Zamknij mobilną wersję WCAG

XXXI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

27 listopada 2020 r. odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Z uwagi na panującą epidemię, radni, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, brali udział w obradach z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Po przyjęciu protokołu z  XXX sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z informacją  o systemie pomocy rodzinie oraz organizacji pomocy dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu leżajskiego, a także o realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii, gospodarowania gruntami Skarbu Państwa i Powiatu.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

 • zmiany Uchwały Nr XXIV/134/2020 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2020 r.
 • zatwierdzenia do realizacji projektu „Przez aktywizację do zatrudnienia” w ramach Działania 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe RPO WP na lata 2014-2020,
 •  przyjęcia rocznego programu współpracy powiatu leżajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
 • zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 r,
 • zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 na realizację zadania inwestycyjnego,
 • wyrażenia zgody na powierzenie przez Powiat Leżajski Miastu i Gminie Nowa Sarzyna prowadzenia zadania publicznego,
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego,
 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

Informację zamieściła: Gabriela Niemczyk

Zamknięcie odcinka remontowanej drogi powiatowej nr 1277R Łowisko-Wola Zarczycka

W związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277R Łowisko (gr. pow.) – Wola Zarczycka w km ok. 6+ 438,48-7+786,86 w miejscowości Wola Zarczycka” informujemy, że od dnia 30.11.2020 r. wprowadzone zostanie całkowite zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 1277R. Prosimy o korzystanie z objazdów zgodnie z zatwierdzonym wcześniej projektem organizacji ruchu na czas robót.

Informację zamieściła: Gabriela Niemczyk

 

Informacja w sprawie wyboru oferty oraz wysokości przyznanej dotacji

Informacja w sprawie wyboru oferty oraz wysokości przyznanej dotacji w formie powierzenia na realizację zadania publicznego Powiatu Leżajskiego w 2021 roku w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  oraz edukacji prawnej.

 

Informację zamieściła: K. Ćwikła

Black Friday- niezbędnik konsumenta

Jutro Black Friday – dzień, w którym oferowane są jednodniowe zniżki, rozpoczynający okres przedświątecznych promocji. W tym roku nie będzie miał takiego rozmachu jak w poprzednich latach, bo większość sklepów w galeriach handlowych nadal pozostanie zamknięta ze względu na obostrzenia związane z COVID-19. Centra handlowe zostaną ponownie otwarte 28 listopada, w ścisłym reżimie sanitarnym i z wieloma ograniczeniami. Akcja wielkich wyprzedaży przeniesie się w dużej mierze do sieci. W wielu sklepach internetowych czekają na nas rabaty i promocje. Zanim na dobre zacznie się zakupowa gorączka, warto wiedzieć, do czego zobowiązani są sprzedawcy, a tym samym, jakie mamy prawa. Przypomina o tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na ten temat:

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16980

Informację zamieściła: Gabriela Niemczyk

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
składamy serdeczne podziękowania Pracownikom Socjalnym za niezwykłe poświęcenie,
zrozumienie ludzkich problemów oraz gotowość niesienia pomocy potrzebującym.
Życzymy Wam wytrwałości i siły w realizowaniu wyzwań wpisanych w Wasz zawód.
Niech pomoc drugiemu człowiekowi będzie dla Was źródłem spełnienia i przynosi satysfakcję z obranej drogi.

Zarząd Powiatu Leżajskiego

 

Informację zamieściła: M. Kurasz

Katalog zbiorów Muzeum Ziemi Leżajskiej on-line

Dzięki programowi Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”, Muzeum Ziemi Leżajskiej pozyskało środki finansowe w kwocie 78.000 zł. Jedną z części projektu było utworzenie „Wirtualnego Muzeum Ziemi Leżajskiej”, natomiast druga część zakładała powstanie katalogu zbiorów cyfrowych on-line. W katalogu tym można zapoznać się ze zdigitalizowanymi i najbardziej reprezentatywnymi muzealiami, w których posiadaniu jest placówka.

Myślą przewodnią, która przyświecała placówce w tworzeniu projektu było dążenie do długofalowej poprawy dostępu społeczeństwa do dóbr związanych z dziedzictwem materialnym naszego regionu, docieranie do użytkowników z niepełnosprawnościami, dotarcie do zwiedzających z różnych zakątków naszego kraju, dążenie do długofalowej poprawy dostępu do wybranych kolekcji muzeum oraz przede wszystkim zwiększenie zainteresowania młodego pokolenia kulturą oraz tradycją związaną z Ziemią Leżajską.

Wszystkie zdigitalizowane obiekty muzealne zostały uzupełnione o niezbędne opisy merytoryczne oraz metadane techniczne, które przygotowane zostały przez pracowników muzeum. Udostępniony katalog zbiorów będzie w przyszłości powiększany o kolejne zdigitalizowane muzealia.

Zbiory cyfrowe można przeglądać pod linkiem: http://muzeum-lezajsk.pl/zbioryonline/ lub poprzez stronę Muzeum: www.muzeum-lezajsk.pl – zakładka zbiory cyfrowe.

Informację zamieściła: K. Ćwikła

Film promocyjny Powiatu Leżajskiego nagrodzony

Film promujący zaplecze gospodarczo-inwestycyjne powiatu leżajskiego zdobył I nagrodę w kategorii „Korporacyjny film informacyjny” na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych i Korporacyjnych FilmAT. Film zrealizowany został  w połowie bieżącego roku we współpracy ze Studiem Filmowym Fotoacc.

FilmAT jest polskim członkiem Międzynarodowej Organizacji Festiwali Filmów Turystycznych – CIFFT (Comité International des Festivals du Film Touristique) z siedzibą w Wiedniu. Celem festiwalu jest prezentacja najnowszych trendów w dziedzinie filmów dokumentalnych, reportaży telewizyjnych, komunikacji turystycznej, filmów korporacyjnych i instytucjonalnych oraz ocena produkcji audiowizualnych w zależności od ich poziomu artystycznego i możliwości wpływania na grupę docelową. Festiwal wspiera rozwój krajowych i zagranicznych produkcji i organizuje odrębny konkurs filmowy dla filmów polskich oraz filmów z całego świata.

Film prezentujący zaplecze gospodarczo – inwestycyjne zawiera ujęcia z wybranych firm działających na terenie powiatu oraz ukazuje tereny atrakcyjne dla przedsiębiorców i inwestorów znajdujące się na obszarze trzech parków przemysłowych: Parku Przemysłowego Gminy Leżajsk, Parku Przemysłowo-Technologicznego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, a także kompleksu inwestycyjnego Malne należącego do Gminy Grodzisko Dolne. Ekipa filmowa zawitała również do szkół prowadzonych przez Powiat Leżajski: Zespołu Szkół Licealnych im. B. Chrobrego, Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Film Powiatu Leżajskiego został nagrodzony w ramach konkursu narodowego w kategorii „Korporacyjny film informacyjny”. Jury brało pod uwagę m.in. następujące kryteria: kreatywność, styl, przedmiot sprawy i opowiadanie historii.

Film gospodarczo – inwestycyjny jak również promujący walory turystyczno-przyrodnicze powiatu leżajskiego dostępne są na stronie www.starostwo.lezajsk.pl w zakładce MULTIMEDIA.

Informację zamieściła: K. Ćwikła

Zamknięcie odcinka remontowanej drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na zadaniu „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska” Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. w Staszowie informuje, iż w dniach 17.11.2020r. i 18.11.2020r. od godziny 7.00 do godziny 19.00 odcinek remontowanej drogi tj.: skrzyżowanie Kolonia Polska do kościoła w m. Dąbrowica będzie całkowicie zamknięty.

Tel. kontaktowy: 798 436 502; 502 747 286.

Informację zamieściła: M. Kurasz

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych

W dniach od 3 do 9 listopada 2020 roku zgodnie z Uchwałą Nr 29/74/2020 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 27 października 2020r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji żadna z organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie zgłosiły opinii, uwag oraz propozycji zmian w zakresie konsultowanego Projektu Programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe Obchody Święta Niepodległości

11 listopada br. Starostwo Powiatowe w Leżajsku wspólnie z  Klasztorem OO. Bernardynów w Leżajsku zorganizowało obchody 102. rocznicy odzyskania niepodległości. Mszę świętą w intencji ojczyzny odprawił Kustosz Klasztoru OO. Bernardynów O. Klaudiusz Baran oraz Ks. Dziekan Marek Cisek.  Wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu” rozpoczęliśmy Narodowe Święto Niepodległości. W ramach obchodów odmówiono także modlitwę w intencji ojczyzny oraz odśpiewano pieśń „Boże coś Polskę”.

W tym dniu Prezydium Rady Powiatu Leżajskiego wraz z radnymi i zarządem złożyli wieniec pod pomnikiem poległych w walkach niepodległościowych. Również przedstawiciele instytucji i urzędów z terenu powiatu poprzez udział w uroczystości oraz złożenie kwiatów oddali hołd wszystkim, którzy walczyli o wolność ojczyzny.

W nabożeństwie uczestniczył poczet sztandarowy Powiatu Leżajskiego oraz Jednostki Strzeleckiej 2035 z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. Ponadto młodzież z JS 2035 pełniła w tym dniu wartę w miejscach upamiętniających walki niepodległościowe.

Informacje zamieściła: K. Ćwikła

Wirtualne Muzeum Ziemi Leżajskiej

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza do wirtualnego zwiedzania swojej siedziby. Poza zwiedzaniem muzeum, dzięki specjalnie przygotowanej aplikacji istnieje również możliwość odwiedzenia wielu historycznych miejsc usytuowanych na terenie powiatu leżajskiego jak też poza jego granicami. Aplikacja posiada głos lektora, dlatego dla pełni jej wykorzystania konieczne jest włączenie fonii.
Dzięki aplikacji można zwiedzać pomieszczenia muzeum, przybliżać eksponaty oraz oglądać je w wizualizacji 360 stopni. Ponadto osoba korzystająca z niej będzie mogła zapoznać się ze szczegółowymi opisami wybranych eksponatów.

Aplikacja „Wirtualne Muzeum Ziemi Leżajskiej” to swoisty interaktywny spacer wirtualny po muzeum, ale z wykorzystaniem wszelkich form edukacyjnych i poznawczych stosowanych w wirtualnych spacerach po muzeach, m.in. audiodeskrypcji, opisów, funkcji dla osób z niepełnosprawnością oraz kodów QR. Dzięki aplikacji można zwiedzać muzeum w dowolnym momencie, bez względu na ograniczenia związane z epidemią. Aplikacja działa z wykorzystaniem internetu na komputerach stacjonarnych, tabletach oraz smartfonach wykorzystujących wszelkie oprogramowania.

Aby skorzystać z aplikacji należy przejść do wskazanego odnośnika – > www.3d.muzeum-lezajsk.pl lub poprzez stronę muzeum-lezajsk.pl – > Wirtualne Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Powstanie aplikacji „Wirtualne Muzeum Ziemi Leżajskiej” jest efektem pozyskania przez muzeum 78.000 zł z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

Informację zamieściła: K. Ćwikła

Zamknięcie odcinka remontowanej drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska

W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na zadaniu „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska” Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. w Staszowie informuje, iż w dniach 10.11.2020 i 12.11.2020 od godziny 7:00 do godziny 17:00 odcinek remontowanej drogi tj.: skrzyżowanie Kolonia Polska do kościoła w m. Dąbrowica będzie całkowicie zamknięty.

Tel. kontaktowy: 798 436 502, 502 742 286

Informację zamieściła: K. Ćwikła

Symbolicznie uczcimy Narodowe Święto Niepodległości

Powiat Leżajski i Klasztor OO. Bernardynów od lat uczestniczą w organizacji powiatowych obchodów z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Leżajsku. W tym roku, zważywszy na trudną sytuację pandemiczną, nie możemy świętować tradycyjnie. Zgodnie z obecnymi zaleceniami rządu odnośnie walki z rozprzestrzenianiem się Covid-19, ważną dla naszego narodu rocznicę postanowiono uczcić w sposób symboliczny, bez przemarszu i zgromadzeń.

11 listopada br. (środa) o godz. 12.00 w Bazylice Zwiastowania NMP zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Msza Święta rozpocznie się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”, a po niej zostanie odmówiona modlitwa w intencji Ojczyzny oraz odśpiewanie pieśni: „Boże coś Polskę”. Zgodnie z ograniczeniami liczbowymi dotyczącymi ilości osób uczestniczących we Mszy Świętej informujemy, iż jednorazowo w leżajskiej Bazylice może przebywać maksymalnie 105 osób.

Po zakończeniu Mszy Świętej, Prezydium Rady Powiatu Leżajskiego wraz z radnymi oraz Zarządem Powiatu złożą okolicznościowy wieniec pod pomnikiem poległych w walkach niepodległościowych.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami, przedstawiciele instytucji i urzędów z terenu Powiatu Leżajskiego, którzy chcą uczcić święto poprzez złożenie kwiatów przy pomniku poległych w walkach niepodległościowych mogą to zrobić indywidualnie przez cały dzień, w dowolnie wybranej godzinie.

Informację zamieściła: Małgorzata Kurasz

Uwaga! Komunikat Starosty Leżajskiego w sprawie obsługi interesantów

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 listopada 2020r. Starostwo Powiatowe w Leżajsku od dnia 3 listopada 2020 r. do 4 grudnia 2020 r. przechodzi w system pracy zdalnej.

Dla zapewnienia obsługi zadań istotnych dla mieszkańców pracować będziemy w systemie dyżurów.

Niżej wymienione sprawy można załatwić w Starostwie po uprzedniej rejestracji:

 • Rejestracja pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy – obowiązuje rejestracja przez Internet kolejka.starostwo.lezajsk.pl. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli Interesant nie ma dostępu do Internetu, rejestracja jest możliwa przez telefon 17 240 45 00. Po przyjściu do Starostwa w Poczekalni należy w Biletomacie wpisać otrzymany kod, pobrać bilet i oczekiwać na wezwanie.
 • Wypisy z ewidencji gruntów, odbiór map, obsługa geodetów, gospodarka nieruchomościami, scalenia, klasyfikacja gruntów, budownictwo, ochrona środowiska – należy wejść na stronę starostwo.lezajsk.pl/rejestracja, następnie wybrać odpowiednią komórkę organizacyjną i dokonać rejestracji internetowej.
 • W pozostałych sprawach – po uprzednim telefonicznym umówieniu się na konkretny termin.

Bez rejestracji/umówieniu wizyty interesanci nie będą obsługiwani.

Informację zamieściła: Gabriela Niemczyk