Zamknij mobilną wersję WCAG

Jubileusz 100-lecia powstania Służb Sanitarnych w Polsce

3 grudnia w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się uroczystość z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia powstania Służb Sanitarnych w Polsce, którego gospodarzem był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku Leszek Solarz.

 

W związku z powyższym oprócz obecnych i emerytowanych pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku na spotkaniu byli obecni m.in. Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Zarząd Powiatu Leżajskiego: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz oraz Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, władze samorządowe z terenu powiatu, komendanci służb mundurowych, a także kierownicy i dyrektorzy instytucji współpracujących z Inspekcją Sanitarną.

 

Podczas uroczystości został wyświetlony film o zalążkach Służb Sanitarnych w Polsce, po którym głos zabrał PPWIS Adam Sidor, przybliżając wszystkim zgromadzonym zakres działalności inspekcji na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Poruszył także bieżące problemy, którym pracownicy muszą sprostać oraz mówił o wyzwaniach, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć.

 

Następnie dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku przedstawił rys historii tworzenia się Inspekcji na terenie powiatu leżajskiego.

Jednym z najważniejszych momentów tegorocznych obchodów było wręczenie okolicznościowych, pamiątkowych medali dla osób szczególnie zaangażowanych we współpracę z Inspekcją Sanitarną, jak również dla najbardziej zasłużonych pracowników PSSE w Leżajsku.

 

O oprawę artystyczną uroczystości zadbali młodzi artyści: bracia Marcel i Wiktor Kotuła-Brzyscy.

 

PSSE w Leżajsku

XIX sesja Rady Powiatu Leżajskiego

23 grudnia w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XIX sesja Rady Powiatu, będąca sesją budżetową.

Na wstępie spotkania radni zapoznali się z informacją o realizacji programu „Bezpieczny Powiat” w roku 2019 na terenie powiatu leżajskiego. Następnie podjęli uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
  • zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Leżajskiego na 2020 rok
  • petycji złożonych przez adw. Renatę Sutor
  • wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leżajskiego.

Główną uchwałą podjętą podczas spotkania była uchwała budżetowa Powiatu Leżajskiego na 2020 r. Po odczytaniu projektu uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiono opinie poszczególnych komisji Rady Powiatu oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu. Odczytano również stanowisko Zarządu w sprawie opinii RIO oraz wniosków komisji. Następnie radni przystąpili do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 13 radnych, natomiast 5 radnych wstrzymało się od głosu. Oddane głosy przeciw – 0.

Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Foto: Grzegorz Leja

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Anna Szczuka srebrną medalistką Pucharu Polski Karate Kyokushin

Zawodniczka Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate tryumfowała na Pucharze Polski.Ania Szczuka z Nowej Sarzyny została srebrną medalistką Pucharu Polski w kategorii seniorek. 

14 grudnia 2019 r. włocławski Klub Kyokushin Karate, kierowany przez shihan Jana Mazurkiewicza, zorganizował Puchar Polski Karate Kyokushin. Sędzią głównym zawodów, w którym uczestniczyło ponad 500 zawodników z około 100 klubów, był shihan Andrzej Drewniak. Leżajski klub w zawodach reprezentowały również Julia Żak i Natalia Kondeusz, które przegrały swoje pierwsze walki i odpadły z dalszej rywalizacji.

LKKK

XXVI Powiatowy Festiwal Piosenki Mikołaj

Powiatowy Festiwal Piosenki Mikołaj, który już po raz XXVI zagościł w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce, jak zwykle zachwycił piękną scenerią i ponownie przyciągnął spore grono utalentowanych młodych artystów.

Festiwal już na stałe wpisał się w klimat muzycznych wydarzeń dla dzieci i młodzieży, a organizatorzy dopracowują każdy, nawet najmniejszy szczegół, aby odbywał się na najwyższym poziomie. Od wielu lat cieszy się dużą popularnością. Jego celem jest propagowanie kultury muzycznej, promocja oraz motywowanie wykonawców biorących udział w konkursie, jak również popularyzacja piosenek dziecięcych. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, a prezentacje oceniane są w trzech kategoriach wiekowych: I kategoria: klasy 0 – III, II kategoria: klasy IV-VI i III kategoria: klasy VII-VIII.

Do pierwszego etapu, czyli przesłuchań konkursowych – we wtorek 3 grudnia przystąpiło 35 uczestników z powiatu leżajskiego m.in. z gmin: Nowa Sarzyna, Grodzisko Dolne i Kuryłówka. Występujący poddani byli ocenie profesjonalnego Jury w składzie: Ewelina Grabowska, Dawid Socha i Janusz Szpila. Już podczas pierwszych obrad podkreślono wysoki i wyrównany poziom, który nie ułatwiał wyboru 19 najlepszych wykonawców zakwalifikowanych do kolejnego etapu, mających wystąpić w koncercie finałowym.

Dopracowane występy wokalne oraz bogaty repertuar złożony w głównej mierze z tych mniej znanych, lecz efektowych i trafionych utworów, a w mniejszej przez tzw. klasyki piosenki dziecięcej, wskazywały na niezwykłe zaangażowanie oraz ciężką pracę wokalistów i ich instruktorów. Usłyszano wielokrotnie nagradzanych artystów, ale na równi z nimi do rywalizacji przystąpili koledzy i koleżanki, którzy stanęli po raz pierwszy z mikrofonem na scenie. Każde wykonanie nagrodzono słodkim upominkiem i pamiątkowym dyplomem.

Finał festiwalu odbył się 8 grudnia o godz. 16.00. Nie zawiodła kuryłowska publiczność, która obok znajomych i rodzin wokalistów licznie przybyła dopingować oraz wspierać ich, wypełniając widownię po brzegi.

Po wnikliwej ocenie komisji konkursowej zwracając szczególną uwagę na czystość intonacji, dykcję, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny przyznano:
Kategoria I

I miejsce: Annie Wiśniewskiej (SP w Jelnej) i Natalii Moskal (OK w Grodzisku Dolnym)
II miejsce: Ewie Kyc (GOK w Kuryłówce) i Nikoli Parobek (GOK w Kuryłówce)
III miejsce: Oliwii Szczypcie (GOK w Kuryłówce)

Wyróżnienia: Karolinie Mazurek (GOK w Kuryłówce ) i Natalii Pieczonce (GOK w Kuryłówce)
Kategoria II

I miejsce: Anecie Sosze (GOK w Kuryłówce)
II miejsce: Mai Darnii (GOK w Kuryłówce)
III miejsce: Filipowi Kotuli (GOK w Kuryłówce) i Zofii Kulpie (OK w Grodzisku Dolnym)

Wyróżnienia: Aleksandrze Dziechciarz (GOK w Kuryłówce), Agnieszce Nowak (GOK w Kuryłówce), Emilii Pasek (GOK w Kuryłówce ), Emilii Winiarskiej (GOK w Kuryłówce)
Kategoria III

I miejsce: Brygidzie Bartnik (ZS w Grodzisku Dolnym)
II miejsce: Patrycji Wojnarskiej (OK w Grodzisku Dolnym)
III miejsce: Aleksandrze Jaworskiej (SP w Sarzynie)

Nagroda główna GRAND PRIX powędrowała do Tomasza Wnuka (GOK w Kuryłówce) za wykonanie utworu „Strach na wróble”.

Oprócz wyboru jurorów, swojego faworyta wybierała publiczność głosując na specjalnie przygotowanych kartach. Najwięcej głosów i NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI ufundowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce zdobył Filip Kotula (GOK w Kuryłówce) w piosence „Nie zadzieraj nosa”.
Spośród głosujących wylosowano szczęśliwców, którym wręczono kupony na pizzę, myjnię samochodową oraz zjazd tyrolką.

W przerwie przed ogłoszeniem werdyktu nie mogło zabraknąć ulubieńca dzieci – Mikołaja, który wręczał paczki najmłodszym uczestnikom widowni za poprawne odpowiedzi quizu mikołajkowego.
Koncertowi finałowemu towarzyszył kiermasz ozdób świątecznych przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kuryłówce.

W tym roku przewidziano NAGRODĘ SPECJALNĄ za wieloletnią działalność artystyczną grup dziecięcych i młodzieżowych tj. zespół Pięcionutka, zespół taneczny Kangur, grupy mażoretek, ale przede wszystkim działalność wokalną i coroczny już 8 udział w Festiwalu Piosenki Mikołaj reprezentując Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce. Tą nagrodą wyróżniono Wiktorię Borek.

Podczas trwania finałowego koncertu odbyło się również wręczenie nagrody zwycięzcy VIII edycji konkursu o tytuł Gminnego Mistrza Ortografii, którym została Zuzanna Piotrowska ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Świątoniowskiego w Brzyskiej Woli. Wręczenia nagrody dokonała przewodnicząca jury Natalia Nowicka oraz kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej p. Leszek Połeć.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim sponsorom i darczyńcom: Gminie Kuryłówka, Powiatowi Leżajskiemu, Zakładom Chemicznym Silikony Polskie, ZGK Sp. z o.o. w Kuryłówce, Zakładowi Usług Leśnych – TYROLKA Robert Skiba, Pizzerii Słoneczna California, Firmie ELINSBUD, KGW w Kuryłówce oraz OSP im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce.

gokkr

Z dziejów oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej 1956-1990 – nowa ekspozycja w MZL

W holu budynku głównego Muzeum od 12 grudnia prezentowana jest wystawa okolicznościowa pt. „Z dziejów oporu społecznego w Polsce południowo-wschodniej 1956–1990” przygotowana przez rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w związku z obchodami XXX-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.

Opór społeczny w Polsce południowo-wschodniej to niezwykle szeroki temat historyczny. Jego przedstawienie na niewielkiej wystawie to zadanie omalże niemożliwe. Zaprezentowano na ekspozycji kilka najbardziej istotnych dla naszego regionu przejawów niezgody na narzucony odgórnie system. Wystawa ma układ chronologiczny. Przedstawione zagadnienia to m.in. działalność ostatnich żołnierzy podziemia niepodległościowego, rola kościoła katolickiego w konfrontacji z systemem komunistycznym, wydarzenia Marca 1968 r., działalność KPN, ROPCiO, NSZZ „Solidarność” czy NZS.

Wystawę można oglądać do połowy stycznia 2020 roku.

MZL

Halowe rozgrywki żaków

Kolejna edycja organizowanej przez Powiatowe Zrzeszenie Zespołów Sportowych w Leżajsku Halowej Powiatowej Ligii 2019 w piłce nożnej tym razem w kategorii Żaków, odbyła się 7 grudnia 2019 roku na hali sportowej przy Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym. Rywalizowało ze sobą 6 drużyn z terenu powiatu leżajskiego, w których grali chłopcy z rocznika 2011 i młodsi. Rozegrano 15 spotkań, w których strzelono łącznie 41 bramek.
Wyniki poszczególnych spotkań:

1. „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne – SP Giedlarowa 3:0
2. „Złotsan” Kuryłówka – „Sparta” Leżajsk 3:0
3. „Młode Nadzieje” Nowa Sarzyna – „Azalia” Wola Zarczycka 0:2
4. „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne – „Złotsan” Kuryłówka 0:1
5. SP Giedlarowa – „Młode Nadzieje” Nowa Sarzyna 0:6
6. „Sparta” Leżajsk – „Azalia” Wola Zarczycka 3:0
7. „Złotsan” Kuryłówka – „Młode Nadzieje” Nowa Sarzyna 2:1
8. „Sparta” Leżajsk – „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne 0:1
9. „Azalia” Wola Zarczycka – SP Giedlarowa 3:0
10. „Młode Nadzieje” Nowa Sarzyna – „Sparta” Leżajsk 3:0
11. SP Giedlarowa – „Złotsan” Kuryłówka 1:1
12. „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne – „Azalia” Wola Zarczycka 1:2
13. „Sparta” Leżajsk – SP Giedlarowa 4 : 0
14. „Młode Nadzieje” Nowa Sarzyna – „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne 0:1
15. „Azalia” Wola Zarczycka – „Złotsan” Kuryłówka 2:1

Klasyfikacja końcowa turnieju:

Miejsce I: „Złotsan” Kuryłówka
Miejsce II: „Azalia” Wola Zarczycka
Miejsce III: „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne
Miejsce IV: „Młode Nadzieje” Nowa Sarzyna
Miejsce V: „Sparta” Leżajsk
Miejsce VI: SP Giedlarowa

Organizatorzy turnieju wybrali także drużynę marzeń całej Ligii, składającej się z najlepszych zawodników z każdej z drużyn. W skład tej drużyny weszli:
1. Michał Świader – „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne
2. Filip Potejko – SP Giedlarowa
3. Kacper Kycia – „Złotsan” Kuryłówka
4. Kacper Szpila – „Sparta” Leżajsk
5. Hubert Dubiel – „Młode Nadzieje” Nowa Sarzyna
6. Igor Iwanicki – Azalia” Wola Zarczycka

Patronat nad rozgrywkami objął Starosta Leżajski Marek Śliż, który wraz z Wójtem Gminy Grodzisko Dolne Jackiem Chmurą i Powiatowym Zrzeszeniem Zespołów Sportowych w Leżajsku był głównym sponsorem rozgrywek. Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe na zakończenie rozgrywek rozdali: Prezes Powiatowego Zrzeszenia Zespołów Sportowych w Leżajsku Zbigniew Śliwa, Sekretarz Gminy Grodzisko Dolne Adam Chmura oraz Prezes LKS „Grodziszczanka” Grodzisko Dolne Waldemar Trojnar.

Organizatorzy rozgrywek dziękują staroście oraz wójtowi za ufundowanie nagród, rodzicom zawodników za liczne przybycie i dopingowanie swoich pociech, a wszystkim zawodnikom i trenerom za wysiłek włożony w przygotowanie się do turnieju i zaangażowanie na boisku.

Kamil Śliwa
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Zakończono budowę powiatowej sali koncertowej

Powiat leżajski od dawna potrzebował odpowiedniej bazy lokalowej do prowadzenia działalności kulturalnej, bo zarówno on, jak i podległe mu jednostki są organizatorami wielu imprez kulturalnych. Stąd pomysł na utworzenie powiatowej sali koncertowej, która powstała w miejscu dawnej auli Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku.

Realizację projektu o nazwie „Utworzenie Sali Koncertowej na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Leżajskiego” rozpoczęto pod koniec czerwca. Salę oddano do użytku pod koniec października, ale jej oficjalne otwarcie odbędzie się na początku stycznia.
Wartość zadania zamknęła się w kwocie 1 145 547, 14 zł, z czego 480 000 zł pochodzi ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury.

Finał Akcji „Polacy – Rodakom”

Już tradycją w powiecie leżajskim jest to, że na przełomie listopada i grudnia Akcja „Polacy – Rodakom” mobilizuje setki osób. Łącznie zebrano ponad dwie tony żywności, zabawki i przybory szkolne. Założeniem akcji jest to, by w okresie świąteczno-noworocznym zebrać niezbędne artykuły żywnościowe dla naszych rodaków. Udało się zgromadzić trwałą żywność: mąkę, cukier, konserwy, olej, makaron. Ale też słodycze, zabawki i przybory szkolne.

Wszystko, co zostało zebrane podczas akcji to rzeczy zbierane z myślą o Polakach mieszkających za wschodnią granicą na Ukrainie i Białorusi, którzy często mają problemy z bieżącym utrzymaniem oraz z tym, żeby ich święta były piękne i radosne. Dary w okresie świąt Bożego Narodzenia trafią do polskich rodzin.

Dziękujemy Państwu za ofiarność oraz wolontariuszom za ich bezinteresowną ciężką pracę.

Dary bezpośrednio w sklepach przez trzy weekendy zbierali:
uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,
uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku,
strzelcy z Jednostki Strzeleckiej Strzelec JS 2035 funkcjonującej przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku,
leżajscy harcerze,
Młodzież Wszechpolska koło Leżajsk wraz z kibicami drużyny piłkarskiej Pogoń Leżajsk.

Ponadto dary zbierano w licznych urzędach, firmach oraz szkołach na terenie powiatu leżajskiego (m.in. Zespół Szkół w Kuryłówce i Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku).

W trakcie finału akcji przepakowywano zebrane dary i wręczono dyplomy. Następnie odbył się słodki poczęstunek, zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Odbyło się również spotkanie z mediami.

Dziękujemy firmie Smak Górno za transport darów do centralnego miejsca zbiórki w południowo-wschodniej Polsce (Lublin).
Akcja odbywała się pod paronatem medialnym: TVP Rzeszów, Polskiego Radia Rzeszów oraz Radio VIA.
Akcję organizowali: Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Leżajsku.
Honorowy Patronat nad akcją na terenie ziemi leżajskiej sprawował Starosta Leżajski Marek Śliż.

MZL

Puchar Europy World Kyokushin Budokai

W dniach 23-24 listopada w Dębicy podczas Pucharu Europy w World Kyokushin Budokai reprezentanci Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate z sekcji z Nowej Sarzyny i Leżajska wywalczyli jeden złoty, dwa srebrne oraz dwa brązowe medale. Oliwia Wojtas została złotą medalistką Pucharu Europy w konkurencji kata i srebrną w kumite. Dominik Ner zdobył brąz w kumite. Dobrze zaprezentowały się w Mistrzostwach Europy Kobiet Anna Szczuka, która swój start w kumite zakończyła na drugim miejscu i Natalia Kondeusz zdobywając 3 miejsce.

W składzie reprezentacji Polski z klubu LKKK znaleźli się również: Mateusz Ner, Mikołaj Złotek, Emilia Paszek i Aleksandra Koszałka oraz sędziowie sensei Piotr Jeziorowski, sensei Adam Tokarz, sensei Paweł Szalewicz. Do turnieju zgłosiło się 630 zawodników z 21 krajów reprezentujących światowe organizacje Kyokushin takie, jak WKB, WKO, Kyokushin-kan, IFK, IBK, IKO Matsui i Oyama Karate. tj.: Białorusi, Czech, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Iranu, Kazachstanu, Łotwy, Mongolii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Turkmenistanu, Tunezji, Turcji, Ukrainy, Węgier i Polski.

Organizatorem Mistrzostw był World Kyokushin Budokai Poland i Leżajski Klub Kyokushin Karate kierowany przez shihan Dariusza Burdę. Na turnieju obecni byli prezydent światowej organizacji WKB Kancho Pedro Roiz oraz członkowie komitetu międzynarodowego WKB – shihan Daniel Sanchez z Hiszpanii i Sergiei Vsevolodov z Ukrainy.

Podczas oficjalnego otwarcia Mistrzostw Europy wysłuchano hymnu Polski, który a capella odśpiewała Zuzanna Grecka. Mistrzostwa Europy WKB rozpoczęła konkurencja kata dla wszystkich startujących. Wszystkie walki eliminacyjne odbywały się na 5 tatami. Nie było ograniczenia siły kopnięć i uderzeń, a służby medyczne odnotowały tylko drobne urazy, które w sporcie kontaktowym są normalnością. Najliczniejszą grupą zawodników byli reprezentanci Ukrainy i Rosji, gdzie karate kyokushin jest na bardzo wysokim poziomie sportowym. Tak jak wszystkie turnieje WKB, te mistrzostwa były otwarte dla zawodników ze wszystkich organizacji karate kontaktowego. Walki we wszystkich kategoriach odbywały się w pełnych, japońskich, przepisach knock down kyokushin czyli z możliwością stosowania wszystkich kopnięć z pełną siłą, zarówno w nogi (tzw. low kick), jak i w głowę.

Drugi dzień mistrzostw rozpoczął się od łamania twardych przedmiotów (temashiwari). Przed walkami finałowymi odbył się wspaniały pokaz w wykonaniu Maxima Sapianyina z Ukrainy, po którym przystąpiono do walk finałowych open seniorów, kobiet, U22, juniorów oraz kategorii oldboy. Wszyscy zawodnicy byli bardzo dobrze przygotowani do Mistrzostw Europy. Walki finałowe rozgrywane na głównej macie wzbudziły wiele emocji wśród gości turnieju. Turniej odbywał się na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym. Można było zobaczyć bardzo dużo ciekawych i efektownych pojedynków w wykonaniu aktualnych mistrzów świata i Europy.

Oficjalnego otwarcia Mistrzostw dokonał Prezydent światowej organizacji WKB Pedro Roiz w obecności Posła na Sejm RP Jana Warzechy, Burmistrza Miasta Dębica Mariusza Szewczyka, Starosty Dębickiego Piotra Chęćka, Burmistrza Brzostka Wojciecha Staniszewskiego, Wójta Gminy Żyraków Marka Rączki, Prezesa Leżajskiego Klubu Mirosława Hołdy oraz zaproszonych gości. Podczas uroczystego otwarcia wręczono sponsorom i zaproszonym gościom podziękowania za wsparcie i udział w mistrzostwach. Turniej objęty był honorowym patronatem Ambasady Japonii w Polsce, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Starosty Dębickiego, Burmistrza Miasta Dębica i Federacji Karate World Kyokushin Budokai Poland. Patronat medialny sprawowała TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Nowiny, Nowiny 24. Głównym sponsorem ME był Olimp Dębica.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom bardzo wysokiego poziomu sportowego. Podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu organizacyjnego dębickich zawodów, a w szczególności władzom samorządowym regionu, MOSiR Dębica z Panią Martą Pawełko-Tokarz na czele, zarządowi Klubu, działaczom, obsłudze medycznej, sympatykom i kibicom. Turniej został zorganizowany z pomocą Urzędu Miejskiego w Dębicy, MOSiR Dębica, Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie, Klubu Bushido z Dębicy, Klubu UKS w Brzostku, Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie.

LKKK