosku do pobrania poniżej) – F– OŚ.6172.8

5. OPŁATY:

Przed wydaniem karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego koniecznym jest uiszczenie opłaty – 10,00 zł, zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
Należną opłatę uiszcza się:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Leżajsku,
  ul. Kopernika 8 w godz. pon. 7:40-15:00,
  wt –pt 7:40-14:45, lub
 • przelewem na konto Starostwa Powiatowego,
  Nr 68 1240 1268 1111 0010 9637 4682
  Dokonując wpłaty należy podać właściwą adnotację

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego nastąpi po otrzymaniu kompletu dokumentów.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje się zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

 • 9.1. Na wniosek zainteresowanego wydaje się dokument – kartę wędkarską.
 • 9.2. Amatorski połów ryb, może uprawiać osoba posiadająca kartę wędkarską (osoba która ukończyła 14 lat) lub kartę łowiectwa podwodnego (osoba która ukończyła 18 lat), a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.
 • 9.3. Z obowiązku posiadania karty zwolnione są osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie uprawnionego do rybactwa.
 • 9.4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w pkt 2. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów
  w tych wodach.
 • 9.5. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby.

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. (17) 240-45-80, 240-45-81, 240-45-82

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

4.1.Wniosek

Formularz wniosku do pobrania poniżej – F–OŚ.604.1

Bez pisemnego wniosku udostępnia się:
a) informację niewymagającą wyszukiwania;
b) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi – informacje umożliwiające osobom, które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia

5. OPŁATY:

Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie starostwa dokumentów wyszczególnionych
w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
Opłat nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.
Wysokość opłat za wyszukanie i skopiowanie dokumentów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji
o środowisku
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, który obsługuje władze publiczne, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.
Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Dotyczy decyzji odmawiającej udostępnienia informacji.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Leżajskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska dołączyło do grona organizacji pożytku publicznego

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych, a tym samym możliwość przekazania 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.

Na terenie powiatu leżajskiego funkcjonuje wiele organizacji o statusie OPP. Ich listę można znaleźć klikając w panel ORGANIZACJE POZARZĄDOWE na stronie www Starostwa Powiatowego w Leżajsku, a następnie w zakładkę Przekaż 1%.

Do grona OPP dołączyło w tym roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska.

Powstało ono w maju 2001 roku w wyniku zrywu rodziców, którzy sprzeciwiali się likwidacji szkoły 6-klasowej i przekształceniu jej w szkołę 3-klasową.

Początki działalności stowarzyszenia były bardzo trudne, mimo wielu problemów z uzyskaniem pozwoleń na prowadzenie szkoły, rodzice się nie poddali. 1 września 2001 r. rozpoczęła działalność Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej (pierwsza w powiecie i jedna z pierwszych w województwie podkarpackim) z sukcesem funkcjonująca do dziś.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska od początku swojego istnienia prócz prowadzenia szkoły podstawowej podejmuje różnorodne przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki pozyskanym w konkursach środkom finansowym oraz zaangażowaniu mieszkańców są kultywowane i odtwarzane lokalne tradycje, a także budowane więzi międzypokoleniowe.

Od roku 2021 działalność Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wólka Grodziska można wesprzeć przekazując na jego rzecz 1% podatku dochodowego. W rocznym zeznaniu podatkowym należy wpisać numer KRS 0000016422.

Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia dostępnych na stronie szkoły.

Alt=""

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Kurier Powiatowy 1/2021

Zapraszamy do lektury nowego wydania „Kuriera Powiatowego”, a w nim m.in.: podsumowanie prac Zarządu i Rady Powiatu Leżajskiego, przebieg pandemii Sars-Cov-2 na terenie powiatu leżajskiego, kolejna odsłona cyklu „Leżajscy patroni ulic, placów i rond” oraz ciąg dalszy relacji z podróży fiatem 126p wzdłuż granic Polski.

https://www.starostwo.lezajsk.pl/wp-content/uploads/2021/01/kurier-powiatowy-nr-1-www.pdfOkładka styczniowego wydania kuriera powiatowego, zimowy pejzaż z zachodzącym słońcem w tle - fotografia z lotu ptaka

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Spotkanie on-line Pierwszej Damy ze społecznością SOSW w Leżajsku oraz Starostą Leżajskim

W minioną środę Pierwsza Dama spotkała się z zaprzyjaźnioną społecznością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku oraz Starostą Leżajskim. Podopieczni placówki gościli Małżonkę Prezydenta w swojej szkole w marcu 2019 roku, zaś rok wcześniej, w siedzibie głowy państwa, wystąpili z bożonarodzeniowym repertuarem artystycznym. Wideokonferencja rozpoczęła się od rozmowy Agaty Kornhauser-Dudy ze starostą Markiem Śliżem oraz dyrektorem placówki Tomaszem Chrząstkiem.

Na wstępie dyrektor SOSW przedstawił obecną sytuację ośrodka, który funkcjonuje stacjonarnie od początku roku szkolnego z zachowaniem środków ostrożności ze względu na szczególną uwagę i troskę, których potrzebuje każdy z uczniów, a które trudno zapewnić on-line. W placówce prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze grupowe i indywidualne oraz całodobowa opieka dla wychowanków. Podopieczni kształcą się w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole branżowej oraz przysposabiającej do pracy. – Zdaję sobie sprawę, że nauka zdalna w specjalnych ośrodkach nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Cieszę się, że pracę w Państwa placówce, jedynym ośrodku tego typu w powiecie, udaje się kontynuować w trybie dostosowanym do potrzeb jego podopiecznych – mówiła Agata Kornhauser-Duda. Rozmowa ze starostą Markiem Śliżem oraz dyrektorem SOSW dotyczyła działalności placówki, wprowadzonych po wybuchu pandemii środków ostrożności, podjętych w ostatnich miesiącach inicjatyw edukacyjnych i programu rozbudowy ośrodka.

Następnie Pierwsza Dama spotkała się zdalnie z uczniami, którzy zaprezentowali najnowszy repertuar muzyczno-recytatorski, opowiedzieli o przygotowaniach do świąt i nauce. Młodzi ludzie są bardzo utalentowani; od lat zdobywają najwyższe miejsca w konkursach, przeglądach i festiwalach, a do udziału w nich, jak przyznali podczas rozmowy z Pierwszą Damą bardzo tęsknią. Wspominali też niedawne ferie i zimowe zabawy.

– Bardzo gratuluję i jestem pełna uznania dla nauczycieli ośrodka. Miałam okazję ich poznać tutaj w Pałacu Prezydenckim i podczas wizyty w Leżajsku. Zaangażowanie pedagogów jest ogromne, a panująca w szkole atmosfera wyjątkowa. Dziękuję za niezwykle radosne spotkanie, a w nowym roku życzę wszystkiego najlepszego uczniom, wychowawcom i rodzicom – powiedziała Pierwsza Dama za zakończenie spotkania.

Źródło informacji i zdjęć: prezydent.pl/pierwszadama

Informację zamieściła: Natalia Nowicka