Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6621 01
Wydanie z dnia 05.03.2024r.

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Wydawanie informacji, wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków /EGiB/.

2. PODSTAWA PRAWNA:

  • ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 ze zm./.
  • ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1781/,
  • Akty wykonawcze.

 

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

  • Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kopernika 8,
  • Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków.

Kontakt merytoryczny – obsługa poszczególnych gmin:
Miasto Leżajsk i Gmina Leżajsk – tel. 17-2404515,
Gmina Grodzisko Dolne i Gmina Kuryłówka – tel. 17-2404516,
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna  -tel. 17-2404514.

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

(formularz EGIB do pobrania poniżej) – F-GN.6621.01.01  Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.

5. OPŁATY:

Załącznik do Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.).

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie informacji, wypisu, wyrysu z ewidencji gruntów / budynków / lokali oraz wystawienie dowodu opłaty za wykonaną czynność.

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Wniosek można złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Leżajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Leżajsk.

lub elektronicznie:

  1.  Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka
  2. Geoportal Powiatu Leżajskiego: https://lezajsk.geoportal2.pl/