Zamknij mobilną wersję WCAG

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizację zadania publicznego pn. Rozwój zainteresowań sportowych poprzez udział dzieci i młodzieży w rozgrywkach wojewódzkich i ogólnopolskich tenisa stołowego.

Realizacja zadania zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.