Zamknij mobilną wersję WCAG

Kurier Powiatowy 3/2024

Zapraszamy do lektury marcowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in. rozmowa z mamą Michała i mamą Filipa – chłopców w spektrum autyzmu, konferencja na temat speed-balla w Leżajsku, I cz. nowego cyklu Romana Federkiewicza o katastrofie bombowca Halifax JPP 224 w Tarnogórze oraz relacja Ireneusza Wołka z senegalskiego rezerwatu Fathala Wildlife Reserve.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia, pogody ducha, wyjątkowych chwil w gronie rodziny i przyjaciół, obfitości na wielkanocnym stole oraz mokrego śmigusa-dyngusa.

Niech Zmartwychwstanie Chrystusa wleje w Wasze serca radość i stanie się źródłem Waszej siły, a budząca się do życia przyroda także w Was obudzi nadzieję, doda otuchy i wiary w lepsze jutro.

W imieniu Rady Powiatu Leżajskiego
Przewodniczący Rady
Adam Wylaź

W imieniu Zarządu Powiatu Leżajskiego
Starosta Leżajski
Marek Śliż

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Zarząd Powiatu Leżajskiego przyznał pierwsze stypendia studentom kierunku lekarskiego

25 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyło się podpisanie umów stypendialnych z trójką studentów kierunku lekarskiego, wyłonionych w wyniku naboru ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Leżajskiego w styczniu: Zuzanną Toporowską, studentką VI roku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygierda w Bydgoszczy, Zuzanną Łysoń, studentką IV roku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Jakubem Orlińskim, studentem IV Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Studenci przystępując do programu stypendialnego, w chwili podpisania umowy zobowiązali się do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu stażu podyplomowego w SP ZOZ w Leżajsku.

Zatrudnienie odbywać się będzie w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, w wybranej specjalizacji lekarskiej z listy specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Leżajsku, z której w tym przypadku ww. studenci wybrali choroby wewnętrzne oraz chirurgię ogólną.

Stypendia mają zapobiec m.in. problemowi braków kadrowych w leżajskim szpitalu. Ponadto są też zachętą do tego, aby związać z powiatem nie tylko swoje życie zawodowe, ale również prywatne. Wysokość stypendium to 2500 zł miesięcznie, przez 9 miesięcy w danym roku studiów.

W spotkaniu, oprócz trójki studentów, udział wzięli m.in.: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, Skarbnik Powiatu Jolanta Marciniak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Aurelia Kryla oraz dyrektor SP ZOZ Bogusław Piersiak.

Dodatkowe informacje dotyczące programu stypendialnego dostępne są na stronie https://www.starostwo.lezajsk.pl/stypendia-dla-studentow-kierunku-lekarskiego/ a także w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Leżajsku pod numerem tel. 17 2404 563, e-mail: ez@starostwo.lezajsk.pl.

Więcej o pierwszych stypendystach w kwietniowym numerze „Kuriera Powiatowego”.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

“Z Wierzchosławic do Warszawy” – relacja z wykładu z okazji 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa

22 marca w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się uroczystość związana ze 150. rocznicą urodzin jednego z Ojców Niepodległości – Wincentego Witosa.

Z tej okazji Parlament Rzeczpospolitej Polskiej oddał hołd temu wybitnemu mężowi stanu ogłaszając rok 2024 Rokiem Wincentego Witosa.

Uroczystość rozpoczęła się od występu patriotycznego w wykonaniu Państwowej Szkoły Muzycznej w Leżajsku. Zgromadzona młodzież miała możliwość wysłuchać utworów: „Warszawianka”, „Legiony” oraz „Szara Piechota”.

Kolejną częścią wydarzenia był wykład w wykonaniu dr. Dariusza Półćwiartka poświęcony sylwetce Wincentego Witosa pt. Z Wierzchosławic do Warszawy – w 150. rocznicę urodzin.

Adresatem wydarzenia była młodzież szkół średnich. W uroczystości uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku wraz z nauczycielem Krzysztofem Małeckim oraz Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku wraz nauczycielką Katarzyną Wiatrowicz.

Muzeum Ziemi Leżajskiej składa serdeczne podziękowania dyrektorowi leżajskiej Państwowej Szkoły Muzycznej Stanisławowi Jaworskiemu za organizację artystycznej części niniejszego wydarzenia.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie leżajskim

25 marca rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Leżajsku, która określać będzie zdolność do służby wojskowej. Komisja obejmuje swoim zasięgiem cały powiat leżajski i będzie funkcjonować do 25 kwietnia z wyłączeniem 29 marca i 2 kwietnia.

W uroczystym otwarciu pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku uczestniczyli Starosta Leżajski Marek Śliż, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku ppłk Tomasz Mazur, przedstawiciel 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku, przedstawiciel 32 Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku, Przewodnicząca Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku lek. med. Elwira Konieczna, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku Halina Samko oraz inni pracownicy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku (tj. 4 Członków Komisji, 4 pracowników obsługi i 1 przedstawiciel WCR), pracownicy Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku.

Powiatowa Komisja Lekarska w Leżajsku mieści się przy ulicy Mickiewicza 67. Jej zadaniem jest stwierdzenie czy kandydatka lub kandydat nadaje się do służby wojskowej. Po spełnieniu medycznych procedur, Komisja określa zdolność do służby wojskowej i każdy stawający otrzyma jedną z czterech kategorii: A, B, D lub E.

Harmonogram kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu leżajskiego:
– Miasto Leżajsk – 25, 26, 27, 28 marca,
– Gmina Leżajsk – 3, 4, 5, 8 kwietnia,
– Miasto i Gmina Nowa Sarzyna – 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 kwietnia,
– Gmina Grodzisko Dolne – 18 i 19 kwietnia,
– Gmina Kuryłówka – 22 i 23 kwietnia.

W dniach 24 i 25 kwietnia 2024 r. do kwalifikacji wojskowej stawiają się kobiety.

W tym roku do kwalifikacji zostało wezwanych 558 osób w tym 49 kobiety. Przypomnijmy, że obowiązkowi poddania się kwalifikacji w 2024 r. podlegają:
a) mężczyźni urodzeni w 2005 r.,
b) mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
c) osoby, które w latach 2022 – 2023:
– zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
– zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu i złożyły w trybie art. 64 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wniosek o zmianę kategorii do służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie,
– kobiety urodzone w latach 1997 -2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
d) osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
e) osoby o nieuregulowanym stosunku od służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Informacja dla rolników w sprawie dopłat bezpośrednich

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Leżajsku informuje, że 15 marca 2024 roku ruszyła kampania wniosków w zakresie „dopłat bezpośrednich na rok 2024”.

Pracownicy PZDR Leżajsk świadczą kompleksowe doradztwo, w tym bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków obszarowych.

PZDR w Leżajsku zaprasza do swojej siedziby na ul. Mickiewicza 82, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, tel. (17)242-17-97.

 

PZDR w Leżajsku

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Badania sejsmiczne na terenie powiatu leżajskiego

Geofizyka Toruń (Grupa Orlen) informuje, że od 16 marca 2024 roku Grupa Sejsmiczna PL-200 prowadzić będzie badania sejsmiczne na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego. W tym na terenie powiatu leżajskiego.

Prace prowadzone będą w powiatach:
– powiat leżajski, gmina: Kuryłówka,
– powiat biłgorajski, gminy: Biszcza, Księżpol, Obsza, Tarnogród,
–  powiat lubaczowski, gminy: Cieszanów, Oleszyce, Stary Dzików,
– powiat przeworski, gminy: Adamówka, Sieniawa.

Przewidywany czas zakończenia prac: koniec czerwca 2024 roku. Podczas wykonywania prac eksploatowanych będzie około 85 pojazdów (lekkich, ciężarowych oraz specjalnych). Ponadto jednostka terenowa zatrudnia około 140 pracowników na jednej zmianie. Pozyskiwanie danych sejsmicznych odbywać się będzie z użyciem wibratorów sejsmicznych oraz metodą strzałową z użyciem materiałów wybuchowych podczas badań. Prace prowadzone będą w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych. Planuje się również prace w godzinach wczesno-porannych i po zmierzchu.

Poniżej w plikach do pobrania znajduje się mapa z zaznaczonym obszarem prac oraz wyznaczonymi w terenie i oznakowanymi punktami AMP (Punkty Spotkań z Ambulansem).

Nadzór nad realizacją projektu: Kierownik Grupy Paweł Harzowski (I zmiana) – tel. 665 400 437, Robert Grzywa (lI zmiana) – tel. 723 616 326.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 „Z Wierzchosławic do Warszawy”. W 150. rocznicę urodzenia Wincentego Witosa – Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na wykład

W roku 2024 przypada 150. rocznica urodzin Wincentego Witosa. Z tej okazji Parlament Rzeczpospolitej Polskiej oddał hołd temu wybitnemu mężowi stanu, jednemu z ojców niepodległości – ogłaszając rok 2024 rokiem Wincentego Witosa.

Z tej okazji serdecznie zapraszamy na wykład dr. Dariusza Półćwiartka poświęcony sylwetce Wincentego Witosa Z Wierzchosławic do Warszawy.

Wykład odbędzie się 22 marca o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Atrakcją dodatkową będzie występ artystyczny uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej w Leżajsku.

—-

Wincenty Witos – polityk, urodził się 21 stycznia 1874 r. w Wierzchosławicach w powiecie tarnowskim. Choć nie zdobył formalnego wykształcenia, już w dzieciństwie nauczył się ciężkiej pracy
i konsekwencji w realizacji celów. Od młodości angażował się też w działalność społeczną, stopniowo poszerzając jej horyzonty.

Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej stał się jednym z liderów ruchu ludowego, został posłem na Sejm Krajowy we Lwowie i do Rady Państwa w Wiedniu. Swoją pozycję wykorzystywał do działań zmierzających do odzyskania niepodległości, a w odrodzonej Polsce trzykrotnie obejmował urząd premiera.

Uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich polityków, nigdy nie oderwał się od chłopskich korzeni i stał się niekwestionowanym autorytetem ruchu ludowego, również dla kolejnych pokoleń.

Źródło biogramu: Instytut Pamięci Narodowej

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Dzień kobiet w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Dzień Kobiet to święto szczególne dla wszystkich kobiet, dlatego Muzeum Ziemi Leżajskiej chcąc należycie je uczcić, przygotowało we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Leżajsk wyjątkowy prezent w postaci koncertu jazzowego. Wydarzenie odbywało się pod patronatem Starosty Leżajskiego.

Panie, które zdecydowały się wziąć udział w wydarzeniu, tuż po przekroczeniu progów muzeum zostały obdarowane symbolicznymi goździkami, które wręczali Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz oraz dyrektora MZL Jacek Kwieciński.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania wszystkich przybyłych osób przez dyrektora placówki po czym głos w imieniu Zarządu Powiatu Leżajskiego zabrał Krzysztof Trębacz, który złożył wszystkim paniom życzenia.

Na przygotowanej scenie wewnątrz sali konferencyjnej, przy profesjonalnym nagłośnieniu i oświetleniu wystąpiła Weronika Jeleśniański (vocal), Jarosław Praszczałek (pianino), Szymon Herman (saksofon, gitara).

Podczas koncertu artyści stworzyli wieczór pełen magii i emocji przenosząc słuchaczy w świat melodyjnych dźwięków oraz przejmujących historii. Koncert był połączeniem jazzowej swobody i musicalowej ekspresji co sprawiło, że występ ten na długo zapadnie w pamięci przybyłych gości.

W wydarzeniu poza licznie przybyłymi mieszkańcami z naszego regionu uczestniczyli: Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, radni Rady Powiatu Leżajskiego: Józef Majkut, Dorota Wylaź, Marian Grabarz oraz dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Leżajsku Stanisław Jaworski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku Monika Smoleń, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym Marek Ordyczyński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym Katarzyna Mach-Wawrzaszek, prezes Stowarzyszenia Sarzyńscy Zwiadowcy Historii Jadwiga Kraśniewska, a także przedstawiciele ostatniej kadencji Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej: dr Dariusz Półćwiartek i Stanisław Chmura.

Dodatkową atrakcją przygotowaną przez organizatorów było otwarcie wystawy czasowej Historia szyta na ludowo, na której prezentowane są stroje ludowe. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Ziemi Leżajskiej we współpracy z Sarzyńskim Stowarzyszeniem Eksploracyjnym Sarzyńscy Zwiadowcy Historii.

Partnerami wystawy są: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, Sarzyńskie Stowarzyszenie Eksploracyjne Sarzyńscy Zwiadowcy Historii, Czesława Zawadzka, KGW Brzóza Królewska, GOK w Giedlarowej, KGW Chałupki Dębniańskie, GOK w Grodzisku Dolnym, GOK w Kuryłówce, Agnieszka Majcher, Iwona Wiśniewska. Wystawę będzie można zwiedzić do końca maja 2024 r.

MZL

Informacje zamieściła: Julia Marek

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Mieszkankom powiatu leżajskiego (i nie tylko) składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, nieskończenie wielu powodów do radości, a przede wszystkim odwagi do życia w zgodzie ze sobą, nie z oczekiwaniami innych.

Bez względu na to, w jakiej życiowej roli się realizujecie, niechaj zawsze towarzyszy Wam pewność siebie i wsparcie najbliższych osób.

Zarząd Powiatu Leżajskiego

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na „Dzień Kobiet w rytmie jazzu”

Z okazji Dnia Kobiet Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na wyjątkowy koncert “Dzień Kobiet w rytmie jazzu”, który odbędzie się 10 marca (niedziela) o godz. 18:00.

Dla publiczności zagra zespół w składzie: Weronika Jeleśniański – vocal, Jarosław Praszczałek – pianino, Szymon Herman – saksofon / gitara

Będzie można usłyszeć standardy jazzowe i nie tylko. Każdy znajdzie wśród nich propozycje dla siebie. Koncert będzie wyjątkową okazją do celebrowania Dnia Kobiet w sposób pełen klasy, elegancji i wyjątkowej muzyki.

Atrakcją towarzyszącą będzie otwarcie po koncercie wystawy czasowej “Historia szyta na ludowo”. Wystawa prezentować będzie dawne tradycyjne stroje z naszego regionu.

Organizatorem koncertu jest Muzeum Ziemi Leżajskiej natomiast współorganizatorem GOK Gminy Leżajsk. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Starosty Leżajskiego.

Wstęp wolny.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Rozpoczęły się ćwiczenia wojskowe DRAGON-24

W I połowie 2024 r. NATO prowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). W ćwiczeniach, które odbywają się głównie w Europie Środkowej, uczestniczy ok. 90 000 żołnierzy ze wszystkich państw NATO oraz Szwecji. W ramach ćwiczeń sprawdzana jest zdolność sił Sojuszu do odstraszania i obrony, w tym do odparcia ataku potencjalnego przeciwnika na państwa NATO.

W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska odgrywa rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego br.

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa: prosimy zachować spokój, manewry wojskowe pod kryptonimem Dragon-24 są to ćwiczenia.

Żołnierze intensywnie szkolą się podnosząc swoje umiejętności, sprawdzając przygotowanie i gotowość do działania.

Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań.

Wzmożony ruch kolumn wojska, przemieszczających się po terenie całego kraju można zaobserwować od 12 lutego.

Wojsko ćwiczy również w terenie przygodnym, dzięki czemu może szkolić się w warunkach, które dodają realizm szkolenia. Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez Siły Zbrojne działań.

Posiadanie możliwości przemieszczania sił na duże odległości w celu podjęcia pełnego zakresu funkcji i zadań jest kluczowe dla zapewnienia efektywności przyszłych operacji narodowych i wielonarodowych. Zdolność do transportu i ruchu wojsk dotyczy całego zakresu zadań Sił Zbrojnych RP, w obecnym i przewidywanym środowisku bezpieczeństwa.

Od 12 lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju odbywa się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem Steadfast Defender-24 i Dragon-24. Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Za utrudnienia przepraszamy.

Chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich, aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych, tablic rejestracyjnych, znaków rozpoznawczych i identyfikacyjnych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności Polski.

W STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Wojsko Polskie