Zamknij mobilną wersję WCAG

Kurier Powiatowy 9/2021

Zapraszamy do lektury wrześniowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in. XXII Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego i XXII Dożynki Powiatowe, Zlot Pojazdów Różnych Klamot 2021, niezwykła biografia kapitana von Eissa oraz kolejny odcinek z cyklu Podróże: Cmentarz Obrońców Lwowa

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

XLII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

27 września w sali obrad Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyła się XLII sesja Rady Powiatu. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z XLI sesji radni przyjęli następujące uchwały:

– uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XLIII/200/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Leżajsku;

– uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr XXXV/201/2021 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2021 r.;

– uchwałę w sprawie udzielenia przez Powiat Leżajski pomocy finansowej Gminie Nowa Sarzyna ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– uchwałę w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2022 roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu leżajskiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym.

– uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Leżajskiego;

– uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 r. ;

– uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.;

Następnie starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Województwo Podkarpackie uruchomiło portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej

Portal www.kresymuzeum.pl powstał w celu nowoczesnej prezentacji wyjątkowego i bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Zawiera bardzo ciekawe zasoby muzealne i pamiątki dot. dziedzictwa Kresów przetworzonych do formy cyfrowej wg najnowocześniejszych metod digitalizacji, w tym w formie 3D i obrotowej. Szczególną wartość mają przekrojowe ścieżki tematyczne, z których prezentowane są obecnie: Kresy – prolegomena; Kresy – fenomen krajobrazu; Wyznania na Kresach; Potoccy herbu Pilawa Srebrna na Kresach Rzeczypospolitej. Ciekawą ofertą jest także Akademia Kresów oraz publikacje, archiwa, podcasty i gry on-line. Portal jako priorytetowy projekt samorządu Województwa Podkarpackiego będzie stale rozwijany. Inicjatywa ta uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpacie.

Źródła zdjęcia: kresy24.pl

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych

W dniach od 16 września do 20 września 2021 r. zgodnie z Uchwałą Nr 22/65/2021 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 9 września 2021 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Powiatu Leżajskiego zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/200/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji żadna z organizacji pozarządowych i innych prowadzących działalność pożytku publicznego nie zgłosiły opinii, uwag oraz propozycji zmian w zakresie konsultowanego projektu uchwały.

Obchody 100. rocznicy podpisania Traktatu Ryskiego

Wczoraj w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyły się obchody 100. rocznicy podpisania Traktatu Ryskiego z 1921 r. Uroczystość rozpoczęła się od zwiedzania plenerowej wystawy pt. „Gorzki Pokój. Traktat ryski 1921 r.” Wystawa ta pochodzi ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej i eksponowana jest w wybranych polskich miastach. Jej założeniem jest szerokie nakreślenie genezy traktatu pokojowego, zawartego po zwycięskiej wojnie Polski z sowiecką Rosją, a także ukazanie jego konsekwencji w krótkiej historii „dwudziestolecia” oraz na dłuższym tle relacji polsko-rosyjskich, w tym polsko‑sowieckich (wystawa będzie dostępna do 24 września br.).

Po wysłuchaniu utworów patriotycznych w wykonaniu uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku nastąpiła prelekcja dr. Jacka Magdonia z Instytutu Pamięci Narodowej oddz. w Rzeszowie nt. „Cienie i blaski Traktatu ryskiego”.

Na zakończenie Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Robert Godek przedstawił nowo powstały portal muzeum dziedzictwa kresów dawnej Rzeczpospolitej.  Portal ten jest ogromnym zbiorem materiałów – informacji, zdjęć, wspomnień, zdigitalizowanych eksponatów związanych z kresowym dziedzictwem. Dzięki wirtualnemu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej pojawiła się nowa przestrzeń do gromadzenia i udostępniania zbiorów w nowoczesnej formie. Głównym zadaniem portalu jest upowszechnianie dziedzictwa Kresów Rzeczypospolitej w jego różnych wymiarach. Zapraszamy do śledzenia strony muzeum.

