Zamknij mobilną wersję WCAG

1 grudnia – Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grudnia od 1988 roku jest obchodzony jako Światowy Dzień AIDS lub Światowy Dzień Walki z AIDS – jeden z najbardziej uznanych międzynarodowych dni zdrowia. Okazja ta jednoczy ludzi z całego świata w celu podniesienia świadomości na temat HIV/AIDS i zademonstrowania międzynarodowej solidarności – zwłaszcza podczas rokrocznie prowadzonych kampanii społecznych. Tegoroczne hasło przyjęte z okazji Światowego Dnia AIDS przez Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS) brzmi: Wyrównujmy (ang. Equalize) i jest wezwaniem do działania.

Dane UNAIDS dotyczące globalnej odpowiedzi na HIV pokazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat pandemii COVID-19 i innych światowych kryzysów postęp w walce z AIDS spowolnił, a zasoby się skurczyły, w rezultacie czego zagrożone są miliony istnień ludzkich.

Pozostało tylko osiem lat do osiągnięcia wyznaczonego na 2030 rok celu, jakim jest wyeliminowanie AIDS jako globalnego zagrożenia dla zdrowia. Należy pilnie zająć się nierównościami ekonomicznymi, społecznymi, kulturowymi i prawnymi, które dodatkowo pogłębiła pandemia. Koniec AIDS można osiągnąć tylko wtedy, gdy te problemy zostaną rozwiązane. Przywódcy krajów muszą działać odważnie i odpowiedzialnie, a my wszyscy musimy włączyć się w działania, aby również pomóc w tej walce.

HIV od lat dotyka miliony osób na całym świecie. W 2021 roku:

 • 38 400 000 osób żyło z HIV;
 • 650 000 osób zmarło z przyczyn związanych z HIV;
 • wykryto 1 500 000 nowych zakażeń HIV;
 • 28 700 000 osób dorosłych żyjących z HIV otrzymywało terapię antyretrowirusową.

W naszym kraju, według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2021 r. zakażenie HIV stwierdzono u27 552 osób. Ogółem odnotowano 3 868 zachorowań na AIDS.
1 448 chorych zmarło.

W połowie listopada 2022 r. leczeniem ARV w Polsce objętych było ok. 18 tys. pacjentów, w tym 181dzieci. Leczenie jest prowadzone i finansowane w ramach Rządowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022–2026”.

1 grudnia zachęcamy do włączenia się do obchodów Światowego Dnia AIDS poprzez przypięcie do ubrania i udostępnianie poprzez swoje kanały informacyjne (media społecznościowe, strona internetowa) Czerwonej Kokardki – symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV, chorymi na AIDS oraz ich rodzinami i bliskimi.

Krajowe Centrum ds. AIDS przyłącza się również do zaproszenia, wystosowanego przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”, do udziału w organizowanej z okazji Światowego Dnia AIDS XXIX Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”. W tym roku Konferencja odbędzie się w dniach 30 listopada–1 grudnia. Konferencja jest największym forum dyskusyjnym poświęconym zagadnieniom HIV i AIDS pod kątem medyczno-społecznym, organizowanym z okazji Światowego Dnia AIDS w naszym kraju. Krajowe Centrum ds. AIDS patronuje następującym sesjom:

 • Kryzys migracyjny w kontekście zdrowia. Testowanie w kierunku zakażeń przenoszonych drogą płciową – doświadczenia międzynarodowe.
 • Nowe doniesienia dotyczące zapobiegania HIV i leczenia AIDS.
 • Aktualne problemy zakażeń HIV i koinfekcji.

Konferencja będzie prowadzona w systemie hybrydowym. Więcej informacji, program oraz warunki uczestnictwa znajdują się pod linkiem aids2022.pl.

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Źródło: Krajowe Centrum ds. AIDS

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego Powiatu Leżajskiego w 2023 roku. Konkurs obejmował zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 22a o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

LXI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

25 listopada w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LXI sesja rady. Na wstępie spotkania radni przyjęli protokoły z LIX i LX sesji rady. Następnie podjęli uchwały w sprawie:

– uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Leżajskiego na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 oraz przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Leżajskiego za lata 2018-2020.

– uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/270/2022 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2022 r.;

– uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LIV/293/2022 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski;

– przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Leżajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

– uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Leżajskiego w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

– udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu leżajskiego;

– powierzenia Gminie Grodzisko Dolne zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1266R w związku z budową przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1266R przy szkole podstawowej w miejscowości Grodzisko Górne w km 7+148.

– wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 r.

Podczas spotkania radni zapoznali się również z informacją o systemie pomocy rodzinie oraz organizacji pomocy dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu leżajskiego, a także z informacją o realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarowania gruntami Skarbu Państwa i Powiatu.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Kurier Powiatowy 11/2022

Zapraszamy do lektury listopadowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in. wywiad z prezesem Stowarzyszenia „Dobry Dom” Markiem Piechutą, kolejna część historii leżajskiego sanktuarium autorstwa Romana Federkiewicza, relacja z wernisażu wystawy „Z Leżajszczyzny do Watykaniu” oraz tekst Ireneusza Wołka o wyzwaniach kulinarnych w podróży.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Szlachetna Paczka opublikowała Raport o Biedzie 2022

Gdzie zaczyna się bieda?

Na to pytanie odpowiadają autorzy najnowszego Raportu o Biedzie, corocznej publikacji przygotowywanej przez Szlachetną Paczkę. Raport zbiera najważniejsze dane oraz historie osób balansujących na granicy przetrwania. Tegoroczna publikacja zawiera także wyniki ogólnopolskiego badania, w którym pod lupę wzięto m.in. stereotypy dotyczące ubóstwa.

Wynika z niego, że 15% Polaków nadal uważa, że życie w ubóstwie to wybór, a 31% twierdzi, że wystarczy wziąć się do roboty, żeby z niego wyjść. Raport o biedzie powstał po to, by pokazać, że rzeczywistość bywa bardziej złożona, a inflacja dotyka każdego, ale nie każdy jest na jej dotyk tak samo wrażliwy.

Blisko 2,5 mln osób w Polsce żyje w budynkach, w których przecieka dach, brakuje szczelnych okien i drzwi, a na ścianach i sufitach w wyraźny sposób występuje wilgoć. Aż 1,6 mln Polaków, w tym 333 tys. dzieci, żyło w 2021 r. poniżej minimum egzystencji, czyli w skrajnym ubóstwie. Tymczasem w Polsce wciąż świetnie mają się fałszywe wyobrażenia na temat biedy.

Ponad 1/3 ankietowanych uważa, że na zasiłku zapewne żyje się wygodniej. 36% nie wierzy, że ktoś ciężko pracuje i nadal nie ma na życie; 27% będzie zaskoczonych tym, że osoby w potrzebie mają wyższe wykształcenie; a 15% uzna, że osoba dotknięta ubóstwem raczej mieszka w małej miejscowości.

Stereotypowa bieda jest bezrobotna, niewykształcona i żyje na wsi. Tymczasem może kryć się za ścianą mieszkania obok. W dużym mieście, w którym mieszka, ktoś po studiach z 20-letnim stażem pracy.

Przeczytaj cały raport na stronie: www.szlachetnapaczka.pl/raport-o-biedzie/

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Źródło materiałów: Szlachetna Paczka

Jeszcze raz o świętowaniu niepodległości

Z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w ubiegłą niedzielę (20.11) w kościele pw. Świętej Trójcy w Leżajsku odbył się patriotyczny koncert pt. „Radośni z wolności, dumni z polskości”. Organizacja tej  uroczystości stała się niejako coroczną tradycją i cieszy się ona niesłabnącym zainteresowaniem, dzięki czemu udało ją się podtrzymać także w tym roku.

Bezpośrednio po mszy, jako pierwsi wystąpili przedstawiciele komitetu organizacyjnego z Państwowej Szkoły Muzycznej z utworami m.in. „Czerwone maki na Monte Cassino” i „Szara piechota”. Następnie wybrzmiały pieśni „O mój rozmarynie”, „Wojenko, wojenko” oraz „Przybyli ułani pod okienko” w wykonaniu podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Oddział Leżajsk.

Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku zaprezentowali utwory „Żeby Polska była Polską” i „Rozkwitały pąki białych róż”. Po nich zespół za5pierwsza zaśpiewał „Ocalić od zapomnienia”, „Płyń Wisełko” oraz „Tutaj jestem”. Na koniec wystąpili jeszcze pracownicy i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej z repertuarem w postaci „Pieśni Konfederatów Barskich” i utworu „Mury”.

Koncert zwieńczyło podniosłe odśpiewanie „Roty” Marii Konopnickiej, w którym uczestniczyli nie tylko artyści i koordynatorzy, lecz także patroni i organizatorzy.

Warto przypomnieć, że ten symboliczny utwór swego czasu stanowił bezpośrednią konkurencję dla „Mazurka Dąbrowskiego” w drodze do stania się polskim hymnem narodowym. Podsumowaniem koncertu stała się wypowiedź ks. prał. Marka Ciska, proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy, który podkreślił konieczność podtrzymania patriotyzmu w naszym społeczeństwie i wyraził chęć spotkania się w kolejnym roku.

Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Leżajskiego, Pana Marka Śliża. Organizatorem wydarzenia było Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz parafia pw. Świętej Trójcy w Leżajsku. Współorganizatorem był Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki
w Leżajsku.

Muzeum Ziemi Leżajskiej składa podziękowania za zaangażowanie opiekunom, artystom oraz publiczności  za ich udział oraz piękną, patriotyczną postawę. Podziękowania kieruje również do Dariusza Wołczastego oraz Tomasza Kyci – nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku za przygotowanie profesjonalnego nagłośnienia.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Zakończono kolejną inwestycję drogową w powiecie leżajskim

18 listopada przedstawiciele wykonawcy, inwestora oraz partnerzy finansowi dokonali odbioru nowo przebudowanej drogi powiatowej w Piskorowicach.

Wartość zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1254R od drogi nr 1257R Ożanna – Piskorowice w kilometrażu od 2+550 do 4+556, dł. – 2,006km” wyniosła 2 152 606,38 zł brutto. Ze względu na to, że ww. drogą  odbywa się transport drzewa pozyskanego w lasach państwowych, zadanie zostało dofinasowane z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych w kwocie 1 031 000,00 PLN .

Podstawowy zakres wykonanych robót to:
– poszerzenie do 5,5m, wzmocnienie  konstrukcji warstwą ulepszonego podłoża o gr. 20 cm;
– stabilizacja cementem istniejących warstw i podłoża po wcześniejszym sfrezowaniu oraz warstwą podbudowy z mieszanki niezwiązanej – kruszywo łamane 0/31.5 gr. i wykonanie warstwami bitumicznymi: wiążącą MMA AC16W o gr. 8cm, ścieralną MMA AC11S dla grubości 4cm;
– umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31.5 stabilizowanym mechanicznie o grubości 15 cm.

Po przebudowie odcinka cały ciąg drogowy od km 0 +000  do km 7+230 Ożanna – Piskorowice jest w bardzo dobrym stanie i stanowi dojazd do DPS Mołynie od strony Kuryłówki,  Ożanny i Cieplic oraz alternatywny dojazd od Leżajska.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Program „Klasztorne smaki” z wizytą w klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku

W niedzielę, 27 listopada, o godz. 10.10 na antenie TVP 1 odbędzie się emisja programu z cyklu „Klasztorne smaki”, który tym razem zagości u Ojców Bernardynów w Leżajsku.

Program prowadzi jeden z najbardziej znanych śląskich kucharzy Remigiusz Rączka, który wraz z br. Władysławem przygotuje regionalne dania: podkarpackiego „kasiarza” z kaszy jaglanej oraz bernardyński bulion grzybowy z pierogami z mięsem.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

7 medali dla LKKK na V Wagowych Mistrzostwach Europy Kyokushin Karate

W dnach 12-13 listopada 2022 roku w Dębicy odbyły się V Wagowe Mistrzostwa Europy Kyokushin Karate organizacji World Kyokushin Budokai. W mistrzostwach brało udział 620 zawodników z 17 krajów Belgii, Czech, Grecji, Francji, Hiszpanii, Izraela, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy, Węgier, Włoch i Polski.

Bardzo dobry start w mistrzostwach zaliczyli reprezentanci Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate. Zawodnicy klubu zdobyli łącznie 7 medali. Złoty medal w kumite wywalczył Jakub Woźny, srebrne medale w kata zdobyły Oliwia Wojtas i Nikola Jaśkiewicz. Na najniższym miejscu podium w kumite stanęli Wojciech Rychel, Stanisław Stachula, Nikola Jaśkiewicz i Oliwia Wojtas. W zawodach uczestniczyli również Alicja Brzyska, Aleksandra Koszałka, Filip Baran, Gabriela i Laura Wanat.

Na pochwałę zasługują wszyscy zawodnicy, a w szczególności Oliwia, która po raz pierwszy jako seniorka brała udział w tak dużej i poważnej imprezie i z tak świetnym rezultatem.

Organizatorem Mistrzostw był World Kyokushin Budokai Poland, dębicki Klub Karate Kyokushin „Bushido” kierowany przez shihan Tomasza Mendoń i Leżajski Klub Kyokushin Karate. Na turnieju obecni byli prezydent światowej organizacji WKB Kancho Pedro Roiz, członkowie komitetu międzynarodowego WKB: Shihan Daniel Sanchez z Hiszpanii i Sergiei Vsevolodov z Ukrainy. Oficjalne otwarcie Mistrzostw Europy rozpoczęło odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas otwarcia głos zabrali: Burmistrz Miasta Dębica Mariusz Szewczyk, Prezes Leżajskiego Klubu Mirosław Hołda i Prezydent WKB Kancho Pedro Roiz, który otworzył turniej.

Podczas ceremonii wręczono zdobyte w ostatnim czasie czarne pasy oraz pamiątkowe statuetki dla oficjalnych gości turnieju. Podobnie jak wszystkie turnieje organizowane przez WKB, te mistrzostwa były również otwarte dla zawodników ze wszystkich organizacji karate kontaktowego. Pierwszy dzień zawodów zakończył się wręczeniem nagród zwycięzcom we wszystkich kategoriach kata. Drugi dzień był dniem walk finałowych w konkurencji kumite wszystkich kategorii wagowych i wiekowych. Walki finałowe rozgrywane na głównej macie miały specjalną oprawę artystyczną i wzbudziły wiele emocji wśród gości turnieju. Turniej odbył się na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym. Można było zobaczyć bardzo dużo ciekawych i efektownych pojedynków w wykonaniu utytułowanych zawodniczek i zawodników.

LKKK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Planujesz rozpocząć pracę poza miejscem zamieszkania i masz mniej niż 30 lat? Skorzystaj z bonu na zasiedlenie

Masz mniej niż 30 lat? Planujesz podjąć pracę lub działalność gospodarczą ponad 80 km od miejsca obecnego zamieszkania? Możesz otrzymać na ten cel 9 000 zł. Skorzystaj z BONU NA ZASIEDLENIE.

Jak to zrobić?

1. Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku (jeśli nie jesteś zarejestrowany – to się zarejestruj)
2. Złóż wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie
3. Dostajesz pieniądze
4. Wyjeżdżasz i podejmujesz pacę, a umowę dostarczasz do urzędu
5. Nie musisz zbierać faktur i rachunków
6. Musisz jedynie przepracować 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy od otrzymania z urzędu bonu.

Gdzie złożyć wniosek?
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
ul. Adama Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
tel. 17 242 73 73, 17 240 67 20
email: pup@praca.lezajsk.pl www.lezajsk.praca.gov.pl

Co to jest bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia?
Bon na zasiedlenie, stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu bonu na zasiedlenie?
Starosta może przyznać Ci bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
1. za ich wykonywanie będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym;
2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
3. będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie – 9 000 zł.

Jakie są obowiązki wynikające z otrzymanego bonu?
Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie, zobowiązany zostaniesz:
1. do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
2. do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
3. do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy u jednego lub kilku pracodawców.

W przypadku niewywiązania się z obowiązków o których mowa wyżej:
– pkt 1 i 2 – będziesz zobowiązany do zwrotu kwoty bonu w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;
– pkt 3 – będziesz zobowiązany do zwrotu kwoty bonu proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;

Zapraszamy do współpracy.

– Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)” – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
– Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VI)” – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

PUP w Leżajsku

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Dekalog bezpiecznych zakupów w internecie

Przed nami okres największych wyprzedaży w ciągu całego roku, i kluczowy moment, czyli tzw. Black Friday, w którym można zrobić zakupy po wyjątkowo korzystnych cenach. W tym roku Czarny Piątek przypada na 25 listopada. Polacy szturmem ruszą na zakupy, by skorzystać z rabatów i promocji, większość z nich skorzysta z oferty sklepów i platform internetowych. Na co zwrócić uwagę i jak bezpieczne kupować w sieci? Warto zapoznać się z “Dekalogiem bezpiecznych e-zakupów” przygotowanym przez Izbę Gospodarki Elektronicznej.

Jak pokazują wyniki badania “Omni-commerce kupuję wygodnie 2022” w Internecie kupuje już 87% konsumentów. Polacy nie tylko więcej wydają na e-zakupu, ale także częściej kupują online. Z myślą o ochronie konsumentów, przed zbliżającym się Black Friday, Izba Gospodarki Elektronicznej wypracowała “Dekalog bezpiecznych zakupów przez Internet”, w którym wskazuje na co zwracać uwagę, co sprawdzić i czego unikać podczas zakupów w sklepach i na platformach internetowych. Patronem publikacji jest Federacja Konsumentów, której celem jest  przeciwdziałanie wykorzystywaniu i nieuczciwości względem osób zawierających umowy kupna-sprzedaży.

Na co zwrócić uwagę przed zrobieniem zakupów online?

 1. Sprawdzić opinie o sprzedawcy.
  Sprawdź w sieci jak sprzedawca i jego sklep został oceniony i ile jest tych opinii. Zwróć uwagę czy opinie są konkretne i wiarygodne. Zobacz też, czy przy opiniach pojawia się informacja, że pochodzą od konsumentów, którzy nabyli lub używali dany towar lub usługę. Jeżeli nie, to podejdź do treści opinii z odpowiednim dystansem i tym bardziej sprawdź czy są wiarygodne.
 1. Sprawdź dane kontaktowe i identyfikacyjne sprzedawcy.
  Prawo wymaga od sprzedawców podania pełnych danych rejestrowych przedsiębiorcy. Brak numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu firmy powinien być sygnałem ostrzegawczym i wzmóc Twoją czujność. Warto czasem skorzystać z dogodnej formy kontaktu i zapytać o szczegóły kupowanego towaru.
 1. Kupuj w wiarygodnych sklepach internetowych.
  W przypadku nowych serwisów sprawdzaj bardziej szczegółowo ich wiarygodność, historię i opinię na rynku. Jeżeli cena towaru lub usługi jest znacząco niższa niż w innych sklepach, to podejdź ostrożnie do takiej oferty.
 1. Sprawdź regulamin i zasady zwrotów konkretnych towarów.
  Sprzedawca ma obowiązek opublikować regulamin określający szczegółowe zasady zawierania umowy przez Internet. Sprawdź czy taki dokument istnieje, jest czytelny i zrozumiały. Prawo daje Ci możliwość zwrotu zakupionych towarów – możesz w ciągu 14 dni od dnia odbioru towaru bez konieczności podawania powodu odstąpić od umowy (produkt trzeba odesłać w ciągu kolejnych 14 dni). Sprawdź czy sprzedawca nie utrudnia wykonania Twojego prawa regulaminem lub procedurami dokonywania zwrotów.
 2. Sprawdź czy transmisja danych odbywa się w bezpiecznym połączeniu. (protokół SSL). Gdy wypełniasz formularze z danymi, sprawdź, czy w przeglądarce na początku adresu witryny widnieje „https” zamiast „http”. Szukaj symbolu kłódki, oznaczającej bezpieczne połączenie, aby osoby trzecie nie mogły uzyskać dostępu do przesyłanych danych.
 3. Sprawdź wybór różnych metod płatności.
  Jeżeli ktoś żąda płatności z góry i podaje dane wyłącznie jednej opcji płatności, skorzystanie z niej może być ryzykowne. Godne zaufania serwisy zazwyczaj oferują różne opcje płatności. Operatorzy płatności, którzy obsługują sprzedawców internetowych często oferują dodatkowe programy ochrony kupujących.
 1. Czytaj dokładnie ofertę wystawców na serwisach aukcyjnych i ogłoszeniowych.
  Gdy kupujesz na platformach transakcyjnych lub ogłoszeniowych, zawsze dokładnie czytaj treść oferty oraz stronę „o mnie” danego sprzedawcy. Osoby prywatne często umieszczają w tych opisach swoje własne, szczegółowe zasady sprzedaży, jak np. czas dostawy, który może być liczony dopiero od czasu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy, a nie na koncie systemu płatności.
 1. Na zakończenie wyloguj się.
  Po zakończeniu czynności związanych z obsługą konta koniecznie się wyloguj, aby osoby postronne nie uzyskały do niego dostępu.
 1. Napisz swój komentarz po każdej transakcji.
  Wystawianie komentarza lub opinii po transakcji jest bardzo ważne. Pamiętaj, że pochlebne opinie lub ostrzeżenia są dla innych równie cenne, jak dla Ciebie. Dlatego warto poświęcić dwie minuty.
 2. Zachowaj korespondencję ze sprzedawcą.
  Do czasu zakończenia całości transakcji sukcesem i zadowolenia z otrzymanego towaru, na wszelki wypadek warto zachować całość korespondencji elektronicznej ze sprzedawcą.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Źródło: www.federacja-konsumentów.org.pl
Grafika: Pixabay

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza do zwiedzania wystaw w ramach akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”

Muzeum Ziemi Leżajskiej serdecznie zaprasza wszystkich zwiedzających do skorzystania z oferty promocyjnej w ramach akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY” w dniach 18 i 20 listopada br. (piątek i niedziela, w sezonie jesienno-zimowym w soboty muzeum jest nieczynne), organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Akcja obejmuje zwiedzanie czterech wystaw stałych w karnecie 50%:

– Archeologii i dziejów staropolskich – ekspozycja znajdująca się w piwnicach płd.-wsch. oficyny Dworu Starościńskiego poprzez projekcję filmów, info-kioski oraz gabloty z zabytkami archeologicznymi i dokumentami staropolskimi prezentuje archeologię i dzieje staropolskie Ziemi Leżajskiej.

– Historii miasta i regionu – wystawa historyczna przedstawia kolekcję eksponatów dotyczących bogatej historii miasta i regionu. Film, opisy na ścianach, info-kioski oraz eksponaty w gablotach przybliżą zwiedzającym złożoną historię o naszym mieście.

– Etnograficzno–zabawkarską – część etnograficzna poświęcona jest starym przedmiotom codziennego użytku wraz z rekonstrukcją tradycyjnego wiejskiego domu i warsztatu stolarskiego. Wystawa tworzenia zabawek ma na celu utrwalenie w pamięci ludzi tradycji ręcznego wytwarzania drewnianych zabawek, sięgającej XVIII wieku w powiecie leżajskim. Pukawki, fujarki, grzechotki, samochody, klaszczące ptaki i motyle, dziobiące kury i koguty cieszą szczególnie najmłodszych gości.

– Browarnictwa –  wystawa browarnictwa prezentuje poprzez pokazy filmów historię browarnictwa i lokalnego browaru w Leżajsku. Odwiedzający mogą podziwiać stary sprzęt techniczny, szklanki, kufle, etykiety i medale przyznane browarowi w Leżajsku.

Alt=""

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Powiatowe obchody Święta Niepodległości

Przez 123 lata odzyskanie niepodległości było marzeniem każdego, kto czuł się Polakiem – marzeniem, w zasadzie, zakazanym. Nie przeszkodziło to jednak naszym rodakom w dążeniu do jego urzeczywistnienia. Gdy nadeszła wolność – wyczekana, wymodlona, wywalczona – stało się jasne, że choć staraniom o nią przewodził jeden człowiek, była dziełem wielu ludzi, których nazwiska pozostają po dziś dzień anonimowe. I to m.in. im należy się miejsce w naszej pamięci. Z pewnością wiedzą to mieszkańcy powiatu leżajskiego, ponieważ co roku licznie uczestniczą we wspólnym świętowaniu. Nie inaczej było i tym razem.

Zgodnie z tradycją obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się mszą św. w intencji ojczyzny z udziałem asysty honorowej Oddziału Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, a także kompanii wojskowej i pożarniczej Jednostki Strzeleckiej 2035 oraz pocztów sztandarowych. Nabożeństwo koncelebrowali ks. dziekan Marek Cisek,  kustosz leżajskiego Sanktuarium O. Klaudiusz Baran oraz O. Efrem Obruśnik, który wygłosił również homilię.

Po mszy św. nastąpił przemarsz uczestników pod pomnik ku czci poległych w walkach niepodległościowych, gdzie odczytano Apel Pamięci, a oddział kawalerii oddał salwę honorową. Następnie samorządowcy, przedstawiciele parlamentarzystów, reprezentacje organizacji z terenu powiatu i kierownicy jednostek powiatowych złożyli u stóp pomnika wieńce i wiązanki. Ponadto Starosta Leżajski Marek Śliż, Poseł na Sejm Jerzy Paul, Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr oraz radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg skierowali do mieszkańców okolicznościowe przemówienia.

Po zakończeniu pierwszej części obchodów święta odbyła się uroczysta defilada, której miejscem docelowym był plac przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, gdzie uczestnicy wydarzenia mogli posilić się wojskową grochówką.

Do dalszego świętowania zachęcił mieszkańców powiatu program artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Leliwa” działającego przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku.

Organizatorzy dziękują za pomoc w przygotowaniu obchodów: Kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku O. Klaudiuszowi Baranowi, dyrekcji, młodzieży i nauczycielom z Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku,  Miejskiemu Centrum Kultury w Leżajsku, dowódcy oraz Strzelcom z Jednostki Strzeleckiej 2035  z Leżajska, dowódcy oraz Orkiestrze i Oddziałowi Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, Wojskom Obrony Terytorialnej, komendantowi oraz funkcjonariuszom policji z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, komendantowi oraz strażakom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, harcerzom Hufca Leżajsk, Muzeum Ziemi Leżajskiej, pocztom sztandarowym reprezentującym instytucje i organizacje z terenu powiatu oraz sponsorom: Piekarni PSS Społem w Leżajsku, Smak-Górno Sp. z o.o., Hortino ZPOW Sp. z o.o. i MZK Leżajsk.

Więcej zdjęć z wydarzenia na profilu Fb Powiatu Leżajskiego.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Koncert patriotyczny „Radośni z wolności, dumni z polskości”

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Leżajsku oraz dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej serdecznie zapraszają na koncert patriotyczny „Radośni z wolności, dumni z polskości” z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncert odbędzie się 20 listopada br. o godz. 16.45 (po mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00 w leżajskiej farze).

Wystąpią:
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej,
– Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku,
– Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,
– Zespół za5pierwsza z wokalistką Eweliną Grabowską,
– Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżajsku przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk.

Koncert odbędzie się pod honorowym patronatem Starosty Leżajskiego Marka Śliża. Wstęp wolny.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka