Zamknij mobilną wersję WCAG

IMGW ostrzega: gwałtowne burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed zjawiskiem, jakie może  wystąpić na terenie powiatu leżajskiego:

Zjawisko: Upał/2

Ważność: od godz. 07:30 dnia 29.08.2023 (wtorek) do godz. 07:30 dnia 30.08.2023 (środa)

Przebieg: Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C,
Temperatura minimalna w nocy 18°C.

Zjawisko: Burze z gradem/2

Ważność: od godz. 07:30 dnia 29.08.2023 (wtorek) do godz. 07:30 dnia 30.08.2023 (środa)

Przebieg: Burze z opadami deszczu 40 – 55 mm lub z porywami wiatru o prędkości
85 – 115 km/h. Lokalnie opady gradu.

Obszar: powiat leżajski

 

Informację zamieściła: K. Ćwikła

 

Kwalifikacja wojskowa dla powiatu leżajskiego dobiegła końca

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla powiatu leżajskiego trwająca od 19 czerwca do 14 lipca dobiegła końca.

Z inicjatywy płk. Pawła Wójcika Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w dniu 14 lipca br. odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej. Udział w spotkaniu wzięli Starosta Leżajski Marek Śliż , Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr,  członkowie komisji i jej pracownicy, przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku, Wojska Obrony Terytorialnej oraz 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej w  Jarosławiu, a także przedstawiciele wójtów i burmistrzów.

Starosta Leżajski podziękował dr Elwirze Koniecznej, pełniącej funkcję przewodniczącej komisji oraz Elżbiecie Dudzie-Martuli, członkini komisji za wieloletnią pracę trwającą ponad 20 lat oraz wkład włożony w realizację przedsięwzięcia.

W tym roku pierwszy raz w powiatowej komisji lekarskiej uczestniczyły panie psycholog:
– Paulina Kuduk, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku;
– Joanna Kak,  psycholog 3. Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego w Nisku;
– Justyna Dubiel, psycholog z 16.Tczewski Batalion Saperów w Nisku.

Na tegoroczną kwalifikację wojskową stawiło się 291 mężczyzn z rocznika podstawowego z 352 wezwanych, ze starszego rocznika stawiło się 19 mężczyzn z 183 wezwanych oraz stawiło się 21 kobiet.

Podobnie jak w latach minionych, wszystko przebiegło bardzo sprawnie, a większość młodych osób jest zdolnych do służby wojskowej.

Informację zamieściła: K.C.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologiczych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed zjawiskiem, jakie może  wystąpić na terenie powiatu leżajskiego:

Zjawisko:  Silny deszcz z burzami/2

Ważność: od godz. 09:06 dnia 13 lipca 2023 do godz. 21:00 dnia 13 lipca 2023

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 45 mm do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.

Obszar: powiat leżajski

Prawdopodobieństwo:  85%

Czas wydania: godz. 09:06 dnia 13 lipca 2023 r.

ZK

 

Informację zamieściła: Monika Baj

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu leżajskiego

W dniach od 19 czerwca 2023 r. do 14 lipca 2023 r. na terenie powiatu leżajskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa.

Osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymują od wójta lub burmistrza imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, muszą posiadać:

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 2. dokumentację medyczną, (jeżeli taką posiadają),
 3. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 4. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

 Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, muszą posiadać:

 1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 2. dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy),
 3. wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza – zgłosić ten fakt najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi poddania się kwalifikacji w 2023 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2004 r.,
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej,
 3. osoby, które w latach 2021 – 2022:
  1. zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
  2. zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu i złożyły w trybie art. 64 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wniosek o zmianę kategorii do służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie,
 4. kobiety urodzone w latach 1999 -2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
 5. osoby (ochotnicy), które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do służby wojskowej, (niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia).

 

 Powiatowa Komisja Lekarska
37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 67

Nazwa GminyData stawiennictwa
MężczyźniKobiety
Miasto Leżajsk19, 20, 21, 22 czerwca 2023 r.14 lipca 2023 r.
Gmina Leżajsk23, 26, 27, 28 czerwca 2023 r.14 lipca 2023 r.
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna 29, 30 czerwca 2023 r.
3, 4, 5, 6, 7 lipca 2023 r.
14 lipca 2023 r.
Gmina Grodzisko Dolne10, 11 lipca 2023 r.14 lipca 2023 r.
Gmina Kuryłówka12, 13 lipca 2023 r.14 lipca 2023 r.

 

 

VII edycja wystawy prac plastycznych „Odnaleźć siebie…” w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „WEKTOR” oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej serdecznie zapraszają na VII Edycję Wystawy Prac Plastycznych pod nazwą „Odnaleźć siebie…”. To kolejne ważne wydarzenie w działalności 15 placówek. Prezentowana wystawa zorganizowana w Muzeum Ziemi Leżajskiej ukazuje umiejętności osób z niepełnosprawnościami oraz zainteresowania jakie potrafią rozwijać przy wsparciu terapeutów.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy w terminie do 31 lipca 2023 r.

Organizator: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „WEKTOR”
Patronat Honorowy: Starosta Leżajski Marek Śliż.
Partner: Muzeum Ziemi Leżajskiej.
Sponsorzy: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Nadleśnictwo Leżajsk- Lasy Państwowe, Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Sarzynie,  Powiatowy Urząd Pracy  w Leżajsku.

MZL

Alt=""

Informacje zamieściła: Monika Baj

LXXV Sesja Rady Powiatu Leżajskiego

30 maja 2023r w sali obrad Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyła się LXXV Sesja Rady Powiatu Leżajskiego.

Po przyjęciu porządku obrad Rady Powiatu radni zapoznali się z:
– informacją z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za 2022 r.,
– informacją Powiatowego Lekarza Weterynarii w Leżajsku o działaniach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatu leżajskiego w 2022 r.,
– oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Leżajskiego za 2022 r.,
– informacją z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku za 2022 r.
– informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku o zakresie zadań zrealizowanych w 2022 r.
– oceną zasobów pomocy społecznej za 2022 r.

W dalszej części spotkania radni podjęli uchwały w sprawie:

– określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje zadań w 2023r.

– przekazania środków finansowych dla Policji

– wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2023 r.

Ponadto Starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Monika Baj

Podsumowanie warsztatów tematycznych poświęconych „Dniu Matki”

W Muzeum Ziemi Leżajskiej zadebiutowały nowe warsztaty edukacyjne, tym razem zorganizowane z okazji Dnia Matki. Dzięki nim dzieci dowiedziały się, że Polska jest jedynym krajem na świecie, w którym święto to jest obchodzone 26 maja. Dzieliły się z prowadzącymi swoimi oryginalnymi pomysłami na temat prezentów i wymieniały najróżniejsze powody, za które są wdzięczne swoim mamom.W ramach zajęć mali uczestnicy przygotowywali samodzielnie wykonane podarunki. Zamiast tradycyjnych, papierowych laurek organizatorzy warsztatów postawili na masę solną, drewno i całą gamę elementów ozdobnych. Każda z prac wyglądała wyjątkowo i wyróżniała się inwencją twórczą najmłodszych.

Muzeum Ziemi Leżajskiej dziękuje wszystkim grupom przedszkolnym za zainteresowanie nowymi lekcjami muzealnymi oraz łączy pozdrowienia dla dzieci i opiekunów, którzy wzięli w nich udział.
Już niebawem placówka będzie organizować kolejne zajęcia, skierowane do indywidualnych uczestników i związane ze zbliżającymi się wakacjami. Informacje podane będą na stronie Muzeum www.muzeum-lezajsk.pl

MZL

Informacje zamieściła: Monika Baj

80. rocznica pacyfikacji Leżajska

28 maja odbyły się obchody 80. rocznicy pacyfikacji miasta przez oddziały niemieckie. Zarząd Powiatu Leżajskiego oraz delegacje urzędów i instytucji złożyli wieńce pod pomnikiem ku czci ofiar pacyfikacji. W wyniku tamtych tragicznych wydarzeń z maja 1943 roku zginęło około 47 osób.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą o godz. 11:00 w Kościele Farnym pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Michalika. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik poległych przy ulicy 28 Maja. Tam odbył się apel pamięci, złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów. Następnie na leżajskim rynku odbył się koncert pt. „Tobie Polsko” w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Oddziału Kawalerii Ochotniczej w barwach 20. Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego w Wierzawicach.

Fot: Dawid Wiech

Informację zamieściła: Monika Baj

Zamknięcie drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna

W dniach od 20.04.2023r. do 25.05.2023r. będzie zamknięta droga powiatowa Nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w km 4+070,00 – 7+850,00 odcinek od Wola Zarczycka przysiółek SMYCZE do głównej bramy wjazdowej do Ciech S.A.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo –Mostowe S.A. Dębica informuje, iż w terminie od 20.04.2023r. – 25.05.2023r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w postaci całkowitego zamknięcia drogi powiatowej nr 1240R w km 4+070,00 – 7+850,00 na czas prowadzenia robót na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w km 4+070 – 8+310”.
Osoba do kontaktu: Kamil Niemiec 534-781-361

RI

Informację zamieściła: Monika Baj

XXIX Międzynarodowe Spotkania Poetów „WRZECIONO 2023”

28 stycznia br. w Ośrodku Kultury w Sarzynie odbył się finał Międzynarodowych Spotkań Poetów „Wrzeciono 2023”.  Spotkanie finałowe laureatów i wyróżnionych w konkursie było okazją do podsumowania poetyckich zmagań oraz premiery konkursowego zbioru wierszy. Tegoroczne wydarzenie miało szczególny charakter dla jego organizatora Romana Kostyry, który odebrał od przybyłych gości gratulacje, życzenia i upominki z okazji 45-lecia pracy twórczej. W imieniu Zarządu Powiatu gratulacje wręczył Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek. Dużą popularnością cieszył się tradycyjnie Konkurs Jednego Wiersza. Spotkanie uświetniła swoim występem kapela ludowa „Sarzynioki”.

Lista nagrodzonych

I Miejsce: Wiktoria Serafin (Rudnik nad Sanem)
II Miejsce: Anna Gajda (Jarosław)
III Miejsce: Anna Piliszewska (Wieliczka)

Wyróżnienia:
Iwona Szetela (Rzeszów)
Marta Męcińska (Stalowa Wola)
Renata Giża (Rakszawa)
Władysław Zych (Medyka)
Bogdan Nowicki (Świętochłowice)
Beata Sudoł-Kochan (Stalowa Wola)

Wyróżnienia Honorowe:
Anna Barbara Czuraj-Struzik (Działdowo)
Maria Markiewicz (Jarosław)
Leszek Szczurek (Polanica Zdrój)
Andrzej Ziobrowski (Kraków)
Józef Cupak (Wara)
Grzegorz Chwieduk (Kępice)

Laureaci Konkursu Jednego Wiersza
I miejsce: Anna Gajda (Jarosław)
II miejsce: Grzegorz Męciński (Stalowa Wola)
III miejsce: Tomasz Potejko (Giedlarowa)

Informację zamieściła: Monika Baj
Fot: Piotr Sowa

Informacja na temat dystrybucji jodku potasu w powiecie leżajskim na wypadek zdarzenia radiacyjnego

Procedura dystrybucji tabletek jodku potasu jest standardową procedurą przewidzianą w przepisach prawa oraz stosowana na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, którego obecnie nie ma. Opracowany Powiatowy plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego ma charakter działania prewencyjnego, aby w razie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieszkańcy powiatu mieli wiedzę, gdzie zgłosić się po preparat. W przypadku wystąpienia mało prawdopodobnego zdarzenia, jakim jest skażenie radiacyjne, służby państwowe natychmiast powiadomią Mieszkańców wszelkimi dostępnymi kanałami. Wówczas rozpocznie się uproszczona dystrybucja preparatu bezpośrednio do obywateli. Ponadto zaznaczamy, iż dawkowanie winno odbywać się zgodnie z zaleceniami – szczegóły w załączonym poniżej do pobrania materiale informacyjnym.

INFORMACJA o dystrybucji Jodku Potasu

Kalkulator-jak-wyliczyć-ile-tabletek-jest-potrzebne

ZK

Fot: Pixabay

Informację zamieściła: Monika Baj

Zimowe ferie w Muzeum Ziemi Leżajskiej

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowych Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza dzieci z terenu powiatu leżajskiego na warsztaty i lekcje muzealne. Zajęcia odbywać się będą od 16 do 27 stycznia 2023 r. w godz. 10:00-12:00 (co drugi dzień zgodnie z informacją poniżej i na załączonym plakacie).

W programie:

16.01.2023 – Poniedziałek
“Wsi spokojna, wsi wesoła”

Lekcja połączona ze zwiedzaniem Wystawy Etnograficzno-Zabawkarskiej. Pierwsza połowa ma postać pogadanki z przewodnikiem, który na wystawie opowie o życiu dawnej wsi oraz zajęciach, którymi trudnili się jej mieszkańcy. Po tym uczestnicy sami wcielą się w rolę rzemieślnika i wykonają prostą ozdobę w formie drewnianej podkowy.

18.01.2023 – Środa
“Serce na dłoni dla Babci i Dziadka”

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Babci i Dziadka. Dlatego na interesujących warsztatach dzieci przygotują z masy solnej prezent,  niespodziankę dla swoich Kochających Babć i Dziadków.

20.01.2023 – Piątek
“Bałwan na każdą porę roku”

Zajęcia z wykorzystaniem prostych przedmiotów i odrobiny wyobraźni. Zimy w Polsce stały się ciepłe i bezśnieżne, przez co trudno jest dziś ulepić tradycyjnego bałwana. Dlatego na tej lekcji dzieci podejdą do zadania w sposób kreatywny, aby stworzyć takiego bałwana, który będzie odporny na zmiany pogody.

23.01.2023 – Poniedziałek
“Warsztaty chemiczne”

Lekcja polegająca na przeprowadzeniu kilku eksperymentów chemicznych przy pomocy zwyczajnych składników, spośród których część można znaleźć w każdej kuchni. Podczas warsztatów dzieci dodatkowo uczą się współpracy oraz dyscypliny, gdyż pracują w grupach i muszą skrupulatnie wykonywać polecenia. Zalecane jest przyniesienie fartucha lub odzieży dresowej.

25.01.2023 – Środa
“Bezpieczne Ferie – warsztaty z Policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku” / “Ferie słodkie i pachnące”

Pierwsza połowa zajęć ma charakter pogadanki z funkcjonariuszem Policji, który opowie o zasadach bezpieczeństwa dla najmłodszych. Druga część polega na pieczeniu pierniczków. Kto bowiem nie lubi słodkich wypieków? A szczególnie pyszne są te wykonane przez dzieci własnoręcznie. Interesujące warsztaty, na których uczestnicy wykroją z ciasta wzory pierniczków, a po ich wypieczeniu samodzielnie udekorują kolorowym lukrem i posypkami. Każde dziecko powinno mieć ze sobą pojemnik.

27.01.2023 – Piątek
“Ugniatamy, zwijamy, rolujemy i głaskamy”

Ciekawe zajęcia połączone ze zwiedzaniem Wystawy Archeologii i Dziejów Staropolskich Ziemi Leżajskiej. Przewodnik na wystawie wprowadzi w świat starych naczyń i narzędzi, którymi posługiwali się nasi przodkowie kilka tysięcy lat temu, a wykonanych z kamienia, gliny i kości. Następnie uczestnicy przejdą na warsztaty, gdzie wcielą się w rolę średniowiecznych garncarzy i wykonają własną pracę ceramiczną  z gliny.

Dodatkowe informacje:

 • Koszt biletu za udział w pojedynczych zajęciach wynosi 10 zł od osoby.
 • Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6–11 lat.
 • Ilość miejsc ograniczona – maks. 25 osób
 • Zajęcia każdorazowo odbywają się w godzinach 10:00–12:00.
 • Przewidziana jest przerwa na drugie śniadanie – jedzenie i napoje prosimy przygotować we własnym zakresie.
 • Rezerwacji można dokonać osobiście w muzeum (w punkcie kasowo-informacyjnym) lub telefonicznie pod numerem 17 240 22 35 wew. 15.

Zapraszamy!

MZL

Informację zamieściła: Monika Baj

Alt=""

Koncert świąteczny grupy „Zawirowani w pasji”

W najbliższą niedzielę 8 stycznia br. serdecznie zapraszamy na koncert świąteczny grupy wokalnej prowadzonej przez Ewelinę Grabowską „ZAWIROWANI W PASJI”.

Koncert rozpocznie się o godzinie 17.00 w Sali Konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Organizatorami koncertu jest Pani Ewelina Grabowska oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Wstęp wolny!

 

Informację zamieściła: Monika Baj

ALT=""

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu leżajskiego

Starosta Leżajski informuje, że w okresie od 02 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na terenie powiatu leżajskiego będą dostępne 3 punkty pomocy prawnej, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna. Punkty te będą usytuowane w następujących lokalizacjach:

Punkt nr 1:

Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, 37- 300 Leżajsk.

Pomoc prawna udzielana w formie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) przez Fundację „Masz Prawo”.

Dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 0800 do 1200. W każdy poniedziałek dyżur specjalizacyjny z zakresu prawa rodzinnego (alimenty, rozwody, podział majątku wspólnego, kontakty z dziećmi) oraz z zakresu prawa cywilnego (dziedziczenie, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek).

Punkt nr 2:

Starostwo Powiatowe w Leżajsku, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8, 37-300 Leżajsk.

Pomoc prawna udzielana w formie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) przez Fundację „Masz Prawo”.

Dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 1200 do 1600. W każdy wtorek dyżur specjalizacyjny z zakresu prawa rodzinnego (alimenty, rozwody, podział majątku wspólnego, kontakty z dziećmi) oraz z zakresu prawa cywilnego (dziedziczenie, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek).

Punkty nr 3:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, 37-306 Grodzisko Dolne 124A. Pomoc prawna udzielana w formie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) przez radcę prawnego i adwokata. Dyżur w każdy wtorek w godzinach od 0800 do 1200.

– Urząd Gminy w Kuryłówce, 37-303 Kuryłówka 527.  Pomoc prawna udzielana w formie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) przez adwokata. Dyżur w każdą środę w  godzinach od 0800 do 1200.

– Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 37-310 Nowa Sarzyna, ul. Kopernika 1. Pomoc prawna udzielana w formie nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) przez radców prawnych i adwokata. Dyżury w każdy poniedziałek w  godzinach od 1100 do 1500, czwartek w godzinach od 1130 do 1530 oraz piątek w godzinach od 0800  do 1200.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane będzie osobom uprawnionym, wskazanym w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

Informację zamieściła: Monika Baj