Zamknij mobilną wersję WCAG

XIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

Na wstępie spotkania Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze Powiatu Leżajskiego za rok 2018 oraz informacjami: o przebiegu wykonania planu finasowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za I półrocze 2019 r. którą przedstawił dyrektor SP ZOZ w Leżajsku Marian Furmanek; o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi leżajskiej za I półrocze 2019 r., którą przedstawił dyrektor Muzeum Jacek Kwieciński, o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 r., którą przedstawił Skarbnik Powiatu Zdzisław Such.

 

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach:

 • stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Leżajsku, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku.
 • dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Leżajsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.
 • dostosowania nazwy Szkoły Policealnej w Leżajsku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Leżajskiego od dnia 1 września 2019 roku.
 • określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajsku oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć;
 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leżajski;
 • ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski;
 • stwierdzenia przekształcenia Technikum w Nowej Sarzynie;
 • stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie;
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.

Podczas posiedzenia radni zaznajomili się również z informacją dotyczącą sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego za I półrocze 2019 r.

 

Ponadto Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 

Informację zamieścił: GL

Fot. GL

Finał ogólnopolskiej akcji „Tornister pełen uśmiechów”

„Tornister pełen uśmiechów” to kampania, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy edukacyjne uczniów z ubogich rodzin oraz wsparcie ich edukacji. 25 sierpnia na stadionie w Giedlarowej odbył się 11. finał akcji. Organizatorami wydarzenia byli Caritas Polska oraz Gmina Leżajsk.

 

Wyprawki szkolne dla dzieci potrzebujących kompletowane były przez okres wakacji w całej Polsce za pośrednictwem diecezjalnych ośrodków Caritas. Akcja ma zwiększyć szanse edukacyjne uczniów przez zebranie funduszy na zakup i wyposażenie kilkudziesięciu tysięcy wyprawek szkolnych dla dzieci w Polsce oraz polskich dzieci ze Wschodu (Litwa, Białoruś, Ukraina). W parafiach w całej Polsce tornistry zakupione przez Caritas były wypełniane według potrzeb. Ponadto do specjalnych koszy wystawionych w parafiach można było wkładać podstawowe artykuły szkolne, które znalazły się później w wyprawkach przygotowanych przez wolontariuszy. Powiat Leżajski również dołożył do akcji swoją cegiełkę poprzez zakup niezbędnego wyposażenia do tornistrów.

 

Niedzielną uroczystość zainaugurowała msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Jamrozka. Tornistry Pełne Uśmiechów zostały wręczone kilkuset dzieciom. Wyprawki przygotowali ambasadorzy akcji, m.in. Para Prezydencka, Rzecznik Praw Dziecka oraz wolontariusze.

 

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Krzysztof Trębacz, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Artur Janiec, wolontariusze, rodzice i dzieci z terenu archidiecezji przemyskiej, a także mieszkańcy Giedlarowej.

 

Uczestnicy finału mogli podziwiać pokaz musztry ułańskiej na koniach w wykonaniu Oddziału Kawalerii Ochotniczej w barwach 20. Pułku Ułanów Króla Jana III Sobieskiego z Wierzawic, występy wokalne, taneczne i rywalizację na torze przeszkód. Ponadto zorganizowane zostały warsztaty plastyczne, rękodzielnicze oraz pokazy służb mundurowych, sprzętu strażackiego i nauka udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie finału odbył się Bal Pokoleń.

 

Natalia Nowicka

 

Źródło informacji:

www.ekai.pl

www.rzeszów.tvp.pl

 

Informacje zamieścił: GL, Wydział Promocji i Współpracy

Przed wakacjami – co warto wiedzieć?

 • W 87 proc. barów i restauracji na dworcach i stacjach benzynowych może cię spotkać przykra niespodzianka – tak wynika z kontroli Inspekcji Handlowej. Przypominamy, jakie masz wtedy prawa.
 • Na jakie posiłki możesz liczyć w zagranicznym hotelu; co zrobić, gdy ośrodek nie wywiąże się z oferty? – dowiedz się z poradnika na stronie Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
 • Już po raz dziesiąty w ramach akcji „Przed wakacjami – co warto wiedzieć” przygotowaliśmy porady  na czas letniego wypoczynku.
Co roku od 2010 r. UOKiK wspólnie z różnymi instytucjami przypomina, o czym warto pamiętać podczas letnich wyjazdów. Tym razem do akcji „Przed wakacjami – co warto wiedzieć?” zaprosiliśmy Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz Europejskie Centrum Konsumenckie. Wspólnie chcemy zwrócić uwagę na to, gdzie jadamy i mieszkamy podczas wakacji, czyli na gastronomię i hotele.
 
Mintaj zamiast dorsza, stary tłuszcz i brudne lodówki
Bar na stacji benzynowej czy dworcowa restauracja – często podczas podróży zatrzymujemy się tu na obiad. W III kwartale 2018 r. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK skontrolowała 169 takich miejsc – oprócz różnego rodzaju jadłodajni także kilka sklepów, gdzie można kupić posiłek. Aż w 87 proc. z nich wykryła nieprawidłowości: od złego oznakowania po oszukiwanie na rodzaju mięsa, ryby czy sera. W sumie inspektorzy sprawdzili 4975 partii produktów i zgłosili zastrzeżenia do 2180 z nich. Najwięcej nieprawidłowości (1991 zakwestionowanych partii) dotyczyło oznakowania. 240 próbek trafiło do laboratoriów UOKiK, gdzie eksperci zbadali m.in., z jakich składników kucharze przyrządzili potrawy i czy zgadzało się to z deklaracjami np. w menu. Zakwestionowali 17 proc. dań lub napojów. Łącznie nierzetelną obsługę konsumentów Inspekcja Handlowa stwierdziła w co trzeciej skontrolowanej placówce.
Najważniejsze nieprawidłowości wykryte podczas kontroli:
 • zamiana składników, np. w grillowanych kotletach „z jagnięciny” zamiast jagnięciny były wołowina, wieprzowina i drób; dorsz został zastąpiony mintajem; oscypek okazał się tańszą roladą ustrzycką,
 • wydawanie za małych porcji, np. niedowaga dwóch porcji smażonej soli wyniosła w sumie 140 gramów – zamawiający zamiast deklarowanych 970 g dostali 830 g; zdarzało się też, że sprzedawcy ważyli ryby razem z tackami,
 • wprowadzanie klientów w błąd, np. zamieszczenie na opakowaniu „klopsików podkarpackich” znaku „Babcine Receptury” sugerującego, że są one zrobione z prostych składników, podczas gdy zawierały błonnik grochowy i aromaty; napis „Nasze jadło ze świeżych produktów przyrządzamy, na strawę ok. 30 min. czekamy”, podczas gdy kucharz używał produktów głęboko mrożonych; wskazywanie w menu nazw produktów o ustalonej renomie (z chronionymi oznaczeniami i ekologicznych), podczas gdy w rzeczywistości lokal oferował produkty konwencjonalne np. tańszy ser solankowy zamiast sera Feta,
 • brak wykazu składników oraz informacji o alergenach,
 • przeterminowane produkty, np. przyprawy, sery, sosy, napoje; ponadto zdarzało się, że do smażenia był używany stary, zanieczyszczony tłuszcz,
 • nieprawidłowe przechowywanie żywności i warunki sanitarne, np. brudne, nadmiernie oszronione czy niesprawne lodówki,
 • niepełne informacje o cenach.
Za fałszowanie składu potraw i wprowadzanie konsumentów w błąd grożą kary pieniężne – do 1 tys. zł do 10 proc. przychodu z poprzedniego roku. Efekt kontroli to 93 takie kary na łączna kwotę 101 tys. zł. Ponadto sprzedawcy dostali 53 mandaty karne (w sumie prawie 11 tys. zł) za wykroczenia, np. niewłaściwe warunki sanitarne czy wagi bez legalizacji. Inspektorzy skierowali także do sądu 10 wniosków o ukaranie za stosowanie przeterminowanych surowców i oszustwa. O nieprawidłowościach zawiadomili również odpowiednie organy, np. nadzór sanitarny.
