Zamknij mobilną wersję WCAG

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty działające w sferze pożytku publicznego do konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Powiatu Leżajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Leżajskiego Nr 29/82/2021 z dnia 29 października  2021r. okres konsultacji rozpoczyna się od 5 listopada i trwa do 12 listopada 2021 r. włącznie.

XLIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

28 października w sali obrad Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z XLII sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Leżajskiego za rok szkolny 2020/2021 oraz informacją o organizacji szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Leżajski w roku szkolnym 2021/2022.

W dalszej części spotkania podjęli następujące uchwały:

– uchwałę zmieniającą uchwałę nr XLIII/200/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

– uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad rok budżetowy 2021.

– uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad rok budżetowy 2021.

– uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w m. Wola Zarczycka i Nowa Sarzyna wraz z budową przejścia dla pieszych w km 4+386 w Woli Zarczyckiej (Smycze)”,

– uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – Cieplice (gr. pow.) w km5+409 – 11+127 w m. Ożanna, Dąbrowica wraz z przebudową przejścia dla pieszych w km 1+924 w miejscowości Tarnawiec.

– uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Zawiadomienie o zwołaniu XLIII sesji Rady Powiatu Leżajskiego odcinka drogi powiatowej nr 1265R Górno (gr. pow.) – Wola Zarczycka w związku z budową przejścia dla pieszych w km 7+460 w Woli Zarczyckiej”.

– uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2021 r.

Ponadto radni zapoznali się z informacją z analizy oświadczeń majątkowych, a starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych

W dniach od 21 października do 25 października 2021 r. zgodnie z Uchwałą Nr 27/78/2021 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 14 października 2021 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Powiatu Leżajskiego zmieniającej Uchwałę
Nr XLIII/200/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji żadna z organizacji pozarządowych i innych prowadzących działalność pożytku publicznego nie zgłosiły opinii, uwag oraz propozycji zmian w zakresie konsultowanego projektu uchwały.

Kurier Powiatowy 10/2021

Zapraszamy do lektury październikowego wydania „Kuriera Powiatowego. W numerze m.in. zapomniana historia okupacji budynku Gminy Leżajsk w 1981 r., rozmowa dr Teresą Fabijańską-Żurawską, mieszkanką Domu Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej, wieloletnią kustosz Powozowni Zamkowej w Łańcucie i wybitną znawczynią tematyki powozowej, wywiad z nowym prezesem Pogoni Leżajsk Waldemarem Tłuczkiem oraz relacja z podróży na Santorini.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – „Rola Rolnika, by upadku unikał”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza wszystkich rolników do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – „Rola Rolnika, by upadku unikał”, który będzie przebiegał w formule on-line.

Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne na stronie KRUS.

Alt=""

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wręczono Nagrody Starosty Leżajskiego dla nauczycieli

20 października w Powiatowej Sali Koncertowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się wręczenie Nagród Starosty Leżajskiego dla nauczycieli.

Nagrody te są przyznawane nauczycielom mianowanym i dyplomowanym, którzy wykazują szczególną aktywność i znaczące wyniki w zakresie: pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, realizacji innych zadań statutowych szkoły w tym także podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz organizacji pracy w przypadku nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. Są to nagrody I i II stopnia.

W tym roku Zarząd Powiatu Leżajskiego na swoim posiedzeniu przyznał 4 nagrody I stopnia oraz 26 nagród II stopnia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Leżajski.

Nagrodę I Stopnia Starosty Leżajskiego dla nauczycieli przyznaną z inicjatywy Zarządu Powiatu oraz na wniosek dyrektora szkoły otrzymali:

– Halina Samko – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
– Marta Śmiałek – nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
– Tomasz Chrząstek – pełniący obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku
– Zbigniew Trębacz – dyrektor Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

Nagrodę II stopnia Starosty Leżajskiego przyznaną z inicjatywy Zarządu Powiatu otrzymali wicedyrektorzy szkół i placówek:

– Beata Kaszycka – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia św. Jana Pawła II w Leżajsku
– Adam Szczęch – wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia św. Jana Pawła II w Leżajsku
– Dymitr Malec – wicedyrektor Zespołu Szkół Licealnych imienia Bolesława Chrobrego w Leżajsku
– Waldemar Tłuczek – wicedyrektor Zespołu Szkół Licealnych imienia Bolesława Chrobrego w Leżajsku
– Piotr Foryt – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych imienia Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
– Mirosław Szląskiewicz – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych imienia Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

Nagrodę II stopnia Starosty Leżajskiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej przyznaną na wniosek dyrektora placówki otrzymali:

Nauczyciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku

– Liliana Łabuda – nauczyciel pedagog
– Beata Wylaź – nauczyciel logopeda

Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

– Joanna Adamska – nauczyciel geografii oraz terapeuta w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
– Robert Adamski – nauczyciel wychowawca internatu
– Joanna Burek – nauczyciel wychowania przedszkolnego
– Edyta Sałuk – nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie

Nauczyciele Zespołu Szkół Licealnych imienia Bolesława Chrobrego w Leżajsku

– Małgorzata Borkowska – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
– Joanna Czerwonka – nauczyciel języka polskiego
– Stanisław Kosakowski – nauczyciel wychowania fizycznego
– Adam Kowalski – nauczyciel wychowania fizycznego
– Dominika Polańska – nauczyciel języka angielskiego
– Marta Orłowska – nauczyciel chemii
– Marta Sarzyńska-Zygmunt – kierownik internatu

Nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych imienia Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

Monika Balińska – nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz
Krzysztof Cich – nauczyciel wychowania fizycznego
Rafał Gorzkiewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie elektryk
Tomasz Kasper – nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży informatycznej
Sylwia Krukowiecka-Niemiec – nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży informatycznej
Danuta Kumięga – nauczyciel języka polskiego oraz wiedzy o kulturze
Magdalena Tokarz-Zwolińska – nauczyciel matematyki

Podczas uroczystości wystąpiły wokalistki z Grupy Wokalnej MERITUM: Wioletta Bochenek oraz Patrycja Tabin.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

XII Powiatowy Przegląd Twórczości Nauczycieli

Nauczyciele z powiatu leżajskiego już po raz dwunasty zaprezentowali swój dorobek twórczy podczas uroczystego wernisażu, który odbył się 19 października w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Organizatorem wydarzenia był Związek Nauczycielstwa Polskiego oddz. w Leżajsku oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Na wystawie zaprezentowano prace plastyczne wykonane różnymi technikami: akwarelą, pastelami, piórkiem i tuszem, farbami akrylowymi, olejnymi, haftem krzyżykowym, ikony, W zakresie rękodzieła artystycznego: formy przestrzenne wyobrażające ludzi, aniołów Pojawiły się także prace wykonane techniką decoupage: szkatułki, skrzynki, tace, butelki, bombki oraz wykonane innymi technikami. Ponadto na wystawie zaprezentowano tomiki wierszy, bajki dla dzieci oraz publikacje naukowe.

Swoje prace podczas przeglądu zaprezentowali: Kazimiera Bucior, Teresa Dziedzic-Kabdani, Agata Giełczyńska-Jonik, Magdalena Podobińska, Małgorzata Sztyrak, Anna Paluch, Barbara Kazak, Sylwia Kisielewicz, Paweł Kupras, Rozalia Świeżawska, Anna Węglarz, Irena Jagustyn, Jolanta Mach, Maria Młynarska, Halina Zygmunt, Anna Krysa, Beata Prościak, Bożena Szczepanik.

Wydarzenie wspólnie poprowadzone zostało przez Jacka Kwiecińskiego, dyrektora muzeum oraz Jolantę Szkodzińską, prezes ZNP w Leżajsku. Sama uroczystość przebiegała w ciepłej, przyjaznej i twórczej atmosferze, a prezentowane prace miały bardzo wysoki poziom artystyczny. Recytację wierszy autorstwa Anny Krysy, Magdaleny Podobińskiej, Haliny Zygmunt i Jolanty Mach wzbogacił piękny występ uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku pod kierunkiem Iwony Ćwikły oraz Stanisława Jaworskiego. Ponadto uroczystość uświetnił występ muzyczny Anny Paluch przy akompaniamencie córki Moniki Paluch.

