Zamknij mobilną wersję WCAG

Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego

W związku z narastającą liczbą zakażeń SARS-CoV-2, również w powiecie leżajskim (na dzień 28 września liczba osób zakażonych koronawirusem w powiecie to 30 osób: 22 osoby przebywają w izolacji, 8 jest hospitalizowanych) Powiatowy Inspektor Sanitarny zwraca się z prośbą o bezwzględne stosowanie się do panujących zasad:

 • często i dokładnie myć ręce oraz je dezynfekować;
 • zasłaniać usta i nos w przestrzeniach zamkniętych, zwłaszcza w kościołach, sklepach, urzędach i miejscach, gdzie występują skupiska ludzi;
 • zachować dystans społeczny co najmniej 1,5 metra od rozmówcy.

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Festiwal Kultury Chrześcijańskiej 2020

Franciszkański Ośrodek Kultury zaprasza na kolejną edycję Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej. Gośćmi festiwalu będą: Joanna Jędrzejczyk, Mate.O, Magda Bereda i Dariusz Kowalski, Żaneta Majcher i Teatr Tańca Camino, Teatr Maska, Anika Dąbrowska, Ida Nowakowska-Herndon i Tomasz Wolny oraz o. Marko Ivan Rupnik.

Każdego dnia festiwalu odbędzie się Eucharystia.

Imprezy towarzyszące: wystawa zdjęć Teatru Franciszek działającego przy FOK-u.

Spotkania festiwalowe dla uczniów szkół po uprzedniej rezerwacji.

W związku z Covid-19 wszystkie spotkania festiwalowe odbędą się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Plakat promujący Festiwal Kultury Chrześcijańskiej

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Zmiana lokalizacji Leżajskiej Nocy Muzeów

Uwaga! Koncerty w ramach leżajskiej Nocy Muzeów 2020 zostały przeniesione do hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Leżajsku (wejście od ul. Kołłątaja, obok cukierni Rafael). Do dyspozycji uczestników koncertu będą miejsca siedzące przed sceną i trybuny.

Wydarzenie odbędzie się 27 września br. (niedziela). W ramach imprezy będzie można zwiedzić bezpłatnie wszystkie ekspozycje muzealne zarówno stałe jak i czasowe oraz skorzystać z dodatkowych atrakcji jakie przygotowali na te dni organizatorzy.

Program wydarzenia:

 • godz. 14.00 – 22.00 bezpłatne zwiedzanie wszystkich ekspozycji muzealnych*
  Scena plenerowa przed muzeum;
 • godz. 17.00: Przeboje muzyki filmowej i musicalowej w wykonaniu Powiatowej Orkiestry „DIVERTIMENTO” z Leżajska pod batutą Michała Grzywny oraz grupy wokalnej Meritum działającej przy MCK w Leżajsku; w repertuarze: „Crimson Tide”, Never enough”, „Chwytam wiatr”, „Polskie drogi” i inne
 • godz. 18.15: spektakl muzyczny „Tańczyć do utraty tchu” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego BROADWAY działającego przy GOK Giedlarowa; w programie „Tango milonga”, Tango notturno”, „Libertango”, „polska wersja znanego tanga argentyńskiego „El Choclo”, „Tango andrusowskie” i inne.

  *Ekspozycje stałe: Historii Miasta i Regionu, Etnograficzno–Zabawkarska, Browarnicza.
  Ekspozycje czasowe: Odnaleźć siebie… – wystawa prac osób z niepełnosprawnością, wystawa XI Powiatowego Przeglądu Twórczości Nauczycieli, Browary Craftowe Polski D-K, salonik mieszczański oraz wystawa prac malarskich Roksany Paszek.
  (Zwiedzanie zostanie wyłączone w trakcie występów muzycznych).

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o bezwzględne stosowanie się do zasad i zaleceń sanitarnych

W górnej części plakatu znajduje się zdjęcie muzeum i bryła księżyca. Pod spodem program Nocy Muzeów wraz ze zdjęciami artystów mających wystąpić pod czas wydarzenia. Całość na granatowym tle.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 1264 w Woli Zarczyckiej

Zakończono przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1264R w Woli Zarczyckiej. 18 września odbył się odbiór drogi, w którym uczestniczyli m.in. Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Krzysztof Siwek oraz przedstawiciel Biura Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Leżajsku Zbigniew Czerwonka.

Całkowita wartość zadania to 2 762 517, 54 zł, w tym wkład własny 577 989,54 zł: Powiat Leżajski – 288 994,77 zł oraz Miasto i Gmina Nowa Sarzyna – 288 994,77 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 2 184 528,00 zł.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Firma CASTRA po raz kolejny wsparła Powiat Leżajski

Firma CASTRA Sp. z o.o. z Chałupek Dębiańskich po raz kolejny podczas epidemii wsparła Powiat Leżajski i przekazała 500 przyłbic ochronnych. Zostały one rozdysponowane między szkoły, domy pomocy społecznej i inne instytucje na terenie powiatu.

Wcześniej firma przekazywała środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki i przyłbice) leżajskiemu szpitalowi, DPS-om w Brzózie Królewskiej i Mołyniach oraz mieszkańcom Dębna i Chałupek Dębniańskich.

Zarząd Powiatu Leżajskiego serdecznie dziękuje prezesowi firmy Łukaszowi Gronce za okazane wsparcie.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

„1918 i 1920 Pamiętamy” – otwarty konkurs ofert MON dla organizacji pozarządowych

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pt. „1918 i 1920 Pamiętamy”, mający na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. To ogromna szansa na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które chcą upamiętnić rocznice odzyskania Niepodległości i Bitwy Warszawskiej.

Kwota dotacji na wszystkie zadania sięga 2 500 000 zł. Dofinansowanie mogą otrzymać m.in. programy patriotyczno-edukacyjne np. „żywe lekcje historii”, wystawy, seminaria, konferencje, organizowane również online, a także podróże historyczne do miejsc bezpośrednio związanych z wydarzeniami historycznymi i bohaterskimi walkami 1918 i 1920 roku. Wśród zadań jest także opieka nad grobami poległych w walce o Niepodległość, odnajdywanie „zapomnianych” grobów, składanie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci oraz na grobach bohaterów walk o Niepodległość Polski. Pieniądze mogą być przeznaczone również na organizację pikników, wieczornic, rekonstrukcji historycznych i zawodów patriotyczno-sportowych, np. biegów niepodległościowych.

Warunkiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do 2 października 2020 r. i spełnienie wymogów Otwartego Konkursu Ofert. Zadania mogą być realizowane od 9 listopada do 31 grudnia 2020 r.
Szczegółowa informacja na ten temat dostępna jest pod adresem:
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-132020wddekid

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Narodowy Instytut Wolności dofinansuje uniwersytety ludowe

Z uwagi na przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 18 czerwca 2020 r. nowy program wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030” informujemy o możliwości skorzystania z pomocy finansowej na rozwój instytucjonalny istniejących, nowo powstałych lub reaktywowanych placówek.

Strategicznym celem rządowego programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych.
Program zakłada wsparcie już istniejących uniwersytetów ludowych lub reaktywację placówek, które z różnych przyczyn zaprzestały czynnej działalności edukacyjnej, a także tworzenie nowych uniwersytetów ludowych i wspieranie ich rozwoju, odziaływanie na społeczności lokalne ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów o podobnej misji, celach i zadaniach, a także budowanie sieci i partnerstw poprzez popularyzację modelu edukacji grundtvigiańskiej.

Metoda edukacji grundtvigiańskiej i programy realizowane przez uniwersytety ludowe znakomicie odpowiadają na potrzeby współczesności i warte są odrodzenia. Potwierdza to doświadczenie krajów skandynawskich i niemieckojęzycznych, gdzie ta forma edukacji doskonale się sprawdza, przynosząc efekty zarówno w obszarze wzmocnienia osobistych i wspólnotowych kompetencji, jak i wskaźników odnoszących się do zdobywanej wiedzy i umiejętności. Podstawowe założenia tej metody bliskie są założeniom aktualnych polityk rozwoju edukacji dorosłych, stawiających sobie za cel miedzy innymi aktywne uczestnictwo i tworzenie kultury jako efekt kształcenia.

„Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030” jest programem realizowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Warunki naboru oraz zasady otrzymania wsparcia określa regulamin konkursu, który obecnie został poddany konsultacjom społecznym. Planowany termin konkursu to III kwartał bieżącego roku, szczegółowych informacji można uzyskać na stronie internetowej www.niw.gov.pl w zakładce uniwersytety ludowe lub poprzez kontakt z Narodowym Instytutem Wolności. Zachęcamy do rozważenia, rozpropagowania niniejszej informacji i skorzystania z formy wsparcia.
Link do regulaminu konkursu: https://niw.gov.pl/konsultacje-publiczne-regulaminu-konkursu-pwrul-edycja-2020/.

Fot. Stem List/ Unsplash
Informację zamieściła: Natalia Nowicka

KGW w Giedlarowej realizuje projekt „Zasmakuj w działaniu – ekonomia po giedlarowsku”

Koło Gospodyń Wiejskich z Giedlarowej realizuje projekt pn. „Zasmakuj w działaniu – ekonomia po giedlarowsku” w ramach projektu „NAWIGATOR – program rozwoju ekonomi społecznej”.

Aktywność społeczną KGW Giedlarowa można śledzić na ich profilu facebookowym: Koło Gospodyń Wiejskich Giedlarowa.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

KGW w Wierzawicach realizuje projekt „Dobro powraca, działanie ubogaca”

Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzawicach realizuje projekt „Dobro powraca, działanie ubogaca” w ramach projektu „NAWIGATOR II – program rozwoju ekonomii społecznej”.

Aktywność społeczną KGW Wierzawice można śledzić na ich profilu facebookowym: Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzawicach – Zespół Wierzawianie.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka