Zamknij mobilną wersję WCAG

Podkarpacki Fundusz Rozwoju zaprasza do współpracy

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego aby zwiększyć aktywność podmiotów gospodarczych z Podkarpacia poprzez oferowanie im preferencyjnych pożyczek, faktoringu oraz poręczeń. Prawie dwa lata działalności PFR pomogło stworzyć wartość dodaną  zarówno dla przedsiębiorców, jak i całego ekosystemu gospodarczego województwa podkarpackiego.

PFR został  utworzony w celu prowadzenia działalności obejmującej wspieranie i promowanie rozwoju Województwa Podkarpackiego poprzez wprowadzenie na rynek regionalny instrumentów finansowych skierowanych na realizację celów polityki rozwoju Województwa, w tym na kreowaniu aktywności podmiotów gospodarczych. Spółka w głównej mierze jako fundusz pożyczkowy udziela pożyczek dla firm z sektora MŚP, ale również dysponuje innymi instrumentami takimi jak faktoring czy poręczenia.  Oferowane przez Fundusz finansowanie ma pomóc firmom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne, jest dostępny dla całego obszaru województwa podkarpackiego.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju, dla którego ważny jest ciągły rozwój Podkarpacia, nie ma wątpliwości, iż podjęte wspólne działania skierowane na wsparcie MŚP przyczynią się do wzrostu przedsiębiorczości na terenie powiatu, równocześnie przyniesie to wiele korzyści ekosystemowi gospodarczemu w województwie podkarpackim.
Zapraszamy do współpracy.
Więcej informacji na stronie: www.pfr-podkarpackie.pl
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Nagrodzeni za zasługi dla obronności kraju

Medal „Za zasługi dla Obronności Kraju” to polskie odznaczenie wojskowe nadawane przez ministra obrony narodowej i stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju.

Medal ten można nadawać również w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali swoje dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy (złoty medal – rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową; srebrny medal – rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową). Wyróżnienia te zostały przyznane również osobom z terenu powiatu leżajskiego.

Uroczystość wręczenia medali, zorganizowana przez Powiat Leżajski, Gminę Leżajsk oraz Wojewódzką Komendę Uzupełnień w Nisku odbyła się 30 kwietnia w Muzeum Ziemi Leżajskiej. W wydarzeniu, które miało charakter ceremoniału wojskowego uczestniczyli m.in.: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Adam Wylaź, Zarząd Powiatu Leżajskiego: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu płk Mariusz Stopa.

Zgromadzeni goście mieli również okazję wysłuchać krótkiego programu wokalnego w wykonaniu Dominika Tudryna.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Bezpłatne szkolenia dostosowane do rynku pracy

DLA KOGO?

Ze szkoleń mogą skorzystać osoby spełniające łącznie niżej wymienione kryteria:
– osoby zamieszkujące województwo podkarpackie;
– osoby niepracujące oraz nieuczące się w trybie dziennym w wieku od 18-29 roku życia;
Zgłoś się a ZYSKASZ:
– stypendium na czas szkolenia (ok. 650 zł/10 dni szkolenia),
– zwrot kosztów dojazdu,
– doświadczenie zawodowe w ramach płatnego stażu;
– uzyskanie kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych egzaminem oraz certyfikatem, które pozwoli na realne znalezienie pracy w zawodzie odpowiadającym szkoleniu, w którym weźmie udział.
Zrób pierwszy krok – zadzwoń 887 788 057
Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego realizuje projekt, który umożliwia udział w  BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH dostosowanych do Twoich oczekiwań oraz potrzeb rynku pracy! (w tym np. w zawodach: pracownik ds. rachunkowości i księgowości, kucharz, spawacz, operator obrabiarek skrawających i wielu innych (zgodnie z Barometrem zawodów deficytowych w danym powiecie).
https://aktywninapodkarpaciu.pl/
Projekt „Aktywni na podkarpackim rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

VIII i IX sesja Rady Powiatu

25 kwietnia w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyły się dwie sesje Rady Powiatu Leżajskiego, w tym jedna w trybie nadzwyczajnym.

Po przyjęciu protokołu z VII sesji Rady Powiatu radni przystąpili do realizacji porządku obrad.
Na wstępie zapoznali się z „Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2018”, którą przedstawiła Józefa Zybura-Łyko, dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie. Informację Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku o zakresie zadań zrealizowanych w 2018 r. oraz plan prac remontowych na drogach w roku 2019 przedstawił Krzysztof Siwek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku.
Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:
– przekazania środków finansowych dla Policji;
– wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.

Podczas posiedzenia radni zaznajomili się również z informacją dotyczącą realizacji przez Powiat Leżajski zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Najistotniejsze zagadnienia dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej omówił Sekretarz Powiatu Kazimierz Kryla.

W dalszej części spotkania starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

IX sesja Rady Powiatu Leżajskiego, zwołana w trybie nadzwyczajnym dotyczyła funkcjonowania pogotowia ratunkowego na terenie powiatu leżajskiego. Oprócz radnych w spotkaniu uczestniczyli m.in.: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, dyrektor SP ZOZ w Leżajsku Marian Furmanek, Katarzyna Zygmunt-Kowalska, Iwanna Demyda-Musiał i Łukasz Chudzik występujący w zastępstwie Andrzeja Kwiatkowskiego, dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, przewodniczący NSZZ Ratowników Medycznych Solidarność ‘80 Marek Kuczek i członek zarządu Wojciech Filip oraz pracownicy leżajskiego pogotowia.

Zarząd Powiatu Leżajskiego przedstawił informację na temat zawartych porozumień, umów i zasad funkcjonowania pogotowia ratunkowego na terenie powiatu oraz współpracy pogotowia ratunkowego z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, w tym ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Następnie głos zabrali zaproszeni goście i otwarto dyskusję dotyczącą wspomnianej wyżej kwestii.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizacje zadania publicznego pn. Rozwój zainteresowań sportowych poprzez udział w zajęciach gimnastycznych, zawodach i wyjazdach szkoleniowo-integracyjnych.

Realizacja zadania zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powiat Leżajski na Facebooku

Zapraszamy do polubienia oficjalnego profilu Powiatu Leżajskiego na Facebooku. Powiat Leżajski to nie tylko określone terytorium, ale przede wszystkim jego Mieszkańcy. Bez Waszego wsparcia i zaangażowania wiele inicjatyw nie miałoby miejsca. Mamy nadzieję, że wspólnie z Wami stworzymy w mediach społecznościowych przyjazną przestrzeń do wymiany myśli i poglądów, opartą na wzajemnym szacunku. Znajdziecie tam także informacje o: wydarzeniach kulturalnych, społecznych i sportowych odbywających się na terenie powiatu, realizowanych inwestycjach, a także ciekawostki dotyczące ziemi leżajskiej. Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszego profilu na bieżąco.

 

Aby przenieść się na profil facebookowy Powiatu Leżajskiego należy kliknąć w poniższy obrazek.

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

XII Targi Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w Nowej Sarzynie

W niedzielę, 7 kwietnia, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie odbyła się XII edycja Targów Rękodzieła Ludowego i Artystycznego. Impreza, której organizatorem jest Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie, a współorganizatorem Powiat Leżajski, odbywa się co roku, tydzień przed Niedzielą Palmową.

Na tegorocznych targach swoje wyroby prezentowali wystawcy z całego Podkarpacia. Na miejscu można było zobaczyć, w jaki sposób powstają zabawki z drewna oraz jak wygląda praca na kole garncarskim. Wystawcom i odwiedzającym targi towarzyszyła muzyka ludowa w wykonaniu kapeli „Majdaniarze” oraz zespołu „Sarzynianki”.

Odwiedzający mogli zakupić oryginalnie wykonane palmy, pisanki, baranki, stroiki wielkanocne, wyroby wyplatane z wikliny, ceramikę ludową, serwetki i inne wyroby szydełkowe oraz biżuterię artystyczną. Nie zabrakło również wyrobów zdobionych metodą decoupage,  a miłośnicy kulinariów mogli zachwycać się wielkanocnymi ciastami oferowanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich.

OK w Nowej Sarzynie

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Mistrzostwa Makroregionu Południowego i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Leżajsku

30 marca w hali ZSL w Leżajsku odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Południowego i Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. W turniejach startowało łącznie 243 zawodników z 34 klubów z Małopolski, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego zrzeszonych w Polskim Związku Karate. Sędzią głównym był shihan Robert Kopciowski z Wieliczki, a organizatorem Leżajski Klub Kyokushin Karate kierowany przez shihan Dariusza Burdę (WKB Poland). Oficjalnego otwarcia zawodów w asyście prezesa leżajskiego klubu Mirosława Hołdy i zaproszonych gości dokonał Poseł na Sejm RP Jerzy Paul. Po otwarciu turnieju uroczyście wręczono pasy i certyfikaty na stopnie mistrzowskie organizacji World Kyokushin Budokai. Walki odbywały się według przepisów PZK. Rywalizowano w konkurencjach kata (układy formalne) i kumite (walka). Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy leżajskiego klubu, którzy zdobyli łącznie 17 medali w tym: 5 złotych 5 srebrnych i 7 brązowych oraz pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Makroregionu i czwarte miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. Dodatkowo puchar dla najlepszej zawodniczki turnieju ufundowany przez Jerzego Paula trafił do rąk Oliwii Wojtas, zaś puchar od Starosty Leżajskiego otrzymała Natalia Kondeusz, a Puchar Burmistrza przyznany został Mateuszowi Nerowi.
Patronat honorowy na zawodami sprawowali: Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Starosta Leżajski Marek Śliż i Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański. Patronatem medialnym wydarzenie objęły: Nowiny, Nowiny 24, Radio Rzeszów i TVP Rzeszów. Turniej został zrealizowany przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Podkarpackiej Federacji Sportu, Podkarpackiego Okręgowego Związku Karate.
Organizatorzy turnieju dziękują wszystkim ekipom, które przybyły do Leżajska na zawody, licznie przybyłym kibicom, sędziom, sponsorom, obsłudze medycznej, służbie porządkowej i wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia zawodów.
LKKK