Po części oficjalnej zebrani zaproszeni zostali do zwiedzania wystawy oraz na słodki poczęstunek.

W wernisażu uczestniczyli twórcy wystawy, mieszkańcy powiatu leżajskiego, w tym zaproszeni goście m.in.: dr Dariusz Półćwiartek, Przewodniczący Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku.
Organizatorzy dziękują Halinie Szelidze, inicjatorce Powiatowego Przeglądu Twórczości Nauczycieli za uzyskaną pomoc przy organizacji wydarzenia.

Wystawę będzie można obejrzeć w Muzeum Ziemi Leżajskiej do 26 listopada 2021 r.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Leżajskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego Powiatu Leżajskiego w 2022 roku. Konkurs ofert obejmuje zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 22a o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie informuje, że termin naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w kolejnym roku realizacyjnym wyznaczony jest od 1 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

PFRON

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Gmina Kuryłówka zakończyła realizację projektu w ramach Uniwersytetu Samorządności

Alt=""

Dobiegły końca prace związane z realizacją projektu pn. Realizacja inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” poprzez przebudowę pomieszczeń i zakup wyposażenia Domu Ludowego w Brzyskiej Woli”. Przebudowane zostały sanitariaty i pomieszczenie szatniowe oraz zakupione zostało niezbędne wyposażenie. Została wykonana praca własna mieszkańców sołectwa Brzyska Wola. Realizacja projektu zakładała również udział partnerów, dzięki którym zostało wyremontowane pomieszczenie szatniowe, zakupiono nowe ławki oraz została wykonana przeróbka instalacji elektrycznej wraz z podłączeniem ekranu i rzutnika w sali szkoleniowej. Gmina Kuryłówka została wybrana do wdrażania koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” na terenie powiatu leżajskiego. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie w latach 2022-2025 inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu z wykorzystaniem przygotowanej infrastruktury.

Całkowita wartość projektu wyniosła 30 635,01 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego wynosi 15 000,00 zł.
Projekt realizowany w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”.

Gmina Kuryłówka

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Policja ostrzega przed spoofingiem

Oszustwo metodą „spoofingu” jest coraz częściej powodem strat oszczędności całego życia. Spoofing to nowa metoda wyłudzania danych wrażliwych lub pieniędzy. Polega na wykorzystaniu oprogramowania do zmiany numeru telefonicznego lub nazwy dzwoniącego połączenia, które widzi na wyświetlaczu swojego telefonu je odbierający. Policjanci apelują o ostrożność przy tego typu kontaktach i weryfikację tożsamości dzwoniących do nas osób. Pamiętajmy! Oszuści umiejętnie manipulują rozmową tak, by uzyskać jak najwięcej informacji i wykorzystać naszą naiwność. W kontaktach z nieznajomymi kierujmy się zawsze zasadą ograniczonego zaufania.

Spoofing telefoniczny to nic innego jak coraz popularniejsze oszustwo polegające na podszywaniu się dzwoniącego pod inne numery, by móc następnie dzwonić z nich do ofiar i udawać inną osobę.

Technicznie spoofing jest dziś możliwy głównie dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym. Przy ich wykorzystaniu dzwoniący może w niemal dowolnej usłudze ręcznie wprowadzić numer, który ma się wyświetlić adresatowi połączenia jako numer dzwoniącego. Policjanci nie mają możliwości technicznego zablokowania spoofingu, gdyż telefon przestępcy nie jest podłączony do sieci komórkowej, lecz komputerowej.

W ten sposób coraz częściej oszuści podszywają się pod konsultantów banków, przedstawicieli urzędów czy nawet policjantów.

Sprawcy wykorzystują różne triki socjotechniczne po to, by zmanipulować rozmówcę i uzyskać dostęp do jego smartfona lub komputera, a w konsekwencji do rachunku bankowego. Ofiara spoofingu, sugerując się numerem, który wyświetlił się na telefonie jest przekonana, że prowadzi rozmowę z infolinią banku, pracownikiem urzędu lub policjantem. W większości rozmów pojawiają się jednak dwa elementy: presja czasu i poczucie zagrożenia. Zwykle oszuści namawiają ofiary do przelania pieniędzy na dane konto.

Scenariusz ataków wykorzystujących spoofing telefoniczny jest zwykle taki sam, a przynajmniej zbliżony. Oszust stara się wystraszyć rozmówcę, by działał pod wpływem emocji, najczęściej informując go o rzekomym włamaniu na konto bankowe i konieczności podjęcia szybkich działań, by zablokować możliwości włamywaczy.

Każdą telefoniczną prośbę o przesłanie pieniędzy lub podanie danych konta bankowego powinno się traktować jako próbę oszustwa. Najlepiej w takiej sytuacji samodzielnie wpisać numer banku, zadzwonić, poinformować o otrzymanym połączeniu i zweryfikować przekazane informacje.

Do Centrali Komendy Głównej Policji zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Puławskiej na numer 22-621-02-51 dotarło wiele zgłoszeń telefonicznych z zapytaniem czyj to numer. Z rozmów przeprowadzonych przez operatorów numeru wynikało, iż zgłaszający otrzymywali połączenia z tego numeru, gdzie nieustalony rozmówca przedstawiał się jako pracownik banku i pytał o ich dane. Operatorzy numeru w Komendzie Głównej Policji informowali każdorazowo rozmówców, że mogli oni paść ofiarą oszustwa i polecali zgłoszenie zdarzenia w najbliższej jednostce Policji. Z kolei 8 października 2021 roku podobna sytuacja dotyczyła numeru 72 123 72 tj. telefonu sekretariatu Dyrekcji Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, przy czym pokrzywdzonym dzwoniący oszust prezentował się jako pracownik Komendy Głównej Policji.

Źródło: www.policja.pl
Fot. Pixabay

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

CSWiS rozpoczęło sezon startowy

19 września w Ełku odbył się turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy Kadetów, Juniorów, Młodzieżowców i Open. Karatecy Centrum Sztuk Walki i Sportu w Leżajsku znów stanęli do rywalizacji.

Tym razem z najlepszymi zawodnikami (PFKS) walczyli o kwalifikacje do ME, które w tym roku odbędą się w Rumunii Oradea. Zawodniczki CSWiS zajęły 3 miejsca w kategorii kata i kumite, bardzo doby wynik, ale, niestety, to za mało, ponieważ kwalifikowały się 1 i 2 miejsca.

Drugi turniej był rozgrywany w Hali Sportowo-Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach. Brało w nim udział ok. 300 zawodników z Polski, Dani, Czech i Ukrainy. Konkurencja kumite. 7 zawodników CSWiS startowało w X. Jubileuszowym Turnieju Karate Shinkyokushin w Kobierzycach Kobierzyce Cup” i zdobyli 3 medale: Natalia Fus II miejsce, Karolina Jurkowska III miejsce oraz Martyna Śmiałek III miejsce.

Władze CSWiS dziękują sponsorowi, Polenergii Elektrociepłownii Nowa Sarzyna, za pomoc i wsparcie finansowe w procesie szkolenia zawodniczek klubu, co umożliwiło start w zawodach. Podziękowania kierują również do Miasta Leżajsk i Powiatu Leżajskiego za wsparcie.

Adam Dziki

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zarząd Powiatu Leżajskiego uchwalił konsultacje projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału mieszkańców powiatu oraz lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 22 października 2021 r. do dnia 26 listopada 2021 r. w formie pisemnej.
Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 22 listopada o godzinie 11:00 w Powiatowej Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku ul. M.C. Skłodowskiej 6.

Opinie w sprawie projektu programu należy składać za pośrednictwem formularza konsultacyjnego na adres e-mail powiat@starostwo.lezajsk.pl lub formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem itp.) w Starostwie Powiatowym w Leżajsku ul. Kopernika 8, 37 – 300 Leżajsk w Punkcie Obsługi Interesanta.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty działające w sferze pożytku publicznego do konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Leżajskiego zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/200/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku zgodnie z Uchwałą Nr 27/78/2021 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 14 października 2021 r. Okres konsultacji rozpoczyna się od 21 października 2021 r. do 25 października 2021 r. włącznie.