Zamknij mobilną wersję WCAG

Kurier Powiatowy 6/2021

Zapraszamy do lektury czerwcowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in.  „Tyrolczycy na Leżajszczyźnie”, esej o czasie, a w cyklu PODRÓŻE fascynująca historia „Portretu Młodzieńca”, dotychczas nieodnalezionego obrazu Rafaela Santi.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza dzieci na zajęcia wakacyjne

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza dzieci w wieku 6-11 lat na specjalnie zorganizowane wakacyjne zajęcia muzealne.

Poniżej szczegółowy opis zajęć:

• 12 lipca (poniedziałek) – Wakacyjny plener malarski
Oryginalne zajęcia na placu przed Muzeum Ziemi Leżajskiej. Uczestnicy jak prawdziwi mali artyści, przy sztalugach malarskich z pędzlem i paletą stworzą swoje wakacyjne dzieła. Poruszą własną wyobraźnię i w swoich pracach przedstawią ulubione miejsce lub uwiecznią wspomnienia z wakacji. Na końcu ze wszystkich prac powstanie wspaniała wystawa na czas trwania wakacji w Muzeum.
W razie złej pogody zajęcia będą przeniesione do pomieszczeń w muzeum.

• 14 lipca (środa) – Woskowe cuda
Ciekawe zajęcia, podczas których dzieci poznają metody oświetlania domów na przestrzeni wieków. Następnie dostaną do dyspozycji knot oraz kilka kawałków kolorowej masy woskowej, z której wykonają własne świeczki. Rozwiną swoje zdolności manualne, samodzielnie rozpuszczając masę w rękach i lepiąc z niej dowolne kształty, przedmioty czy postacie. Swoje dzieła będą mogły zachować dla siebie lub podarować bliskiej osobie.

• 16 lipca (piątek) – Kolorowy witraż maluje świat
Interesujące zajęcia na których uczestnicy poznają definicję witrażu i technikę jego wykonania. Rozwiną własną wyobraźnię i umiejętności manualne. Sami zaprojektują własny witraż i wykonają go z papieru i kolorowej bibuły. Na końcu zajęć przyozdobią okna i popatrzą na świat przez kolorowe witraże.

• 19 lipca (poniedziałek) – Mieszkańcy lasu
Lekcja połączona z warsztatami plastycznymi. Jej celem jest zaznajomienie dzieci ze zwierzętami żyjącymi w polskich lasach. Uczestnicy obejrzą krótką multimedialną prezentację, a następnie narysują swoich ulubionych leśnych mieszkańców. Prace dodatkowo ozdobią skarbami lasu, takimi jak szyszki, mech, kora czy listki.

• 21 lipca (środa) – Akademia Pana Kleksa – gry i zabawy
Nigdzie chyba dzieci nie uczą się tak chętnie, jak w Akademii Pana Kleksa…
Pan Kleks przygotował dla dzieci w formie gier i zabaw zajęcia ze swojej Akademii, m.in. przędzenie liter, kleksografia, rupieciarnia, geografia, kuchnia, lusterko senne. Za każde wykonane zadanie – wzorem Pana Kleksa – dzieci zostaną nagrodzone “piegami”.

• 23 lipca (piątek) – Akademia Pana Kleksa – poszukiwanie skarbów
Pan Kleks w tym dniu przygotował dla dzieci zabawę w poszukiwanie skarbów. Za każde wykonane zadanie – podobnie jak na poprzednich zajęciach – dzieci zostaną nagrodzone “piegami”.

Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsca pod nr tel. 17 240 22 35 wew. 15 (lub osobiście w muzeum).

Koszt: 6 zł za dzień. Liczba miejsc ograniczona. Zajęcia trwają w wyszczególnionych dniach w godz. 10.00 – 12.00.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Akcja sadzenia drzew i krzewów miododajnych na terenie województwa podkarpackiego

Starosta Leżajski powołując się na pismo Marszałka Województwa Podkarpackiego nr: RG-IV.070.45.2021.DR, informuje że samorząd Województwa Podkarpackiego planuje kontynuować w 2021 roku inicjatywę sadzenia drzew i krzewów miododajnych, na terenie województwa podkarpackiego. Zadanie ma przyczynić się m.in. do poprawy bioróżnorodności oraz wpłynąć na wzrost pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających.

W związku z powyższym został opracowany regulamin zadania, skierowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego, określający zasady otrzymania sadzonek drzew i krzewów miododajnych.  Szczegóły regulaminu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w załączniku.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Fot. Pixabay

Koncert charytatywny na rzecz Agnieszki Derylak

Możemy różnić się poglądami lub wyborami życiowymi, ale nic nie łączy nas tak skutecznie jak chęć pomagania. Dowodem tego jest błyskawiczne osiągnięcie celu zbiórki pieniędzy na wsparcie leczenia mieszkanki powiatu leżajskiego i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku Agnieszki Derylak.

Agnieszka od 20 miesięcy bezskutecznie walczy z chłoniakiem (postać białaczkowa). Ostatnią szansą na wygranie z chorobą jest kosztowna terapia Car-T-cells. Dzięki zbiórce na portalu www.siepomaga.pl oraz grupie facebookowej „Licytacje dla Agnieszki Derylak” udało się zebrać prawie 1 300 000 zł. Zbiórka przekroczyła wymaganą kwotę i nadal rośnie, a jej nadwyżka zostanie przeznaczona na dalsze leczenie i rehabilitację Agnieszki.

Swoją cegiełkę do tego niezwykłego muru wsparcia, który powstał dzięki wielkim sercom tylu ludzi, dołożył też Powiat Leżajski. We współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej zorganizował koncert charytatywny, w którym wystąpili artyści z powiatu leżajskiego: Sylwia Piotrowska, Zespół Labirynt, Mateusz Pęcak, Powiatowa Orkiestra DIVERTIMENTO oraz Grupa Wokalna MERITUM działająca przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, Antoni Wojtyna, Zespół Pieśni i Tańca „Leliwa”, Zespół „Wolany” oraz Chór CANTIAMO.

Koncertowi towarzyszył kiermasz książek prowadzony przez pracownice Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku oraz licytacje przedmiotów na rzecz Agnieszki Derylak. Na amatorów dobrego jedzenia czekały dania przygotowane przez Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie, Koła Gospodyń Wiejskich w Sarzynie, Woli Zarczyckiej oraz Brzózie Królewskiej. Ponadto swoje stoiska produktowe i edukacyjne podczas koncertu zaprezentowały: Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej, Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku i Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Leżajsku oferując możliwość obejrzenia specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i zajrzenia do wozu strażackiego. Uczestnicy koncertu mogli także nieodpłatnie zwiedzić muzealne wystawy.

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, którzy chętnie korzystali z dmuchanej zjeżdżalni, możliwości pomalowania buzi oraz puszczania baniek mydlanych.

Zarząd Powiatu Leżajskiego składa serdeczne podziękowania osobom i firmom, które wsparły organizację koncertu: Spółce SPEC – food service z Dąbrówki k. Łańcuta, Zakładom Mięsnym SMAK GÓRNO z Górna, Firmie PPL KORAL o. w Rzeszowie, Spółce OWOCOWE SMAKI – Tłocznia w Nowej Sarzynie, piekarni PSS SPOŁEM w Leżajsku, piekarni KAPKA w Leżajsku, piekarni SPÓŁDZIELNI ZAOPATRZENIA I ZBYTU w Nowej Sarzynie, Podkarpackiemu Centrum Hurtowemu Agrohurt S.A., Przedsiębiorstwu Produkcyjnemu Lodów „Koral”, Pani Małgorzacie Kwaśniak.

Wyrazy wdzięczności kieruje również do Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk za udostępnienie sceny i oświetlenia, Jednostki Strzeleckiej 2035 oraz harcerzy Hufca Leżajsk za pomoc przy organizacji, a także do Bartłomieja Urbańskiego oraz Damiana Deca za nagłośnienie i oświetlenie koncertu.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

XXXIX sesja Rady Powiatu

25 czerwca w sali obrad Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z XXXVIII sesji radni zapoznali się z:

 • informacją z działalności Muzeum Ziemi Leżajskiej za 2020 r.;
 • informacją o realizacji zadań z zakresu kultury, promocji, współpracy międzynarodowej oraz kultury fizycznej i turystyki w 2020 roku;
 • raportem o stanie powiatu.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

 • wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leżajskiego – głosowało 18 radnych, „za” było 11, „przeciw” – 5, wstrzymało się od głosu – 2;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leżajskiego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu;
 • udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Leżajskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 – głosowało 18 radnych, „za” było 13, „przeciw” – 2, wstrzymało się od głosu – 3;
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.
 • rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.

Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Informacja o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim w Powiecie Leżajskim

Starosta Leżajski informuje, że od 1 lipca 2021 roku przywrócone zostaje osobiste udzielanie porad w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie powiatu leżajskiego.

Aby skorzystać z darmowej porady prawnej lub obywatelskiej należy umówić termin wizyty przez publiczną stronę lub dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30 pod numer telefonu 882 015 438, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje co do dalszego sposobu postępowania.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Uchwała antysmogowa – najważniejsze informacje

Od 23 kwietnia 2018 roku na terenie Województwa Podkarpackiego obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa czyli Uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw. Na mocy tej uchwały wprowadzone zostały następujące regulacje:

1. Zakaz spalania niskiej jakości paliwa od 1 czerwca 2018 r.:

 • węgla brunatnego,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
 • biomasy o wilgotności powyżej 20%.

2. Od 1 czerwca 2018 r. zakaz instalowania kotłów poniżej 5. klasy.
3. Możliwość eksploatacji kotłów nieposiadających żadnych norm emisji (PN-EN 303-5:2012) tylko do 1 stycznia 2022 r.
4. Zakaz eksploatacji kotłów klasy 3. i 4. (oraz niższych) od 1 stycznia 2028 r.

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

 • dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
 • wydzielają ciepło lub
 • wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

W przypadku ww. instalacji dopuszcza się wyłącznie eksploatację tych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zatem wolno instalować już tylko kotły spełniające normę emisyjną 5 klasy.

Uchwała wchodząc w życie wskazała jednocześnie terminy wymiany kotłów i pieców w Województwie Podkarpackim, które zostały zakupione przed 1 czerwca 2018r., i na dzień dzisiejszy nie spełniają standardów zgodnych z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń:

Terminy wymiany kotłów:

 • do 31 grudnia 2021 r. dla kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
 • do 31 grudnia 2023 r. dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji,
 • do 31 grudnia 2025 r. mieszkańcy województwa będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji,
 • dopiero od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

Z całą treścią ww. uchwały antysmogowej można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (dokument PDF).

Wszyscy mieszkańcy, którzy planują wymianę kotła oraz inne inwestycje związane z termomodernizacja budynku mogą skorzystać z refundacji przyznawanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu CZYSTE POWIETRZE. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Portal Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Fot. Pixabay

Powstają questy dla powiatu leżajskiego

Questing to obecnie jedna z najpopularniejszych form nowoczesnej turystyki. Jest to rodzaj bezobsługowej, edukacyjnej gry terenowej i polega na przejściu nieoznakowanym szlakiem turystycznym (czyli questem). W zabawie może wziąć udział każdy, bez względu na wiek. Uczestnik questu otrzymuje mapkę i opis, czyli zapisane prozą lub wierszem zadanie do zrealizowania. Wędrując zgodnie z instrukcjami rozwiązuje zagadki i łamigłówki. Tym sposobem dociera do miejsc oraz ciekawych zjawisk przyrodniczych, które często nie są opisane w żadnym przewodniku ani w Internecie. Na końcu uczestnik zabawy odkrywa symboliczny skarb (może to być m.in. skrzynka z pieczątką, poświadczającą, że rozwiązał quest). Questing poza dobrą zabawą daje również ogromne możliwości edukacyjne.

Powiat leżajski we współpracy z Fundacją Questingu w Bałtowie tworzy dwa questy: pieszy – dla entuzjastów spacerów oraz rowerowy – dla lubiących bardziej aktywny wypoczynek.

W trakcie dwudniowych warsztatów, grupa, w której znaleźli się przedstawiciele instytucji i organizacji z terenu powiatu: Stanisław Chmura (Starostwo Powiatowe w Leżajsku), Radosław Bieńkowski (SOSW w Leżajsku), Roman Federkiewicz (MZL), Edyta Dolecka (SOSW w Leżajsku), Krzysztof Rogowski (LSR), Magdalena Niemczyk (GOK Gminy Leżajsk), Robert Franus (ZST w Leżajsku), Mateusz Iskra (ZST), Emil Ożóg (ZST), Agata Jakubowska (ZHP Hufiec Leżajsk), Natalia Sawicka (ZHP Hufiec Leżajsk),  Agnieszka Kwiecień (ZSL w Leżajsku) oraz Kazimierz Maruszak (ZSL), pod okiem profesjonalnych trenerek questingu Edyty Lenart-Wojny i Katarzyny Zięby opracowała wstępne koncepcje oraz trasy obu questów.

Gdy tylko questy będą gotowe i przejdą wstępne testowanie, zostaną udostępnione, zarówno mieszkańcom powiatu, jak i turystom.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

W hołdzie ofiarom pacyfikacji Woli Zarczyckiej

W niedzielę, 20 czerwca Zarząd Powiatu Leżajskiego oraz delegacje urzędów i instytucji złożyli wieńce pod pomnikiem ku czci ofiar pacyfikacji Woli Zarczyckiej – jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w historii miejscowości, które miało miejsce 78 lat temu. Złożenie wieńców poprzedziła msza św. odprawiona w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Woli Zarczyckiej w intencji ofiar pacyfikacji.

W nocy z 19 na 20 czerwca 1943 roku Niemcy przeprowadzili w Woli Zarczyckiej pacyfikację wsi. Jako powód wskazano udział oddziałów AK z Woli Zarczyckiej w różnych okolicznych akcjach partyzanckich. Aresztowanych gromadzono na dziedzińcu szkolnym, nakazano im kłaść się twarzą do ziemi, zabroniono poruszania się i podnoszenia głowy do góry. W szkolnej sali natomiast zapadały decyzje o losach aresztowanych. Mężczyźni byli przydzielani do czterech grup. Do pierwszej wyznaczeni zostali mieszkańcy, których później wypuszczono na wolność. Osoby wyznaczone do drugiej grupy wywieziono do obozu w Pustkowie, zaś osoby z trzeciej grupy wywieziono do obozu w Jarosławiu. Mieszkańcy przydzieleni do czwartej grupy zostali skazani na rozstrzelanie. Pacyfikacja Woli Zarczyckiej pochłonęła łącznie 76 ofiar.

Zdjęcia: Piotr Sowa

Informację zamieściła: Gabriela Dąbek

Konferencja Powiatowa „Stwarzamy szanse rozwoju”

W dniu 16 czerwca 2021 r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się Konferencja Powiatowa „Stwarzamy szanse rozwoju”, w ramach Konwentu  Burmistrzów, Wójtów i Starosty Leżajskiego. W konferencji wzięli udział dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek oświatowych z terenu powiatu leżajskiego.  Organizatorami wydarzenia było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Przewodniczący Konwentu Powiatu Leżajskiego. Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokonali Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Dyrektor PZPW w Rzeszowie Krystyna Wróblewska. Podczas konferencji ofertę swojej działalności przedstawiło Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku. Prelegentami byli: dr Stanisław Kusiak – Wicedyrektor PCEN, Wojciech Kostek – Dyrektor PPP w Leżajsku, Dariusz Miziołek – nauczyciel konsultant PCEN, dr Dariusz Zięba, kierownik zespołu doradców metodycznych PCEN, Adam Kawałek – nauczyciel konsultant PCEN i Roman Zych – nauczyciel konsultant PCEN, Przewodniczący Podkarpackiej Akademii Innowacji Pedagogicznej.

Celem konferencji było wsparcie dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek oświatowych w zakresie działań związanych z doskonaleniem, promowanie innowacji oraz nowych trendów w edukacji, a także organizacja pracy szkoły w czasie popandemicznym.

Informację zamieściła: Gabriela Dąbek