Zamknij mobilną wersję WCAG
SYMBOL USŁUGI
Nr z IRWA GN.6642 07
Aktualizacja: 05.03.2024

KARTA INFORMACYJNA DLA USŁUGI

Starostwo Powiatowe
ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk
tel. (17) 240-45-00 fax 240-45-09 (patrz również pkt 3)
www.starostwo.lezajsk.pl → jak załatwić sprawę

1. NAZWA USŁUGI:

Obsługa zgłaszanych prac geodezyjnych

2. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

3. WYDZIAŁ ZAŁATWIAJĄCY SPRAWĘ:

Wydział  Geodezji, Katastru i  Gospodarki  Nieruchomościami
Oddział – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Stanowisko ds. obsługi zgłaszanych prac geodezyjnych.
Kontakt merytoryczny tel. 17-2404543

Stanowisko ds. weryfikacji operatów technicznych.
Kontakt merytoryczny tel. 17-2404543, 17-2404540

4. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wnioski:

Generowane są automatycznie przez serwis GEOPORTAL Powiatu Leżajskiego przy zgłoszeniu przez wykonawcę nowej pracy geodezyjnej

F-GN.6642.07.01 – Zgłoszenie prac geodezyjnych oraz zgłoszenie uzupełniające -formularz ZG1, ZG3

F-GN.6642.07.02 – Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

F-GN.6642.07.03 – Wniosek o klauzulę urzędową (w przypadku konieczności uzyskania dokumentów w postaci papierowej)

5. OPŁATY:

Załącznik do Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne

6. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Obsługa wykonawców prac geodezyjnych  wyłącznie przez serwis GEOPORTAL Powiatu Leżajskiego  po uprzednim założeniu konta w serwisie .

Wniosek o założenie konta w serwisie Geoportal Powiatu Leżajskiego  do pobrania ze strony:   https://www.starostwo.lezajsk.pl/wp-content/uploads/2020/07/wniosek-geodeta.docx

7. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Weryfikacja dokonana jest niezwłocznie, w przypadku prac dla obszaru objętego zgłoszeniem:

  • do 1 ha nie później niż 7 dni roboczych
  • od 1 ha do 10 ha nie później niż 10 dni roboczych
  • powyżej 10 ha nie dłużej niż 20 dni roboczych

8. TRYB ODWOŁAWCZY:

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

9. INNE ISTOTNE INFORMACJE DLA INTERESANTÓW:

Zgłoszenie prac geodezyjnych oraz przekazywanie wyników zgłoszonych prac geodezyjnych wyłącznie drogą elektroniczną:

  • Skrzynka Podawcza ePUAP: /458qj7fhup/skrytka
  • Geoportal Powiatu Leżajskiego: https://lezajsk.geoportal2.pl/

Wnioski o klauzulę urzędową – Punkt Obsługi Interesanta w budynku A Starostwa Powiatowego w Leżajsku.