Zamknij mobilną wersję WCAG

Wernisaż IV edycji wystawy „Broń i mundur”

22 września w Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprezentowana została IV edycja wystawy „Broń i mundur”. Wystawa odbyła się pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie Pana płk. Marka Grabka.

Na wystawie zaprezentowo blisko sto sztuk w pełni użytkowej broni współczesnej i historycznej: karabiny, pistolety, rewolwery oraz strzelby. Ponadto zobaczyć można było mundury m.in. JW, GROM, WOT, ONZ, SW oraz łowieckie.

Wystawa, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszyła się dużą popularnością.

Organizatorami wystawy było:
– Muzeum Ziemi Leżajskiej,
– Stowarzyszenie „Kolekcjoner Stalowa Włócznia”
– Stowarzyszenie Miłośników Broni „Żołynia”,
– prywatni kolekcjonerzy i pasjonaci broni.

MZL

Pawilon diagnostyczno-zabiegowy SP ZOZ nagrodzony po raz drugi

W ubiegłym roku pawilon diagnostyczno-zabiegowy w leżajskim Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej został nagrodzony III miejscem w konkursie „O kryształową cegłę”, będącym jednym z najbardziej prestiżowych przeglądów inwestycji budowlanych Europy Wschodniej. 20 br. września podczas gali finałowej konkursu Budowa Roku Podkarpacia 2018 pawilon otrzymał kolejną nagrodę przyznaną tym razem przez Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

Bardzo cieszymy się z tej nagrody, ponieważ przyznawana jest przez organizację skupiającą merytorycznych fachowców, bo są tam zarówno architekci, budowlańcy, jak i inżynierowie od wszelkich instalacji i to właśnie oni uznali, że pawilon zasługuje na miano Budowy Roku oraz nagrodę I stopnia wśród wszystkich realizowanych w ubiegłym roku inwestycji użyteczności publicznej. Satysfakcja jest tym większa, że do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zgłosiły się właściwie wszystkie szpitale realizujące różne inwestycje oddane do użytku w 2018, a spośród nich wyróżniono naszą – mówi Marian Furmanek, dyrektor SP ZOZ w Leżajsku.
Celem konkursu była promocja polskiej myśli technicznej i naukowej, nowatorskich rozwiązań, wysokiej jakości robót i rzetelności w działaniach na rzecz budownictwa i środowiska, prezentacja i popularyzacja osiągnięć inwestorów, projektantów i wykonawców przedsięwzięć budowlanych, na których uzyskano wyróżniające się wyniki w okresie realizacji obiektu budowlanego lub całego procesu inwestycyjnego. Zakres konkursu obejmował obiekty nowo wznoszone, przebudowywane, remontowane, zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego.
Inwestycję do konkursu zgłosił jej wykonawca, firma ERBUD Operations Sp. z o.o.
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Nowy OIOM oficjalnie otwarty

11 września br.  w SP ZOZ w Leżajsku dokonano otwarcia Oddziału Intensywnej Opieki Zdrowotnej i Anestezjologii w nowej lokalizacji. Oddział został uruchomiony w pomieszczeniach po bloku operacyjnym, który w ubiegłym roku został przeniesiony do nowego pawilonu. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, dyrektor SP ZOZ Marian Furmanek oraz kierownik OIOM-u lek.med. Janusz Polański .
W ramach prac dokonano gruntownej przebudowy i modernizacji pomieszczeń w celu dostosowania ich do obowiązujących wymogów. Zakupiono również nowe wyposażenie i aparaturę  medyczną, niezbędną do udzielania  świadczeń z zakresu intensywnej terapii. Całość inwestycji  została sfinansowana ze środków  Powiatu Leżajskiego – 1 mln zł oraz środków własnych SP ZOZ – 1 360 278 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 360 278 zł.
Przeprowadzona inwestycja kończy wieloletni i bardzo kosztowny okres rozbudowy i dostosowywania leżajskiego szpitala do nowoczesnych standardów i wymogów.  Wyrażamy nadzieję, że placówka skutecznie będzie służyła mieszkańcom Powiatu Leżajskiego w razie konieczności skorzystania ze świadczeń zdrowotnych.
SP ZOZ

Powiat Leżajski otrzymał promesę na przebudowę kolejnych dróg

16 września w siedzibie Urzędu Miasta Leżajsk odbyło się spotkanie, podczas którego Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wręczyła samorządowcom z powiatu leżajskiego promesy na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Fundusz został powołany ustawą z 23 października 2018 r. jako nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych i stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Promesę dla Powiatu Leżajskiego odebrał Starosta Leżajski Marek Śliż.

Powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 17 076 487 zł na następujące zadania:
  • przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1262R Hucisko – Brzóza Królewska – Biedaczów w km 0+000-3+172 w miejscowości Hucisko i Brzóza Królewska (50% – dofinansowanie z FDS, 50% – wkład własny Powiatu Leżajskiego;
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie w km 0+000-3+305 w m. Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka (50% – dofinansowanie z FDS, 50% – wkład własny Powiatu Leżajskiego;
  • przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kuryłówka – Kolonia Polska – Cieplice (gr. pow.) w km 0+029,01 – 0+700 i 0+840-5+409 w miejscowości Kuryłówka, Tarnawiec, Ożanna (50% – dofinansowanie z FDS, 50% – wkład własny Powiatu Leżajskiego);
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka – Wólka Niedźwiedzka w km 0+970 – 2+100 w miejscowości Wola Zarczycka (80% – dofinansowanie z FDS, 20% – wkład własny Powiatu Leżajskiego).
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Lądowisko dla śmigłowców w leżajskim szpitalu finalistą konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”

Ogólnopolski Otwarty Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs już od ponad dwudziestu lat nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów.

 

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. W konkursie mogą brać udział zarówno nowo wybudowane obiekty w przestrzeni urbanistycznej, jak i obiekty poddane modernizacji.

 

W finale tegorocznej edycji konkursu znalazł się projekt, którego inwestorami byli Powiat Leżajski oraz leżajski szpital, a projektem tym jest „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na terenie SP ZOZ w Leżajsku”.

 

Gala wręczenia nagród odbyła się 5 września na Zamku Królewskim w Warszawie i uczestniczyli w niej: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek oraz dyrektor SP ZOZ Marian Furmanek.

 

Lądowisko zostało oficjalnie oddane do użytku we wrześniu ubiegłego roku. Zwiększyło ono dostępność do wysokiej jakości usług zdrowotnych na poziomie opartym o standardy obowiązujące w państwach Unii Europejskiej, wpłynęło na efektywność świadczonych usług ratownictwa medycznego, a także wzrost bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz życia mieszkańców w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano i doposażono również SOR w niezbędny sprzęt medyczny oraz w jedno stanowisko intensywnej terapii i dwa stanowiska resuscytacyjno-zabiegowe, dzięki czemu obecnie można prowadzić działania resuscytacyjne na czterech stanowiskach jednocześnie.

 

Całkowita wartość zadania wyniosła 4 194 471,96 zł. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 077 098,38, a także ze środków Powiatu Leżajskiego w wysokości 680 000 zł. Ponadto za kwotę 100 000 zł Powiat zakupił 20-arową działkę  z przeznaczeniem na lądowisko i parking. Pozostała kwota to wkład własny SP ZOZ.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW

Jubileuszowa Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego i Dożynki Powiatowe

Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego i Dożynki Powiatowe, odbywające się corocznie 8 września w Święto Narodzenia Matki Bożej, przyciągają do Leżajska rzesze pielgrzymów. Dzień ten jest zarówno zwieńczeniem całorocznego trudu pracy rolników, z wielkim oddaniem uprawiających ziemię, jak również świętem tych, którzy tej ziemi bronią i strzegą bezpieczeństwa jej mieszkańców.
Pielgrzymkę rozpoczęła polowa msza święta pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, a koncelebrowali ją m.in. kustosz Sanktuarium Zwiastowania NMP o. Sylwester Skirliński oraz ks. dziekan Marek Cisek. Nabożeństwo poprzedził uroczysty przemarsz formacji mundurowych ulicą Mickiewicza spod Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.
Na uroczystość przybyły następujące służby mundurowe: Wojsko Polskie – 21 Brygada Strzelców Podhalańskich reprezentowana przez 16 Batalion Saperów z Niska, Wojska Obrony Terytorialnej, Policja, Służba Więzienna, Służba Celna, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Jednostka Strzelecka nr 2035 z Leżajska oraz klasa wojskowa i pożarnicza z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, Straż Ochrony Kolei, Nadleśnictwo Leżajsk, Straż Miejska oraz inne służby noszące mundur. Z racji, iż pielgrzymka połączona jest z Dożynkami Powiatowymi, brały w niej udział również delegacje wieńcowe z Gminy Grodzisko Dolne, Gminy Nowa Sarzyna, Gminy Leżajsk i Gminy Kuryłówka. W sumie – 35 sołectw z wieńcami dożynkowymi.
Ponadto w wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Senator RP Janina Sagatowska, posłowie na Sejm RP: Krystyna Wróblewska, Kazimierz Gołojuch, Jerzy Paul i Mieczysław Miazga, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Karol Ożóg i Mieczysław Tołpa, Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, dyrektor wykonawczy Polskiej Izby Handlowej w USA Ireneusz Lubaczewski, przedstawiciele administracji samorządowej z regionu partnerskiego powiatu leżajskiego z gruzińskiego miasta Chokhatauri w regionie Guria, wójtowie i burmistrzowie, komendanci policji i straży pożarnej z terenu województwa oraz dowódcy pozostałych służb mundurowych, samorządowcy, radni powiatowi i gminni, dyrektorzy instytucji powiatowych, gminnych i szkół, kierownicy jednostek, przedsiębiorcy, przedstawiciele duchowieństwa oraz organizacji społecznych, a także pielgrzymi przybywający w tym dniu do sanktuarium. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku oraz członkowie Jednostki Strzeleckiej nr 2035 i ratownicy medyczni ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Leżajsku. Gospodarzem tegorocznych Dożynek Powiatowych była gmina Leżajsk, reprezentowana przez Wójta Gminy Krzysztofa Sobejkę, oraz starostów dożynek: Irenę Zagaję i Rafała Słotwińskiego. Posługę liturgiczną mszy św. pełnił Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, zaś o oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Reprezentacyjna Oddziału Ochotniczego Kawalerii w Barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego. Akcentami podkreślającymi wagę i nadzwyczajny charakter celebrowanego wydarzenia były: odnowienie Aktu Zawierzenia Służb Mundurowych Matce Boskiej Leżajskiej, który odczytał Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec oraz Modlitwa Rolnika do Matki Bożej Leżajskiej odczytana przez starościnę tegorocznych dożynek.
W trakcie nabożeństwa biskup poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe, a przedstawiciele poszczególnych służb mundurowych, instytucji samorządowych oraz gmin złożyli symboliczne dary jako wyraz wdzięczności Matce Boskiej za otrzymane łaski. Po zakończeniu liturgii uczestnicy dożynek udali się na ciepły posiłek przy Domu Pielgrzyma, gdzie odbył się dalszy ciąg uroczystości, podczas którego wystąpił Zespół „Malina” z Malenisk.
Organizatorzy składają podziękowania za pomoc przy organizacji następującym firmom i instytucjom: Zakładowi Mięsnemu Smak Górno, Piekarni Michała Garbacza w Leżajsku, Firmie „ORZECH” z Kolbuszowej, Podkarpackiemu Centrum Hurtowemu Agrohurt z Rzeszowa, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Jednostce Strzeleckiej nr 2035 z Leżajska, harcerzom z Komendy Hufca Leżajsk, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Leżajsku,  Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Leżajsku, gminnym ośrodkom kultury, Zespołowi Szkół Technicznych w Leżajsku, Zespołowi Szkół Licealnych, leżajskiemu szpitalowi i Zarządowi Dróg Powiatowych w Leżajsku.
Informację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW
Fot. Wacław Padowski

70. rocznica tragicznej śmierci Ludwika Więcława ps. „Śląski” oraz Edwarda Garbackiego ps. „Róża”

5 września odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę śmierci w ubeckiej katowni na Zamku Rzeszowskim Żołnierzy Niezłomnych: ppłk. Ludwika Więcława ps. „Śląski” oraz plut. Edwarda Garbackiego ps. „Róża”. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Sanktuarium Zwiastowania NMP w Leżajsku z udziałem pocztów sztandarowych wystawionych m.in przez Jednostkę Strzelecką Strzelec 2035 z Leżajska oraz harcerzy z ZHP Hufiec Leżajsk.

Następnie w Muzeum Ziemi Leżajskiej uroczystość rozpoczęła się od występu patriotycznego wykonanego przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku, po czym zebrani wysłuchali prelekcji dr. Mirosława Surdeja z IPN oddz. w Rzeszowie nt. „Konspiracja Narodowa na Ziemi Leżajskiej w latach 1944 – 1947”.
Po prelekcji zebrani zwiedzili nowo otwartą wystawę czasową „II wojna światowa na Ziemi Leżajskiej”.
Wśród zaproszonych gości, którzy przybyli na wystawę znaleźli się: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego Waldemar Szumny, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, Przewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Adam Wylaź, Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański, rodziny zamordowanych żołnierzy m.in. Jacek Więcław syn ś.p. Ludwika Więcława ps. „Śląski”, członkowie Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej, przedstawiciele instytucji publicznych, związków patriotycznych, historycznych oraz organizacji kombatanckich z całego województwa podkarpackiego na czele z por. Henrykiem Atemborskim. Ponadto w obchodach udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku oraz Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.
Patronat honorowy nad uroczystością sprawował Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański.
Organizatorami wydarzenia byli: Muzeum Ziemi Leżajskiej, Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku oraz rodziny zamordowanych żołnierzy.
MZL

Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu

O przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w roku 2020 mogą ubiegać się kluby sportowe działające na obszarze powiatu leżajskiego, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym i osiągają wysokie wyniki sportowe na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym w określonej dziedzinie sportu.
Wnioski należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. Kopernika 8 w terminie do 15 września 2019 roku.
Szczegółowe zasady oraz warunki i tryb udzielenia dotacji określa Uchwała Rady Powiatu Leżajskiego (do pobrania poniżej).

Otwarcie wystawy „II wojna światowa na Ziemi Leżajskiej”

3 września w Muzeum Ziemi Leżajskiej otwarto nową wystawę czasową pn. „II wojna światowa na ziemi leżajskiej”.
Wernisaż rozpoczął się od wykonania pieśni patriotycznych przez uczniów Szkoły Muzycznej w Leżajsku. Następnie zgromadzeni wysłuchali prelekcji historycznej dr. Dariusza Półćwiartka „Zdrada Zachodu wobec Polski we wrześniu 1939 r. – w 80 rocznicę agresji Niemiec i ZSRR na Polskę”.
Na zakończenie uczestnicy wydarzenia obejrzeli nowo otwartą wystawę.
W uroczystości uczestniczyli: Starosta Leżajski Marek Śliż, który objął honorowym patronatem ekspozycję, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz oraz członek Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej Stanisław Chmura. W wydarzeniu udział wzięli współtwórcy wystawy m.in. Rafał Ciryt, Krzysztof Wojtanowicz, Jacek Śliwiński, przedstawiciele Sarzyńskiego Stowarzyszenia Eksploracyjnego – Sarzyńscy Zwiadowcy Historii, Członkowie Koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego – koło w Leżajsku, lokalni pasjonaci historii oraz młodzież z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.
Wystawę zwiedzać będzie można do dnia 17 listopada 2019 r.
Informacja dot. ekspozycji
Na wystawie zaprezentowane zostały po raz pierwszy zbiory rodzinne m.in. ś.p. Zbigniewa Larendowicza i Stanisława Chmury, leżajskich kolekcjonerów m.in. Rafała Ciryta, Jacka Śliwińskiego, Krzysztofa Wojtanowicza, Bogumiła Pempusia, Henryka Matuszka, Leszka Krupy, Członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego – koło w Leżajsku, Sarzyńskiego Stowarzyszenia Eksploracyjnego – Sarzyńscy Zwiadowcy Historii, pracowników Muzeum, Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz ze zbiorów własnych.
MZL

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 r. zbrojną agresją Niemiec na Polskę rozpoczęła się II wojna światowa – jedno z najtragiczniejszych doświadczeń w historii ludzkości. Na bieżący rok przypadła 80. rocznica wybuchu wojny w związku z czym w całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie.
Organizatorem rocznicowych obchodów w Leżajsku, które odbyły się pod patronatem Sejmu RP, Wojska Polskiego był Kawalerii Ochotniczej „Wierzawice” w Barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego. Jednym ze współorganizatorów był również Powiat Leżajski.
Uroczystości rozpoczęła polowa msza św. w intencji poległych obrońców ojczyzny z oprawą muzyczną Orkiestry Reprezentacyjna Oddziału Kawalerii Ochotniczej w Barwach 20 PU im. Króla Jana III Sobieskiego, a poprzedził ją przemarsz pięćdziesięciokonnego oddziału kawalerii polskiej i oddziału Wehrmachtu przez miejscowości: Wierzawice, Giedlarową, Leżajsk, Przychojec, Stare Miasto, Kuryłówkę, Tarnawiec.
Kolejnym punktem w programie obchodów był Patriotyczny Piknik Rodzinny, podczas którego jego uczestnicy mogli obejrzeć szarżę kawalerii na pododdział zmechanizowany Wehrmachtu, pokaz paradnej musztry konnej kawalerii, pokaz władania białą bronią. Na zakończenie odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu orkiestry, której towarzyszyła grupa wokalna.
W wydarzeniu udział wzięli m.in. Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Starosta Leżajski Marek Śliż,  parlamentarzyści, samorządowcy oraz kombatanci.
Infotmację zamieściła: Natalia Nowicka, Wydział PW
Fot. Dawid Wiech

Zagłosuj na projekt Powiatu Leżajskiego

Przypominamy, że zgłoszony przez Powiat Leżajski do konkursu „Podkarpackie. Miestrzowskie zmiany” projekt o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1084R (Nowy Kamień) gr. powiatu-Łętownia-Sarzyna” znalazł się w gronie 25 finalistów. O wyborze „Mistrza zmian” w zadecydują internauci.

 

Od 3 września każdy może zagłosować na – jego zdaniem – najciekawszy nominowany projekt. Każdy oddany na głos jest dla nas ważny, bo przybliża nas do zdobycia tego zaszczytnego tytułu. Będziemy wdzięczni za poświęcenie chwili i oddanie głosu na nasz projekt.

 

Jeśli chcecie zwiększyć nasze szanse na wygraną głosujcie codziennie do 23 września do godz. 23:59. Zaproście również do głosowania znajomych, udostępniajcie informacje o konkursie – zwycięzcą zostanie ten, który uzyska najwięcej głosów internautów.
Głos możecie oddać klikając w następujący link: www.mistrzowskiezmiany.pl
Zachęcamy do głosowania. Czy Powiat Leżajski wygra – to zależy od Was.
Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
Fot. UM