Przybyli na uroczystość przedstawiciele mieli okazję zwiedzić ekspozycję Historii Miasta i Regionu oraz obejrzeć postępy prac w adaptowanej piwnicy z przeznaczeniem na cele historycznej ekspozycji multimedialnej.

W uroczystości poza licznie zebraną młodzieżą z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego wraz z nauczycielem dr. Dariuszem Półćwiartkiem oraz Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku wraz z nauczycielem Katarzyną Wiatrowicz uczestniczyli: prelegenci -dr Jacek Magdoń z IPN oddz. Rzeszów oraz Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Robert Godek, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, członek Rady Muzeum Antoni Bereziewicz oraz Leszek Smoła z Sarzyńskiego Stowarzyszenia Eksploracyjnego.

Muzeum składa podziękowania Dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku Stanisławowi Jaworskiemu za zapewnienie oprawy muzycznej wydarzenia.


8 marca 2021 r. minęła 100. rocznica podpisania traktatu pokojowego w Rydze, kończącego wojnę polsko-bolszewicką, na mocy którego zostały wyznaczone granice państwa polskiego na wschodzie. Formalnie pokój zawarła Rzeczpospolita Polska z Białoruską i Ukraińską Republiką Sowiecką. Traktat ryski oznaczał odrodzenie Europy Środkowej. Nie tylko regulował warunki współistnienia Polski i bolszewickiej Rosji, ale de facto potwierdzał niepodległość państw bałtyckich. Zawarcie traktatu ryskiego nie byłoby możliwe, gdyby nie wcześniejsze zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej pod Warszawą i w bitwie nad Niemnem.

W Rydze nie zostały uregulowane kwestie Wileńszczyzny i Małopolski wschodniej. Przynależność tych obszarów do Polski oraz ustalenia pokoju ryskiego mocarstwa alianckie uznały dopiero w 1923 r. na mocy decyzji Rady Ambasadorów.

Traktat ryski oznaczał formalne potwierdzenie powstrzymania marszu bolszewickiej Rosji na zachód, co samo w sobie było sukcesem. Jednak ani Niemcy, ani Związek Sowiecki nie chciały pogodzić się z istnieniem niepodległego państwa polskiego. Pokój osiągnięty na mocy traktatu ryskiego przetrwał zaledwie 20 lat. Zburzył go rozbiór Polski dokonany przez Rzeszę Niemiecką i Związek Sowiecki we wrześniu 1939 r.

MZL

Informację zamieściła: Gabriela Dąbek

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizacje zadania publicznego

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizacje zadania publicznego pn. „Rozwój zainteresowań sportowych poprzez
przygotowanie oraz udział dzieci i młodzieży w rozgrywkach tenisa stołowego” organizowanego przez Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Arka” przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny w Łętowni.

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza placówki oświatowe na warsztaty tematyczne

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza przedszkola, szkoły podstawowe oraz średnie z terenu powiatu leżajskiego jak też spoza jego granic na specjalnie zorganizowane warsztaty i lekcje tematyczne.

Wszelkie informacje dotyczące tematów i opisów lekcji, czasu trwania, grup docelowych oraz kosztów zamieszczone zostały na załączonych poniżej kartach.

Lekcje realizowane są wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji.

W celu rezerwacji prosi się o kontakt telefoniczny pod numerem 17 240 22 35 wew. 15 w godzinach pracy Muzeum lub mailowy pod adresem: informacja@muzeum-lezajsk.pl.

Zapisy prowadzone są również bezpośrednio w Muzeum w punkcie informacyjnym – kasowym (budynek główny).

Lekcja 1. „Kolorowy świat zabawek”
Zajęcia mające na celu przedstawienie w prosty sposób historii zabawkarstwa w naszym regionie. Uczestnicy poznają m.in. kolory, wzory i cechy zabawek ludowych, a także proces ich powstawania. Na koniec każdy uczestnik będzie mógł wcielić się w rolę zabawkarza i ozdobić drewnianą zabawkę według własnego pomysłu. Zajęcia połączone ze zwiedzaniem wystawy Etnograficzno-Zabawkarskiej. Każde dziecko powinno mieć ze sobą pudełko, w którym zabierze swoją pracę do domu.
Czas trwania lekcji: ok. 60 minut
Dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej
Cena: 7 zł od osoby

Lekcja 2. „Co się robi z gliny?”
Ciekawa lekcja o tradycjach i historii wyrobu zabawek glinianych i drewnianych w Leżajsku, o zdobnictwie i ornamentyce wzorów ludowych na nich malowanych (wzory lasowiackie) oraz o kolorach, jakimi były zdobione. Uczniowie zostaną wprowadzeni w świat zabawek swoich dziadków poprzez zabawę tradycyjnymi zabawkami. Na lekcji ulepią z gliny własną zabawkę ludową. Każde dziecko powinno mieć ze sobą pudełko, w którym zabierze swoją pracę do domu.
Czas trwania lekcji: ok. 60 minut
Dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej
Cena: 7 zł od osoby

Lekcja 3. „W drewnianej chacie”
Interesująca lekcja o dawnym życiu mieszkańców wsi, o wyglądzie wnętrz ich domów i sprzętów, jakimi posługiwali się w dawnej zagrodzie. Lekcja o tradycyjnym zdobnictwie ludowym strojów, naczyń a w szczególności mebli, z wykorzystaniem eksponatów na wystawie Etnograficzno–Zabawkarskiej. Uczniowie umeblują wnętrze drewnianej chałupy meblami z wzorników i ozdobią je na ludowo.
Czas trwania lekcji: ok. 60 minut
Dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej
Cena: 7 zł od osoby

 

Lekcja 4. „Woskowe cuda”
Zajęcia opowiadające o ciekawostkach na temat zawodu pszczelarza oraz historii oświetlania domów i miast. Podczas warsztatów uczestnicy rozwiną swoje zdolności manualne, wyrabiając prostą świeczkę z węzy pszczelej. Następnie ozdobią ją kawałkami kolorowej masy woskowej. Każde dziecko powinno mieć ze sobą pudełko, w którym zabierze swoją pracę do domu.
Czas trwania: ok. 60 minut
Dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej
Cena: 7 zł od osoby

Lekcja 5. „Portret – zgadnij kto to?”
Ciekawa lekcja o portrecie i autoportrecie. Przedstawiająca w krótkiej prezentacji różne rodzaje portretów i techniki ich malowania. Wyjaśniająca pojęcia: model, podobrazie, paleta, malarz, portret, autoportret, karykatura, popiersie. Na zajęciach uczestnicy wykonają własnoręcznie przy pomocy wzornika portrety kolegów i koleżanek, a następnie wezmą udział w zabawie „Zgadnij kto to?”.
Czas trwania lekcji: ok. 60 minut
Dla uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej i Szkół Średnich
Cena: 7 zł od osoby

Lekcja 6. „Posag dla Panny”
Lekcja o tradycjach i zwyczajach ludowych, o zdobnictwie ubiorów ludowych (wzory lasowiackie), z wykorzystywaniem dawnych kształtów i ornamentów malowanych na zabawkach leżajskich i meblach drewnianych. Uczniowie najpierw wykonają papierową skrzynię posagową, a następnie zaprojektują na niej własny wzór ludowy. Zajęcia połączone ze zwiedzaniem wystawy Etnograficzno-Zabawkarskiej.
Czas trwania lekcji: ok. 60 minut
Dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej
Cena: 7 zł od osoby

Lekcja 7. „Lasowiackie serce”
Dotyczy Lasowiaków, czyli naszych regionalnych przodków. Uczniowie poznają historię tej grupy etnograficznej oraz legendę o lasowiackim sercu. Na koniec każdy uczestnik zajęć ozdobi ekologiczną torbę na zakupy charakterystycznymi lasowiackimi wzorami, wykorzystując przy tym własną kreatywność i inwencję twórczą. Swoją pracę zabierze ze sobą do domu.
Czas trwania: ok. 60 minut
Dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej i Szkół Średnich
Cena: 7 zł od osoby

Lekcja 8. „Dzieje Leżajska w starym dokumencie, rysunku i fotografii”
Lekcja ukazująca w przekrojowy sposób dzieje miasta za pomocą prezentacji multimedialnej z komentarzem prowadzącego. Uczniowie wezmą aktywny udział w lekcji, sporządzając notatki w specjalnie przygotowanym formularzu. Lekcja połączona ze zwiedzaniem wystawy Historycznej Miasta i Regionu.
Czas trwania lekcji: ok. 60 minut
Dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej i Szkół Średnich
Cena: 4 zł od osoby

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Obchody 82. rocznicy agresji ZSRR na Polskę

W ramach zbliżającej się 82. rocznicy agresji ZSRR na Polskę Muzeum Ziemi Leżajskiej zorganizowało uroczystość upamiętniającą te tragiczne wydarzenia z dnia 17 września 1939 roku.

Spotkanie rozpoczęto od wysłuchania utworów patriotycznych wykonanych przez uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku. Następnie wygłoszona została prelekcja przez dr. Dariusza Półćwiartka nauczyciela Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku pt. „Polityka władz sowieckich po 17 września 1939 r.” W swoim wystąpieniu naukowiec w bardzo przystępny sposób opowiadał o genezie i przytaczał fakty historyczne z września 1939 r., kiedy to łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski.

Po zakończeniu prelekcji wszyscy obecni na wydarzeniu zostali zaproszeni do zwiedzania wystawy historii miasta i regionu, wystawy etnograficzno-zabawkarskiej oraz do obejrzenia autorskiej wystawy Sarzyńskiego Stowarzyszenia Eksploracyjnego-Sarzyńskich Zwiadowców Historii (przy obecności członków tego stowarzyszenia).

Na wystawie prezentowane są militaria: bagnety polskie oraz niemieckie, hełm niemiecki wz. 34, łuski karabinowe oraz od pocisków do armaty przeciwpancernej Bofors, strzemiona kawaleryjskie, wyposażenie żołnierskie i inne. Ekspozycja będzie prezentowana do końca 2021 roku.

Po zakończeniu części oficjalnej obecny na prelekcji Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz podziękował zebranym za obecność oraz za wygłoszenie wykładu dr. Dariuszowi Półćwiartkowi. Ponadto wyraził swoje uznanie i zadowolenie, że pamięć o tych tragicznych wydarzeniach z roku 1939 jest przekazywana kolejnym pokoleniom.
_________
Po dokonaniu przez ZSRR napaści na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków: oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze.

Organizatorzy dziękują za liczne przybycie uczniom z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego oraz z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku na czele z opiekunem Katarzyną Wiatrowicz.
Wyrazy wdzięczności kierują również do dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku Stanisława Jaworskiego za zapewnienie oprawy muzycznej.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na wykład „Blaski i cienie Traktatu ryskiego”

W związku z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą podpisania traktatu ryskiego w 1921 r., MZL zaprasza 16 września (czwartek) na spotkanie w ramach “Spotkań z dziedzictwem Kresów” upamiętniające to wydarzenie.

W programie wydarzenia:

– 10.45: Zwiedzanie wystawy plenerowej “Gorzki pokój. Traktat ryski 1921 r.”,

– 11.00: Występ uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku,

– 11.10: Prelekcja dr. Jacka Magdonia z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie nt. “Blaski i cienie Traktatu ryskiego”.

——————————————–

8 marca 2021 r. minęła 100. rocznica podpisania traktatu pokojowego w Rydze, kończącego wojnę polsko-bolszewicką, na mocy którego zostały wyznaczone granice państwa polskiego na wschodzie. Formalnie pokój zawarła Rzeczpospolita Polska z Białoruską i Ukraińską Republiką Sowiecką. Traktat ryski oznaczał odrodzenie Europy Środkowej. Nie tylko regulował warunki współistnienia Polski i bolszewickiej Rosji, ale de facto potwierdzał niepodległość państw bałtyckich. Zawarcie traktatu ryskiego nie byłoby możliwe, gdyby nie wcześniejsze zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej pod Warszawą i w bitwie nad Niemnem.

W Rydze nie zostały uregulowane kwestie Wileńszczyzny i Małopolski wschodniej. Przynależność tych obszarów do Polski oraz ustalenia pokoju ryskiego mocarstwa alianckie uznały dopiero w 1923 r. na mocy decyzji Rady Ambasadorów.

Traktat ryski oznaczał formalne potwierdzenie powstrzymania marszu bolszewickiej Rosji na zachód, co samo w sobie było sukcesem. Jednak ani Niemcy, ani Związek Sowiecki nie chciały pogodzić się z istnieniem niepodległego państwa polskiego. Pokój osiągnięty na mocy traktatu ryskiego przetrwał zaledwie 20 lat. Zburzył go rozbiór Polski dokonany przez Rzeszę Niemiecką i Związek Sowiecki we wrześniu 1939 r.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

PUP zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia

Alt=""

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VI)” – Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Co to są Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (tzw. dotacja)?

Przyznawane jednorazowo, bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, które są zainteresowane prowadzeniem własnej firmy przez okres minimum 15 miesięcy.

Kto może ubiegać się o dotację w ramach projektu?

Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. osoby, które mają ukończone 18 lat, do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia), w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu* i szkoleniu** (tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).
Wsparcie dla osób przystępujących do projektu będzie udzielane:
 osobom poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji,
 osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

* Osoby, które nie uczestniczą w kształceniu tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym,
** Osoby, które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkoleniach finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu PO WER).
Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, spełniającym powyższe warunki. PUP współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

Do kiedy można składać wnioski na dotację?

Nabór wniosków ciągły od 20 września 2021r. do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Uwaga!!!

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z warunkami i zasadami przyznawania przez PUP w Leżajsku dotacji.
Wniosek i Regulaminy można pobrać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku pod adresem: www.lezajsk.praca.gov.pl w menu „Dokumenty do pobrania” – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych kobiet i mężczyzn do 30 roku życia. Wnioski w formie papierowej dostępne są w Punkcie Obsługi Klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku ul. Mickiewicza 56.
-Przygotowane dokumenty należy złożyć w kopercie do oznaczonej skrzynki podawczej ustawionej obok Punku Obsługi Klienta.
Szczegółowe informacje:
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
Biuro projektu – pok. 5, tel. 17 240 67 28
Dotacje – pok. 17, tel. 17 242 73 73 wew. 32

Elżbieta Buszta

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

„Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” – konkurs KRUS dla dzieci

PT KRUS w Leżajsku informuje, że po raz trzeci uruchomiono losowanie hulajnóg dla dzieci, które rozwiążą i prześlą do Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego certyfikat potwierdzający ukończenie kursu e-learningowego „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Działanie skierowane jest do dzieci urodzonych w latach 2007-2015. Nagrody rzeczowe (hulajnogi) przewidziano dla 100 osób wylosowanych spośród tych, które wyślą do 31 października 2021 r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną wymagane dokumenty i spełnią wymogi formalne.

Więcej informacji zamieszczono na stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl

Poniżej do pobrania regulamin konkursu.

Alt=""

KRUS

Informację zamieściła: Natalia Nowicka