Zamknij mobilną wersję WCAG

Kurier Powiatowy 6/2022

Zapraszamy do lektury czerwcowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in. premiera nowych questów dla powiatu leżajskiego, pierwsza część historii konfliktu Łukasza Opalińskiego ze Stanisławem „Diabłem” Stadnickim, kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w powiecie, kolejny odcinek relacji Ireneusza Wołka z wyprawy na Borneo.

Alt=""

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wakacyjne zajęcia w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza dzieci w wieku 6-11 lat na wakacyjne zajęcia muzealne. Poniżej szczegółowy opis zajęć:

• 18 lipca (poniedziałek) – „Ludowe wzorki: cekiny, koraliki i wstążki”

Interesujące zajęcia wprowadzające w świat ludowych wzorów i kolorów. Uczestnicy zapoznają się z wieloma rodzajami polskich strojów ludowych, jak i ze strojem rzeszowskim z naszego regionu. Poznają elementy i kolory z jakich tworzono hafty na koszulach, kołnierzykach czy gorsetach ludowych. Podczas warsztatów sami zaprojektują własny wzór, którym ozdobią gorset ludowy.

• 20 lipca (środa) – Woskowe cuda

Kreatywne zajęcia, podczas których dzieci samodzielnie wykonają świece z węzy pszczelej i ozdobią ją kawałkami kolorowej parafiny. Swoje prace będą mogły zainspirować tradycyjnymi leżajskimi wzorami oraz ludowym rękodziełem. Warsztaty połączone są ze zwiedzaniem wystawy etnograficzno-zabawkarskiej i uzupełnione ciekawostkami na temat życia pszczół i zawodu pszczelarza.

• 22 lipca (piątek) – „Średniowieczna moda – zrób to sam!”

Bardzo ciekawe zajęcia dotyczące średniowiecznego ubioru połączone ze zwiedzaniem nowej wystawy w podziemiach muzeum” Archeologii i Dziejów Staropolskich Ziemi Leżajskiej”. Podczas warsztatów uczestnicy poznają rodzaje strojów średniowiecznych: królewskich, dworskich i rycerskich. Na zajęciach wcielą się w rolę projektantów nowej mody i zaprojektują własne stroje średniowieczne.

• 25 lipca (poniedziałek) – Koszulki ręcznie malowane

Uczestnicy zajęć będą mieli okazję zaprojektować dla siebie niepowtarzalną koszulkę. Korzystając z własnej wyobraźni lub pomocniczego szablonu naszkicują na niej wzory, które następnie pomalują specjalnymi farbami. Przy okazji poznają podstawowe zasady mieszania kolorów. (Instrukcja utrwalenia wzorów na koszulce zostanie dołączona do zestawu – do wykonania w domu przez rodziców).

• 27 lipca (środa) – Muzealny plener malarski

Zajęcia plenerowe prowadzone na placu przed Muzeum Ziemi Leżajskiej. Uczestnicy jak prawdziwi uczniowie szkoły artystycznej staną przy sztalugach i za pomocą farb, palety i pędzla namalują swoje wakacyjne obrazy – małe dzieła sztuki. Po plenerze powstanie wspaniała wystawa wszystkich prac uczestników.

Podczas złej pogody lub upału zajęcia zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach muzeum.

• 29 lipca (piątek) – Co w piasku błyszczy

Wesołe warsztaty w prawdziwie letnim klimacie. Dzieci dostaną do dyspozycji masę porcelanową, foremki i perłowe farby, z których wykonają różnorodne muszelki lub samodzielnie wymyślone kształty. Swoje dzieła będą mogły wykorzystać w dowolny sposób, na przykład jako dekoracje, biżuterię czy breloczki. W trakcie zajęć będą miały okazję opowiedzieć o swoich wakacyjnych planach czy ulubionych wspomnieniach.

Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsca pod nr tel. 17 240 22 35 wew. 15 lub osobiście w muzeum. Liczba miejsc ograniczona.
Koszt: 7 zł za dzień. Zajęcia trwają w godz. 10.00 – 12.00.

Alt=""

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Uwaga! Fala upałów II i III stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed zjawiskiem, jakie może wystąpić na terenie powiatu leżajskiego:

Zjawisko: Upał/2
Ważność: od godz. 07:30 dnia 27.06.2022 (poniedziałek)
do godz. 07:30 dnia 30.06.2022 (czwartek)
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C.
Obszar: powiat leżajski

Zjawisko: Upał/3
Ważność: od godz. 07:30 dnia 30.06.2022 (czwartek)
do godz. 07:30 dnia 01.07.2022 (piątek)
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy powyżej 18°C.
Obszar: powiat leżajski
Czas wydania: godz. 14:18 dnia 26.06.2022

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Muzeum Ziemi Leżajskiej i Zespół za5pierwsza zapraszają na recital

Zespół za5pierwsza oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej zapraszają na recital muzyczny „Taktu żartu i zaufania”. Recital rozpocznie się w piątek 1 lipca o godz. 19.00 w Sali Konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej. Będzie wzruszająco, poruszająco i trochę z przymrużeniem oka. Pierwszoplanowym bohaterem recitalu będzie Wojciech Młynarski.

Zespół „za5pierwsza” to grupa przyjaciół, która uwielbia muzykować i tworzyć. Skupiają się głównie na piosence artystycznej ,która niesie ze sobą przesłanie i treść. Za5pierwsza brał udział w różnych konkursach muzycznych. Należy nadmienić, iż zostali finalistami Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie. Sukces ten przyniósł im liczne recitale na terenie całej Polski.

Czym jest dla nich muzyka?
,,Jest czarem, chlebem, światem, w którym wszystko mogą – o który się kłócą i trzymają się go bezgranicznie. Czasami tylko jako przechodzień, ale przechodzień który jest w tym świecie całym sobą. ”

Wystąpią:
Ewelina Grabowska – wokal
Tomek Miazga – pianino
Łukasz Grabowski – wokal, cymbałki, saksofon, klarnet
Wojtek Pieniążek – gitara, gitara basowa

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Alt=""

Informację zamieściła: Monika Baj

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Leżajskiego

23 czerwca w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LIV sesja rady, która była sesją absolutoryjną. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji radni zapoznali się z informacją z działalności Muzeum Ziemi Leżajskiej za 2021 r. i informacją o realizacji zadań z zakresu kultury, promocji, współpracy międzynarodowej oraz kultury fizycznej i turystyki w 2021 roku.

Następnie podjęli uchwały w sprawie:

– ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Leżajskiego od dnia 1 września 2022 roku,

– ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski.

– zmiany Uchwały Nr XLVIII/270/2022 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2022 r.

– zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) Grodzisko Dolne – Giedlarowa w km 2+329 – 6+800 od granicy powiatów (przeworskiego/ leżajskiego) do skrzyżowania z drogą 1270R”- opracowanie dokumentacji projektowej,

– zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244R Kulno – Brzyska Wola w km 0+000 – 6+026”- opracowanie dokumentacji projektowej,

– wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leżajskiego,

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leżajskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,

– udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Leżajskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2021; w głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za udzieleniem absolutorium zagłosowało 10 radnych, przeciw – 6 zaś 3 wstrzymało się od głosu;

– zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego,

– wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 r.,

– ustalenia zasad naliczania diet przysługujących radnym,

– przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

W trakcie spotkania został przedstawiony również raport o stanie powiatu. Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

79. rocznica pacyfikacji Woli Zarczyckiej

Pacyfikacja Woli Zarczyckiej  to jedna z najtragiczniejszych kart w historii miejscowości. 20 czerwca 1943 r. we wsi pojawiły się wysłane z Jarosławia oddziały gestapo, oddział egzekucyjny z Rzeszowa i leżajska żandarmeria, których zadaniem było zlikwidowanie prężnie działającego tu podziemia. Mieszkańcy nie mieli szans na obronę.

Przy pomocy konfidentów sporządzono listę mieszkańców, co do losów których decyzję miał podjąć sąd złożony z kilku niemieckich oficerów i konfidenta. Pojmanych dzielono na cztery grupy. Część wypuszczono, część skazano na wywózkę do obozów i więzień, zaś 76 mężczyzn rozstrzelano. Przed wykonaniem egzekucji ofiary okrutnie skatowano. Zanim to jednak nastąpiło, wszystkich mężczyzn zgromadzono na placu szkolnym, gdzie leżeli od 6.00 do 16.00 z wymierzonymi w nich lufami. Najmłodszy miał 16 lat, najstarszy – 65.

Dziś o tym tragicznym wydarzeniu przypomina pomnik znajdujący się w centralnym miejscu wsi, przy którym co roku gromadzą się samorządowcy, przedstawiciele rozmaitych instytucji, służb i duchowieństwa, społeczność szkolna, a także mieszkańcy Woli Zarczyckiej, aby oddać hołd pomordowanym. Okolicznościowy wieniec u stóp pomnika złożyli również przedstawiciele Powiatu Leżajskiego: Wicestarosta Lucjan Czenczek i Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Zdjęcia: Agnieszka Kopacz

Masz mniej niż 30 lat i masz zamiar podjąć pracę? Nie zwlekaj, zapytaj o staż lub bon na zasiedlenie

Masz mniej niż 30 lat? Masz zamiar podjąć pracę, ale nie masz doświadczenia zawodowego, umiejętności praktycznych do wykonywania pracy na wybranym stanowisku? A może planujesz podjąć pracę lub działalność gospodarczą ponad 80 km od miejsca obecnego zamieszkania? Nie zwlekaj! Zapytaj o staż lub bon na zasiedlenie.

STAŻ

Warto wiedzieć:

1. Staż to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy;
2. Stażysta wykonuje zadania określone w programie stażu i pod nadzorem
opiekuna stażu;
3. Warunkiem podpisania z Powiatowym Urzędem Pracy umowy stażowej jest gwarancja zatrudnienia na umowę o pracę po zakończeniu stażu;
4. Z uwagi na zakończenie realizacji projektu, staż może trwać maksymalnie do 30.11.2022 r., w związku z tym długość stażu uzależniona jest od momentu w którym zostanie złożony wniosek;
5. Za okres odbywania stażu Powiatowy Urząd Pracy wypłaca bezrobotnemu
stypendium w wysokości 1 565,00 zł netto za pełny miesiąc (od 01.06.2022r.);
6. PUP opłaca za stażystę ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

BON NA ZASIEDLENIE

Masz mniej niż 30 lat? Planujesz podjąć pracę lub działalność gospodarczą ponad 80 km od miejsca obecnego zamieszkania? Możesz otrzymać 9 000 zł.

Jak to zrobić?

1. Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku (jeśli nie jesteś zarejestrowany, to się zarejestruj)
2. Złóż wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie
3. Dostajesz pieniądze
4. Wyjeżdżasz i podejmujesz pacę, a umowę dostarczasz do urzędu
5. Nie musisz zbierać faktur i rachunków
6. Musisz jedynie przepracować 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy od otrzymania z urzędu bonu.

Bon na zasiedlenie – informacje

Co to jest bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia? Bon na zasiedlenie, stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
Jakie są warunki przyznania bezrobotnemu bonu na zasiedlenie?
Starosta może przyznać Ci bon na zasiedlenie w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
1. za ich wykonywanie będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym;
2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
3. będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie – 9 000 zł.
Jakie są obowiązki wynikające z otrzymanego bonu?

Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie, zobowiązany zostaniesz:
1. do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
2. do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
3. do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy u jednego lub kilku pracodawców.

W przypadku niewywiązania się z obowiązków o których mowa wyżej:
– pkt 1 i 2 – będziesz zobowiązany do zwrotu kwoty bonu w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;
– pkt 3 – będziesz zobowiązany do zwrotu kwoty bonu proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
ul. Adama Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
tel. 17 242 73 73, 17 240 67 20
email: pup@praca.lezajsk.pl www.lezajsk.praca.gov.pl

PUP

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Uwaga! Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed zjawiskiem, jakie może wystąpić na terenie powiatu leżajskiego:

Zjawisko: Burze z gradem/2
Ważność: od godz. 14:00 dnia 20.06.2022
do godz. 03:00 dnia 21.06.2022
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 100 km/h.
Miejscami grad.
Obszar: powiat leżajski
Prawdopodobieństwo: 80%
Czas wydania: o godz. 05:16 dnia 20.06.2022 r.

oraz

Zjawisko: Upał/2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 20.06.2022
do godz. 18:00 dnia 20.06.2022
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.
Obszar: powiat leżajski
Prawdopodobieństwo: 80%
Czas wydania: o godz. 05:16 dnia 20.06.2022 r.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Chcesz wziąć udział w Narodowym Czytaniu 2022? Zgłoś swój udział już dziś

Narodowe Czytanie to coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury organizowana przez Prezydenta RP, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje publiczne w kraju i za granicą.

Podczas najbliższej edycji – w 2022 r.  prezydent zaprasza do wspólnego czytania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza – w dwusetną rocznicę pierwszej ich publikacji.

Zgłoszenie udziału odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji na stronie www.prezydent.pl

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Akcja grywalizacja: premiera nowych questów dla powiatu leżajskiego

W efekcie kwietniowych warsztatów poprowadzonych przez Fundację Questingu powstały dwa nowe questy dla powiatu leżajskiego: „Los rzucony na stos” oraz „Tajemnicze zabójstwo w biały dzień”. Tym razem ich premiera odbyła się w formie grywalizacji, czyli zawodów questowych.

9 czerwca siedemnaście drużyn, które stawiły się w biurze grywalizacyjnym zlokalizowanym na terenie rekreacyjnym SOSW w Leżajsku, odebrało instrukcje od trenerek z Fundacji Questingu: Edyty Lenart-Wojny oraz Katarzyny Zięby i wyruszyło w teren kierując się wskazówkami zawartymi w questach. W strategicznych punktach na questowiczów czekały już pozostałe trenerki, które zapisywały czas uzyskany po przejściu pierwszego questu oraz czas rozpoczęcia drugiego.

Zwycięstwa nie zapewniało tylko przejście questów w jak najkrótszym czasie, ale również poprawne rozwiązanie questowych rebusów i zagadek. I to jest właśnie sedno grywalizacji: sprawność fizyczna, owszem, pomaga, ale jeśli nie idzie w parze z umiejętnością czytania ze zrozumieniem, to widmo wygranej blednie z każdym kolejnym przebytym krokiem. I właśnie dlatego wyniki końcowe potrafią być tak zaskakujące, czego najlepszym dowodem jest to, że zwycięzcami grywalizacji została drużyna Izabeli i Łukasza Mazurków, którzy wystartowali z dwójką swoich kilkuletnich dzieci. Uzyskali bardzo dobry czas, rozwiązali poprawnie wszystkie zagadki, a przy okazji pokazali, że grywalizacja może być dobrą zabawą dla całej rodziny. Drugie miejsce przypadło rodzinie Marii, Jerzego i Sebastiana Kruszelnickich z Przeworska, a trzecie – drużynie z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku: Igorowi Gudze, Sebastianowi Wrzosowi i Łukaszowi Zwolińskiemu.

Mimo zmęczenia, które dało się questowiczom we znaki z racji przebytych kilometrów i panującego upału, panowała pełna pozytywnej energii atmosfera i uczestnicy grywalizacji chętnie dzielili się swoimi wrażeniami z przejścia questów. – Zabawa była bardzo fajna. Można było się wiele dowiedzieć o mieście, o jego historii i o budynkach, które tak naprawdę codziennie mijamy, ale nie zwracamy na nie uwagi, nie wiemy, jaką historię skrywają. Można było się bardzo zintegrować z ludźmi no i przede wszystkim dobrze się bawić. Jak najbardziej chcemy uczestniczyć w kolejnej grywalizacji, jeśli taka będzie – powiedziała Laura Rymarz, która questowała razem ze swoim przyjacielem. – Inicjatywa, którą państwo zorganizowali jest bardzo ciekawa w ogóle na skalę krajową i wymaga propagowania. To drugi quest, w którym uczestniczę, natomiast pierwsza grywalizacja i powiem szczerze, że bardzo mi się podoba, forma takiej rywalizacji sportowej, gdzie możemy zarówno współpracować w grupie, jak i rywalizować z innymi grupami. Jest to niewątpliwie dobra okazja do tego, aby poznać miejsca, które mają ciekawą historię. Mimo że zna się historię miasta i regionu to jednak o takich wydarzeniach, które państwo poruszyliście w tych questach nie wiedzieliśmy – podkreślił Sebastian Kruszelnicki, zdobywca II miejsca.

A było o co powalczyć, ponieważ wśród nagród ufundowanych przez Powiat Leżajski znalazły się m.in. trzy tablety Lenovo M8HD, trzy pary bezprzewodowych słuchawek Sony WF-C500, trzy opaski sportowe Mi Smart 6 oraz dziewięć pamięci flash drive Goodram.

Nagrody wręczyli zwycięzcom: przedstawicielka Rady i Zarządu Powiatu Leżajskiego Dorota Wylaź, dyrektor SOSW Tomasz Chrząstek oraz naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Leżajsku Katarzyna Ćwikła.

Nowe questy są już dostępne na stronie www starostwa.


Dziękujemy dyrekcji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku za pomoc w organizacji przedsięwzięcia, Fundacji Questingu za wzorową współpracę i zaszczepienie bakcyla questingu w powiecie leżajskim. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do uczestników warsztatów, w efekcie których powstały nowe questy: Stanisławowi Chmurze, Krzysztofowi Rogowskiemu, Robertowi Franusowi, Romanowi Federkiewiczowi, Magdalenie Niemczyk, Adrianowi Rauzie, Edycie Doleckiej, Natalii Sawickiej i Agacie Jakubowkskiej. Przede wszystkim zaś dziękujemy za obecność i entuzjazm wszystkim wspaniałym uczestnikom grywalizacji, a zwłaszcza licznej reprezentacji młodzieży, którzy podjęli trud przejścia questów i współtworzyli z nami to wydarzenie.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Dawid Wiech
Więcej zdjęć na profilu facebookowym Powiatu Leżajskiego

Uwaga! Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed zjawiskiem, jakie może  wystąpić na terenie powiatu leżajskiego:

Zjawisko: Burze z gradem/2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 10.06.2022 do godz. 23:00 dnia 10.06.2022

Przebieg: Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, miejscami do 45 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Obszar: powiat leżajski

Prawdopodobieństwo:  80%

Czas wydania:  o godz. 05:28 dnia 10.06.2022 r.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Konsultacje Programu Rozwoju Powiatu Leżajskiego na lata 2021 -2027

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 528 z późn. zm.), art. 19a w zw. z art. 6 ust. 4-6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leżajskiego uchwalił konsultacje:  projektu Programu Rozwoju Powiatu Leżajskiego na lata 2021 -2027.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału mieszkańców powiatu oraz lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 15 czerwca 2022r. do dnia 19 lipca 2022r. w formie pisemnej.

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 15 lipca o godzinie 11:00 w Powiatowej Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku ul. M.C. Skłodowskiej 6

 

Informację zamieściła: K. Ćwikła