Zamknij mobilną wersję WCAG

Zostaw 1% za 2018 w powiecie leżajskim

Każdy z nas może przynieść potrzebującym wiele dobrego, oddając 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Aż 14 organizacji pozarządowych z terenu powiatu leżajskiego czeka na Twoją pomoc.

Jak przekazać 1 % podatku?
Wystarczy, że podatnik w składanej deklaracji podatkowej wprowadzi numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której chce okazać swoje wsparcie, a w miejscu wnioskowanej kwoty poda kwotę będącą 1% podatku. Przekazaniem środków na konto wskazanej fundacji zajmuje się naczelnik Urzędu Skarbowego. Warto pamiętać o tym, że z tytułu przekazania 1% podatnicy nie ponoszą żadnych kosztów. Nie płacą ani złotówki z własnej kieszeni, bo środki, które decydują się przekazać na pomoc potrzebującym i tak trafiłyby do Skarbu Państwa. W jednej deklaracji podatkowej można przekazać 1% jednej, wybranej organizacji, ale jeśli rozlicza się dodatkowe PIT-y, np. za posiadane papiery wartościowe, można na każdym formularzu wesprzeć inną organizację.

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 kary za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni

Zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza kary dla właścicieli pojazdów w wysokości od 200 zł do 1000 zł za niezarejestrowanie w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej pojazdu używanego.

Ustawa wprowadza również kary za niezgłoszenie w ciągu 30 dni do właściwego wydziału komunikacji, nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju.
Zgodnie z nowymi przepisami, kary pieniężne będą nakładane w drodze decyzji administracyjnej.

Aby uniknąć tych kar prosimy o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i o terminowe zgłaszanie zbycia lub nabycia pojazdów już zarejestrowanych w kraju oraz rejestrowanie pojazdów sprowadzonych z innych państw członkowskich UE.