Zamknij mobilną wersję WCAG

Spotkanie z Folklorem i Biesiadą 2019

W niedzielę, 16 czerwca, już od rana słońce mocno przygrzewało, zapowiadał się piękny, upalny dzień. Dla pracowników GOK i GBP w Kuryłówce bardzo też pracowicie. Wiejski Dom Kultury w Brzyskiej Woli zaprosił bowiem w swoje gościnne progi uczestników czternastej edycji imprezy plenerowej „Spotkanie z Folklorem i Biesiadą”. Dodajmy, że po raz pierwszy w historii, bo do tej pory gospodarzem zawsze był WDK w Kolonii Polskiej.
Spotkanie poprzedziły dwa mecze piłki nożnej: seniorów LKS Brzyska Wola – Sokół Sokolniki  zakończony ku radości gospodarzy zwycięstwem 3:0 i juniorów LKS Brzyska Wola – Stal Gorzyce, zakończony remisem.
Wraz z wybiciem godziny 16.00 na scenie kolejno pojawiali się zarówno indywidualni wykonawcy, jak i zespoły muzyczne oraz taneczne działające przy Ośrodku Kultury w Kuryłówce: Artis, Pięcionutka, Sonic, To-To, Afera, KiKDance i Niezapominajki. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyły też zespoły śpiewacze: KGW z Brzyskiej Woli „Jarzębina” z Kuryłówki i Ożanny, „Kalina” z Kolonii Polskiej, Młodzieżowy Zespół Ludowy z Wólki Łamanej, KGW ze Słobody oraz Zespół Śpiewaczy z Kapelą „Jagoda” z Dąbrowicy. Wielkie podziękowania należą się członkiniom i członkom zespołów za przypominanie, promowanie i ratowanie od zapomnienia często bardzo starych i już nieco zapomnianych piosenek oraz pieśni biesiadnych. Wszystkie zespoły otrzymały z rąk Wójta Gminy Kuryłówka Agnieszki Wyszyńskiej i Przewodniczącego Rady Gminy Dominika Kusego pięknie wykonane przez pracowników GOK statuetki „Baby ludowej” w pięknym ludowym stroju, która stała się obiektem pożądania wielu osób.
Nie zawiodły jak zwykle panie z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kuryłówka: KGW Brzyska Wola, Dąbrowica, Kolonia Polska, Kuryłówka, Ożanna, Tarnawiec, Słoboda i Wólka Łamana. W pięknych ludowych strojach serwowały przepyszne ciasta i wypieki, tradycyjne jak też już bardzo współczesne przekąski. Zainteresowanie było bardzo duże, wiadomo – Smaczne Bo Nasze! Wszystkie Koła otrzymały prezenty w podziękowaniu za włożony trud w przygotowanie potraw i piękne ich zaprezentowanie. Nie zapomniano też o najmłodszych. Biesiada obfitowała w liczne atrakcje dla dzieci: bezpłatną zjeżdżalnię, stoiska z zabawkami, watą cukrową, lodami, popcornem i napojami.
Ostatnim oficjalnym punktem imprezy był koncert Orkiestry Dętej działającej przy GOK w Kuryłówce, oraz występ Młodzieżowej Kapeli Ludowej „Pogórzanie” z Dynowa. Nie dane było uczestnikom do końca wysłuchać koncertu kapeli, gdyż na horyzoncie pojawiły się burzowe chmury i trzeba było się szybko ewakuować. Na szczęście burza oszczędziła imprezę, nie wyrządzając żadnych szkód. Przyniosła natomiast ukojenie, bo ochłodziło się i spadł bardzo wyczekiwany deszcz. Pogoda oraz atmosfera na biesiadzie była bardzo gorąca. Widownia również dopisała. Niestety, ale nie mogła odbyć się zaplanowana zabawa taneczna z DJ Andrew, na którą zaczęło się zbierać coraz więcej młodzieży. Rozczarowanie było duże, bo zabawa miała się odbyć na tzw. „deskach’’ pod chmurką. A propos: czy ktoś pamięta, kiedy ostatnio była tego typu zabawa w Brzyskiej Woli?  Nie zważając na burzę, część uczestników imprezy postanowiła przenieść się do środka Domu Kultury i tam kontynuować tak nagle przerwaną przez naturę biesiadę. Przy akompaniamencie panów z Orkiestry Dętej oraz miejscowych muzyków, śpiewom i tańcom nie było końca.
Organizatorzy dziękują Powiatowi Leżajskiemu za pomoc w organizacji wydarzenia oraz uczestnikom i widzom – do zobaczenia za rok w tym samym miejscu, niekoniecznie w tym samym terminie.
gbpcs

7TH TATARIA CUP

VII edycja międzynarodowego turnieju karate Polish Karate Tournament „7 th TATARIA CUP” rozegrana 8 czerwca 2019 roku w hali sarzyńskiego MOSiR-u zgromadziła ponad 200 karateków z terenu całej Polski oraz Łotwy, Rumunii i Ukrainy. Honorowym patronatem „TATARIĘ Cup” objęli: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Leżajski Marek Śliż, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa SarzynaAndrzej Rychel oraz Poseł na Sejm RP Jerzy Paul. Sędzią głównym turnieju był shihan Paweł Juszczyk, a technicznym – sensei Tomasz Mendoń.

