Zamknij mobilną wersję WCAG

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele”

Od 15 stycznia 2021 do 30 marca 2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów. Konkurs korzysta z interaktywnych i zdalnych narzędzi edukacyjnych.
Uczestnicy zmierzą się z dwoma zadaniami: w pierwszym trzeba wykonać projekt puzzli lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne. W drugim, trzeba zbudować makietę elektrosprzętu z materiałów recyklingowych, pamiętając o tym, żeby nie korzystać ze zdemontowanych urządzeń, ani ich części lecz z papieru, tektury, tworzyw sztucznych itp.. Następnie w makiecie trzeba oznaczyć substancje lub/i materiały, które są groźne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego, a także te, które są najbardziej drogocenne.
Dziś bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy starać się żyć ekologicznie.

Konkurs „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” jest elementem publicznej kampanii edukacji ekologicznej skierowanej do dzieci. Mówienie o ekologii jest ważne, także dlatego, że na naszych oczach dzieje się cyfrowa rewolucja, która zmienia świat. Świat jutra będzie wypełniony siecią urządzeń wyposażonych w mikroprocesory i komunikujących się między sobą. Już dziś jesteśmy otoczeni i zależni od setek przedmiotów, mniej lub bardziej interaktywnych, które integrujemy w naszym codziennym życiu.

Każde z takich urządzeń elektronicznych posiada płytkę drukowaną, a na niej mikroprocesor, tranzystor, kondensator… W procesie produkcji mikroprocesorów używa się m.in. arsenu, antymonu, boru, fosforu, wielu różnych metali. Do produkcji kondensatorów, istotnej części naszych smartfonów, laptopów i tabletów używany jest np. drogocenny tantal.

Metale ze zużytych urządzeń można odzyskać, a większość poddać recyklingowi, ale ważne jest to, w jaki sposób się ich pozbywamy: najlepiej oddzielnie, tak aby trafiły właśnie do recyklingu.
Prawie wszystko co kupujemy w sklepach jest opakowane. Każde zużyte opakowanie staje się odpadem. Im więcej kupujemy i konsumujemy, tym więcej wyrzucamy pustych opakowań. Szacuje się, że w naszych śmieciach jest prawie połowa opakowań po różnych produktach, przede wszystkim spożywczych. Wiele surowców z opakowań nadaje się do recyklingu, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio posegregowane.

Wszystkie odpady zebrane przez nas selektywnie w domu, trafią do sortowani odpadów i tam będą jeszcze raz segregowane na pięć podstawowych grup surowców: metal, plastik, papier, szkło, odpady organiczne.

W sortowni, dzięki super nowoczesnym robotom, opakowania plastikowe można rozdzielić precyzyjnie: np. na przezroczyste i nieprzejrzyste, ale także wg ich gęstości. Oddzielnie miękkie folie, oddzielnie PET itd… Przezroczysty PET dopiero z sortowni pojedzie do recyklingu. Tam zostanie umyty i pokruszony na płatki, płatki zostaną przerobione na granulki, które umożliwią produkcję przyszłych, nowych butelek plastikowych. Granulki można też stopić i rozciągnąć, aby uzyskać włókna syntetyczne do wypychania pluszaków, kołder, anoraków i do szycia odzieży z polaru.

Konkurs został objęty patronatami honorowymi: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi.

Organizatorem konkursu jest organizacja pozarządowa Fundacja Chlorofil, KRS nr 0000393451, adres siedziby: ul. Dywizjonu 303 nr 139/174, 01-470 Warszawa.
Partnerami są: Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.
Więcej na temat konkursu na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl
Kontakt do koordynatora: tel. 608 633 593, e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl
Konkurs jest bezpłatny.

Alt=""

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Nabór wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” na 2021 rok

Biuro Programu „Niepodległa” rozpoczyna nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń realizowanych w roku 2021 ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Środki są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Wnioski należy składać do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15.59 poprzez elektroniczny formularz w systemie witkac.pl.

Dotacje uzyskać można na wydarzenia, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. W programie dla:

 • samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych
  wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister
  Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych
  wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)
 • organizacji pozarządowych (spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),

można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania. Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2021 roku wynosi 3,5 mln zł.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 19 marca 2021 r. do 20 listopada 2021 r.
Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej
podmiotów:

 • archiwa państwowe;
  BW-I.042.1.14.2020 str. 2 z 2
 • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 • uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.);
 • instytucje kultury;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 • Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Zakłada się możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń związanych tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

 • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);rekonstrukcje historyczne;
 • wystawy wraz z katalogami;
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 • murale;
 • działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

Wnioski należy składać do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15.59 poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Seria sukcesów Arki na zakończenie 2020 roku

Tegoroczny grudzień to pasmo sukcesów tenisistów stołowych Arki Łętownia:

 • 5 grudnia, Dębica III Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar PZTS: kadetki: 3 – Kamila Bochenek, kadeci: 4 – Łukasz Sieńko, żacy: 5 – Bartosz Stańko,
 • 6 grudnia, Nowa Sarzyna – I Grand Prix Podkarpacia Skrzatów: skrzaci: 1 – Przemysław Przybysz,
 • 12 grudnia, Dukla – I Grand Prix Podkarpacia Żaków: żacy: 2 – Bartosz Stańko, 6 – Przemysław Przybysz, żaczki: 6 – Nikola Chmiel,
 • 13 grudnia, Jarosław – Ogólnopolski Turniej „Od Skrzata do Mistrza Świata”: skrzaci: 2 – Przemysław Przybysz, kadetki: 2 – Kamila Bochenek, 3 – Magdalena Szuba, kadeci: 4 – Łukasz Sieńko,
 • 19-20 grudnia, Kraśnik – „V Ogólnopolski Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego”: żacy: 3 – Bartosz Stańko.

 

W tym samym czasie same zwycięstwa zanotowały obie drużyny ligowe Arki:

 • III liga (Kamil Klocek, Michał Klocek, Łukasz Madej i Dominik Stańko):

Arka – Karpaty II Krosno 10:8, Krościenko Wyżne – Arka 8:10, Arka – Kępa Dębica 10:5

Aktualnie Arka zajmuje 3 miejsce w tabeli w III lidze.

 • V liga (Krzysztof Klocek, Patryk Misiak, Grzegorz Rurak, Łukasz Sieńko, Kamila Bochenek, Magdalena Szuba):

Jawornik Polski II – Arka II 4:14, Arka II – Jordan Wola Mała 12:6, Arka II – Szarotka Rogóżno 16:2.

Aktualnie Arka II prowadzi w tabeli V ligi.

Zajęcia szkoleniowe z młodszymi zawodnikami prowadzą Jan Sum i Grzegorz Rurak, a ze starszymi  Krzysztof Klocek i Kamil Klocek.

Przygotowania do zawodów i udział w nich był możliwy dzięki wsparciu, jakie od wielu lat Arka otrzymuje od Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Powiatu Leżajskiego oraz firmy Janusza Janika.

 

19 i 20 grudnia w Kraśniku 150 tenisistów z 10 województw uczestniczyło w V Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Stołowego. Wśród nich znalazło się 6 zawodników Arki: Nikola Chmiel, Celina Klocek, Kamila Bochenek, Przemek Przybysz, Bartek Stańko i Łukasz Sieńko. Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: żacy, młodzicy i kadeci.

W tym bardzo mocno obsadzonym turnieju wszyscy zawodnicy Arki pokazali dobrą grę i zdobywali potrzebne doświadczenie. Najwyższe – 3 miejsce wywalczył żak Bartek Stańko. Podczas uroczystej dekoracji otrzymał dyplom, nagrody i okazały puchar. Kadetka Kamilka Bochenek zajęła 7 miejsce, żaczka Nikola Chmiel była 9- choć mogło być lepiej, bo w meczu decydującym o wejściu do przedziału 1-8 prowadziła 2:0 w setach, niestety trzy kolejne pechowo przegrała. Żak Przemek Przybysz zajął 10 miejsce. Kadet Łukasz Sieńko miał za rywali zawodników ze ścisłej czołówki Polski i mimo kilku zwycięstw musiał zadowolić się miejscem na początku drugiej dziesiątki. Młodziczka Celinka Klocek walczyła dzielnie, wygrywała niektóre mecze i została sklasyfikowana w drugiej dziesiątce.

Informację zamieściła: Gabriela Niemczyk

 

Wesołych Świąt!

Gdy Jezus na świat przychodzi, na świecie miłość się rodzi…

Życzymy Mieszkańcom powiatu leżajskiego, aby ten wyjątkowy czas, jakim jest Boże Narodzenie był przepełniony spokojem, radością, a przy wigilijnym stole nie zabrakło nikogo bliskiego.

Niech maleńki Jezus błogosławi wszystkim w każdym dniu nowego roku niosąc szczęście i pomyślność podczas realizacji wszystkich planów.

W imieniu Rady Powiatu Leżajskiego                           W imieniu Zarządu Powiatu Leżajskiego
Przewodniczący Rady                                                                  Starosta Leżajski
Adam Wylaź                                                                                   Marek Śliż

Alt=""

Budżet Powiatu Leżajskiego na 2021 rok przyjęty jednogłośnie

21 grudnia odbyła się XXXIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego. W związku z panującą epidemią, radni, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, brali udział w obradach z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołów z XXXI i XXXII sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z informacją z realizacji programu „Bezpieczny Powiat” w roku 2020 na terenie powiatu leżajskiego.

Następnie podjęli uchwały w sprawie:

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Leżajski porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Powiat Leżajski, Gminę Grodzisko Dolne, Gminę Kuryłówka, Miasto Leżajsk, Gminę Leżajsk, Gminę Nowa Sarzyna, Gminę Tryńcza, na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku, obejmującej Powiat Leżajski oraz w sprawie pełnienia przez Powiat Leżajski funkcji lidera porozumienia;
 • zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok;
 • zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Leżajskiego na 2021 rok;
 • wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leżajskiego;
 • wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;
 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

Najważniejszą uchwałą podjętą podczas posiedzenia była uchwała budżetowa Powiatu Leżajskiego na 2021 rok.
Po odczytaniu projektu uchwały wraz z uzasadnieniem oraz opinii: Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu i stanowiska Zarządu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także wniosków komisji radni głosowali za przyjęciem uchwały. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Epidemia COVID-19: od 28 grudnia nowe zasady bezpieczeństwa

W celu przerwania transmisji COVID-19 przedłużony został etap odpowiedzialności i wprowadzone zostaną dodatkowe ograniczenia. Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., czyli do końca przerwy szkolnej. Co się zmieni?

 • Ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostają m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, salony fryzjerskie i kosmetyczne, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe.
 • Ograniczenie funkcjonowania hoteli – dostępne dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.
 • Zamknięte stoki narciarskie.
 • Infrastruktura sportowa dostępna tylko w ramach sportu zawodowego.
 • 10 dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.

Przedłużone zostają dotychczasowe zasady i ograniczenia:

 • Zakaz przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są półkolonie)
 • Ograniczenia w transporcie zbiorowym:
  – 50% liczby miejsc siedzących, albo
  – 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
 • Ograniczenia w miejscach sprawowania kultu religijnego – max. 1 os./15m2
 • Udział w zgromadzeniach – max. 5 osób.
 • Zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji.
 • Zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki.
 • Ograniczenie w sklepach – max. 1 os./15m2.
 • Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00
 • Zamknięte restauracje. Posiłki wyłącznie na wynos lub dowóz.
 • Żłobki i przedszkola funkcjonują bez zmian.
 • Salony fryzjerskie i kosmetyczne działają w reżimie sanitarnym.

Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały ulegają przedłużeniu.

Źródło informacji: www.gov.pl/koronawirus

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Powiększyło się grono nauczycieli mianowanych

18 grudnia Starosta Leżajski Marek Śliż, w obecności Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Aurelii Kryli, wręczył akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielce języka angielskiego Mari Matei z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku.

Podczas nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielka złożyła przed starostą uroczyste ślubowanie.

Nauczycielka, starosta oraz naczelniczka wydziału edukacji pozują do zdjęcia na tle szarej ściany. Na niej zawieszone jest godło Polski oraz herb powiatu.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do starostwa

Do Starostwa Powiatowego w Leżajsku dotarło Betlejemskie Światełko Pokoju. Tradycyjnie, jak co roku, przynieśli je harcerze z ZHP Hufiec Leżajsk: komendant hufca hm. Stanisław Garbacki oraz członkini komendy hufca hm. Edyta Dolecka.
Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.
Jest ono symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei.
Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Dobiegły końca inwestycje drogowe w powiecie zaplanowane na bieżący rok

Choć pandemia utrudnia codzienne funkcjonowanie, podjęte zobowiązania inwestycyjne Powiat Leżajski realizuje bez zmian z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

W grudniu zakończyły się drogowe zadania inwestycyjne zaplanowane na bieżący rok.

Pierwszym z nich była przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie w km 0+000 – 3+305 w m. Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka.
Długość przebudowanego odcinka drogi to 3 305 m klasy L. Całkowita wartość zadania to 7 306 642,68 zł, zaś kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła 3 652 503 zł. Wkład własny zamknął się w kwocie 3 654 139,68 zł, w tym Powiat Leżajski – 1 662 139,68 zł, Gmina Grodzisko Dolne – 25% wartości inwestycji. Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania w ramach FDS stanowiła 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Po przebudowie jest również odcinek drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska w km 11+127 – 12+927. Długość przebudowanego odcinka to 1 800 m. Całkowita wartość zadania zamknęła się w kwocie 1 269 649,05 zł. Dofinansowanie wyniosło 614 272 zł. Kwota wkładu własnego to 655 377,05 zł w tym: Powiat – 265 377,05 zł, Gmina Kuryłówka – 25% wartości inwestycji. Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej stanowiła 50% kosztów zadania.

Ponadto przy wsparciu z rezerwy subwencji ogólnej przebudowano również niewielki odcinek drogi powiatowej nr 1243R Jelna – Maleniska w km 5+240 – 5+530. W przypadku tego zadania inwestorem była Gmina Leżajsk. Długość przebudowanego odcinka drogi to 290 m. Całkowita wartość zadania wyniosła 398 239,88 zł, a uzyskane dofinansowanie to 200 000 zł. Kwota wkładu własnego to 198 239,88 zł, w tym Powiat Leżajski: 98 239,88 zł, Gmina Leżajsk, – 25% wartości inwestycji. Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowiła 50% kosztów zadania.

Droga powiatowa nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie po przebudowie:

Fragment wyremontowanej drogi w Wólce Grodziskiej. Po lewej stronie chodnik.  Jeden z mostków wyremontowanych w ramach przebudowy drogi. Na nim stoją wykonawcy oraz inwestorzy przebudowy drogi podczas jej odbioru. Kolejny mostek na przebudowanej drodze. Po obu stronach wzmocniony kamieniami. Na mostku stoją inwestorzy i wykonawcy inwestycji.  Fragment przebudowanej drogi w środku wsi Wólka Grodziska. Po prawej stronie znajduje się chodnik. Jeden z rowów przy przebudowanej drodze, wzmocniony betonowymi kratkami, W tle grupa osób. Fragment przebudowanej drogi w Wólce Grodziskiej, odcinek biegnący przez las. Skrzyżowanie kończące przebudowę drogi. Na poboczu znajdują się trzy zielone znaki wskazujące drogi do poszczególnych miejscowości: Wólki Grodziskiej, Grodziska Dolnego oraz Żołyni.

Odcinek drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska po przebudowie:

Przebudowany odcinek drogi powiatowej, widok od strony Kolonii Polskiej. Po prawej stronie fragment lasu i barierka ochronna, po lewej brzozowy zagajnik. Zdjęcie przedstawia przedstawicieli Powiatu Leżajskiego oraz wykonawców inwestycji. W tle stoją samochody. Wykonawcy drogi i przedstawiciele powiatu stoją na poboczu drogi.

Odcinek drogi powiatowej nr 1243R Jelna – Maleniska po przebudowie:

Fragment przebudowanego odcinka drogi powiatowej w Maleniskach, widok na skrzyżowanie z drogą krajową. Po obu stronach las, a po prawej szara, metalowa barierka. W tle zielony znak z nazwą miejscowości. Przedstawiciele powiatu leżajskiego oraz wykonawcy stoją na chodniku poprowadzonym wzdłuż nowej drogi. Widok przebudowanego odcinka drogi od strony skrzyżowania do centrum wsi. Po prawej stronie za chodnikiem szara metalowa barierka, a po lewej drogowa barierka ochronna.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ogólnopolskie zgrupowanie World Kyokushin Budokai Poland

Zakończyło się niezwykle udane i pełene dobrej energii ogólnopolskie zgrupowanie organizacji World Kyokushin Budokai Poland, w którym uczestniczyło 25 członków Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate. Obóz odbył się w dniach 11-13 grudnia br. w Europejskim Centrum Budo „Dojo Stara Wieś”. Oprócz zawodników z naszego klubu w zgrupowaniu wzięli udział również trenerzy shihan Dariusz Burda, sensei Adam Tokarz, Artur Wziąka i Paweł Szalewicz oraz zawodnicy klubów z Bielska Białej, Góry Kalwarii, Józefowa, Radomia i Zielonki. Cały obóz poświęcony był nauce walki w pełnym kontakcie oraz przygotowaniem zawodników do egzaminu na stopnie dan i kyu.

Europejskie Centrum Budo”Dojo Stara Wieś” to położony w malowniczej scenerii Przedborskiego Parku Krajobrazowego ośrodek zaprojektowany zgodnie z kanonem architektury japońskiej. Jest największym na świecie obiektem przeznaczonym do specjalistycznego treningu dalekowschodnich sztuk i sportów walki. Z możliwości wszechstronnego treningu i obcowania z duchem, klimatem i filozofią japońskich sztuk walki mogą korzystać nie tylko sportowcy, ale również amatorzy.

Udział w obozie ekipy leżajskiego klubu był możliwy m.in. dzięki dotacjom otrzymanym  od Miasta Leżajska oraz Powiatu Leżajskiego – za co klub dziękuje. Dziękuje również wszystkim uczestnikom za wzorową dyscyplinę i zaangażowanie na zajęciach.

Więcej informacji na stronie klubu.

Leżajski Klub Kyokushin Karate

Informację zamieściła: Gabriela Niemczyk

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku zaprasza do udziału w konkursie „Zacznijmy od podstaw”

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku zaprasza do udziału w kolejnym w tym roku konkursie. Jego celem jest zachęcenie najmłodszych do aktywnego trybu życia i spełniania swoich marzeń.
Organizatorem konkursu jest Fundacja 4F Pomaga i Federacja Funduszy Lokalnych, której członkiem jesteśmy.

Jak aplikować:
Wystarczy uzupełnić prosty formularz dostępny na stronie konkursu i odpowiedzieć w max. 100 słowach na pytanie: „Jakiego sportu chciałbyś/chciałabyś nauczyć się od podstaw w 2021 roku? Dlaczego akurat tego?”.
Na autorów najciekawszych wypowiedzi czeka aż 500 kart podarunkowych o wartości 500 zł do wykorzystania w sklepach stacjonarnych 4F.

Ważne informacje:

 • w konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież ucząca się w klasach IV-VIII szkół podstawowych,
 • zgłoszenia można składać w okresie od 5 do 17 grudnia 2020,
 • ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 grudnia na stronie akcji,
 • przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego regulaminem.

Organizator konkursu: Federacja Funduszy Lokalnych
Fundator konkursu: Fundacja 4F pomaga
Partner logistyczny: DPD
Partner regionalny: Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku

Elżbieta Strug

Logo Fundacji Fundusz Lokalny: motyl w kolorach niebieskim i fioletowym, po prawej stronie nazwa fundacji w tych samych kolorach

Informację zamieściła: Natalia Nowicka