Jesz w barze lub restauracji? Poznaj swoje prawa
1. Pełna informacja o potrawie. Przed zamówieniem posiłku powinieneś wiedzieć, co zamawiasz. W menu lub cenniku musi być podany pełny skład dania, w tym składniki alergenne. Nie może być tak, że musisz o te informacje dopytywać kelnera.
2. Pełna informacja o cenie. Jeśli w karcie podana jest cena np. za 100 g mięsa lub ryby, to przed złożeniem zamówienia powinieneś dostać choćby przybliżoną informację o ich wielkości. Pamiętaj, danie ma być ważone już po usmażeniu lub upieczeniu, a nie przed obróbką, kiedy jest cięższe. Jeśli restauracja pobiera obowiązkową opłatę za obsługę, to musi o tym jasno i czytelnie informować w widocznym miejscu, np. w menu.
3. Reklamacja. Gdy masz zastrzeżenia do potrawy, np. zamawiałeś pizzę z szynką, a dostałeś z pieczarkami albo zupa jest zimna, ryba przypalona, a kelner kazał ci czekać półtorej godziny, jak najszybciej zgłoś to obsłudze, a najlepiej właścicielowi lub kierownikowi placówki, jeśli są na miejscu. W ramach reklamacji możesz domagać się np. obniżenia ceny lub wymiany dania. Pamiętaj jednak, że nie dotyczy to subiektywnych wrażeń, czyli że nie możesz złożyć reklamacji tylko dlatego, że obiad ci nie smakował.
4. Zgłoszenie do Inspekcji Handlowej. Jeśli masz zastrzeżenia związane z jakością usług gastronomicznych, zawiadom odpowiedni Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Napisz, jakiej restauracji dotyczą, dołącz dokumentację. Przykładowo jeśli w cenniku była informacja, że dorsz kosztuje 10 zł bez wskazania, że to cena za 100 g, a zapłaciłeś 35 zł, wyślij zdjęcie cennika i paragonu. IH uwzględnia skargi przy planowaniu kontroli. Jeśli restauracja odrzuciła twoją reklamację, możesz także złożyć wniosek do inspekcji o polubowne rozstrzygnięcie sporu.
Szczegółów kontroli szukaj na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
Posiłki w hotelu
Przed zawarciem umowy z organizatorem turystycznym, hotelem lub pośrednikiem, warto upewnić się, co dokładnie znajduje się w ofercie danego obiektu. Zwróć uwagę, w jakich godzinach będą wydawane posiłki, ile restauracji zapewnia hotel, gdzie są usytuowane. Przedsiębiorca powinien wywiązać się ze wszystkich elementów umowy.
Szczególną uwagę należy poświęcić wyjazdom „all inclusive”, organizatorzy przewidzieli bowiem dla nich nowe kategorie „all inclusive soft” – pomniejszony np. o przekąski lub niektóre rodzaje napoi, czy „all inclusive ultra” z dodatkowymi udogodnieniami.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
Pomoc dla konsumentów:
Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
Regionalne Ośrodki Konsumenckie: 22 299 60 90 – Dlakonsumenta.pl
Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej
Europejskie Centrum Konsumenckie – w sprawach transgranicznych
UOKiK

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za niecelową realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za niecelowe i nie przyznał dofinansowania na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn. „Organizacja turnieju sołectw w rozgrywkach piłki nożnej połączonego z piknikiem rodzinnym. Przygotowanie młodzieży i dzieci w wieku od 7 do 18 lat do rozgrywek w Stalowowolskiej Okręgowej Lidze Piłkarskiej Juniorów” organizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Advit” w Łętowni.

Realizacja zadania zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizacje zadania publicznego pn. „Rozwój zainteresowań sportowych poprzez udział dzieci i młodzieży w Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach szybkich oraz błyskawicznych”.

Realizacja zadania zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oddali hołd poległym obrońcom Lwowa

Do oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od Lwowa wsi Zadwórze, corocznie przybywają delegacje przedstawicieli polskich instytucji państwowych, szkół i stowarzyszeń, aby oddać hołd ochotnikom poległym w obronie miasta podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.
17 sierpnia 1920 r. oddział 330 ochotników pod dowództwem kapitana Bolesława Zajączkowskiego maszerując wzdłuż torów z miejscowości Krasne, został ostrzelany od strony Zadwórza przez siły bolszewickie Pierwszej Konnej Armii Siemiona Budionnego. Zaciekła obrona podjęta przez ochotników opóźniła podejście wrogiej armii do Lwowa, przyczyniając się tym samym do sukcesu operacyjnego wojsk polskich. 318 młodych ludzi złożyło wielką ofiarę krwi i wałczyło do ostatniego naboju w karabinie. Po zakończonej bitwie wściekłość bolszewików była tak ogromna, że na polu bitewnym wyszukiwali rannych, aby ich dobić. Następnie bezcześcili zwłoki żołnierzy do tego stopnia, że niewielu z nich udało się zidentyfikować. Postawa ochotników stała się ważnym symbolem polskiej niezłomności, zaś bitwa zyskała miano jednej z najbardziej heroicznych bitew w historii. Do dziś określa się ją mianem „Polskich Termopili”.
W tegorocznych obchodach 99. rocznicy Bitwy pod Zadwórzem, które odbyły się 17 sierpnia na terenie wsi Zadwórze, wzięło udział kilkaset osób, wśród których znaleźli się m.in.: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Krzysztof Trębacz. Zarząd Powiatu złożył wieniec u stóp zadwórzańskiego krzyża i odwiedził Cmentarz Łyczakowski oraz Cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie zapalił znicze na grobach poległych żołnierzy.
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Wernisaż wystawy czasowej „II wojna światowa na Ziemi Leżajskiej”

Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej serdecznie zapraszają w dniu 3 września 2019 r. o godz. 12.00 do Muzeum Ziemi Leżajskiej na wernisaż wystawy pn. „II wojna światowa na Ziemi Leżajskiej”.

W programie wernisażu:
– pieśni żołnierskie w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej w Leżajsku,
– prelekcja historyczna dra Dariusza Półćwiartka pt. „Zdrada Zachodu wobec Polski we wrześniu 1939 r. – w 80 rocznicę agresji Niemiec i ZSRR na Polskę”,
– zwiedzanie wystawy pt. „II wojna światowa na Ziemi Leżajskiej”.

Na wystawie zaprezentowane zostaną po raz pierwszy zbiory rodzinne m.in. ś.p. Zbigniewa Larendowicza i Stanisława Chmury, leżajskich kolekcjonerów m.in. Rafała Ciryta, Jacka Śliwińskiego, Krzysztofa Wojtanowicza, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego – koło w Leżajsku, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz ze zbiorów własnych.

Serdecznie zapraszamy
MZL

VI Ogólnopolski Turniej Otwarcia Sezonu „Nowa Sarzyna 2019” w tenisie stołowym

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Arka” Łętownia, Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Turnieju Otwarcia Sezonu „Nowa Sarzyna 2019” w tenisie stołowym.Zawody rozegrane zostaną 24 sierpnia 2019 roku, a miejscem zmagań będą obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie, przy ul. M. Konopnickiej 2.

Zgłoszenia do turnieju (imię i nazwisko, data ur., miejscowość/klub) przyjmowane są tylko do piątku 23 sierpnia do godziny 21:00 drogą mailową na adres: zgloszenia@pozts.pl

Dodatkowych informacji ws. turnieju udziela Jan Sum (tel. 660 034 962).

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizację zadania publicznego pn. Rozwój zainteresowań sportowych poprzez przygotowanie oraz udział dzieci i młodzieży w rozgrywkach wojewódzkich i ogólnopolskich tenisa stołowego.

Realizacja zadania zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Leżajskiego

Tradycyjnie zawody odbyły się nad zbiornikiem wodnym „Czyste” w Grodzisku Dolnym, a ich organizatorem, wzorem ubiegłych lat było Koło Wędkarskie nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym.

 

Zawody odbyły się w niedzielny poranek 4 sierpnia. Udział w nich wzięło 25 wędkarzy, w tym trzech juniorów. Połów odbywał się na dwie wędki metodą dowolną z wyłączeniem spinningu. Starosta ufundował cztery puchary: za trzy pierwsze miejsca oraz jeden w kategorii junior. Po 4-godzinnej rywalizacji miejsca na podium zdobyli wędkarze z grodziskiego koła wędkarskiego.
 
1 miejsce – Marek Chmiel – 6640 pkt
2 miejsce –Sławomir Buszta – 4040 pkt
3 miejsce – Stanisław Czop – 4000 pkt
W kategorii junior puchar zdobył:
1 miejsce – Bartłomiej Ner – 4540 pkt
Zawody zaszczycił swoją obecnością i wręczył puchary Starosta Leżajski pan Marek Śliż, po czym odbyło się wspólne grillowanie.
Zarząd Koła Wędkarskiego nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym składa serdeczne podziękowanie panu Staroście za ufundowanie pucharów.
Andrzej Sigda