 

Po oficjalnym otwarciu, którego dokonał Poseł na Sejm RP Jerzy Paul w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzeja Rychla oraz Prezesa LKKK Mirosława Hołdy i shihan Dariusza Burdy rozpoczęła się rywalizacja zawodników na trzech matach tatami. Zawody odbywały się w formule kata i kumite semi contact według przepisów światowej organizacji karate WKB. Rywalizacja odbywała się na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy zawodnicy pokazali bardzo dobre przygotowanie do turnieju. Można było zobaczyć wiele widowiskowych i efektownych walk. Zawodnicy Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate wywalczyli drużynowo pierwsze miejsce. Drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej zajął SKSW „Kyokushin-Karate” Skarżysko-Kamienna, a trzecie WKB Łotwa z Salaspils. Nagrody zwycięzcom poszczególnych kategorii wręczali Prezes LKKK i BC shihan Sławomir Dubiel z Bielska Białej.

 

Klub składa serdeczne podziękowania gościom, którzy przybyli na organizowany turniej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i sprawnego przebiegu wydarzenia, w szczególności: Miastu i Gminie Nowa Sarzyna, działaczom, sędziom, obsłudze medycznej, władzom samorządowym, sympatykom i kibicom.

 

LKKK

Dzień otwarty dla nauczycieli w ZUS

28 czerwca b.r. (piątek) w godzinach od 9.00 do 14.00, w rzeszowskim Oddziale ZUS oraz jednostkach terenowych, będą na Państwa czekać eksperci, którzy:
 • udzielą informacji dotyczącej wpływu ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (tj. ustawy zmieniającej powszechny wiek emerytalny), na uprawnienia emerytalne nauczycieli
 • wyjaśnią jakie warunki powinny być spełnione, by otrzymać świadczenie oraz w jaki sposób będą one wyliczane
 • odpowiedzą na pytania dotyczące sposobu przygotowania wniosku o przyznanie emerytury, potrzebnych dokumentów, sposobu dokumentowania stażu pracy i wysokości wynagrodzenia

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 28 czerwca br. w godzinach 9.00 – 14.00 do:
 • siedziby Oddziału ZUS w Rzeszowie – al. Piłsudskiego 12,  (sala 2B)
 • Inspektoratu ZUS w Jarosławiu – ul. Słowackiego 21, sala 114 (I piętro)
 • Inspektoratu ZUS w Przeworsku – ul. Dworcowa 1, sala 145
 • Inspektoratu ZUS w Przemyślu  – ul. Brodzińskiego 6, (sala nr 9)
 • I/ ZUS w Tarnobrzegu – ul. Sienkiewicza 145 d, sala obsługi klientów oraz (pokój 14)
 • Inspektoratu w Mielcu – ul. Sikorskiego 4, (sala 314 A)
 • Inspektoratu w Leżajsku – ul. Mickiewicza 24, (pokój 102)
 • Inspektoratu w Stalowej Woli – ul. Popiełuszki  8, (parter ZUS-u)

 

ZUS

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Leżajskiego

21 czerwca w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XI sesja Rady Powiatu Leżajskiego, będąca sesją absolutoryjną.

Na wstępie spotkania Informację z działalności Muzeum Ziemi Leżajskiej za 2018 r. przedstawił dyrektor placówki Jacek Kwieciński. Następnie przedstawione zostały: Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, promocji, współpracy międzynarodowej oraz kultury fizycznej i turystyki za 2018 r., a także Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Leżajskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018.
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z X sesji Rady Powiatu radni przystąpili do głosowania nad przyjęciem uchwał w sprawie:
 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu leżajskiego;
 • stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Leżajsku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku;
 • stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 2 w Leżajsku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku;
 • stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Licealnych  im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku;
 • stwierdzenia przekształcenia Technikum nr 1 w Leżajsku, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku;
 • stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku;
 • zatwierdzenia realizacji projektu „Spedytor na maksa!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji w regionie Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie powiatowym nowością w bieżącym roku jest przedstawienie Radzie podczas sesji absolutoryjnej raportu o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację uchwał, polityk, programów, strategii i zadań powiatu. Raport o stanie powiatu leżajskiego został szczegółowo przedstawiony przez Sekretarza Powiatu Leżajskiego Kazimierza Krylę.
Zwieńczeniem raportu było podjęcie przed Radę uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leżajskiego. Za udzieleniem wotum głosowało 18 radnych, przeciw – 1 radny.
Następnie Skarbnik Powiatu Zdzisław Such omówił sprawozdanie finansowe Powiatu Leżajskiego za rok 2018 oraz sprawozdanie z wykonania budżetu, czego podsumowaniem było również przyjęcie przez Radę stosownej uchwały.
W dalszej kolejności radni przystąpili do głosowania nad najważniejszą uchwałą, czyli uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Leżajskiego
z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. 18 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, zaś 1 radny wstrzymał się od głosu.
Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2019 r.
Na zakończenie posiedzenia starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW
Fot. Grzegorz Leja

Koalicje dla Niepodległej

W związku z powyższym Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach przygotowujących do realizacji projektów w ramach ww. programu. Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych. Spotkania zostaną zorganizowane we wszystkich województwach.

Warsztaty w województwie podkarpackim odbędą się w Łańcucie 18 i 19 czerwca 2019 r. w Muzeum – Zamek w Łańcucie – Kasyno Urzędnicze, ul. Kościuszki 2 (wejście od ul. Zamkowej). 
Na warsztaty obowiązują zapisy, których można dokonać na stronie internetowej: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-bezplatne-warsztaty/, kliknąć nazwę miejscowości – Łańcut i wypełnić otwierający się formularz.
 
Szczegółowe informacje o warsztatach można uzyskać pod adresem e-mail: szkolenia@niepodlegla.gov.pl lub pod numerem telefonu: 22 182 26 05.

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizacje zadania publicznego pn. „Festiwal Miodu i Kultury Ludowej” organizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jelna „Złoty Potok”.

Realizacja zadania zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jubileusz 40-lecia powstania Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska” działający przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku jest wizytówką nie tylko szkoły, ale i całego powiatu od lat. Swoje  programy artystyczne prezentował na wielu przeglądach i festiwalach krajowych oraz zagranicznych, osiągając liczne sukcesy. W roku bieżącym zespół obchodzi 40-lecie powstania.

Uroczyste obchody jubileuszu odbyły się  8 czerwca. Złożyły się na nie: msza święta w Bazylice Zwiastowania NMP w Leżajsku, przemarsz ulicą Mickiewicza do Zespołu Szkół Technicznych i koncert galowy.

Podczas uroczystej gali wręczono pamiątkowe statuetki osobom i instytucjom mającym szczególny wkład w rozwój i funkcjonowanie Zespołu. Otrzymali je: Starosta Leżajski Marek Śliż, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Halina Samko, byli Wicedyrektorzy ZST: Wojciech Tokarz, Jan Buszta, pierwszy Kierownik Zespołu Czesława Zawadzka, kapelmistrzowie: Władysław Staroń, Bogdan Pęcak oraz choreografowie: Jan Brzuzan i Rafał Dyrda. Wspomniano też o wielkim wkładzie w rozwój zespołu ś.p:. Czesława Zawieruckiego i Dyrektora ZST Mieczysława Sroki. Pamiątkowe dyplomy i upominki w postaci cyfrowej wersji kronik grupy otrzymali byli i obecni opiekunowie „Ziemi Leżajskiej”.

Nie zabrakło również gratulacji i życzeń od przedstawicieli władz samorządowych, lokalnych ośrodków kultury, dyrektorów szkół i Przewodniczącej Rady Rodziców przy ZST.

Koncert galowy uświetniły swoimi występami zaproszone zespoły: „Mała Ziemia Leżajska”, „San”, „Złoty Potok”, „Zagrodzianie”, „Wolany”, „Folkband”. Oczywiście wystąpiły też grupy taneczne „Ziemi Leżajskiej”, w tym byli wychowankowie zespołu, których układy wzbudziły największy aplauz publiczności.

Jubileusz 40-lecia powstania Zespołu stał się doskonałą okazją do spotkania byłych i obecnych członków zespołu. Część z nich przybyła z całymi rodzinami, dzięki czemu koncert galowy miał niezwykle ciepły, rodzinny charakter.

Galę poprowadzili: Aneta Burszta i Bartosz Zygmunt, wspomagani przez obecnego Kierownika Zespołu Artura Pęcaka oraz kapelmistrza Tomasza Kycię. Choreografię przygotowała Paulina Szpilka, oprawę muzyczną – Tomasz Kycia. Opiekę nad tancerzami sprawowała Agata Zygmunt.

ZST

Narkotyki i dopalacze zabijają – debata społeczna

W ramach cyklu spotkań „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, w sali Muzeum Ziemi Leżajskiej, 24 maja, odbyła się debata społeczna pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Policjanci wspólnie z uczestnikami dyskutowali o zagrożeniach związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy. Dała ona również możliwość promocji ogólnopolskiej kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”, zainaugurowanej 2 kwietnia br. przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku podinsp. Zenon Wierzchowski, który przywitał uczestników oraz zwrócił uwagę na to, jak ważną sprawą jest profilaktyka i współpraca instytucji w zakresie walki z narkomanią.

Patronatem honorowym debatę objął Poseł na sejm RP Jerzy Paul oraz Starosta Leżajski Marek Śliż. Partnerem spotkania było Muzeum Ziemie Leżajskiej w Leżajsku.

Udział w spotkaniu wzięli między innymi Starosta Leżajski Marek Śliż, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, Przewodniczacy Rady Powiatu Adam Wylaź, Dyrektor Powiatowej Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku Leszek Solarz wraz z pracownikami, Kierownik Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Leżajsku Grzegorz Stępniowski, samorządowcy, inne służby mundurowe, dyrektorzy szkół, pedagodzy, dyrektorzy i kierownicy instytucji szczebla powiatowego oraz gminnego.

Celem debaty była wymiana informacji i dyskusja na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku podkom. Rafał Młynarski i podkom. Jan Kucło przedstawili uczestnikom spotkania aspekty prawne i działania profilaktyczne leżajskiej komendy. W trakcie spotkania został przedstawiony spot filmowy nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Specjalne wystąpienia i prezentacje na temat roli Inspekcji Sanitarnej w sytuacji zgłoszenia zatruć dopalaczami, uwarunkowań zażywania substancji psychoaktywnych, konsekwencji społecznych uzależnienia  zaprezentowali:  Kierownik Nadzoru Janusz Nowak oraz starszy asystent Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Leżajsku Andżelika Podkasany.

Grzegorz Stępniowski omówił zagadnienie odnoszące się do uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz przypomniał, że zażycie chociażby raz tzw. „dopalaczy” niesie poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia ale również i życia.

Na debacie nie zabrakło tematu związanego z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacją „Moja Komenda” i programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Na specjalnym stanowisku zaprezentowano profilaktyczną walizkę narkotykową, która zawiera substancje do złudzenia przypominające narkotyki oraz przedmioty służące do ich zażywania. Walizka służy do edukowania osób dorosłych, między innymi rodziców i nauczycieli, aby zwiększyć ich czujność.

Na koniec spotkania odbyła się dyskusja, podczas której uczestnicy zgłaszali swoje wnioski i sugestie.

KPP w Leżajsku

Sztuka przeciw nałogom

5 czerwca w Muzeum Ziemi Leżajskiej, jak co roku, odbyło się uroczyste wręczenie nagród dzieciom biorącym udział w przedszkolnych i szkolnych programach edukacji antytytoniowej.

Celem tegorocznych konkursów plastycznych było ukazanie negatywnych skutków czynnego i biernego palenia tytoniu, wykształcenie u dzieci umiejętności rozpoznawania czynników wpływających na zanieczyszczenie powietrza i środowiska, promowanie wśród rodzin zachowań korzystnych dla zdrowia oraz ukazanie sposobów walki z nałogiem.

W skład komisji konkursowej wchodzili:

 • Leszek Solarz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku
 • pracownice Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku: Angelina Podkasany i Natalia Weber
 • Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Leżajsku Aurelia Kryla
 • Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku Ireneusz Wołek

Konkursy antytytoniowe od wielu już lat są objęte patronatem Starosty Leżajskiego. Powiat Leżajski jest również głównym fundatorem wszystkich nagród.

Na imprezę została zaproszona także grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Brzyskiej Woli pod opieką Pań: Beaty Kamińskiej i Edyty Kusy. Ich spektakl pod tytułem „Czerwony kapturek – inaczej” zajął III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o uzależnieniach”.

Starosta Leżajski Marek Śliż w ramach podkreślenia ich osiągnięć przyznał grupie nagrodę specjalną, którą wręczył podczas spotkania Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek. Również Wójt Gminy Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska drobnymi upominkami doceniła ich trud i zaangażowanie włożone w działalność artystyczną.

Na zakończenie grupa teatralna zaprezentowała swój finałowy spektakl, po czym wszyscy uczestnicy oraz zaproszeni goście zostali uwiecznieni na pamiątkowej fotografii.

Prace konkursowe można obejrzeć w holu PSSE w Leżajsku.

Tekst: Angelina Podkasany, Natalia Weber
Foto: Powiat Leżajski

Lista nagrodzonych w konkursach zostanie opublikowana w czerwcowym numerze „Kuriera Powiatowego”