Zamknij mobilną wersję WCAG

„Lekcja o Funduszach Europejskich” już od września w szkołach średnich w Polsce Wschodniej

1 września startuje rekrutacja szkół ponadpodstawowych do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich”. To kolejna już edycja projektu, który cyklicznie od 2011 roku organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W tym roku po raz pierwszy mogą wziąć w niej udział również szkoły z województwa mazowieckiego.

– Tegoroczna edycja „Lekcji o Funduszach Europejskich” jest wyjątkowa. Po raz pierwszy wezmą  w niej udział również uczniowie z województwa mazowieckiego. To dlatego, że znaczna część Mazowsza dołącza do programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Mamy nadzieję, że Lekcja spodoba się uczniom w mazowieckim tak samo, jak dotychczas w innych regionach. Wierzymy, że wiedza i umiejętności zebrane podczas zajęć pozwolą im jeszcze lepiej zrozumieć nie tylko potrzeby ich miejscowości, ale przede wszystkim to, jak duży wpływ mają oni sami, jako mieszkańcy, na zmiany w swoim otoczeniu – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

 Tegoroczna edycja projektu poświęcona jest zagadnieniom rozwoju lokalnego. Uczniowie poprzez grę i materiały edukacyjne zrozumieją czym jest zaangażowanie mieszkańców w rozwój miejscowości i skąd brać środki na finansowanie pomysłów, które zmieniają lokalną przestrzeń. Zapoznają się również z wieloma zagadnieniami dotyczącymi Funduszy Europejskich. Dowiedzą się także o dedykowanym wsparciu, jakim zostanie objęty makroregion w latach 2021-2027, tj. o nowym programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Idea akcji opiera się na szczegółowo zaprojektowanych scenariuszach zajęć i materiałach dydaktycznych. Wszystkie zakwalifikowane do udziału placówki otrzymają pakiet materiałów dydaktycznych: broszury, upominki dla uczniów, gry planszowe, a także konspekt lekcji, na podstawie którego nauczyciele będą mogli poprowadzić ciekawe i niekonwencjonalne zajęcia. Udział w akcji jest bezpłatny.

To nie wszystko! Po zrealizowanych lekcjach, nauczyciele wraz z uczniami będą mogli wziąć udział w konkursie pn. „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w lokalnej przestrzeni. Dla autorów najciekawszych prac,  organizatorzy przewidzieli wartościowe nagrody, które będą wspierać edukację w szkołach.

Rekrutacja do projektu startuje 1 września 2022 roku. Aby zgłosić swój udział wystarczy wejść na stronę: www.zgloszenielekcja.pl i zgodnie z instrukcją wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Do projektu można zgłaszać szkoły wyłącznie z obszaru Polski Wschodniej, czyli województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i otaczających ją powiatów), czyli regionu statystycznego „mazowiecki regionalny”, tj. powiatów: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom , gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński , łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski , m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

UOKiK: Wyprawka szkolna – ostatni dzwonek

Skompletowanie wyprawki szkolnej może być dla rodziców i opiekunów nie lada wyzwaniem. W odpowiedzi na listę rzeczy, o które muszą zadbać przed pierwszym dzwonkiem otrzymują bogatą ofertę produktów. Na co jednak szczególnie powinni zwrócić uwagę? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poleca skorzystanie z poradnika dostępnego na stronie urzędu.

RK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Telepolis

W Leżajsku powstało Centrum Zdrowia Psychicznego

Od 1 lipca br. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Leżajsku działa Centrum Zdrowia Psychicznego. Centrum oferuje kompleksową pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla dorosłych mieszkańców powiatu leżajskiego i łańcuckiego.

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) udzielane są świadczenia w następujących komórkach organizacyjnych:

Na terenie powiatu leżajskiego:

Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny
Pl. Mariacki 9, 37-300 Leżajsk, tel. 17 240 61 94, 17 240 61 91

– Poradnia Zdrowia Psychicznego
Leśna 22, 37-300 Leżajsk, tel. 17 240 49 41

– Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego)
Leśna 22, 37-300 Leżajsk

– Oddział Dzienny Psychiatryczny Ogólny
Pl. Mariacki 9, 37-300 Leżajsk, tel. 17 240 61 95

– Oddział Psychiatryczny
Leśna 22, 37-300 Leżajsk tel. 17 240 49 37

Na terenie powiatu łańcuckiego:

– Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym
Matejki 17, 37-100 Łańcut tel. Poradnia 17 24 71 334, PZK tel 780 134 708

– Zespół Leczenia Środowiskowego
Matejki 17, 37-100 Łańcut

– Poradnia Zdrowia Psychicznego
Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut tel. 17 22 40 290

Szczegółowy zakres działań komórek organizacyjnych CZP funkcjonujących na terenie powiatu leżajskiego opisany został w artykule na łamach „Kuriera Powiatowego” w numerze 7-8/2022 dostępnym na naszej stronie.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Grafika: Pixabay

XXIII Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego i XXIII Dożynki Powiatowe

Starosta Leżajski i Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku zapraszają na XXIII Pielgrzymkę Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego i XXIII Dożynki Powiatowe.

W programie:

– 10.30: przemarsz do Bazyliki Zwiastowania NMP
– 11.00: msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Jana Wątroby.

Alt=""

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wernisaż wystaw: „Odnaleźć siebie” i „Pomalować świat” w ramach Podkarpackiego Festiwalu Osób Wyjątkowych

Współpraca instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie leżajskim zaowocowała niecodziennym wydarzeniem, które miało miejsce 23 sierpnia br. W tym dniu w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbył się wernisaż VI edycji wystawy prac plastycznych osób z niepełnosprawnością „Odnaleźć siebie…” oraz wystawy plenerowej „Pomalować świat” w ramach Podkarpackiego Festiwalu Osób Wyjątkowych. Współorganizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „WEKTOR” oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Symbolicznego przecięcia wstęgi otwierającej te dwie wystawy dokonali: Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, Dyrektor PFRON Oddział w Rzeszowie Maciej Szymański, Dyrektor WDK w Rzeszowie Damian Drąg oraz mieszkaniec DPS w Brzózie Królewskiej Jan Madej i uczestnik WTZ w Leżajsku Marek Płachta. Partnerami wydarzenia są Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.

Na wystawie można zobaczyć prace przygotowane przez 15 instytucji: Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Żurawia w Brzózie Królewskiej, który również był autorem plakatu wystawy „Odnaleźć siebie…”, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżajsku, Środowiskowego Dom Samopomocy w Sarzynie, Środowiskowego Dom Samopomocy w Jelnej, Domu Pomocy Społecznej w Piskorowicach-Mołyniach, Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Przychojcu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach z filią w Zmysłówce, Dziennego Domu Pobytu w Nowej Sarzynie, Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Mieście, Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Nowej Sarzynie, Przedszkola Specjalnego w Nowej Sarzynie, Dziennego Domu Pomocy w ramach projektu Aktywny Senior 2 w Grodzisku Dolnym, Klubu Seniora + w Ożannie oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczegp w Korczowiskach.

Wystawę „Odnaleźć siebie…” można oglądać do 31 października, natomiast wystawę plenerową „Pomalować świat” do 8 września br.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim instytucjom oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie ekspozycji, a w szczególności artystom, za sprawą których wystawa ta stała się ważnym wydarzeniem artystycznym powiatu leżajskiego.

DK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. ŚDS Jelna / MZL

Planujesz podjąć pracę poza miejscem zamieszkania i masz mniej niż 30 lat? Skorzystaj z bonu na zasiedlenie

Masz mniej niż 30 lat? Planujesz podjąć pracę lub działalność gospodarczą ponad 80 km od miejsca obecnego zamieszkania? Możesz otrzymać na ten cel 9 000 zł. Skorzystaj z BONU NA ZASIEDLENIE.

Jak to zrobić?

1. Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku (jeśli nie jesteś zarejestrowany – to się zarejestruj)
2. Złóż wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie
3. Dostajesz pieniądze
4. Wyjeżdżasz i podejmujesz pacę, a umowę dostarczasz do urzędu
5. Nie musisz zbierać faktur i rachunków
6. Musisz jedynie przepracować 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy od otrzymania z urzędu bonu.

Gdzie złożyć wniosek?
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
ul. Adama Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
tel. 17 242 73 73, 17 240 67 20
email: pup@praca.lezajsk.pl www.lezajsk.praca.gov.pl

Co to jest bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia?
Bon na zasiedlenie, stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu bonu na zasiedlenie?
Starosta może przyznać Ci bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
1. za ich wykonywanie będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym;
2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
3. będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie – 9 000 zł.

Jakie są obowiązki wynikające z otrzymanego bonu?
Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie, zobowiązany zostaniesz:
1. do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
2. do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
3. do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy u jednego lub kilku pracodawców.

W przypadku niewywiązania się z obowiązków o których mowa wyżej:
– pkt 1 i 2 – będziesz zobowiązany do zwrotu kwoty bonu w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;
– pkt 3 – będziesz zobowiązany do zwrotu kwoty bonu proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;

Zapraszamy do współpracy.

– Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)” – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
– Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (VI)” – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

PUP w Leżajsku

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Spotkanie z teatrem plenerowym: „Legenda o Smętku”

W niedzielny wieczór, 21 sierpnia, na placu przed Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się plenerowe widowisko pt. „Legenda o Smętku” w wykonaniu teatru „Imaginacja”. Misją „Imaginacji” jest odciągnięcie dzieci od ekranów smartfonów i komputerów, jak również wyjście ze sztuką naprzeciw tym, którzy dotychczas nie mieli wiele styczności z teatrem.

Tytułowa opowieść, pierwotnie pochodząca z XV wieku, jest polską legendą o poszukiwaniu dobra, które nieraz ukrywa się pod niepozorną postacią. Historia Smętka przedstawiona została z rozmachem i swadą, przeplatana elementami tańca, muzyki, pantomimy i humoru. Nie zabrakło barwnych strojów, świateł i scenografii, które doskonale wkomponowały się w otoczenie placu muzealnego.

Całość uzupełniona została efektownym pokazem ognia.

Aktorzy świetnie odegrali swoje role, co niewątpliwie jest zasługą kompetencji Agnieszki Niemiec i Jolanty Ciryt, które przygotowywały zespół do występu.

Muzeum Ziemi Leżajskiej kieruje wyrazy wdzięczności do Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej oraz do jego filii: Ośrodka Kultury w Biedaczowie za organizację widowiska. Ponadto dziękuje sponsorowi wydarzenia: Browarowi w Leżajsku Grupa Żywiec S.A.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

LVI sesja Rady Powiatu Leżajskiego

24 sierpnia w Sali Obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LVI sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Po przyjęciu porządku obrad i protokołów z LIV oraz LV sesji Rady Powiatu radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku za I półrocze 2022 r., informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku za I półrocze 2022 r. oraz informacją Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2022 r.

Następnie podjęli uchwały:

– zmieniającą Uchwałę Nr XLIX/273/2022 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad rok budżetowy 2022;

– zmieniającą Uchwałę Nr XLVIII/270/2022 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2022 r. ;

– w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 r.;

– w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Powiatu Leżajskiego na lata 2021-2027.

– w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Leżajskiego;

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 r.

Ponadto radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze powiatu leżajskiego za rok 2021, sprawozdaniem z działalności Komisji stałych Rady Powiatu Leżajskiego za I półrocze 2022 r. oraz sprawozdaniem starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Zawody sportowo-pożarnicze w Kuryłówce

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Leżajsku, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kuryłówce oraz współorganizatorzy: Gmina Kuryłówka, Powiat Leżajski, OSP im. Józefa Szczęsnego w Kuryłówce, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kuryłówce zapraszają na Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się 28 sierpnia (niedziela) na stadionie LKS „Złotsan” w Kuryłówce.

Alt=""

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Pixabay

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed zjawiskiem, jakie może wystąpić na terenie powiatu leżajskiego:

Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3 stopniowej)
Ważność: od godz. 07:30 dnia 20.08.2022 (sobota) do godz. 07:30 dnia 22.08.2022 (poniedziałek)
Obszar: powiat leżajski
Przebieg: Temperatura maksymalna przez przynajmniej dwa kolejne dni 30-34°C, temperatura minimalna w nocy od 18°C.
Prawdopodobieństwo 80%
Czas wydania: godz. 14:19 dnia 19.08.2022 r.
oraz
Zjawisko: Burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3 stopniowej)
Ważność: od godz. 07:30 dnia 20.08.2022 (sobota) do godz. 07:30 dnia 22.08.2022 (poniedziałek)
Obszar: powiat leżajski
Przebieg: Burze z opadami deszczu 40-55 mm lub porywami wiatru o prędkości 90-110 km/h. Lokalnie opady gradu.
Prawdopodobieństwo 80%
Czas wydania: godz. 14:19 dnia 19.08.2022 r.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

UOKiK ostrzega: uważaj na pakiety konsumenckie IM Academy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed firmą International Markets Live, która oferuje na platformie im.academy pakiety edukacyjne. Prowadzi ona program partnerski, w którym obiecuje zyski uzależnione od wprowadzania do systemu nowych członków.
Prezes Urzędu postawił spółce zarzut założenia, prowadzenia i propagowania systemu promocyjnego typu piramida, za co grozi kara do 10 proc. obrotu.

Spółka International Markets Live z Nowego Jorku prowadzi platformę im.academy. Sprzedaje na niej pakiety edukacyjne (tzw. akademie) zawierające materiały z dziedziny finansów oraz e-commerce. W pierwszym miesiącu dostęp do jednej „akademii” kosztuje 234,95 USD, a w kolejnych – 174,95 USD. Spółka prowadzi również program partnerski. Osoby, które zawarły tzw. Umowę Niezależnego Przedsiębiorcy IM i co miesiąc uiszczają opłatę w wysokości 16,71 USD mogą czerpać korzyści, które są uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia nowych członków (konsumentów) do systemu.

Systemy promocyjne typu piramida polegają na tym, że konsument jest namawiany do udziału w „projekcie” w zamian za obietnicę wynagrodzenia lub innych korzyści, które są uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia do systemu kolejnych osób, a nie od sprzedaży czy konsumpcji produktów. Takie systemy maskowane są często hasłami „program”, „inwestycje”, „zarabianie w internecie”, „zarabianie w domu”, „platforma reklamowa”. Jako przykrywka oferowane są inwestycje w tokeny, kryptowaluty, pakiety edukacyjne, apartamenty itp.

Schemat działania systemu typu piramida jest z założenia następujący: wpłacasz pieniądze, polecasz inne osoby i za ich wprowadzenie otrzymujesz wynagrodzenie. Pochodzi ono z wpłat osób, które bezpośrednio i pośrednio poleciłeś. W ten sposób to ty, twoi znajomi i znajomi znajomych finansujecie system. Jednak po pewnym czasie system musi upaść, bo wpłacane pieniądze nie są inwestowane w żadne aktywa i nie przynoszą zysków. Pieniądze trafiają do organizatorów i osób zajmujących najwyższą pozycję w łańcuszku. System działa, dopóki lawinowo wzrasta liczba osób przystępujących do systemu i wpłacających pieniądze. Warunkiem funkcjonowania takiego systemu jest ciągły napływ wpłacanych pieniędzy, co nie jest możliwe do utrzymania. W efekcie system upada, a twoje pieniądze przepadają.

Za założenie, prowadzenie lub propagowanie systemu promocyjnego typu piramida grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.

Więcej informacji na stronie UOKiK.

UOKiK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Telepolis

„Fotografie z dawnej pracy” – konkurs na najlepszą fotografię z dawnej pracy

Młodym ludziom może być ciężko wyobrazić sobie jak wyglądały kiedyś poszczególne zawody, w szczególności, że niektóre całkowicie zanikły, a inne zmieniły się nie do poznania. Niektórzy natomiast nie pamiętają już jak to kiedyś wyglądało, ale chętnie odświeżyliby swoją pamięć. W tym celu portal pracy Aplikuj.pl postanowił zorganizować konkurs związany z tematyką pracy. Myślimy, że każdy chętnie obejrzy galerię stworzoną ze zdjęć uczestników, która pokaże nam, jakie zmiany zaszły na przestrzeni lat w zakładach pracy.

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby w wieku minimum 50+ z województwa podkarpackiego i lubelskiego, które posiadają pamiątkowe zdjęcia związane z dawniej wykonywaną profesją.

Do zabawy można nadesłać maksymalnie 3 fotografie, a należy zrobić to poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy. Do konkursu można dołączyć do 16 października 2022 roku.

Do zgarnięcia fantastyczne nagrody m.in.: kursy komputerowe (strefakursow.pl), telefony komórkowe oraz inne gadżety i ciekawe książki.

W razie wątpliwości odsyłamy do regulaminu.

Aplikuj.pl

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Widowisko plenerowe pt. „Legenda o Smętku”

Teatr plenerowy „Imaginacja”, Muzeum Ziemi Leżajskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Giedlarowej, Ośrodek Kultury w Biedaczowie zapraszają dzieci i dorosłych na widowisko pt. „Legenda o Smętku”. Spektakl odbędzie się 21 sierpnia o godz. 20.00 na placu przed Muzeum Ziemi Leżajskiej. Wstęp bezpłatny.

Alt=""

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka