Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6621 03
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie informacji o posiadanym gospodarstwie rolnym.

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 114 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego/t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),

Ustawa z d nia10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781/,

Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz.U. z 2022 poz. 2142 ze zm./.

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

  • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
  • Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków,
  • Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
  • Miasto Leżajsk i Gmina Leżajsk – tel. 17-2404515,
  • Gmina Grodzisko Dolne i Gmina Kuryłówka – tel. 17-2404516,
  • Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz wniosku do pobrania poniżej) – F – GN. 6621.03.01 Wniosek o wydawanie informacji o posiadanym gospodarstwie rolnym.

5. OPŁATY:

Nie pobiera się.

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pismo.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

14 dni od złożenia wniosku.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW: