Zamknij mobilną wersję WCAG

Ogłoszenie o wynikach konsultacji

W dniach od 19 do 25 października 2023 roku zgodnie z Uchwałą Nr 41/84/2023 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 11 października 2023r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji żadna z organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie zgłosiły opinii, uwag oraz propozycji zmian w zakresie konsultowanego Projektu Programu.

„Razem bezpieczniej. Szkolenie Active Shooter” oraz ćwiczenie obronne dla przedstawicieli gmin i jednostek organizacyjnych powiatu

27 października w Muzeum Ziemi Leżajskiej  odbyło się szkolenie pn. „Razem bezpieczniej. Szkolenie Active Shooter”. Spotkanie przeprowadzili funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie. Policjanci pomogli scharakteryzować activ shooter’a, przekazali zasady postępowania w przypadku informacji o podłożonym ładunku wybuchowym lub podejrzanym przedmiocie.

Po szkoleniu został przeprowadzony pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku.

W  przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele jednostek organizacyjnych z terenu powiatu leżajskiego, przedstawiciele gmin wchodzących w skład powiatu oraz kierownicy i naczelnicy Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

Ponadto w tym samym dniu przeprowadzono również ćwiczenie obronne w formie gry decyzyjnej. Jej głównym założeniem było sprawdzenie przygotowania do realizacji zadań operacyjnych w sytuacji agresji zbrojnej na terytorium Polski w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, wynikających z Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu leżajskiego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele policji, straży pożarnej, naczelnicy i kierownicy Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz placówek oświatowo-wychowawczych, które w sytuacjach kryzysowych odgrywają ważną rolę.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. KPP w Leżajsku, Powiat Leżajski

 

 

 

 

 

 

 

 

LXXXIV sesja Rady Powiatu Leżajskiego

27 października w Sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LXXXIV sesja rady. Po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji, w pierwszej kolejności radni przyjęli informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Leżajskiego za rok szkolny 2022/2023 oraz informację o organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Leżajski w roku szkolnym 2023/2024.

Następnie podjęli uchwały w sprawie;
– określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim;
– ogłoszenia obowiązujących w 2024 roku maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu leżajskiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym;
– zawiązania partnerstwa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. A.S. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” w ramach Priorytetu 7 – Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.3 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 -2027;
– oceny zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Leżajskiego za 2022 rok;
– przekazania środków finansowych dla Policji;
– zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2023 na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont odcinków drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka – Wólka Niedźwiedzka (gr. pow.) w km 0+139 – 0+736 i 0+792 – 0+928”;
– zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2023 na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont odcinków drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk w km 14+155 – 14+866 i 15+077 – 15+545 w miejscowości Przychojec”;
– zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2023 na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk w km 15+053 do 15+577 w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz peronu przystankowego wraz z dojściem w miejscowości Przychojec”;
– zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2023 na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w zakresie budowy: drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerów, peronu przystankowego wraz z dojściem dla peronu w miejscowości Wola Zarczycka (Smycze);
– zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2023 na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1247R Brzyska Wola – Kolonia Polska w km 0+000 – 0+660 w m. Brzyska Wola”;
– wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2023 r.

Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze powiatu leżajskiego za rok 2022, sprawozdaniem z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego za I półrocze 2023 r. oraz sprawozdaniem starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Podczas spotkania przedstawiona została także informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

„Rocznik Muzeum Ziemi Leżajskiej” t. II – spotkanie promocyjne

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na promocję „Rocznika Muzeum Ziemi Leżajskiej. Tom 2”. Jest on kontynuacją „Rocznika” z 2013 roku. Został wydany w tej samej szacie graficznej i układzie tematycznym artykułów. Składają się na niego rozprawy naukowe, sprawozdania muzealne (lata 2013–2022), recenzje i doniesienia oraz wkładka fotograficzna. Wśród autorów znaleźli się: dr hab. Józef Półćwiartek, dr Dariusz Półćwiartek, dr Ewa Grin–Piszczek, dr Anna Siciak, Andrzej Chmura, Jacek Kwieciński i Roman Federkiewicz.

Promocja odbędzie się 7 listopada o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Muzeum. W programie: występ duetu muzycznego z zespołu „za5pierwsza”, omówienie artykułów przez autorów, poczęstunek oraz możliwość zakupu „Rocznika” w promocyjnej cenie. Serdecznie zapraszamy.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Kurier Powiatowy 10/2023

Zapraszamy do lektury październikowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in.: zapowiedź remontu Dworu Starościńskiego, program Powiatowych Obchodów Święta Niepodległości, dzieje sanktuarium oo. Bernardynów w Leżajsku w okresie nowożytnym. Cz. XII, autorstwa Romana Federkiewicza oraz relacja Ireneusza Wołka z podróży do Groty Neptuna w Sardynii.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego Powiatu Leżajskiego w 2024 roku w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Leżajskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego Powiatu Leżajskiego w 2024 roku. Konkurs ofert obejmuje zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Świąteczna oferta edukacyjna Muzeum Ziemi Leżajskiej

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia, w związku z czym Muzeum Ziemi Leżajskiej uruchamia zapisy na specjalne warsztaty w świątecznym nastroju.

Oferta skierowana jest do dzieci i uczniów z przedszkoli oraz szkół – z terenu powiatu leżajskiego oraz spoza jego granic. Wszelkie informacje dotyczące szczegółowego opisu lekcji, grupy docelowej, rezerwacji, numeru kontaktowego oraz kosztów przedstawiamy na załączonych kartach informacyjnych.

Do każdej lekcji istnieje możliwość dokupienia zwiedzania wybranych ekspozycji w promocyjnej cenie 2 zł od osoby.

Temat: „Aniołek Bożego Narodzenia”.
Opis: Interesująca lekcja dotycząca tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy zajęć poznają symbolikę aniołka i zapoznają się ze zwyczajami świątecznymi. Podczas lekcji wykonają figurkę aniołka, którego ulepią z masy solnej i ozdobią kolorowym brokatem (każde dziecko powinno przynieść ze sobą pudełko na aniołka.).

Czas trwania lekcji: 60 min.
Zajęcia dla: dzieci przedszkolnych (od 6 lat) oraz uczniów szkoły podstawowej klasy I-VIII (maks. 25 osób)
Cena: 8 zł (od osoby)

Temat: „Stała pod śniegiem panna zielona”
Opis: Lekcja dotycząca zwyczaju przystrajania bożonarodzeniowej choinki. Uczestnicy zapoznają się z historią świątecznego drzewka, dawnymi tradycjami z nim związanymi oraz ozdobami wraz z ich symboliką. Następnie otrzymają gipsowe dekoracje, które pomalują według własnego pomysłu i powieszą na choinkach w swoich domach. (Każde dziecko powinno mieć ze sobą pudełko.).

Czas trwania lekcji: ok. 60 min.
Zajęcia dla: dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 lat) oraz uczniów szkoły podstawowej klasy I-VIII (maks. 25 osób)
Cena: 8 zł (od osoby)

Temat: „Pójdźmy wszyscy do stajenki…”
Opis: Lekcja muzealna o historii i symbolice bożonarodzeniowej stajenki – m.in. jakiego roku sięga jej tradycja, komu zawdzięczamy pierwszą szopkę, jaka jest symbolika poszczególnych postaci ukazanych w szopce? Zwieńczeniem zajęć będzie pomalowanie gipsowej szopki, którą każdy zabierze ze sobą do domu.

Czas trwania lekcji : 60-90 min.
Zajęcia dla: dzieci w wieku 6-12 lat (maks. 25 osób)
Cena: 10 zł (od osoby)

Temat: „Świąteczne pierniczki lukrem malowane”
Opis: Interesująca lekcja związana z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, wprowadzająca w klimat przygotowań świątecznych. Uczestnicy na zajęciach wykroją z ciasta wzory pierniczków, a po ich wypieczeniu własnoręcznie udekorują kolorowym lukrem. Pachnące bożonarodzeniowe wypieki zabiorą ze sobą na domowy, świąteczny stół. (Każde dziecko powinno mieć ze sobą pudełko.).

Czas trwania lekcji: ok. 60 minut
Zajęcia dla: dzieci w wieku przedszkolnym (od 6 lat) i uczniów szkoły podstawowej klasy I – VIII
Cena: 11 zł (od osoby)

Muzeum zaprasza do udziału w zajęciach.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

 

Nieodpłatne świadczenia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Równolegle do działającego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, działa w Polsce również ogólnopolski system nieodpłatnej pomocy dla pokrzywdzonych.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem w ramach Funduszu Sprawiedliwości mogą skorzystać ze wsparcia i pomocy, takich jak m.in. pomoc prawna, wsparcie psychologiczne, wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego, wparcie materialne, możliwość pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową, a także przejściowych problemów z zobowiązaniami czynszowymi.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym mieści się w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 20, działa on w każdy wtorek i czwartek w godzinach 09:00-14:00. Szczegółowe informacje na temat punktu dostępne są pod numerem telefonu 698 895 868.

Z inicjatywy Funduszu Sprawiedliwości uruchomiona została również pierwsza w kraju ogólnokrajowa telefoniczna Linia Pomocy Pokrzywdzonym. Przez całą dobę można dzięki niej anonimowo uzyskać informacje o możliwości pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Oprócz numeru telefonu do błyskawicznego kontaktu (+48 222 309 900) służy również specjalny adres e-mail: info@numersos.pl.

Wykaz placówek w całym kraju: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Szczegółowy zakres świadczeń: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/

ED-S

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Informacja w sprawie wydania pomocy rzeczowej dla obywateli Ukrainy

W Powiatowym Punkcie Pomocy Obywatelom Ukrainy znajduje się nadal pomoc rzeczowa otrzymana z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (środki czystości, chemia).

Wydawanie pomocy rzeczowej odbędzie się w dniach:

– 7 listopada (wtorek) godz. 13:00-15:00,
– 9 listopada ( czwartek) godz. 13:00-15:00.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ogłoszenie o wynikach konsultacji

W dniach od 19 października 2023 r. do 23 października 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr 41/86/2023 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 11 października 2023 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Powiatu Leżajskiego w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji żadna z organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie zgłosiły opinii, uwag oraz propozycji zmian w zakresie konsultowanego projektu uchwały.

Nagrody Powiatu Leżajskiego 2023

20 października w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku odbyła się gala wręczenia Nagród Powiatu Leżajskiego w dziedzinie kultury, sportu oraz w dowód uznania osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych. Powiat Leżajski już od kilkunastu lat nagradza osoby, które wyróżniają się na tle swoich społeczności kreatywnością, zaangażowaniem i stale rozwijanymi umiejętnościami.

Podczas gali symboliczne statuetki i dyplomy wręczyli nagrodzonym: Przewodniczący Rady Powiatu Adam Wylaź, Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek oraz Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz.

W tym roku Zarząd Powiatu Leżajskiego przyznał 6 nagród I stopnia oraz 23 nagrody II stopnia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Leżajski.

Nagrody I stopnia otrzymali:

– Halina Samko – dyrektor ZST w Leżajsku;
– Tomasz Chrząstek – dyrektor SOSW w Leżajsku;
– Zbigniew  Trębacz – dyrektor ZSL w Leżajsku;
– Wojciech Kostek – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku;
– Justyna Sandomierska – nauczyciel pedagog w PPP w Leżajsku;
– Andrzej Makówka – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSL w Leżajsku;

Nagrody II stopnia otrzymali:

– Beata Kaszycka – wicedyrektor SOSW w Leżajsku;
– Adam Szczęch – wicedyrektor SOSW w Leżajsku;
– Dymitr Malec – wicedyrektor ZSL w Leżajsku;
– Waldemar Tłuczek – wicedyrektor ZSL w Leżajsku;
– Mirosław Szląskiewicz – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych imienia Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
– Piotr Foryt – wicedyrektor ZST w Leżajsku;
– Dorota Kostek nauczyciel pedagog, logopeda (PPP w Leżajsku);
– Katarzyna Sęk – nauczyciel wychowania przedszkolnego (SOSW w Leżajsku);
– Edyta Dolecka – nauczyciel wychowawca w internacie (SOSW w Leżajsku);
– Barbara Szklanny  – nauczyciel pedagog specjalny (ZSL w Leżajsku);
– Bożena Leniart  – nauczyciel plastyki i przedmiotów logistyczno-spedycyjnych (ZSL w Leżajsku);
– Małgorzata Mika – nauczyciel języka polskiego (ZSL w Leżajsku);
– Witold Orzechowski – nauczyciel katecheta (ZSL w Leżajsku);
– Andrzej Benewiat – nauczyciel historii (ZSL w Leżajsku);
– Tadeusz Konnak – nauczyciel wychowania fizycznego (ZSL w Leżajsku);
– Anna Drzewicka-Kycia  – nauczyciel języka angielskiego (ZST w Leżajsku);
– Joanna Jakucka – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie i pedagog szkolny (ZST w Leżajsku);
– Monika Karakuła – nauczyciel przedmiotów zawodowych (ZST w Leżajsku);
– Maria Kuszaj-Baftijari – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, doradztwa zawodowego (ZST w Leżajsku);
– Krystyna Pustelny-Socha – nauczyciel matematyki(ZST w Leżajsku);
– Stanisław Duda – nauczyciel przedmiotów zawodowych (ZST w Leżajsku);
– Andrzej Sroka – nauczyciel wychowania fizycznego (ZST w Leżajsku);
– Dariusz Wołczasty – nauczyciel przedmiotów zawodowych (ZST w Leżajsku).

Nagrody Powiatu Leżajskiego w dziedzinie sportu są przyznawane za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Otrzymują ją zawodnicy dyscyplin sportu i konkurencji sportowych zarówno indywidualnych jak i zespołowych, trenerzy prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz inne osoby tj. działacze sportowi, instruktorzy sportu, animatorzy sportu, organizatorzy sportu, wyróżniający się osiągnięciami w działalności sportowej na terenie powiatu.

Zarząd Powiatu Leżajskiego w roku bieżącym przyznał nagrody Powiatu Leżajskiego w dziedzinie sportu dla 2 trenerów i 4 działaczy sportowych oraz 96 zawodników.

Nagrodę Powiatu Leżajskiego w dziedzinie sportu otrzymali trenerzy i działacze:

– Marek Gołąb – trener klasy C piłki koszykowej w Uczniowskim Klubie Sportowym „Lotnik” Wierzawice oraz wiceprezes klubu;
– Tadeusz Konnak – trener klasy B piłki koszykowej w Uczniowskim Klubie Sportowym „Lotnik” Wierzawice;
– Joanna Czop – działaczka sportowa oraz sekretarz w Uczniowskim Klubie Sportowym „Lotnik” Wierzawice;
– Stanisław Zygmunt – instruktor kolarstwa I klasy w Kolarskim Ludowym Klubie Sportowym „AZALIA” w Brzózie Królewskiej;
– Beata Szczepanik – działaczka sportowa oraz skarbnik w Kolarskim Ludowym Klubie Sportowym „AZALIA” w Brzózie Królewskiej;
– Julia Tofilska – instruktor sportu w gimnastyce artystycznej, instruktor zespołów mażoretkowych oraz trener cheerleadingu działający w Akademii Gimnastyki i Sportu w Leżajsku.

Nagrody Powiatu Leżajskiego w dziedzinie sportu otrzymali zawodnicy:

– Ryszard Dryps – zawodnik osiągający wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce;
– zawodnicy Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate : Oliwia Wojtas, Nikola Jaśkiewicz, Anna Szczuka, Aleksandra Koszałka, Wojciech Rychel i Stanisław Stachula;
– zawodnicy Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego „Azalia” w Brzózie Królewskiej: Lena Ożóg, Jan Szczepanik, Malwina Mul, Mikołaj Klaczkowski;
– zawodnicy Centrum Sztuk Walki i Sportu w Leżajsku: Laura Tutka, Martyna Śmiałek, Mateusz Nycz;
– zawodnicy Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ARKA” Łętownia: Przemysław Przybysz i Bartosz Stańko;
– zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lotnik” w Wierzawicach: Wiktoria Pawęska, Luiza Krzyżak, Wiktoria Majewska, Zofia Pyć, Julia Krasny, Paulina Bajserowicz, Gabriela Borkowska, Marlena Żołynia, Maja Kędzior, Emilia Rydzik, Marcelina Niemczyk, Martyna Markowicz, Wiktoria Puszczewicz;
– zawodnicy Klubu Modelarskiego im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach: Milena Leszczak, Sebastian Kuras, Dawid Kula, Kacper Walania, Kamil Kupras, Tomasz Sobala, Artur Miś;
– zawodniczki Akademii Gimnastyki i Sportu w Leżajsku: Joanna Buniowska, Karolina Kuźniar, Antonina Półtorak, Maja Sroka, Zuzanna Strug, Hanna Tłuczek, Aleksandra Niećko, Maja Wójcik, Aleksandra Mołdoch, Natasza Kotuła, Aniela Duda,  Wiktoria Paszko, Patrycja Ciurko, Julia Waśko, Klaudia Bucior, Lena Kluz, Kinga Sokal, Kamila Sanakiewicz, Zofia Tokarz, Julia Krupińska, Lena Kula, Kinga Augustyn, Julia Pindera, Izabela Mazur, Emilia Mączka, Dagmara Skoczyńska, Wiktoria Jawniak, Nikola Staroń, Agnieszka Sudoł, Lidia Śliwa, Zuzanna Żyła, Anna Działo, Julia Frączek, Oliwia Młynarska, Milena Sternik, Julia Ćwikła, Nadia Ostrowska, Jagoda Moskal, Zuzanna Moskal, Lena Szwarczak, Nina Mrozik, Amelia Śliwa, Wiktoria Kania, Oliwia Fus, Oliwia Mazurek, Zuzanna Maruszak, Maria Serafin, Oliwia Kowal, Anastazja Strzęciwilk, Izabela Pietrycha, Maria Pietrycha, Evelina Balakleiska, Milena Mołdoch, Martyna Szkodzińska, Hanna Zygmunt, Anastasiia Matsko, Oliwia Kuczek, Lilianna Socha, Natalia Borek, Hanna Stępień.

Więcej zdjęć na profilu facebookowym Powiatu Leżajskiego.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Informacja o dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków

Działając na podstawie § 44 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 1390 z późn. zm.) Starosta Leżajski informuje o dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów przepisu § 44 ust. 4 ww. rozporządzenia, tj. usunięciu z identyfikatorów numeracji budynków i lokali oznaczenia numeru działki na których są położone i ustaleniu nowych identyfikatorów budynków i lokali w granicach obrębów ewidencyjnych powiatu leżajskiego.

Nowe identyfikatory budynków i lokali są obowiązującymi danymi ewidencyjnymi od dnia 2 października 2023r.

Niniejsza informacja podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni.

Wykaz zmian oznaczenia budynków i lokali znajduje się pod adresem: http://bip.starostwo.lezajsk.pl

GN

Informację zamieściła: Natalia Nowicka