Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6621 04
Aktualizacja: 01.04.2022

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.)

Akty wykonawcze

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8

  • Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków
  • Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
  • Miasto Leżajsk i Gmina Leżajsk – tel. 17-2404515,
  • Gmina Grodzisko Dolne i Gmina Kuryłówka – tel. 17-2404516,
  • Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioski:
(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6621.04.01  Wniosek o wydanie mapy ewidencji gruntów i budynków – formularz P,P1

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6621.04.02  Wniosek o wydanie zbioru danych ewidencji gruntów i budynków – formularz P, P2

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6621.04.03 Wniosek o udostępnianie rejestru cen nieruchomości – formularze: P, P5

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F-GN.6621.04.04  Wniosek o udostępnienie rejestrów, kartotek, skorowidzów tworzonych na podstawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków – formularz P, P6

5. OPŁATY:

Załącznik do Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.)

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz wystawienie dowodu opłaty za wykonaną czynność

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie
8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wniosek można złożyć w:

  1. Punkt Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk

lub elektronicznie:

  1.  Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka
  2. Geoportal Powiatu Leżajskiego: https://lezajsk.geoportal2.pl/