Zamknij mobilną wersję WCAG

Kurier Powiatowy 9/2023

Zapraszamy do lektury wrześniowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in. wspomnienie o Patryku Grabie, zmarłym niedawno niezwykłym aktywiście na rzecz osób z niepełnosprawnościami; relacja z zawodów strzeleckich i pikniku rodzinnego w Strzelnicy Arizona; informacja o dofinansowaniach przyznanych Powiatowi Leżajskiemu;
relacja Ireneusza Wołka z wizyty na Kanale Elbląskim.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Będzie remont zabytkowego budynku dawnego Dworu Starościńskiego

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego przez Powiat Leżajski do II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Muzeum Ziemi Leżajskiej otrzyma blisko pół miliona złotych, a dokładnie 499 tyś. zł. na remont elewacji i piwnic zabytkowego budynku dawnego Dworu Starościńskiego.

Remont obejmie:
• renowację tynków i malowanie elewacji,
• renowację balustrad,
• oczyszczenie i uzupełnienie zniszczonej okładziny kamiennej cokołu i schodów,
• wymianę okien dachowych (lukarn),
• wymianę rynien i rur spustowych,
• renowację dwóch piwnic (dolnej – cegła, górnej – tynk cementowo-wapienny),
• położenie instalacji elektrycznych w piwnicach.

Roboty budowlane wykonane na zewnątrz budynku mają nie tylko przywrócić dawny wygląd wizualny budynku, który jest wizytówką powiatu leżajskiego, ale przede wszystkim zabezpieczyć go przed dalszą degradacją. Najbardziej niepokojącym zagrożeniem w chwili obecnej są pęknięcia ścian i powstające w związku z tym szczeliny.
Ponadto kolejnym problemem są zagrzybione, zawilgocone piwnice w budynku głównym. Dzięki pracom wykonanym w piwnicy dolnej wątek ceglany zostanie: oczyszczony, osuszony, zdezynfekowany, odsolony, wzmocniony, uzupełniony. Mniejsze ubytki cegieł zostaną uzupełnione i scalone kolorystycznie farbą laserunkową. Spoiny zniszczone – skute, wykonane nowe spoinowanie. W piwnicy dolnej planowane są organizacje wystaw czasowych dlatego też piwnica ta w przyszłości udostępniona zostanie zwiedzającym.

W piwnicy górnej zostaną skute tynki oraz położone nowe. Piwnica ta będzie wykorzystywana do celów statutowych muzeum (magazyn na eksponaty).

W piwnicach budynku zamontowane zostaną wentylatory w celu wentylacji wywiewnej w istniejących już przewodach wentylacji grawitacyjnej.

Muzeum Ziemi Leżajskiej już od końca 2021 posiada niezbędny projekt budowlany oraz wszelkie pozwolenia na budowę tj.: wydane przez Starostę Leżajskiego oraz Podkarpackiego Konserwatora Zbytków.

Budynek Dworu Starościńskiego, zwany w dawniejszej literaturze „zamkiem” jest największą częścią składową całego kompleksu Muzeum Ziemi Leżajskiej. Wybudowany został w latach 1760 – 1770 dla ostatniego starosty leżajskiego Józefa Potockiego.

Zajął on miejsce drewnianych dworów istniejących w tym miejscu od 1524 r. (II lokacja Leżajska). W epoce rozbiorowej był kolejno własnością Skarbu Kameralnego Austrii, hr. Wojciecha Miera i ordynatów Potockich z Łańcuta. W 1932 r. wykupiony przez miasto Leżajsk z przeznaczeniem na siedzibę gimnazjum. Mury w niezmienionej formie przetrwały do lat 30. XX w.

Parterowy z piętrowymi facjatkami nad częścią środkową, zbudowany na rzucie prostokąta. Część płd. – wsch. posiada piwnice sklepione kolebkowo z XVII w., wzmiankowane w źródłach już w 1759 r. jako dostępne spoza dworu. Po 1932 r. poddano go przebudowie, likwidując filary i podcień zajezdny
i zaadaptowano pomieszczenia dla potrzeb szkolnych. Przy elewacji frontowej dobudówki od płn. i płd. z 1933 r. W latach 1957 – 1959 przeprowadzono kapitalny remont obiektu. Ostateczna rewaloryzacja obiektu miała miejsce w okresie marzec 2006 r. – 30 listopad 2007 r. w celu przystosowania go na potrzeby Muzeum Ziemi Leżajskiej – placówki kultury Powiatu Leżajskiego.

Obecnie elewacje wymagają pilnego remontu, a piwnice przystosowania do ruchu turystycznego i zadań statutowych.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Jeszcze tylko do 29 września możesz zgłosić swój udział w konkursie fotograficznym „Powiat leżajski w obiektywie”

Jeszcze tylko przez 4 dni można zgłosić swój udział w konkursie fotograficznym „Powiat leżajski w obiektywie”.

Prace konkursowe mogą dotyczyć następującej tematyki: architektura, przestrzeń, oblicza natury – ważne, aby były związane z obszarem powiatu leżajskiego.

Do wygarnia są atrakcyjne nagrody finansowe: I miejsce – 1500 zł, II miejsce – 1000 zł, III miejsce – 500 zł.

Uczestnikiem konkursu może być każdy, bez względu na wiek. Zgłoszone prace powinny być wykonane samodzielnie, a ich wykonawcy posiadają wszelkie prawa autorskie.

Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą brać udział w konkursie, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody od swych opiekunów prawnych. Zgoda dostępna jest do podpisania na formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Gmina Kuryłówka zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach w ramach Uniwersytetu Samorządności

Gmina Kuryłówka zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach w ramach Uniwersytetu Samorządności, które odbędą się w budynku Domu Ludowego w Brzyskiej Woli.

W ramach bloku etnograficznego odbędą się warsztaty rękodzieła artystycznego, podczas których wykonane zostaną:
– 28 września 2023 r., godz. 17.00 – zestaw podkładek;
– 2 października 2023 r., godz. 17.00 koszyczki na drobiazgi wykonane na szydełku;
– 9 października 2023 r., godz. 17.00 – siatka na zakupy (makrama).

W ramach bloku zajęć praktycznych odbędą się warsztaty treningu prozdrowotnego:
– 3 października 2023 r., godz. 20.00 – zajęcia pilates;
– 10 października 2023 r., godz. 20.00 – zajęcia TBC;
– 17 października 2023 r., godz. 20.00 – zdrowy kręgosłup;
– 24 października 2023 r., godz. 20.00 0 Body&Mind.

Liczba miejsc ograniczona: decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy i szczegółowe informacje: 17 243 80 10 wew. 136, email: projekty@kurylowka.pl

Gmina Kuryłówka

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Oficjalne otwarcie drogi powiatowej 1259R po przebudowie

18 września został oficjalnie otwarty po przebudowie odcinek drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) Grodzisko – Giedlarowa w km 6+660 – 10+450.

W wydarzeniu uczestniczyli Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz, Przewodniczący Rady Powiatu Adam Wylaź oraz radni Franciszek Krajewski, Józef Majkut i Roman Matuszek. Gminę Grodzisko Dolne reprezentował Wójt Gminy Jacek Chmura wraz z zastępcą Mariuszem Jasicem. W wydarzeniu uczestniczył również Nadleśniczy Nadleśnictwa Leżajsk Tomasz Cebula oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Czubat.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej obejmowała poszerzenie do podstawowej szerokości pasa ruchu oraz wzmocnienie do nośności 100kN na oś przez wykonanie nowej konstrukcji jezdni. Zakres robót obejmował także budowę i przebudowę chodników o dł. 3 790m jednostronnych i dwustronnych. W ramach inwestycji w przy Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym wybudowano przejście dla pieszych o podwyższonych parametrach zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury. Pozostałe przejścia również uzyskały nową formę w zakresie oznakowania poziomego i pionowego. Projekt obejmował również przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi przez korektę geometrii tarczy skrzyżowań oraz dopasowanie wysokościowe do przebudowanej drogi, nową nawierzchnię asfaltową oraz niezbędne poszerzenia, usystematyzowanie odwodnienia drogi przez budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę rowów otwartych wraz z przepustami pod koroną drogi i zjazdami. Uwzględniony został również montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome oraz wymianę lamp i słupów oświetleniowych zlokalizowanych w pasie drogowym.

Droga Powiatowa 1259R stanowi istotny element spójności z siecią dróg publicznych w tej części województwa podkarpackiego. Łączy drogi wojewódzkie nr 877 i 835 oraz drogę krajową nr 77. W sytuacjach awaryjnych mających miejsce na DK nr 77, na odcinku Leżajsk – Tryńcza, często stanowi objazd w kierunku Tryńczy i Leżajska. Dla południowej części Powiatu Leżajskiego najkrótszy dojazd do autostrady A4 prowadzi DP 1259R. Przez teren Gminy Grodzisko Dolne nie przebiega żadna droga wyższej kategorii, cały szkielet komunikacyjny opiera się na drogach powiatowych, a przede wszystkim na przedmiotowej drodze, która przez 7 km przebiega przez centrum miejscowości Grodzisko Dolne i Górne.

Wartość inwestycji 17 273 851,50 zł z czego:
7 326 294,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD)
2 200 000,00 zł dofinansowanie z Lasów Państwowych
3 873 778,75 Powiat Leżajski
3 873 778,75 Gmina Grodzisko Dolne

Serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Warchołowi, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości za pomoc w pozyskaniu środków finansowych, oraz Dyrekcji Lasów Państwowych za przyznane dofinansowanie.

RI

Informację zamieściła: Monika Baj

Nie masz szybkiego internetu? Zgłoś zapotrzebowanie na internet.gov.pl

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:
• sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;
• zgłosić potrzebę dostępu do internetu;
• zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;
• dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych.

Pierwsze 8 miesięcy funkcjonowania portalu INTERNET.GOV.PL to:
• Ponad 7 milionów punktów adresowych w zasięgu dostępu do internetu w całym kraju, w tym ponad 5,5 miliona punktów adresowych w zasięgu internetu światłowodowego;
• Ponad 260 tysięcy unikalnych użytkowników portalu;
• Ponad 12 milionów wyświetleń strony internetowej INTERNET.GOV.PL;
• Ponad 30 tysięcy Obywateli, którzy zgłosili zapotrzebowanie na szybki internet za pośrednictwem systemu.

INTERNET.GOV.PL jest narzędziem przeznaczonym również dla samorządów.
Samorząd, w szczególności Gminy, są pierwszym miejscem, w którym mieszkańcy szukają informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej i inwestycjach szerokopasmowych. Problem w tym, że jak dotąd Samorządy same tych informacji nie posiadały, a ich zebranie nie było łatwe. Teraz są dostępne nawet bez logowania w INTERNET.GOV.PL

Samorządy, które założyły konto w systemie mają dostęp do:
– zbiorczej LISTY POPARCIA BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWYCH na terenie samorządu. Jest to lista, która obejmuje wszystkie punkty adresowe bez dostępu do szybkiego internetu (powyżej 100 Mb/s). Takie listy mogą być zarówno drukowane, ale wtedy należy w systemie wprowadzić ręcznie dane uzyskane od mieszkańców, lub w postaci elektronicznej – wtedy wypełnione można załadować jako jeden plik do systemu. Dzięki temu są samorządy są w stanie gromadzić głosy wsparcia rozwoju infrastruktury szerokopasmowej. Działania te pozwolą bardziej efektywnie zachęcać przedsiębiorców telekomunikacyjnych do inwestowania w rozbudowę sieci szerokopasmowych na terenie Państwa jednostek.
– raportu ze STATYSTYKAMI dotyczącymi stanu dostępu do internetu na terenie danego samorządu, zawierającego listę przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dostępu do internetu na danym obszarze.

Na INTERNET.GOV.PL. od 1 czerwca 2023 roku zbierane i prezentowane są informacje o planowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych inwestycjach finansowanych ze środków własnych.

Za pośrednictwem systemu informujemy także o punktach adresowych, które zostaną objęte szybkim internetem w ramach projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Krajowego Planu Odbudowy albo z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Dzięki temu można zapoznać się m.in. z szacowanym kosztem doprowadzenia szybkiego internetu do pojedynczych budynków, który w części będzie współfinansowany ze środków publicznych, a w części przez samych operatorów.

Zachęcamy do wejścia na INTERNET.GOV.PL i zapoznania się z jego funkcjonalnościami.

Ministerstwo Cyfryzacji

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Jesienna akcja szczepienia lisów – woj. podkarpackie

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 21 września-3 października 2023 r. jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

W przypadku zmiany terminu rozpoczęcia przedmiotowej akcji, stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Widowisko plenerowe „Odmieniec” przed Muzeum Ziemi Leżajskiej

W sobotę, 9 września, przed Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się widowisko plenerowe pt. „Odmieniec”. Spektakl został przygotowany przez Teatr Plenerowy „Imaginacja” funkcjonujący przy Ośrodku Kultury w Biedaczowie.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom przybyłym na widowisko. Organizatorem wydarzenia było Muzeum Ziemi Leżajskiej wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Leżajsk.

Teatr IMAGINACJA został założony w maju 2016 r. pod wpływem inspiracji teatrem plenerowym „Jaruga” z Rzeszowa.

Skupia w swoich szeregach 26 członków – głównie dzieci, młodzież oraz członków zespołu „Olszynka”. Teatr rozpoczął swoją działalność premierą, na której zaprezentował widowisko „Legenda o smoku wawelskim”. W spektaklu wykorzystano oryginalne tańce, muzykę i efekty specjalne. Założeniem teatru jest przybliżanie widzom polskich bajek i legend.

MZL
Zdjęcia: Dawid Wiech/MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Jubileuszowe zgromadzenie Związku Powiatów Polskich

12 września na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste zgromadzenie Związku Powiatów Polskich. Zgromadzenie jest zjazdem delegatów reprezentujących powiaty i miasta na prawach powiatu z całej Polski oraz gości związanych z samorządem.

Wrześniowe spotkanie miało charakter jubileuszowy, ponieważ w roku bieżącym samorządy powiatowe obchodzą 25-lecie swojego istnienia. W wydarzeniu wziął udział również Starosta Leżajski Marek Śliż.

W pierwszej części spotkania, dzięki nagraniom filmowym, uczestnicy mieli okazję do odbycia podróży w czasie do roku 1998 r., kiedy podczas uroczystej gali jubileuszowej wręczono pierwszym starostom akty powołania powiatów. Kolejna prezentacja filmowa przedstawiała powiat, jako wspólnotę mieszkańców – swoisty konstrukt tożsamościowy, dzięki któremu wzmacniają oni poczucie „bycia u siebie”, a zarazem czują potrzebę realnego wpływania na kształtowanie się ich najbliższego otoczenia.

Podczas spotkania odbyły się także prelekcje omawiające przeobrażenia zachodzące w samorządności powiatowej na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza. Podkreślono w nich m.in. to, jak ogromnym wyzwaniem były początki funkcjonowania powiatów, gdy nie dysponowały jeszcze praktycznie żadnymi środkami finansowymi na realizowanie zadań.

Niemało uwagi poświęcono obecnej kondycji powiatów i problemom, z jakimi się borykają. Poruszono kwestię konieczności większego dofinansowania samorządów powiatowych, z uwagi na coraz większą liczbę zadań nakładaną na nie w obszarach takich jak: ochrona zdrowia, edukacja i infrastruktura.

Istotnym punktem w programie obrad zgromadzenia było wystąpienie prof. dr. hab. inż. Jerzego Buzka, premiera RP w latach 1997-2001, który wprowadzał reformę administracji publicznej.

Zwieńczeniem wydarzenia była gala jubileuszowa, podczas której wręczono Honorowe Odznaczenia Jubileuszowe, a otrzymali je m.in. trzej starostwie z Podkarpacia: Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś i Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Koncertowe pożegnanie wakacji

10 września na placu przy Muzeum Ziemi Leżajskiej odbył się powiatowy koncert z okazji zakończenia wakacji. Wydarzenie odbywało się pod patronatem Starosty Leżajskiego.

Podczas koncertu wystąpiła Powiatowa Orkiestra DIVERTIMENTO pod dyrekcją Rafała Czarnackiego, a towarzyszyły jej wokalistki z Grupy Wokalnej Meritum działającej przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku pod kierownictwem Bartłomieja Urbańskiego, przy współpracy Jacka Brzuzana.

Na repertuar koncertu składały się utwory autorstwa znanego polskiego kompozytora muzyki filmowej i jazzmana Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza. Publiczność mogła zatem usłyszeć dobrze sobie znane tematy muzyczne z seriali takich jak m.in.: „Janosik”, „Stawka większa niż życie”, „Czterdziestolatek”, „Poszukiwany, poszukiwana” i „Podróż za jeden uśmiech”.

Koncert poprzedziła prelekcja „Dzieje starostwa leżajskiego na przestrzeni wieków”, którą wygłosił pracownik Muzeum Ziemi Leżajskiej Roman Federkiewicz.

W trakcie wydarzenia, jego uczestnicy mogli również nieodpłatnie zwiedzić dwie wystawy stałe w MZL: Etnograficzno-Zabawkarskiej oraz Miasta i Regionu.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wielcy, skromni, wierni Bogu – pokazy filmowe i konferencja w Muzeum Ziemi Leżajskiej

W najbliższą sobotę, 16 września, o godz. 10.00 Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na pokaz filmów pt. „Ulmowie. Błogosławiona rodzina” oraz “Historia jednej zbrodni”. Ponadto odbędzie się konferencja z udziałem Piotra Podleckiego pt. „Siostra Wanda Boniszewska – stygmatyczka w sowieckim łagrze”.

Wstęp wolny.

—————

Film „Ulmowie. Błogosławiona rodzina” jego autor Dariusz Walusiak tworzył 20 lat. Pierwsze zdjęcia były robione, gdy o rodzinie Ulmów mało kto słyszał. Dokumentowanie faktów, zbieranie relacji świadków pamiętających jeszcze Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, odkrywanie nowych okoliczności i wydarzeń z życia Ulmów to nieoceniony wkład w obecną postać filmu. Warto wspomnieć chociażby, że pierwszym rozmówcą nagranym w 2004 roku był brat Józefa Ulmy. Dzięki wczesnemu rozpoczęciu prac nad filmem Dariusz Walusiak daje nam w swojej opowieści moc przeżyć pozwalających lepiej zrozumieć wielkość tej polskiej rodziny z Markowej.

Film „Historia jednej zbrodni” w reżyserii Mariusza Pilisa to nie tylko odsłonięcie mroków okupacji hitlerowskiej na ziemiach polskich z perspektywy dzisiejszych czasów i naszego współczesnego spojrzenia. To także podążanie tropem sprawców zbrodni dokonanej w 1944 roku w Markowej i ujawnienie ich bezkarności. Za sprawą dzieła Mariusza Pilisa dowiadujemy się m.in., że Eilert Dieken, Niemiec, który wydał wyrok na Ulmów i przeprowadził ich egzekucję, żył po zakończeniu II wojny światowej spokojnie i cieszył się w Niemczech powojennych szacunkiem i uznaniem.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

XXIV Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego i Dożynki Powiatowe

Już po raz dwudziesty czwarty, 8 września, w Święto Narodzenia Matki Bożej, do leżajskiej bazyliki przybyły formacje mundurowe z całego Podkarpacia oraz delegacje wieńcowe z powiatu leżajskiego, aby wziąć udział w corocznej Pielgrzymce Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego i Dożynkach Powiatowych, organizowanych przez Powiat Leżajski i Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.

Dla rolników wydarzenie to jest ukoronowaniem ich całorocznej pracy, zaś dla służb mundurowych – okazją do zawierzenia swojego zdrowia i bezpieczeństwa Matce Bożej Leżajskiej.

Pielgrzymkę rozpoczęła polowa msza święta, której przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej Stanisław Jamrozek. Nabożeństwo poprzedził uroczysty przemarsz formacji mundurowych ulicą Mickiewicza spod Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku oraz przejście spod Domu Pielgrzyma barwnego korowodu delegacji wieńcowych reprezentujących poszczególne gminy powiatu leżajskiego. W tym roku do bazyliki przybyło dwadzieścia jeden delegacji, a misternie wykonane wieńce dożynkowe tradycyjnie spoczęły u stóp ołtarza polowego i niezmiennie budziły zachwyt oglądających.

Gospodarzem tegorocznych dożynek była Gmina Leżajsk, a funkcję starostów pełnili Danuta i Stanisław Kulec z Brzózy Królewskiej.

W uroczystości wzięły udział następujące służby mundurowe: Wojsko Polskie, czyli 21 Brygada Strzelców Podhalańskich – w tym roku kompanię honorową wystawił 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej z Jarosławia, Wojska Obrony Terytorialnej – pododdział honorowy 3 Podkarpackiej Brygady Terytorialnej, wystawiony przez 32 Batalion Lekkiej Piechoty Nisko, Służba Więzienna z Rzeszowa, Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej z Przemyśla, Izba Administracji Skarbowej, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Jednostka Strzelecka 2035 z Leżajska, klasa wojskowa i pożarnicza z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, Straż Ochrony Kolei, Nadleśnictwo Leżajsk, Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Rzeszowa, Straż Miejska, Związek Harcerstwa Polskiego oraz inne służby, które noszą mundur.

Ponadto w pielgrzymce wzięli udział zaproszeni goście, m.in.: poseł na Sejm RP Jerzy Paul, poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Karol Ożóg i Mieczysław Tołpa, Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek oraz Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, prezydium oraz radni Rady Powiatu Leżajskiego, wójtowie i burmistrzowie, komendanci policji oraz straży pożarnej z terenu województwa podkarpackiego i dowódcy pozostałych służb mundurowych, samorządowcy, radni powiatowi oraz gminni, dyrektorzy instytucji powiatowych, gminnych i szkół, kierownicy jednostek, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, a także pielgrzymi przybywający w tym dniu do sanktuarium.

Posługę liturgiczną mszy św. pełnił Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej oraz Jednostka Strzelecka 2035 z Leżajska, zaś oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa. Odnowienie Aktu Zawierzenia Służb Mundurowych Matce Boskiej Leżajskiej odczytał Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Matusiak, a Modlitwę Rolnika do Matki Bożej Leżajskiej – starościna dożynek.

W trakcie nabożeństwa biskup poświęcił przyniesione wieńce dożynkowe, a przedstawiciele poszczególnych służb mundurowych, instytucji samorządowych oraz gmin złożyli symboliczne dary jako wyraz wdzięczności Matce Bożej Leżajskiej za otrzymane łaski.

Bezpośrednio po liturgii uczestnicy pielgrzymki udali się na poczęstunek przy Domu Pielgrzyma. Wspólnemu posiłkowi towarzyszył występ Kapeli Ludowej z Giedlarowej.

Organizatorzy dziękują następującym sponsorom za wsparcie: Zakładowi Mięsnemu Smak Górno, Piekarni PSS Społem w Leżajsku, Firmie „ORZECH” z Kolbuszowej, Podkarpackiemu Centrum Hurtowemu Agrohurt z Rzeszowa oraz ZPOW „Hortino” Sp. z o.o. w Leżajsku.

Za pomoc i zaangażowanie w organizację pielgrzymki organizatorzy kierują wyrazy wdzięczności do: policji, państwowej straży pożarnej, Jednostki Strzeleckiej 2035 z Leżajska, harcerzy z Komendy Hufca Leżajsk, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku, Miejskiego Zakładu Komunalnego w Leżajsku, gminnych ośrodków kultury, Zespołu Szkół Licealnych, leżajskiego szpitala, Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku oraz wszystkich tych, na których życzliwość mogą co roku liczyć przy organizacji wydarzenia.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Dawid Wiech

„Silna biało-czerwona” – dziękujemy że jesteście z nami

Z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego w dniach 12-15 sierpnia w całym kraju odbyły się wojskowe pikniki pod hasłem „Silna Biało-Czerwona”. Kulminacyjnym wydarzeniem centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego była Wielka Defilada „SILNA BIAŁO-CZERWONA”.

Na 70 piknikach wojskowych zorganizowanych w miastach i miasteczkach we wszystkich województwach naszego kraju mogliśmy podziwiać sprzęt wojskowy kupiony w ostatnich latach, m.in. czołgi Abrams, Leopard czy K2, armatohaubice Krab, kołowe transportery opancerzone Rosomak, samobieżne wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe Langusta, samobieżne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Poprad czy moździerze samobieżne Rak. Do każdego z pojazdów można było wejść i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, przy okazji przez chwilę wczuć się w rolę żołnierza pełniącego służbę np. wojskach pancernych. Dla uczestników była to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć sprzęt, w który jest wyposażona nasza armia. Dodatkową atrakcją była możliwość bezpośredniego kontaktu z profesjonalną załogą oraz możliwość zapoznania się z budową wozów bojowych. Nie zapomnieliśmy także o najmłodszych, na których czekało mnóstwo atrakcji m.in. tory sportowe z przeszkodami, tory saperskie „mały saper”, kąciki z kolorowankami i komiksami, symulatory dachowania 3D, symulatory VR jazdy czołgiem i lotu F16, gry i quizy wojskowe. Na odwiedzających czekał również poczęstunek – wojskowa grochówka i chleb żołnierski prosto z pieca. Każdy, bez względu na wiek, znalazł coś dla siebie. W ciągu czterech dni w wydarzeniach organizowanych z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego udział wzięło łącznie kilkaset tysięcy osób.

Największą atrakcją Święta Wojska Polskiego była Wielka Defilada „SILNA BIAŁO-CZERWONA” na Wisłostradzie. Zaprezentowaliśmy 200 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz blisko 100 statków powietrznych w asyście 2000 żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych którym towarzyszyli żołnierze wojsk sojuszniczych stacjonujących w Polsce.

Po raz pierwszy w historii defilad wojskowych, widzowie mogli podziwiać czołgi M1A1 Abrams, kupione w Stanach Zjednoczonych, czołgi K2 i haubice samobieżne K9 z Korei Południowej, wyrzutnie rakietowe HIMARS, a także zestawy obrony powietrznej Patriot stanowiące element polskiego systemu „WISŁA”. Wśród sprzętu polskiej produkcji zobaczyliśmy m.in. samobieżne armatohaubice Krab, nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak, samobieżne moździerze Rak, a także pojazdy minowania narzutowego Baobab-K czy lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie podziwialiśmy nowoczesne, lekkie, wielozadaniowe samoloty FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16, samoloty transportowe czy nowe śmigłowce w barwach Sił Zbrojnych RP – AW149 oraz AW101, łącznie blisko 100 statków powietrznych. Na zakończenie defilady na widzów czekała niespodzianka – nad głowami zebranych przeleciały dwa amerykańskie wielozadaniowe myśliwce V generacji F- 35, prowadzone przez polskiego Jastrzębia F-16.

Wielką Defiladę „Silna Biało-Czerwona” oglądało setki tysięcy osób zgromadzonych przy Wisłostradzie i pobliskich ulicach. Na żywo defilada transmitowana była przez największe stacje telewizyjne TVP 1, TVP Info, TVN24 i Polsat News. Święto Wojska Polskiego zgromadziło przed telewizorami niemal 3 miliony widzów.

Na tę uroczystość akredytowało się w sumie 350 dziennikarzy, sprawozdawców, operatorów kamer, realizatorów dźwięku oraz pozostałych członków zespołów reporterskich z największych polskich i zagranicznych agencji informacyjnych i fotograficznych, stacji telewizyjnych i radiowych.

Tłumy Polaków na defiladzie, żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, najnowocześniejszy wojskowy sprzęt, tysiące żołnierzy, którzy w Święto Wojska Polskiego, każdego dnia na granicy strzegą bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. „Silna BIAŁO-CZERWONA” -DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI!

WCR w Nisku/Wojsko Polskie

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

„Lekcja o Funduszach Europejskich VIII” – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza szkoły do udziału w kolejnej edycji projektu

Ile wody potrzeba do produkcji ubrań mieszczących się w jednej szafie? Czy dżdżownice jedzą plastik? Ile śmieci rocznie produkuje każdy z nas? Czy Europa może być pierwszym na świecie neutralnym klimatycznie kontynentem? Już wkrótce odpowiedzi na te pytania uzyska 12 000 uczniów, którzy przystąpią do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”.

11 września 2023 r. rusza rekrutacja do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VIII”, której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Do projektu mogą przystąpić szkoły podstawowe z sześciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego i części województwa mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Tematyka tegorocznej Lekcji dotyczy zmian klimatu oraz sposobów jego ochrony. Uczniowie dowiedzą się, co wpływa na zmiany klimatu, jakie są efekty tych zmian i jak można je powstrzymać. Zdobędą praktyczne wskazówki, co oni sami mogą zrobić, w swoim najbliższym otoczeniu, by ograniczać negatywny wpływ człowieka na środowisko. Poznają rozwiązania służące przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu w miastach oraz możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich w tym obszarze.

Przez zagadnienia związane ze skutkami zmian klimatycznych przeprowadzi uczniów Tomek Michniewicz – jeden z najbardziej znanych polskich podróżników. Uczniowie zdobędą wiedzę o klimacie oglądając film z jego udziałem, czytając komiks, który powstał specjalnie na potrzeby projektu, a także rozwiązując zadania w broszurach edukacyjnych.

Każda szkoła, która zgłosi się do akcji otrzyma pakiet bezpłatnych materiałów dydaktycznych, a także upominki dla wszystkich uczniów, którzy wezmą udział w akcji.

To jednak nie koniec atrakcji! Podsumowaniem Lekcji będzie konkurs „Projekt: klimat!”. Zadanie konkursowe będzie polegało na nagraniu krótkiego filmu o zmianach klimatu w okolicy i sposobach im przeciwdziałania. Na laureatów czekają cenne nagrody – 3-dniowa wycieczka do Warszawy dla zwycięzców pierwszego miejsca, monitory interaktywne i laptopy dla szkół, karty upominkowe dla uczniów i opiekunów zespołu.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane od 11 września 2023 r. do wyczerpania puli miejsc poprzez stronę www.zgloszenielekcja.pl O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w projekcie jest bezpłatny a liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej o projekcie: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja

MFiPR

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Bezpłatne szkolenia wojskowe „Trenuj z wojskiem – sam lub w grupie”

Projekt bezpłatnych szkoleń wojskowych w całej Polsce wraca już od września i potrwa do końca października. Hasłem tej edycji jest Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”.

Otwieramy się jeszcze szerzej i zapraszamy do udziału ochotników indywidualnych, ale przede wszystkim grupy. Mogą to być dowolne środowiska – urzędy, stowarzyszenia, związki, zakłady pracy, firmy, kluby, itd. Wszyscy będą mile widziani w naszych jednostkach wojskowych.

Przez 8 tygodni (od 9 września do 28 października), co sobota, wojskowi instruktorzy będą zapoznawać chętnych z podstawami: obsługi broni, zasad przetrwania, walki w bliskim kontakcie, pomocy medycznej, zachowania podczas alarmu i wielu innych. Na 8 godzinne szkolenie można się zgłosić w każdej chwili i w dowolny sposób – wystarczy imię, nazwisko, wiek i kontakt. Grupy mogą zgłaszać ich liderzy i opiekunowie. Zapraszamy wszystkich chętnych w wieku od 15 do 65 lat z polskim (tylko) obywatelstwem. Zapewniamy profesjonalne szkolenie, ubezpieczenie, wyżywienie, ale też świetną, sobotnią rozrywkę i przygodę z Wojskiem Polskim.

Harmonogram szkoleń oraz lista kontaktowa dostępne są na stronie MON oraz na stronach dowództw i jednostek wojskowych.

Zapraszamy do kontaktu i zgłoszeń. Gwarantujemy, że będzie warto i nie będzie nudno.

„Trenuj z wojskiem” to podstawowe, krótkie (8-godzinne), bezpłatne, profesjonalne przeszkolenie wojskowe. Prowadzone w jednostkach wojskowych przez wykwalifikowany personel wojskowy. To inicjatywa prospołeczna i proobronna.

„Trenuj z wojskiem – sam i w grupie” jest już 4. edycją tego projektu. Do tej pory w naszych szkoleniach wzięło udział prawie 20 tys. Polaków. Warto pokreślić, że ponad 98% uczestników wyraża zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniu i wskazuje, że spełniło ich oczekiwania. A 99% zamierza polecić je swoim bliskim i znajomym.

MON

Informację zamieściła: Natalia Nowicka