Zamknij mobilną wersję WCAG

Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu Szlachetna Paczka potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Sprawdź, jak możesz pomóc w najbliższej okolicy.

W wyniku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 co czwarty Polak utracił dochód bądź ma w najbliższym otoczeniu kogoś, kto stracił pracę. Szlachetna Paczka reagując na bieżącą sytuację, rozszerza swoje wsparcie. By dotrzeć do wszystkich potrzebujących z województwa, w tym do rodzin dotkniętych skutkami pandemii, potrzeba aż 504 wolontariuszy. Możesz zostać jednym z nich.

Skutki epidemii dotykają nas wszystkich, ale – jak bywa zazwyczaj – najboleśniej odczuwają je grupy i tak już wykluczone społecznie i najmniej uprzywilejowane. Aż 45% osób, które zarabiają poniżej tysiąca złotych miesięcznie utraciło swoje źródła utrzymania. Osoby starsze, schorowane i z niepełnosprawnościami, rodziny ledwo wiążące koniec z końcem – Szlachetna Paczka w 20. edycji chce dotrzeć do najbardziej potrzebujących, w tym m.in. do osób dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Trwa rekrutacja do wolontariatu w Paczce. Wesprzyj potrzebujących z lokalnej społeczności. Wejdź na https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/.

Historia z sąsiedztwa

Pani Ula po Weekendzie Cudów, kiedy jej rodzina otrzymała pomoc dzięki wolontariuszom Szlachetnej Paczki, na nowo uwierzyła, że może żyć godnie. Znalazła pracę jako sprzątaczka w lokalnej instytucji, w końcu wszystko zaczęło się układać. – I wtedy przyszedł wirus… – opowiada przez łzy.

Przez pandemię Pani Ula straciła jedyne źródło utrzymania. Jest załamana. Jak teraz zadba o lekarstwa i rehabilitację dla niepełnosprawnego syna?

Takich osób mierzących się z problemami po cichu, tuż za rogiem, są setki. Tylko w zeszłej edycji Szlachetnej Paczki udało się pomóc niemal 700 rodzinom z województwa podkarpackiego.

Jak możesz pomóc tym, którym zabrakło szczęścia? Wejdź na https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/  i zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki.

Koronawirus odbiera nie tylko zdrowie

– Kryzys niewątpliwie spowoduje wzrost bezrobocia i ubóstwa – analizuje prof. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego. – Wiemy, że zatrudnienie już spadło o około 150 tys. – to jest bardzo dużo, a ubóstwo jest dość mocno powiązane z bezrobociem.

45 proc. zarabiających poniżej tysiąca złotych deklaruje utratę pracy z powodu pandemii – podaje GUS.

– Badania pokazują, że najczęściej i w pierwszej kolejności tracą pracę ci zatrudnieni, którzy i tak są w najgorszej sytuacji: osoby z niższym wykształceniem, gorzej wykwalifikowane, pracownicy dorywczy, sezonowi, kobiety z dziećmi, młodzi pracownicy bez doświadczenia – kończy prof. Szarfenberg.

Zostając wolontariuszem, możesz pomóc m.in. osobom dotkniętym skutkami pandemii w województwie podkarpackim. Więcej na https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/.

2020 rok – (nie) tylko pandemia

2020 rok to nie tylko pandemia. To także powódź, która w szczególny sposób dotknęła także województwo podkarpackie. Wolontariusze Szlachetnej Paczki we współpracy z lokalnymi władzami i instytucjami będą włączali do programu również te rodziny, które straciły swój dobytek lub pogorszyły się ich warunki życiowe w wyniku powodzi czy nawałnic.

By walczyć z ubóstwem, osamotnieniem i wykluczeniem cyfrowym spowodowanymi kryzysem, który w tym roku dotyka tak wielu, Paczka potrzebuje łącznie 9,5 tysiąca wolontariuszy w skali całego kraju.

Tylko razem możemy sprawić, że ten rok zakończy się dobrze – również dla poszkodowanych w wyniku pandemii czy powodzi.

Zostając wolontariuszem, możesz wpłynąć na to, by trudny rok 2020 skończy się szczęśliwie dla rodzin i samotnych osób w potrzebie. Wejdź na https://www.szlachetnapaczka.pl/superw/.     

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Instrukcja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracowało ,,Instrukcję udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku – jako pomocy de minimis”.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 i z 2020 r. poz. 875 oraz 1086) nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniającymi innych osób
w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis.
Pomoc de minimis podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Instrukcja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej określa m.in.:

 • zasady udzielania pomocy publicznej,
 • zasady monitorowania pomocy publicznej,
 • tryb zwrotu pomocy publicznej.

Zachęcamy przedsiębiorców chcących skorzystać z pomocy prawnej o zapoznanie się instrukcją zamieszczoną poniżej, a także do zapoznania się z informacjami dotyczącymi porad prawnych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – serwis informacyjny:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14920,komunikat-w-zwiazku-z-opracowaniem-instrukcji.html

Pierwsza sesja Rady Powiatu Leżajskiego w nowej lokalizacji

20 sierpnia odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Radni po raz pierwszy spotkali się w nowej sali obrad, której powstanie jest efektem przebudowy budynku głównego Starostwa Powiatowego w Leżajsku. Dotychczas radni korzystali, dzięki uprzejmości Muzeum Ziemi Leżajskiej,  z sali zlokalizowanej w dworze starościńskim.

Przed rozpoczęciem spotkania ks. dziekan Marek Cisek, proboszcz leżajskiej fary, symbolicznie poświęcił zarówno salę, jak i nowo powstałe piętro budynku.

Następnie radni przystąpili do realizacji porządku obrad.

Po przyjęciu protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z:

 • sprawozdaniem z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze Powiatu Leżajskiego za rok 2019;
 • sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku w 2019 r. oraz informacją z planowanych zadań z zakresu rynku pracy i przeciwdziałania bezrobocia w 2020 r.;
 • informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za I półrocze 2020 r.;
 • informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Leżajskiej za I półrocze 2020 r.
 • informacją Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 r.;
 • sprawozdaniem z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Leżajskiego na lata 2018-2021”.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:

 • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu leżajskiego;
 • zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 r.;
 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

Sprawozdania ze swojej działalności przedstawiły również komisje stałe Rady Powiatu Leżajskiego za I półrocze 2020 r., a także starosta – z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

„Dziękujemy bohaterom. Pomagamy ich dzieciom” – konkurs Fundacji LSR dla dzieci pracowników służb medycznych

Fundacja Leżajskiego Stowarzyszenia Rozwoju we współpracy z Federacją Funduszy Lokalnych w Polsce ogłosiła konkurs „Dziękujemy Bohaterom. Pomagamy ich dzieciom” skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich, których rodzic jest pracownikiem służb medycznych i pracuje jako: lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, sanitariusz, salowa, rehabilitant, fizjoterapeuta, personel administracyjny.
Wystarczy uzupełnić prosty formularz i wysłać go drogą elektroniczną do 6 września. Na zwycięzców czekają nagrody w postaci bonów podarunkowych od Fundacji 4F Pomaga o wartości 500 zł!
Po szczegóły zapraszamy tutaj: http://fundacja.lsr.pl/dziekujemy-bohaterom.php

LSR

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Czasowa organizacja ruchu w Łukowej

Wykonawca robót Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk w km 8+658 – 9+934 w miejscowości Łukowa i Ruda Łańcucka informuje, że od 27 sierpnia 2020 r. wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w miejscowości Łukowa w km 8+658 – 9+934. Planowane zakończenie prac i przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu nastąpi 30 czerwca 2021 r.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Turniej Otwarcia Sezonu w Tenisie Stołowym „Nowa Sarzyna 2020”

Organizatorzy:
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Arka” Łętownia oraz MOSiR Nowa Sarzyna.

Sponsorzy:
Gmina Nowa Sarzyna

Patronat:
Burmistrz Nowej Sarzyny Andrzej Rychel

Cele rozgrywek:
Popularyzacja tenisa stołowego i aktywnego trybu życia,
Sprawdzenie przygotowania sportowego przed nowym sezonem

Uczestnictwo:
Wszyscy chętni zrzeszeni w PZTS i nie zrzeszeni

Miejsce i termin:
Hala MOSiR w Nowej Sarzynie, ul. M Konopnickiej 2, (12 stołów)
23 sierpnia (niedziela) 2020 r., otwarcie turnieju o 10:00, gry od 10:15

Kategorie

Kobiety i mężczyźni

 • rocznik 2008 i młodsze,
 • rocznik 2007 i starsze,
 • rocznik 2010 i młodsi,
 • rocznik 2006 – 2009,
 • rocznik 2005 – 2000,
 • rocznik 1981 – 1999,
 • rocznik 1980 i starsi

System rozgrywek
Turniej indywidualny – system rozgrywek dostosowany do liczby uczestników.

Nagrody
Za miejsca 1-3 statuetki, dla zwycięzców upominki, za miejsca 1-5 dyplomy.

Inne

 • Zgłoszenia telefoniczne na poniższy numer lub w dniu zawodów do godziny 9,30.
 • Za start w turnieju nie będzie pobierana opłata.
 • Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa w Polsce.

Dodatkowych informacji udziela prezes PUKS „Arka” Łętownia Jan Sum, tel. 660 034 962.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczniów i nauczycieli w nowym roku szkolnym

1 września coraz bliżej. Dla uczniów w całym kraju oznacza to koniec wakacji i powrót do szkoły. Pandemia koronawirusa spowodowała, że nadchodzący rok szkolny będzie różnił się od poprzednich. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli wraz z pierwszym dzwonkiem zaczną obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. Akty prawne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotują dyrektorów na ewentualne sytuacje pojawienia się koronawirusa wśród uczniów czy pracowników placówki. Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/koronawirus/bezpieczny-powrot-do-szkoly–czyli-zasady-bezpieczenstwa-obowiazujace-w-nowym-roku-szkolnym

Źródło: MEN

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Jak dobrze przygotować dziecko do szkoły?

Jaki wybrać tornister? Na co zwrócić uwagę przy zakupie biurka i fotela dla ucznia? Jakie parametry muszą spełniać odblaski? Zbliża się początek roku szkolnego, a z nim ważne decyzje zakupowe rodziców.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpowiada, co sprawdzić w sklepie, aby zapewnić dziecku wygodę korzystania, zdrowy kręgosłup i bezpieczeństwo.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16675

UOKiK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Całkowite zamknięcie odcinka drogi powiatowej Łowisko-Wola Zarczycka

Wykonawca robót PBI Infrastruktura SA w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277R Łowisko (gr. pow.) – Wola Zarczycka w km ok. 6+438,48 – 7+786,86 w miejscowości Wola Zarczycka” informuje, że od 18 sierpnia 2020 r. do 27 sierpnia 2020 r. wprowadzone zostanie całkowite zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 1277R. Wykonawca prosi o korzystanie z objazdów zgodnie z zatwierdzonym wcześniej projektem organizacji ruchu na czas robót.

Informację zamieściła: Małgorzata Kurasz

Ogólnopolski konkurs testowy z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym

PT KRUS w Leżajsku informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWIE ROLNYM – BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH.

Przedsięwzięcie dedykowane jest osobom pełnoletnim, podlegającym w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Tematyka Konkursu dotyczy problematyki bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt.

Aby wziąć udział w Konkursie należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do aktywacji konta oraz informacje na temat testu. Składa się on z 20 pytań – za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt.

Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy.

 

Informację zamieścił: Grzegorz Leja

Awans zawodowy nauczycieli

5 sierpnia 2020 r. odbyło się spotkanie Starosty Leżajskiego Marka Śliża z nauczycielami, którzy otrzymali akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego: Barbarą Grzywną z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, Jadwigą Więcław-Piwcio z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku oraz Agnieszką Kamińską ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Jana Pawła II w Leżajsku.

Przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele złożyli przed starostą uroczyste ślubowanie.

Zdjęcia: Małgorzata Kurasz

Informację zamieścił: Grzegorz Leja

Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Leżajskiego

Już po raz kolejny w piękny niedzielny poranek, 2 sierpnia, wędkarze stanęli do rywalizacji  o  Puchar Starosty Leżajskiego.  Tradycyjnie, zawody odbyły się nad zbiornikiem wodnym Czyste w Grodzisku Dolnym, a ich organizatorem, wzorem lat ubiegłych, było Koło Wędkarskie nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym. W zwodach udział wzięło 14 wędkarzy.  Połów  odbywał się metodą dowolną na dwie wędki z wyłączeniem spinningu. Starosta dla zwycięzców ufundował puchary i nagrody rzeczowe.

Po czteroipółgodzinnej  rywalizacji puchary zdobyli:

 • 1 miejsce –  Krzysztof Markocki: 1380 pkt.
 • 2 miejsce –  Eugeniusz Mścisz: 960 pkt.
 • 3 miejsce –   Sławomir Buszta: 960 pkt.

Zawody zaszczycił swoją obecnością i wręczył puchary Starosta Leżajski Marek Śliż.

Ponadto Starosta ufundował i wręczył nagrodę rzeczową juniorowi Dawidowi Buszcie członkowi  koła.

Zarząd Koła Wędkarskiego nr 37 „Pstrąg” w Grodzisku Dolnym składa podziękowania staroście za ufundowanie pucharów.

Andrzej Sigda

Informację zamieścił: Grzegorz Leja

 

 

Konkurs dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

 

PT KRUS w Leżajsku informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony Konkurs dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku 11- 14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki promującej prawidłowe nawyki zachowania dzieci związane  z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat i przesłanie jej wraz z formularzem zgłoszeniowym do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24.00 na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl. W temacie  e-mail należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i Nazwisko dziecka.

Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy.

 

Starszy Specjalista

PT KRUS w Leżajsku

 Krzysztof Tokarz

 

  Informację zamieścił: Grzegorz Leja