Zamknij mobilną wersję WCAG

Samorządowcy spotkali się w świątecznej atmosferze

28 grudnia w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się spotkanie świąteczne samorządowców zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Leżajsku. W spotkaniu uczestniczyli: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Marek Leszczak, Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski, Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Krzysztof Trębacz, ks. dziekan Marek Cisek, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg, radni powiatowi oraz samorządowcy zarówno z powiatu leżajskiego, jak i powiatów ościennych, dyrektorzy oraz kierownicy jednostek powiatowych, a także przedstawiciele zakładów funkcjonujących na terenie powiatu.

Uczestnicy spotkania na wstępie wzięli udział we wspólnym kolędowaniu wraz z grupą wokalną ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej. Następnie głos zabrali: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leżajskiego Marek Leszczak, Starosta Leżajski Marek Śliż, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg i ks. Marek Cisek, którzy skierowali zarówno do zebranych, jak i mieszkańców powiatu leżajskiego noworoczne życzenia. Ks. dziekan poświęcił również opłatki, którymi samorządowcy podzielili się w dalszej części spotkania.

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Pomoc rzeczowa trafiła do Polaków mieszkającym na Kresach

Po ataku Rosji na Ukrainę i wybuchu wojny wspieranie Polaków mieszkających na terenach objętych działaniami wojennymi jest w obecnym czasie szczególnie ważne. W związku z tym wśród pracowników Starostwa Powiatowego odbyła się zbiórka darów dla Polaków mieszkających na Kresach.

Zarówno dary uzyskane podczas zbiórki, jak i te przekazane przez Podkarpackie Centrum Hurtowe AGRO-HURT S.A.,  rodzina państwa Męczyńskich, która od wielu lat jest zaangażowana w pomoc Polakom mieszkającym na Kresach, dostarczyła do polskiej parafii w Przemyślanach. Parafia obejmuje kościoły polskie w Chlebowicach, Ciemierzyńcach, Mitulinie, Pohorylcach, Pniatyniu i Pletenicach.

W odpowiedzi na udzielone wsparcie proboszcz parafii ks. Piotr Smolka przesłał list, który znajduje się poniżej w załączniku.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Drodzy Mieszkańcy powiatu leżajskiego!

W pędzie dnia codziennego często umyka to, co najważniejsze, niech więc zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą dla Was czasem, w którym pozwolicie sobie na zatrzymanie się, wzięcie głębokiego oddechu, otwarcie serca na spotkanie z drugim człowiekiem, radość z bycia tu i teraz oraz cenne rozmowy.

Niechaj Nowonarodzone Dzieciątko doda Wam otuchy, abyście spoglądali w przyszłość z nadzieją. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Wam wszystko to, co najlepsze, ale przede wszystkim odwagę, wiarę w siebie i w to, że poradzicie sobie z każdym wyzwaniem.

W imieniu Rady Powiatu Leżajskiego
Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Wylaź

W imieniu Zarządu Powiatu Leżajskiego
Przewodniczący Zarządu
Marek Śliż

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Grafika: Pixabay

Kurier Powiatowy 12/2023

Zapraszamy do lektury grudniowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in.: „Leżajski szpital zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne”, „Marszałek Józef Zych członkiem Trybunału Stanu”, „Regionalne Centrum Robotyki w Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym nagrodzone tytułem Mistrza Edukacji”, „Dzieje Sanktuarium oo. Bernardynów w okresie nowożytnym cz. XIV” autorstwa Romana Federkiewicza oraz druga część relacji Ireneusza Wołka z wyprawy na Maderę.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

LXXXVIII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

19 grudnia w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LXXXVIII sesja rady. Była to sesja budżetowa.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z LXXXVII sesji radni podjęli uchwały w sprawie:
– wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w sprawie przyjęcia do prowadzenia niektórych zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2024 roku;
– zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok;
– zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Leżajskiego na 2024 rok;
– wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2023 r.;
– wyrażenia zgody na powierzenie przez Powiat Leżajski Gminie Grodzisko Dolne prowadzenia zadania publicznego;
– wyrażenia zgody na powierzenie przez Powiat Leżajski Gminie Grodzisko Dolne prowadzenia zadania publicznego;
– udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Konserwacja drewnianych okien w Bazylice NMP w Leżajsku”.
– wydatków budżetu Powiatu Leżajskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023;
– wydatków budżetu Powiatu Leżajskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023;
– wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leżajskiego.

Najważniejszą uchwałą podjętą przez radnych była uchwała budżetowa. Po odczytaniu:

– projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
– opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu;
– opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
– opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu;
– stanowiska Zarządu w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosków komisji

radni głosowali nad projektem uchwały. W głosowaniu wzięło udział dziewiętnastu radnych. Za przyjęciem uchwały zagłosowało dwunastu radnych, zaś siedmiu wstrzymało się od głosu.

Następnie starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Plebiscyt Sportowy Nowin 2023. Głosowanie trwa!

Zapraszamy do głosowań w Plebiscycie Nowiny 2023. Zachęcamy do głosowania na sportowców z powiatu leżajskiego. Kibicujmy naszym!

Plebiscyt Sportowy Nowin to najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking sportowców w województwie podkarpackim. W tegorocznej, 64. edycji akcji najpopularniejszych sportowców, osobno w miastach oraz każdym powiecie, wybiorą kibice – Czytelnicy i Internauci.

Szczegóły i kategorie pod linkiem

www.nowiny24.pl/plebiscyt-sportowy

Informację zamieściła: Monika Baj

Nowa inwestycja w parku przemysłowym Stare Miasto – Park

Na obszarze parku przemysłowego Stare Miasto – Park w gminie Leżajsk dobiegła końca nowa, duża inwestycja przemysłowa. Firma STELSPAW w ramach projektu Program Operacyjny Polska Wschodnia 1.3.1, na obszarze 2 ha zainwestowała w budowę nowoczesnego kompleksu hal przemysłowych.

W pierwszym etapie została wybudowana hala o powierzchni 6.840 m² z zapleczem socjalno-biurowym i nowoczesnym wyposażeniem produkcyjnym takim jak: wycinarki laserowe, prasy krawędziowe, centra obróbcze CNC, oraz najnowocześniejsze roboty spawalnicze, pracujące w technologii hybrydowej plazma-MAG. Wielkość inwestycji w tym etapie sięgnie 44 mln zł. W kolejnych latach będą dobudowywane następne hale produkcyjne. Firma planuje docelowe zatrudnienie ponad 300 osób.

STELSPAW Sp. z o.o. powstała w październiku 2017, a od lutego 2018, prowadzi działalność produkcyjną na terenie SM– Park.  W dwóch halach przemysłowych o łącznej powierzchni 3600m² produkowane są elementy stalowe dla przemysłu maszynowego i budowlanego.

Aktualne spółka zatrudnienia 170 osób i przygotowuje się do kolejnych rekrutacji. Główni klienci to: Volvo, Kalmar, Wacker Neuson, Hiab, Scania. W przygotowaniu są projekty dla klientów z branży pojazdów elektrycznych. Natomiast głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie stalowych elementów do maszyn przemysłowych, takie jak: skrzynie ładunkowe zbiorniki paliwowe, ramy podwozi, zespoły zabudowy silników do maszyn budowlanych, wysięgniki i stabilizery.  

Zwraca uwagę dynamiczny rozwój spółki, który zgodnie z informacją jej zarządu, jest wynikiem konsekwentnej polityki wdrażania nowych projektów oraz systematycznym podnoszeniem jakości i wydajności.

Od 2019 r. spółka posiada certyfikat ISO 9001:2015. W 2020r. otrzymała certyfikat spełnienia wymagań jakościowych w spawalnictwie według EN ISO 3834-2:2005, a w roku 2021 certyfikat systemu zarządzania środowiskiem wg ISO 14001.

Zatrudnienie w spółce mogą znaleźć przede wszystkim: spawacze, w mniejszym zakresie ślusarze, a w dalszym etapie, po rozbudowie, operatorzy i programiści maszyn CNC (lasery, roboty spawalnicze, prasy krawędziowe, centra obróbcze itp.), lakiernicy, inżynierowie procesu, projektanci, logistycy, pracownicy magazynu.

Uroczyste otwarcie nowej hali produkcyjnej odbyło się 8 grudnia. W trakcie są jeszcze instalacje ostatnich maszyn i końcowe odbiory techniczne. W uroczystości wraz załogą i zarządem firmy wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, m.in. Zarząd Powiatu Leżajskiego: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, a także reprezentanci szkół średnich, urzędu pracy oraz parku przemysłowego SM – Park.

Spółka zainwestowała w maszyny i urządzenia najnowszej generacji. Jedną z nich jest laser 3D do ciecia rur i profili. Z kolei cięcie blach odbywać się będzie się na laserze 2D o mocy 6000W, który charakteryzuje się dużym stopniem automatyzacji, dzięki zastosowaniu numerycznie sterowanej wieży magazynowej o pojemności 130 ton, wraz z systemem załadowczo-rozładowczym.

Najbardziej zaawansowanymi technicznie urządzeniami, są roboty spawalnicze. Zastosowano w nich innowacyjną metodą spawania hybrydowego, plazma – MAG. Dzięki tej technologii, Spółka znacznie rozszerzy możliwości produkcji oraz wejdzie w nowe, nie dostępne dotychczas obszary, w których klasyczne metody spawania, nie są dopuszczalne – mówi Prezes Zarządu Dariusz Kuras* – Dopełnieniem całego procesu produkcji, będzie malarnia proszkowa, która jest w zasadzie całym zespołem urządzeń, począwszy od kabiny śrutowniczej, automatycznej myjki ciśnieniowej z możliwością fosforanowania elementów, poprzez kabiny nakładania proszków i pieców do ich polimeryzacji.

Tępo rozwoju firmy widać po skali inwestycji oraz przyroście zatrudnienia – w roku 2023 zatrudniono 60 nowych pracowników. Również plany na kolejne lata, w tym dalsza rozbudowa oraz przewidywane przyrosty zatrudnienia, pozwalają przewidywać, że będzie to znaczący i jeden z najnowocześniejszych zakładów pracy na terenie powiatu leżajskiego.

*Prezes Zarządu mgr inż. Dariusz Kuras, pochodzi z Wierzawic, jest absolwentem Politechniki Śląskiej i Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Spółkę STELSPAW, współtworzy od początku jej istnienia.         

STELSPAW Sp. z o.o.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Stelspaw Sp. z o.o.

Leżajski szpital zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne

Już we wrześniu Ministerstwo Zdrowia informowało, po uprzednich konsultacjach z lekarzami i organizacjami pacjenckimi, o rozszerzeniu programu profilaktyki raka piersi. Od 1 listopada z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać kobiety w wieku 45-74 lat, a nie jak do tej pory w wieku 50-69 lat. Ponadto od 2025 r. będzie obowiązywała tylko mammografia cyfrowa. Na tę zmianę gotowy jest z pewnością Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, który zakupił najnowocześniejszy mammograf cyfrowy.

Mammografia cyfrowa to nowoczesna metoda obrazowania zmian w piersi. Zapewnia wysoką rozdzielczość obrazu oraz właściwy kontrast i pozwala na uzyskanie obrazów o znaczenie wyższej wartości diagnostycznej niż w przypadku mammografów analogowych.

Mammograf zakupiony przez SP ZOZ to Mammomat Fusion firmy Siemens – system mammograficzny klasy premium, opracowany z myślą o usprawnieniu codziennych badań przesiewowych i diagnostycznych. Wartość inwestycji to ok. 700 000 zł brutto. Na jej realizację szpital uzyskał dotację z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 650 000 zł, w ramach umowy na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”.

Obecnie tylko u 20% kobiet raka piersi rozpoznaje się we wczesnym stadium, dlatego profilaktyka ma kluczowe znacznie, także dla dalszego leczenia. SP ZOZ w Leżajsku zachęca do regularnych badań i zaprasza na bezpłatną mammografię kobiety w wieku 45-74 lat.

Aby skorzystać z bezpłatnych badań, nie jest potrzebne skierowanie. Osoba, która spełnia kryteria programu, może zgłosić się osobiście – pracownia mammograficzna znajduje się w budynku głównym szpitala na II piętrze – lub umówić telefonicznie pod nr (17) 24 04 921, by ustalić termin wizyty.

Szpital zaprasza również na bezpłatne badania cytologiczne. Program ten kierowany jest do populacji kobiet w wieku od 25 do 64 lat. Badania przeprowadzane są raz na 3 lata. Pracownia cytologiczna znajduje się na I piętrze w Przychodni Specjalistycznej i czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35. Na badanie można umówić się również telefonicznie: (17) 24 04 786.

Ponadto placówka zachęca także do skorzystania z bezpłatnych badań w ramach realizowanego programu „Profilaktyka 40+”, który pozwala na wykonanie szerokiego pakietu badań profilaktycznych. Po zmianie Rozporządzenia badania mogą wykonać powtórnie osoby, które już korzystały z programu (po upływie 12 miesięcy od ostatniego badania) – szczegółowe informacje i pomoc w uzyskaniu e-skierowania pod nr tel. 17 24 04 781 oraz na www.spzoz-lezajsk.pl.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Zapal światło wolności ofiarom stanu wojennego

W związku z 42. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, IPN zaprasza do udziału w akcji społecznej „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. 13 grudnia, zapalając w oknie świecę, wyrażamy solidarność z ofiarami stanu wojennego. Można również zapalić wirtualną świecę na stronie swiatlowolnosci.ipn.gov.pl.

Kampania społeczna „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał również prezydent USA Ronald Reagan, który w Bożonarodzeniowym orędziu do narodu powiedział: „Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić”.

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Nagroda dla Starosty Leżajskiego w Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych

7 grudnia w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się podsumowanie 47. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych, w którym wyróżniono również Starostę Leżajskiego.

Scalanie gruntów jest narzędziem ułatwiającym restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych, w tym prowadzenie produkcji rolnej i ograniczenie kosztów ponoszonych w gospodarstwie. To narzędzie, które poprawia konkurencyjność gospodarstw rolnych oraz otwiera drogę do wprowadzania nowoczesnych technologii. Scalanie gruntów umożliwia również racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi uprawnej, poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstw rolnych.

Ministerstwo organizuje konkurs corocznie przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich, od 1970 roku. Jest to dodatkowa forma promowania prac urządzeniowo-rolnych związanych z tworzeniem korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie.

W konkursie brały udział wojewódzkie biura geodezji i terenów rolnych z całej Polski. Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie zgłosiło do konkursu obiekt Kramarzówka w gminie Pruchnik, w powiecie jarosławskim. Rzeszowskie biuro zajęło II miejsce, a wraz z nim Starosta Leżajski, ponieważ był organem prowadzącym postępowanie scaleniowe w tej miejscowości.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Źródło zdjęć i informacji: Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Zakończono przebudowę dwóch dróg powiatowych

Zakończono przebudowę dróg powiatowych nr 1273R Grodzisko Nowe – Chodaczów i 1271R Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie.

Wartość inwestycji to 4 960 068,70 zł. Na jej wykonanie Powiat Leżajski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 620 364,94 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona przez Powiat Leżajski i Gminę Grodzisko Dolne.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1271R w o dł. 0,99 km w Grodzisku Nowym obejmowała: wzmocnienie do nośności 100kN/oś dla KR2 przez całkowitą wymianę konstrukcji jezdni, remont przepustów pod zjazdami, remont nawierzchni chodnika z prawej strony, regulację wysokościową zjazdów, umocnienie poboczy kruszywem i wymianę oznakowania pionowego.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1273R w km 0+002,60 – 1+847,30 o dł. ok. 1844,70m obejmowała poszerzenie jezdni do 5,5m wzmocnienie jezdni nową warstwą ścieralną i profilową, budowę chodnika przy krawędzi jezdni wraz z wykonaniem odcinkowej kanalizacji deszczowej i przebudową zjazdów wraz z urządzeniem wyniesionego przejścia dla pieszych. Zabezpieczone zostały także skarpy przy chodniku przy wysokich nasypach i przebudowano kolizję z gazociągiem i wodociągiem oraz zabezpieczono linię energetyczną. Ponadto wykonano regulację wysokościową bram i ogrodzeń w celu likwidacji niebezpiecznych miejsc za chodnikiem, zamontowano balustrady ochronne, wymieniono oznakowanie, uzupełniono kruszywem pobocza i zjazdy z prawej strony. Dokonano również regulacji wysokościowej nawierzchni zjazdów zarówno lewej, jak i prawej strony drogi.

Wykonawcą inwestycji była firma DRO-BRUK Bogdan Wojtuń.

BI

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

 

Uwaga! Syreny policyjne zawyją w całym kraju

Informujemy, że 5 grudnia w całym kraju o godz. 17.00 zabrzmią syreny policyjnych radiowozów w hołdzie dwóm policjantom: asp. sztab. Danielowi Łuczyńskiemu i asp. sztab Ireneuszowi Michalakowi, którzy zmarli w wyniku ran postrzałowych zadanych przez przestępcę. Cześć ich pamięci.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Śląska Policja