Zamknij mobilną wersję WCAG

Wywieś flagę narodową i weź udział w akcji #mojaflaga

W tym trudnym czasie walki z COVID-19 warto pamiętać wszelkich środkach bezpieczeństwa, ale także o wartościach, które wspierają i łączą Polaków. Zbliża się majówka i czas narodowych uroczystości związanych z Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Świętem Konstytucji 3 Maja. Z tego okazji zachęcamy do wywieszenia flagi i wzięcia udziału w akcji #mojaflaga.

Aby wziąć udział w akcji wystarczy wywiesić biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy. Nie musi to być duża flaga, możemy uszyć ją sami, albo zrobić z papieru. Ważne, żebyśmy pokazali w tych trudnych czasach, że potrafimy się jednoczyć i solidarnie okazać nasz patriotyzm i odrobinę optymizmu zgodnie z hasłem „Wszystko będzie dobrze.”

Pozostając w domach, aktywnie możemy włączyć się w świętowanie. Wystarczy zrobić zdjęcie wywieszonej flagi i udostępnić je w mediach społecznościowych z hasztagiem #mojaflaga. Pokażmy jak świętujemy razem!

Więcej na: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-mojaflaga-wywies-flage/

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

XXIV sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Leżajskiego.

30 kwietnia w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XXIV sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Leżajskiego.

Zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych sesja Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Miejsce obradowania zostało przygotowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zalecanymi przez służby sanitarne.

W obradach rady osobiście uczestniczyło 13 radnych. Pozostali korzystali ze środków porozumiewania się na odległość, również podczas głosowania.

W trakcie spotkania radni podjęli uchwały w sprawie:

 • określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2020 r.
 • przekazania środków finansowych dla Policji
 • powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku;
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wyniki głosowania nad zatwierdzeniem uchwał zostały ogłoszone przez Przewodniczącego Rady po podliczeniu głosów z głosowania jawnego imiennego oraz głosowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

SP ZOZ dziękuje darczyńcom

W związku z epidemią COVID-19 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, tak jak wszystkie podmioty lecznicze, znalazł się w trudnej sytuacji, wymuszającej zmianę organizacji pracy,  ograniczenie lub zawieszenie udzielania niektórych zakresów świadczeń zdrowotnych,  powodującej istotny wzrost kosztów funkcjonowania.

Cieszy nas bardzo, że w tej niespotykanej dotąd sytuacji nie zostaliśmy sami i spotykamy  się z ogromną i wymierną życzliwością, dzięki której możemy zakupić specjalistyczny sprzęt ratujący życie, środki ochrony indywidualnej oraz płyny dezynfekcyjne. Dzięki tak dużej ofiarności możemy udzielać świadczeń w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentom i personelowi, zapobiegać powstawaniu ognisk zakażenia, co wymusza poddawanie dużych grup personelu kwarantannie i powoduje zagrożenie dla  bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu leżajskiego i powiatów sąsiednich.

Naszą wdzięczność chcemy wyrazić w szczególności:

 • Grupie Żywiec, która przekazała darowiznę w kwocie 100 000,00 zł na zakup aparatu do terapii nerko zastępczej,
 • Fundacji TVN „nie jesteś sam” za darowiznę w kwocie 150 000,00 zł na zakup środków ochrony osobistej,
 • Fundacji Polsat, od której otrzymaliśmy środki ochrony osobistej (maseczki chirurgiczne 500 szt., maseczki FFP2 – 500 szt., kombinezony – 200 szt., rękawiczki jednorazowe – 5 500 szt., płyn do dezynfekcji powierzchni – 100 l, przyłbice – 80 szt.),
 • Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, która przekazała  maseczki chirurgiczne (2 000 szt.),
 • Nadleśnictwu Leżajsk, za kwotę 3 000,00 zł na zakup środków ochrony indywidualnej,
 • Z.P.O.W. „Orzech” za przekazane artykuły spożywcze,
 • Firmie Amica S.A., od której otrzymaliśmy sprzęt AGD (lodówko-zamrażarkę oraz mikrofalówkę),
 • PPHU BIT s.c. „BAJT” za przekazane  oczyszczacze powietrza (11 szt. wraz z kompletem filtrów) i płyn do dezynfekcji ( 100 l),
 • Firmie Castra sp. z o.o. za środki ochrony indywidualnej (przyłbice ochronne 200 szt., rękawiczki jednorazowe 2 750 szt.),
 • Firmie CAMPIÓ FOOD Sp. z o.o. za przekazane artykuły spożywcze,
 • Zespołowi Szkół w Grodzisku Górnym za przyłbice ochronne (200 szt),
 • Gospodzie u Więcławów za przekazane warzywa,
 • ZPOW „POLTINO” za przekazane mrożonki.

W imieniu własnym, pracowników oraz naszych pacjentów za okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.

Dyrekcja oraz pracownicy SP ZOZ

 

Modernizacja ekspozycji browarniczej w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Poza wykonywaniem inwentaryzacji zbiorów muzealnych oraz księgozbioru w bibliotece, prowadzeniem wszelkich spraw związanych z rewitalizacją piwnicy muzeum na cele ekspozycyjne, produkcją tradycyjnych leżajskich zabawek, pracami porządkowymi na terenie obiektu, odnawianiem „zabawek gigantów” i organizowaniem konkursów internetowych dla mieszkańców powiatu leżajskiego, pracownicy muzeum zajmują się również modernizowaniem jednej ze stałych wystaw, czyli Ekspozycji Browarniczej.

Konieczność jej odświeżenia wynika z faktu, że ekspozycja nie była remontowana od roku 2008 tj. od czasu kiedy powstała. Obecnie trwa malowanie ścian zgodnie z wykonanym projektem (ściany były w kolorze żółtym i pomarańczowym). Ciekawostką jest, że nowa kolorystyka jest dokładnym odzwierciedleniem palety barw (panton) pochodzącym z marki Browaru Leżajsk. W zaplanowanych pracach konieczna będzie częściowa wymiana oświetlenia, gablot oraz uporządkowania tematycznego eksponatów.

Modernizowana ekspozycja przedstawia historię browarnictwa światowego oraz browarnictwa na ziemi leżajskiej, obrazuje proces produkcji złotego trunku, przedstawia niezwykłe eksponaty związane z historią piwowarstwa tj. kufle, gadżety, etykiety i główne nagrody które zdobył leżajski browar. Niebywałą atrakcją, którą może obejrzeć jest maszyna parowa z 1897 r. pochodząca z muzeum amsterdamskiego. Maszyna nie tyle co stoi, ale i również działa. Niestety, nie na parę, ale się kręci i robi duże wrażenie na zwiedzających. Dodatkowo zwiedzający w trakcie projekcji filmu mają okazję bliżej poznać historię światowego browarnictwa degustując jednocześnie złoty trunek (co oczywiście dotyczy tylko osób pełnoletnich).

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych
z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także
w nawadnianie gospodarstw.

Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych
i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń, i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowane jest wsparcie, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje
w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Z kolei rolnicy, którzy chcą ubiegać się w Agencji o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają teraz na to czas do 20 lipca 2020 r.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, prowadzący działalność zarobkową w ramach produkcji zwierzęcej lub roślinnej,
o czym ma świadczyć wykazany przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany
w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dofinansowaniem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Wsparcie finansowe na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji
(60 proc. w przypadku młodego rolnika).

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski w obu naborach można przekazać do oddziałów regionalnych w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl

ZSL w Leżajsku szyje maseczki

ZSL prowadzi akcję ” Chroń siebie, chroń innych – noś maseczkę” – w akcję zaangażowani są wszyscy chętni nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Maseczki trafią do wszystkich osób, które ich potrzebują, a jeszcze nie mają.
– Maseczki/materiały można dostarczać lub odebrać w szkole w holu głównym w godz. od 8.00 – 12.00
– Osoby chętne, które chcą bezinteresownie pomóc zapraszamy do kontaktu na adres chrobryszyje@wp.pl lub pod nr tel. 17 242 00 19

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ministerstwo Kultury przyznało dotację na zakup sprzętu dla orkiestry powiatowej

Utworzenie sali koncertowej na potrzeby działalności kulturalnej Powiatu Leżajskiego otworzyło możliwości do kolejnych działań w tym obszarze. Stworzenie orkiestry, która zapewniałaby oprawę artystyczną powiatowym (i nie tylko) wydarzeniom było wśród nich priorytetem. Orkiestra nie może jednak funkcjonować bez profesjonalnego sprzętu.

Aby taki zapewnić, Powiat Leżajski złożył wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Infrastruktura Kultury 2020. Celem programu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Zadanie o nazwie „Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Sali Koncertowej Powiatu Leżajskiego” otrzymało dofinansowanie w wysokości 150 000 zł. Powiat Leżajski jako wnioskodawca zabezpieczy kwotę 50 000 zł na wkład własny do ww. projektu. W ramach naboru do programu Infrastruktura Kultury zostało złożonych 567  wniosków z czego 205 wniosków zostało dofinansowanych w pierwszym etapie wraz z odwołaniami.
Powiatowa Sala Koncertowa utworzona jest przy Zespole Szkół Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku, a orkiestra pod batutą Michała Grzywny podjęła już swoją działalność  inaugurując ją koncertem w dniu otwarcia nowo utworzonej sali.

Dzięki zakupowi odpowiedniego wyposażenia Powiat Leżajski będzie miał możliwość sprostać społecznym oczekiwaniom w zakresie rozwoju i dostępu do nowoczesnej oferty kulturalno-edukacyjnej. Bazując na wytworzonej infrastrukturze i zakupionemu wyposażeniu samorząd planuje prowadzić ożywioną działalność w zakresie upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej oraz działalności artystycznej, o zasięgu nie tylko lokalnym ale również regionalnym i międzynarodowym. Organizowane będą koncerty muzyki poważnej, patriotycznej, recitale, wystawy prac plastycznych, fotograficznych i innych, seanse filmowe, spotkania, promocje literatury, wieczory poetyckie, warsztaty aktorskie, warsztaty wokalne oraz wiele innych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

 

 

 

 

 

 

W Zespole Szkół w Grodzisku Górnym drukują przyłbice dla medyków

Obok pomocy w zaopatrywaniu SP ZOZ w Leżajsku i DPS-ów na terenie powiatu leżajskiego w niezbędny sprzęt oraz akcesoria ochronne, którą oferują firmy i instytucje, powstały również wspaniałe inicjatywy obywatelskie. Jedną z nich zapoczątkował radny Rady Powiatu Leżajskiego i dyrektor Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym Roman Matuszek. Wraz z grupą uczniów i absolwentów zrzeszonych w Kole Robotyki oraz nauczycielem informatyki Dominikiem Czyrnym drukują na drukarkach 3D przyłbice ochronne z przeznaczeniem dla medyków, których sytuacja z racji zawodu i związanego z nim ryzyka zakażenia koronawirusem jest obecnie najtrudniejsza. Sprzęt ochronny trafił do leżajskiego szpitala, DPS-ów oraz lekarzy rodzinnych z terenu powiatu. Do tej pory do adresatów trafiło ponad 500 sztuk gotowych do użycia przyłbic ochronnych. Akcesoria te przekazywane są nieodpłatnie.

Jedna drukarka 3D jest w stanie wydrukować tylko od 10 do 14 przyłbic na dobę, więc poza drukarkami będącymi w posiadaniu szkoły oraz prywatnie uczniów, szkoła ma do dyspozycji dwie drukarki 3D wypożyczone od Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, dzięki uprzejmości dyrektor szkoły Haliny Samko. Jednocześnie szkołę wspierają w wydruku 3D dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 2 w Leżajsku Maciej Polański oraz pracownicy Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Wydrukowanie przyłbic nie byłoby możliwe bez filamentu, czyli specjalnego tworzywa stosowanego do drukarek 3D. Znaczną część filamentu ufundowała Szkółka Roślin Ozdobnych Dąbek z Giedlarowej. Drukowanie przyłbic to niejedyna inicjatywa szkoły, bowiem jej pracownicy szyją także maseczki ochronne w ramach akcji gminnej. Co ciekawe, większość pracowników szkoły w obecnym czasie rozpoczęło swoją przygodę z maszyną do szycia.

Obecnie szkoła dołączyła do akcji #DrukujemyDlaMedyków, charytatywnego przedsięwzięcia skupiającego firmy i indywidualnych wolontariuszy, mającego na celu produkcję przyłbic dla służb medycznych, co pozwoliło na dostęp do szybek przyłbic.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Firma Molter przekazała akcesoria ochronne dla jednostek powiatowych

Kolejną firmą, która wsparła niezbędnymi akcesoriami ochronnymi jednostki powiatowe jest firma Molter Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej. Przedsiębiorstwo przekazało 1000 maseczek ochronnych, rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji. Środki te trafiły do dwóch Domów Pomocy Społecznej  na terenie powiatu leżajskiego oraz do Domu Dziecka.

Zarząd Powiatu Leżajskiego serdecznie dziękuje firmie za okazane wsparcie.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Laptopy dla szkół prowadzonych przez Powiat Leżajski

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w ramach projektu „Zdalna Szkoła”. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety, wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Wysokość dofinansowania zależy od tego, w której ze wskazanych kategorii znajduje się gmina/powiat.

Powiat Leżajski otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 000 zł. Planowany jest zakup 40 laptopów, które zostaną przekazane podległym jednostkom systemu oświaty, z przeznaczeniem dla nauczycieli i uczniów w celu korzystania z nich podczas nauki zdalnej. Wsparciem zostaną objęte trzy leżajskie placówki: Zespół Szkół Licealnych, Zespół Szkół Technicznych oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Po zakończeniu stanu epidemii spowodowanej koronawirusem laptopy będą wykorzystane podczas zajęć szkolnych.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Trwa rewitalizacja piwnic w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności prace w ramach rewitalizacji piwnic Muzeum Ziemi Leżajskiej wciąż trwają.

Dotychczas wykonano nowe schody wejściowe (stare zostały całkowicie wyburzone) i posadzki oraz prowadzono czasochłonne prace przy rewaloryzacji ścian zmierzające do nadania pierwotnej wartości poprzez odczyszczanie, uzupełnianie i wymianę cegieł. Ponadto przygotowano instalacje do ogrzewania podłogowego oraz zgodnie z wytycznymi Podkarpackiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie wyburzono komin (zaburzający aspekt historyczny obiektu).

Całkowita wartość inwestycji wyniesie ok. 2 mln zł. Na zaplanowaną inwestycję placówka otrzymała. 1,6 mln. zł. z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych. Natomiast środki w wysokości 400 tyś. zł Muzeum otrzymało od organizatora tj. Powiatu Leżajskiego.

Po zakończeniu wszelkich prac budowlanych (IV kwartał 2020 roku) rozpoczęty zostanie kolejny etap związany z zakupem sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia ekspozycji.

Nowo powstająca ekspozycja w Muzeum Ziemi Leżajskiej będzie bazować na innowacyjnych multimedialnych technikach audiowizualnych i nagłośnieniowych wraz z obecnością światowej klasy sprzętu m.in. rzutników, projektorów multimedialnych wyświetlających obraz. Dokonana zostanie aranżacja przestrzenna klatki schodowej, trzech sal i wąskiego korytarza. Prezentacja zostanie zorganizowana w taki sposób, aby poprowadzić widza przez kolejne wydarzenia historyczne, które będą połączone ze sobą w chronologicznie ułożony ciąg. Nie zabraknie również tradycyjnych makiet, grafik, plansz, wizualizacji oraz gablot, w której będą prezentowane muzealia archeologiczne.

Ponadto w zakres inwestycji dodatkowo ujęto m.in. zakup demontowalnej sceny, na której będą mogły odbywać się plenerowe występy artystyczne, zakup 6 drewnianych stoisk straganowych, (również demontowalnych i przenośnych) przeznaczonych do użytku tymczasowego w czasie kulturalnych imprez plenerowych, wymiana oświetlenia budynków zespołu od strony dziedzińca, wykonanie pergoli w konstrukcji drewnianej zlokalizowanej pomiędzy oficynami południowymi, montaż dodatkowych urządzeń interaktywnych dla dzieci (m.in. drewniane zabawki) wymianę wszystkich ławek ogrodowych, koszy, stojaków na rowery, rozbudowę konstrukcji wsporczej dla istniejącej uprawy chmielu dla pełniejszej prezentacji (nawiązanie do ekspozycji browarniczej), utwardzenie dojścia na zaplecze oficyny południowo-wschodniej (do adaptowanej piwnicy).

Wierzymy, że utworzenie powyższej ekspozycji stałej będzie stanowić jedną z podstawowych usług kulturalno-turystycznych Powiatu Leżajskiego.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka