Zamknij mobilną wersję WCAG

Estrada Laureatów II Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Pianistycznego pod patronatem Starosty Leżajskiego

Ze względu na pogłębiający się stan zagrożenia spowodowanego epidemią COVID-19 organizatorzy zostali zmuszeni odwołać Koncert Finałowy konkursu, który miał odbyć się 30 października 2020 roku w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej.

W ramach rekompensaty organizatorzy przygotowali zestawienie najlepszych wykonań uczestników konkursu w formie prezentacji na platformie SWAY, aby w ten sposób docenić laureatów i umożliwić im prezentację swoich umiejętności szerszemu gronu odbiorców.

Prezentacja dostępna na stronie wydarzenia.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji przedsięwzięcia: uczniom za wspaniałe prezentacje, nauczycielom za zmotywowanie swoich podopiecznych do podjęcia wysiłku uczestnictwa w konkursie, rodzicom za wsparcie oraz jurorom za trudną pracę przy ocenie uczestników.

Słowa podziękowania kierują również do Starosty Leżajskiego Marka Śliża za objęcie honorowego patronatu nad II Ogólnopolskim Internetowym Konkursem Pianistycznym Leżajsk 2020 i przekazanie upominków dla nagrodzonych, jak również firmie Magnus, wspierającej Fundację w działaniach mających na celu upowszechnianie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

Nagrody i dyplomy dla laureatów i wyróżnionych zostaną przesłane pocztą. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w wersji elektronicznej.

Grzegorz Wójcikiewicz
Dyrektor artystyczny II OIKP

Informację zamieściła: Gabriela Niemczyk

XXX sesja Rady Powiatu Leżajskiego

28 października w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się XXX sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Z uwagi na panującą epidemię, część radnych, zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, brała udział w obradach z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Po przyjęciu protokołów z XXVIII i XXIX sesji Rady Powiatu zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Leżajskiego za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz informacją o organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Leżajski w roku szkolnym 2020/2021.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

 • ogłoszenia obowiązujących w 2021 roku stawek opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu leżajskiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym,
 • zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 r.,
 • wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
 • wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2020 r.

W dalszej części spotkania przedstawiona została informacja z analizy oświadczeń majątkowych, zaś starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

ZST otrzyma Szkolny Pakiet Multimedialny od Ministerstwa Edukacji Narodowej

Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku zostało wybrane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do otrzymania Szkolnego Pakietu Multimedialnego. To sprzęt pochodzący z puli 40 tysięcy tabletów, które wspólnie z NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy) MEN przekazuje 1600 szkołom działającym w programie OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna). Głównym kryterium branym pod uwagę było podpisanie przez dyrektora szkoły umowy z OSE.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Informacja o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnym Poradnictwie Obywatelskim w powiecie leżajskim

Starostwo Powiatowe w Leżajsku informuje, iż w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 od dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania udzielanie porad osobiście zostaje zawieszone we wszystkich punktach na terenie powiatu leżajskiego. Pomoc świadczona jest zdalnie – poprzez telefon lub e-mail.

Aby skorzystać z darmowej porady prawnej lub obywatelskiej należy umówić termin wizyty przez publiczną stronę np.ms.gov.pl lub dzwoniąc od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 pod numer tel. 882 015 438, gdzie można uzyskać dodatkowe informacje co do dalszego sposobu postępowania.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Kurier Powiatowy 10/2020

Zapraszamy do lektury październikowego wydania „Kuriera Powiatowego”, w którym można przeczytać o śmierci pewnego artylerzysty, patronach leżajskich ulic, placów i rond oraz ciekawym audiobookowym projekcie, który realizuje Biblioteka Publiczna w Leżajsku.

Okładka przedstawia kolorowe jesienne liście, a na nich napisy: tytuł gazety oraz informacje o wybranych artykułach.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty działające w sferze pożytku publicznego do konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Powiatu Leżajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Leżajskiego Nr 29/74/2020z dnia 27 października  2020r. okres konsultacji rozpoczyna się od 3 listopada i trwa do 9 listopada 2020 r. włącznie.

Sprawdź, jak możesz świętować 11 listopada bezpiecznie

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do symbolicznego świętowania Narodowego Święta Niepodległości i pokazania, że tworzymy wspólnotę, która podtrzymuje tradycję nawet w trudnych warunkach epidemicznych i pomimo konieczności zachowania fizycznego dystansu.

Oto propozycje, jak uczcić Święto Niepodległości i świętować bezpiecznie, mając na uwadze troskę o zdrowie swoje i innych.

 • Weź udział w akcji „Niepodległa do hymnu” – jak co roku, w samo południe 11 listopada włącz transmisję „Mazurka Dąbrowskiego” w radiu, telewizji lub zaśpiewaj z najbliższymi w domu albo na balkonie.
 • Weź udział w wydarzeniach kulturalnych online – obejrzyj w internecie „Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu” oraz wielu innych wydarzeń, ich wybór znajdziesz na stronie Programu „Niepodległa”.
 • Świętuj z Biało-Czerwoną – wywieś flagę na znak jedności i solidarności.
 • Skontaktuj się z bliskimi. Zadzwoń, napisz, sprawdź, co słychać u Twoich bliskich w kraju i za granicą – pokaż, że o nich pamiętasz w tym ważnym dniu.
 • Sprawdź, czy ktoś z Twoich sąsiadów nie potrzebuje pomocy – czasami wystarczy trochę życzliwości i rozmowa.

Na brązowym tle plakatu umieszczono czerwone dymki z informacjami, obok nich okrągłe miniatury starych zdjęć, na górze znajduje się logo Programu Niepodległa.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Dębnie niebawem rozpocznie swoją działalność

Projekt „Familijne LOWE Dębno” to innowacyjne przedsięwzięcie na obszarze gminy Leżajsk i powiatu leżajskiego, mające na celu stworzenie przyjaznego środowiska do rozwoju inicjatyw na rzecz edukacji dla dorosłych.

Ośrodek z siedzibą w Zespole Szkół w Dębnie ma być miejscem stworzonym przez ludzi dla ludzi, otwartym na potrzeby i problemy środowiska lokalnego. Twórcom tego przedsięwzięcia zależy, aby po zakończeniu projektu wokół LOWE nadal skupiali się ludzie i instytucje mające wpływ na szeroki dostęp osób dorosłych do różnych form kształcenia.

Powiat Leżajski jest partnerem lokalnym przedsięwzięcia.

Obecnie trwają prace remontowe w przyszłej siedzibie LOWE. Pierwsze zajęcia planowane są na przyszły miesiąc.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wizyty w Dębnie, która znajduje się na stronie TVP Rzeszów.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Sukcesy zawodników LKKK na Mistrzostwach Makroregionu Południowego

17 października 2020 r. w hali sportowej Solne Miasto w Wieliczce odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Południowego z udziałem 109 zawodników reprezentujących ponad 40 klubów zrzeszonych w strukturach Polskiego Związku Karate.

Zawody otworzył członek Rady Powiatu Wielickiego Lech Pankiewicz, a sędzią głównym był shihan Andrzej Drewniak.

Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate zdobywając indywidualnie 7 medali i zajmując drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej:

 • Julia Żak – 1 miejsce kumite
 • Ania Szczuka – 1 miejsce kumite
 • Oliwia Wojtas – 1 miejsce w kumite i 2 w kata
 • Mikołaj Złotek – 1 miejsce w kumite i 3 w kata
 • Julia Wołoszyn – 3 miejsce kumite

Leżajski Klub Kyokushin Karate

Informację zamieściła: Gabriela Niemczyk

Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Leżajsku

15 października w Zespole Szkół Licealnych odbył się Powiatowy Zjazd Delegatów Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Leżajsku.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele wychowania fizycznego z powiatu leżajskiego, działacze PSZS oraz Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz.

Podczas Zjazdu podsumowano działalność PSZS w Leżajsku w latach 2016-2020 oraz wybrano nowe władze Związku. Prezesem PSZS został dyrektor ZSL w Leżajsku Zbigniew Trębacz, v-ce prezesem Andrzej Mazurkiewicz, a sekretarzem Maria Skrzat. Członkami Zarządu zostali Adrian Rauza i Tadeusz Konnak.

Wybrano również nowych organizatorów sportu. Sportem dzieci i młodzieży szkół podstawowych zajmował się będzie Andrzej Mazurkiewicz, nauczyciel ZSP nr 1 w Leżajsku. Organizację zawodów sportowych dla młodzieży szkół średnich powierzono Adrianowi Rauzie, nauczycielowi Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku.

Po ponad dwudziestu latach z funkcji Powiatowego Organizatora Sportu zrezygnował pan Eugeniusz Josse, który był inicjatorem powstania PSZS w Leżajsku i od początku jego istnienia Powiatowym Organizatorem Sportu. Dla osób związanych ze sportem szkolnym Eugeniusz Josse był twarzą Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Zajmował się organizacją szkolnych zawodów sportowych dla wszystkich typów szkół, na szczeblu powiatowym, rejonowym, a także wojewódzkim.

Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz w imieniu władz samorządowych podziękował Eugeniuszowi Josse za długoletnią pracę na rzecz upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Podziękowania w imieniu nauczycieli wychowania fizycznego i Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Leżajsku złożył również prezes PSZS Zbigniew Trębacz.

Organizatorzy spotkania dziękują Eugeniuszowi Josse za dotychczasowe zaangażowanie i pracę na rzecz sportu w powiecie, a także liczą na jego obecność w powiatowym sporcie szkolnym.

MS (ZSL)
Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Starosta po raz kolejny nagrodził nauczycieli z powiatu leżajskiego

Nagrody Starosty Leżajskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej są przyznawane nauczycielom mianowanym i dyplomowanym, którzy wykazują szczególną aktywność i znaczące wyniki w zakresie: pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, realizacji innych zadań statutowych szkoły w tym także podnoszenia kwalifikacji zawodowych i doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz organizacji pracy w przypadku nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. Są to nagrody I i II stopnia Starosty Leżajskiego.

W tym roku Zarząd Powiatu Leżajskiego na swoim posiedzeniu przyznał 4 nagrody I stopnia oraz 11 nagród II stopnia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Leżajski.

W związku z obowiązującym stanem epidemii nie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień. Zarząd Powiatu przekazał je nauczycielom bezpośrednio w poszczególnych szkołach z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

Nagrodę I Stopnia Starosty  Leżajskiego  dla nauczycieli przyznaną z inicjatywy Zarządu Powiatu oraz na wniosek dyrektora szkoły otrzymali:

 • Wojciech Kostek – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku
 • Halina Samko – dyrektor ZST im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
 • Elżbieta Naróg – nauczyciel matematyki w ZSL im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
 • Grzegorz Leja – nauczyciel matematyki i informatyki w ZSL im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

Nagrodę II Stopnia Starosty  Leżajskiego  dla nauczycieli przyznaną z inicjatywy zarządu powiatu oraz na wniosek dyrektora szkoły otrzymali:

 • Adam Szczęch – wicedyrektor SOSW im. św. Jana Pawła II w Leżajsku
 • Dymitr Malec – wicedyrektor ZSL im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
 • Piotr Foryt – wicedyrektor ZST im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
 • Mirosław Szląskiewicz – wicedyrektor ZST im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku
 • Maja Gajewska – nauczyciel fizjoterapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku
 • Alicja Domaradzka – nauczyciel-wychowawca w grupie rewalidacyjno-wychowawczej w SOSW im. św. Jana Pawła II w Leżajsku,
 • Wioletta Liber – nauczyciel w Szkole Przysposabiającej do Pracy w SOSW im. św. Jana Pawła II w Leżajsku,
 • Barbara Gurdziel – nauczyciel historii i wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Licealnych imienia Bolesława Chrobrego w Leżajsku,
 • Alfreda Grabowska-Błońska – nauczyciel języka niemieckiego w ZST im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,
 • Jan Jużyniec – nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodach elektryk, elektronik i mechatronik w ZST im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,
 • Bronisław Marczak – nauczyciel przedmiotów mechanicznych w ZST im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.

W tym roku za dotychczasowe osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zostali wyróżnieni także:

Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej

 • Zbigniew Trębacz – dyrektor ZSL im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

Nagrodą Podkarpackiego Kuratora Oświaty

 • Tomasz Chrząstek – pełniący obowiązki dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia św. Jana Pawła II w Leżajsku,
 • Beata Kaszycka – wicedyrektor SOSW im. św. Jana Pawła II w Leżajsku,
 • Waldemar Tłuczek – wicedyrektor ZSL im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

Informację zamieściła: Gabriela Niemczyk

Uczestniczysz w konflikcie? Skorzystaj z mediacji

Mediacja czyni cuda – gasi ogień kłótni, łagodzi obyczaje, bywa nawet, że wrogów zmienia w sprzymierzeńców. Trzeba tylko chcieć rozmawiać zamiast bić się – w sensie dosłownym i w przenośni.

Jeśli skłóceni ze sobą Jan Kowalski i Józef Nowak powierzą rozstrzygnięcie sporu sądowi – ich wojna potrwa ok. 540 dni (tyle wynosi średni czas trwania procesu sądowego).

Jeśli zaś zdecydują się na mediacje – ich spór może zakończyć się ugodą w ciągu kilkunastu dni. Wybór polubownego rozwiązania sporu jest też wielokrotnie tańszy. Co bardzo ważne – większość spraw prowadzonych przez mediatorów kończy się ugodą. Warto ? Warto ! Przecież gdy zapada sądowy wyrok – wrogowie zwykle nadal pozostają wrogami i nie zawsze – nawet strona wygrywająca proces – jest usatysfakcjonowana z wyroku.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej animacji z zakresu mediacji, wyprodukowanej przez Stowarzyszenie Sursum Corda.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Leżajskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia na realizację zadania publicznego Powiatu Leżajskiego w 2021 roku. Konkurs ofert obejmuje zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Akcja humanitarna „Samorządowcy na ratunek życiu”

W związku z bardzo trudną sytuacją epidemiologiczną spowodowaną II falą epidemii Covid-19, oraz ciągłym zapotrzebowaniem na krew zachęcamy do włączenia się w jesienną akcję humanitarną „Samorządowcy na ratunek życiu”.

W tym roku już od wiosny prowadziliśmy wspólne oddawanie krwi, na wakacjach tradycyjnie przeprowadziliśmy akcje zbiórki krwi tego bezcennego leku.

Akcja jest kierowana do wszystkich samorządów  każdego szczebla na Podkarpaciu i w Polsce.

W samorządach, instytucjach państwowych, w Sejmie i Senacie jest ogromna armia pracowników, nauczycieli, strażaków ochotników oraz wielu ludzi chętnych do pomagania, którzy mają dobre serca i wspaniałą dobrą krew.

Wszystkich chętnych do podzielenia się cząstką siebie zapraszamy do Centrum Krwiodawstwa właściwego do miejsca zamieszkania.

Dopóki płynie w naszych żyłach krew możemy pomagać.

Sławomir Stefański
Wójt Gminy Wojaszówka

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Dzień Edukacji Narodowej 2020

Życzenia Zarządu Powiatu Leżajskiego dla nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Grafika z tulipanami w tle, pośrodku pole tekstowe w kolorze bladopomarańczowym z umieszczonymi pośrodku życzeniami.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom, pedagogom i pracownikom oświaty życzymy wytrwałości w pracy wychowawczej, niewyczerpanych pokładów cierpliwości i wiary w sens wykonywanego zawodu pomimo trudności,
jakie ze sobą niesie.

Niechaj Wasza praca obfituje w sukcesy, które przyniosą Wam zawodowe spełnienie i staną się motywacją do podejmowania dalszych działań edukacyjnych.

Zarząd Powiatu Leżajskiego

Informację zamieściła: Natalia Nowicka