Zamknij mobilną wersję WCAG

XLIX sesja Rady Powiatu Leżajskiego

30 marca w sali obrad Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyła się XLIX sesja Rady Powiatu Leżajskiego.

Po przyjęciu porządku obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku i Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku za rok 2021 oraz informacją z działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych i z zakresu pomocy społecznej również za rok 2021.

Podczas spotkania radni przyjęli uchwały w sprawie:

– zaciągnięcia zobowiązania ponad rok budżetowy 2022;
– udzielenia przez Powiat Leżajski pomocy finansowej Gminie Nowa Sarzyna ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
– założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 w Leżajsku;
– określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
– przekazania środków finansowych dla Policji;
– zgód na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
– zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 r.;
– zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) Grodzisko – Giedlarowa w km 6+660 – 10+450”;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego;
– wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 r.

Następnie sprawozdanie z działalności za rok 2021 przedstawiła Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Leżajskiego, zaś starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

„Nasza planeta, nasze zdrowie” – Światowy Dzień Zdrowia

Tegorocznym hasłem Światowego Dnia Zdrowia obchodzonego 7 kwietnia jest: „Nasza planeta, nasze zdrowie”. W związku z pandemią, zanieczyszczeniem środowiska, nasilających się chorób Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zwraca szczególną uwagę na działania niezbędne do utrzymania zdrowia ludzi i planety.

Oszacowano, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych przyczynami środowiskowymi, których można uniknąć. Obejmuje to kryzys klimatyczny, który jest największym pojedynczym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości.

Czy wiesz że:
• Zanieczyszczenie powietrza co minutę zabija 13 osób z powodu raka płuc, chorób serca i udarów. Musimy zaprzestać spalania paliw kopalnianych, takich jak ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny.
• 3,6 miliarda ludzi na całym świecie nie ma bezpiecznych toalet. Nieoczyszczone ludzkie odpady degradują ekosystemy i człowieka.
• 2 miliardom ludzi na całym świecie brakuje bezpiecznej wody pitnej. Chroń źródła wody, zapobiegając przedostawaniu się ścieków, odpadów i chemikaliów do naszych jezior, rzek lub wód gruntowych.
• Co roku 829 000 ludzi umiera z powodu biegunki spowodowanej zanieczyszczoną wodą i złymi warunkami sanitarnymi.
• Bezpiecznie zarządzaj odpadami medycznymi. Zranienia igłą z wyrzuconych strzykawek mogą powodować zapalenie wątroby typu B, C i choroby zakaźne. Emisje ze spalania odpadów medycznych mogą zwiększać liczbę nowotworów.
• Tytoń zabija ponad 8 milionów ludzi każdego roku i jest bardzo uzależniający. Jest głównym czynnikiem ryzyka raka, chorób serca i płuc. Każdego roku ścina się 600 milionów drzew, aby wyprodukować 6 bilionów papierosów, co zmniejsza ilość czystego powietrza, którym oddychamy. Nie dla tytoniu.
• Rosnące temperatury i powodzie spowodowane zmianami klimatycznymi narażą na ryzyko zarażenia gorączką denga dodatkowe 2 miliardy ludzi.

Nasza planeta to nasze zdrowie, więc dbajmy o czystość powietrza, wody i jedzenia.

Alt=""

PSSE

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

„Zawołani po imieniu” upamiętnieni w Brzózie Królewskiej

„Zawołani po imieniu” to projekt realizowany przez Instytut Męstwa i Solidarności im. Witolda Pileckiego, poświęcony osobom narodowości polskiej zamordowanym za niesienie pomocy Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Pamięć o tych, którzy wykazali się heroizmem w obliczu niemieckiego terroru, jest pielęgnowana we wspomnieniach rodzin, często jednak historie te nie są znane ogółowi społeczeństwa. Program powstał z potrzeby zaznaczenia w przestrzeni publicznej miejsc związanych z pomordowanymi, w związku z czym w wielu miejscach w Polsce stanęły symboliczne kamienie upamiętniające „Zawołanych po imieniu”.

Kolejny taki artefakt stanął w Brzózie Królewskiej, a upamiętniać będzie Katarzynę i Sebastiana Kazaków, którzy zapłacili życiem za pomoc swoim żydowskim sąsiadom.

Odsłonięcie kamienia odbyło się 24 marca, w ramach Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Przedsięwzięcie zorganizował Instytut Pileckiego przy współorganizacji Powiatu Leżajskiego i Gminy Leżajsk.

Uroczystość poprzedziła msza św., której przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej ks. Krzysztof Chudzio, w koncelebrze: ks. Pawła Rytel-Andrianika, dyrektora Biura ds. Komunikacji Zagranicznej w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, dziekana Dekanatu Leżajskiego, ks. Marka Jurkiewicza, ks. Jana Batora oraz ks. Edwarda Kołodzieja, proboszcza parafii w Brzózie Królewskiej.

Starosta Leżajski Marek Śliż w swoim przemówieniu podczas uroczystości podkreślił, jak wyjątkowa była postawa brzózańskich „Zawołanych po imieniu”: Dzisiaj  przywołujemy imiona Katarzyny i Sebastiana Kazków – imiona, które dziś zyskują status symboli człowieczeństwa i niebywałej odwagi. Ich bohaterska postawa jest dowodem na to, że człowiek w sytuacji tak granicznej, jaką jest groźba utraty własnego życia, potrafi wznieść się ponad swój strach, jeśli zagrożone jest życie innego człowieka.

Zapewnił również, że pamięć o Katarzynie i Sebastianie Kazakach będzie wciąż żywa, a historia ich czynów wpisze się  na stałe w programy edukacyjne lokalnych szkół. Ponadto wyraził nadzieję, że miejsce upamiętniające małżeństwo Kazaków oraz zamordowanych wraz z nimi Żydów, będzie przestrzenią do corocznego spotkania i należytego uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: przedstawiciele parlamentarzystów: dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Jerzego Paula Natalia Stawa, szef Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Pawła Poncyljusza Dominik Łazarz, wnuczka Katarzyny i Sebastiana Kazaków wraz z rodziną, dyrektor Instytutu Pileckiego i pomysłodawczyni projektu „Zawołani po imieniu” prof. IH PAN Magdalena Gawin, która odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, patrona wydarzenia; Zarząd Powiatu Leżajskiego: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Adam Wylaź, Przewodniczący Rady Gminy Leżajsk Kazimierz Krawiec, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, przedstawiciele instytucji państwowych, samorządowcy, pracownicy Instytutu Pileckiego, reprezentanci służb mundurowych, przedstawiciele: Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Rzeszów, Zakładu Historii i Kultury Żydów w Uniwersytecie Rzeszowskim, reprezentanci Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie, Fundacji Chasydów Leżajsk Polska, Żydowskiego Instytutu Historycznego, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych regionu w tym dyrekcja Zespołu Szkół w Brzózie Królewskiej, sołtys wsi oraz społeczność Brzózy Królewskiej.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewnili: Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa, żołnierze z 16 Batalionu Saperów z Niska, harcerze ZHP Hufiec Leżajsk, poddział Jednostki Strzeleckiej 2035 Leżajsk, uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzózie Królewskiej oraz poczty sztandarowe poszczególnych jednostek i instytucji z terenu powiatu leżajskiego.

W ramach programu „Zawołani po imieniu”, w filii Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk w Brzózie Królewskiej odbyło się również spotkanie pt. „Za cenę życia” poświęcone rodzinie Kazaków. Ponadto Instytut Pileckiego zorganizował także specjalne warsztaty dla nauczycieli.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Bezpłatne webinarium „Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na webinarium z cyklu „Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium z cyklu „Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”. Wsparcie w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Webinarium odbędzie się 4 kwietnia 2022 r. od godz. 11:00 do 12.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 080 lub 798 771 524.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób poniżej 30 roku życia, zamieszkujących i chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Zapraszamy w szczególności osoby zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego

W webinarium wezmą udział:

 • Przedstawiciel projektu „MŁODZI SAMODZIELNI” Caritas Archidiecezji Przemyskiej,
 • Pani Joanna Jędrzejowska (LOOTUS) – „W drodze po sukces” Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

 

Program webinarium:

 1. Powitanie uczestników i przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
 2. Przedstawienie celu.
 3. Omówienie grupy docelowej i kryteriów kwalifikowalności do projektu.
 4. Przedstawienie oferowanych form wsparcia.

 

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

 Organizator szkolenia:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu
Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl
tel.: 798 771 080, 798 771 524
e-mail lpi.przemysl@podkarpackie.pl

W załączniku klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Grafika: gov.pl

Wielkanocne lekcje i warsztaty w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza dzieci i uczniów szkół z terenu powiatu leżajskiego (jak również spoza jego granic) na specjalne lekcje okazjonalne nawiązujące do tradycji Świąt Wielkanocnych. Przygotowano następujące zajęcia:

 • „Słodkie święta” – warsztaty pieczenia i przyozdabiania świątecznych ciasteczek;
 • „Baranek Wielkanocny” – na zajęciach dzieci wykonają z masy solnej figurkę baranka wielkanocnego z masy solnej”;
 • „Palma Wielkanocna” – lekcja dot. tradycji wielkanocnych, podczas której uczestnicy poznają tradycje ludowe związane ze święceniem palm połączone z wykonaniem własnej palmy.
 • „Wielkanocne zwierzątka, ozdoby na patyku” – lekcja przybliżająca uczniom polskie tradycje świąteczne. Na zajęciach każdy uczestnik wykona wielkanocne zwierzątko po czym je samodzielnie przyozdobi. Taka praca będzie piękną dekoracją wielkanocnego koszyka lub stroika.

Wszelkie informacje dotyczące szczegółowego opisu lekcji, grupy docelowej, rezerwacji, zapisane są na poszczególnych kartach zajęć.

Zajęcia prowadzone będą już od 1 kwietnia br.

Alt=""

SŁODKIE ŚWIĘTA  – warsztaty pieczenia świątecznych ciasteczek

Święta Wielkanocne pachną  smakowitymi  drożdżowymi  babkami, mazurkami, sernikami. Dlatego też zapraszamy na warsztaty pieczenia słodkich świątecznych ciasteczek w różnych kształtach: kurczaczka, pisanki, zajączka czy baranka. Na koniec każdy będzie mógł je udekorować i zabrać ze sobą do domu.

Zajęcia dla dzieci przedszkolnych (5-6 lat) oraz uczniów szkoły podstawowej (maks. 25 osób)

cena: 9zł

czas trwania : 90 min

Kontakt: tel. 17 240 22 35 wew. 14 lub 15

Alt=""

BARANEK WIELKANOCNY  – z masy solnej

Interesująca lekcja dotycząca tradycji Świąt Wielkanocnych. Uczestnicy zajęć poznają symbolikę baranka i zapoznają się ze zwyczajami wielkanocnymi. Podczas lekcji uczniowie  samodzielnie przygotują masę solną z której ulepią figurkę baranka wielkanocnego.

Zajęcia dla dzieci przedszkolnych(5-6 lat) oraz uczniów szkoły podstawowej (maks. 25 osób)

cena: 7zł

czas trwania : 90 min

Kontakt: tel. 17 240 22 35 wew. 14 lub 15

Alt=""

PALMA WIELKANOCNA

Zajęcia dotyczące tradycji wielkanocnych podczas których uczestnicy poznają zwyczaje ludowe związane ze święceniem palm i dowiedzą się o symbolice palmy. Na lekcji każdy uczeń wykona również własną palmę wielkanocną, którą zabierze ze sobą domu.

Zajęcia dla: uczniów szkoły podstawowej (maks. 25 osób).

Cena: 7zł

Czas trwania:  60 min

Kontakt: tel. 17 240 22 35 wew. 14 lub 15

Alt=""

WIELKANOCNE ZWIERZĄTKA – ozdoby na patyku

Ciekawa lekcja wprowadzająca w klimat Świąt Wielkanocnych, która przybliży uczniom polskie tradycje świąteczne. Każdy uczestnik zajęć wykona wielkanocne zwierzątka z papieru  tj.: kurczątko, zajączka, baranka i pisankę. Następnie uczniowie ozdobią je filcem, kolorowym papierem, piórkami
i wstążkami. Zwierzątka pięknie przyozdobią  każdy domowy stroik wielkanocny.

Zajęcia dla dzieci przedszkolnych (5-6 lat) oraz uczniów szkoły podstawowej (maks. 25 osób).

Cena: 7zł

Czas trwania: 60 min

Kontakt: tel. 17 240 22 35 wew. 14 lub 15

 

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Informacja o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej 2022 w powiecie leżajskim

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 17), kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu leżajskiego przeprowadzona zostanie w terminie od dnia 5 do 28 kwietnia 2022 r.

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku jest Miejskie Centrum Kultury przy ul. A. Mickiewicza 65 w Leżajsku.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Szczegółowy terminarz pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku, z podziałem na dni, w których będą stawać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z poszczególnych miast i gminy przedstawia się następująco:

 1. Miasto i Gmina Nowa Sarzyna – 5, 6, 7, 8, 11 i 12 kwietnia 2022 r.
 2. Gmina Leżajsk – 13, 14 i 15 kwietnia 2022 r.
 3. Miasto Leżajsk – 19, 20, 21 i 22 kwietnia 2022 r.
 4. Gmina Grodzisko Dolne – 25 i 26 kwietnia 2022 r.
 5. Gmina Kuryłówka – 27 kwietnia 2022 r.
 6. W dniu 28 kwietnia 2022 r. do kwalifikacji wojskowej stawiają się kobiety.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:

1) mężczyzn urodzonych w 2003 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby urodzone w latach 2001-2002, które:

 1. a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944);

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

INFORMACJE DLA WEZWANYCH –  JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

 1. wójtowi lub burmistrzowi:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 1. powiatowej komisji lekarskiej:
 • dokumentację medyczną, o której mowa w 26 ust. 1b ustawy – tj. dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy,
 1. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Ponadto osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia dodatkowo:

 1. powiatowej komisji lekarskiej:
 • dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy,
 1. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
 • książeczkę wojskową.

KATEGORIE  ZDOLNOŚCI  DO  CZYNNEJ  SŁUŻBY  WOJSKOWEJ:

 1. kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby
  w obronie cywilnej zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji, jak i w czasie wojny;
 2. kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność
  do czynnej służby wojskowej;
 3. kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej
  w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, oznacza, że osoba taka nie może zostać powołana
  do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Wyjątek stanowią osoby które zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby w nowo tworzonych Wojskach Obrony Terytorialnej, takie osoby z orzeczoną kategorią „D” mogą zastać przeznaczone na niektóre stanowiska służbowe;
 4. kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz.U. 2021 poz. 372 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1980).

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Kurier Powiatowy 3/2022

Zapraszamy do lektury marcowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in.: kolejna część historii leżajskiego starostwa, przydatne informacje dla obywateli Ukrainy oraz osób udzielających im schronienia oraz czwarta część relacji z podróży na Borneo.

 

Alt=""

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wizyta Radia Rzeszów w Powiatowym Punkcie Pomocy Obywatelom Ukrainy

Uruchomienie 21 marca Powiatowego Punktu Pomocy Obywatelom Ukrainy w Muzeum Ziemi Leżajskiej spotkało się z dużym zainteresowaniem. Już pierwszego dnia działalności do punktu zgłosiło się wiele osób potrzebujących pomocy lub informacji.

Wczoraj do placówki zajrzało również Radio Rzeszów, aby porozmawiać ze Starostą Leżajskim Markiem Śliżem i wolontariuszami pracującymi w punkcie: Oleksiejem Riabokonem oraz Larysą Koczur o pomocy, jaką oferuje punkt, skali potrzeb i planach na najbliższą przyszłość.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

77. rocznica śmierci Janiny Przysiężniak ps. „Jaga”

27 marca w Kuryłówce odbędą się uroczystości upamiętniające Janinę Przysiężniak, ps. „Jaga” połączone z promocją publikacji „Jaga. Janina z Oleszkiewiczów Przysiężniak” Wioletty Gut-Siudak.

Program uroczystości:

 • 15:00 – msza św. w kościele parafialnym w Kuryłówce,
 • 16:00 – złożenie kwiatów i zniczy na grobie „Jagi”,
 • 16:30 – sala Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce:
  – prezentacja publikacji „Jaga. Janina z Oleszkiewiczów Przysiężniak”,
  – spotkanie z autorką, Wiolettą Gut-Siudak,
  – panel historyczny „Rola bohaterów w trudnym czasach”.

 

Alt=""

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Kino MCK w Leżajsku zaprasza dzieci z Ukrainy na seanse filmów w ukraińskiej wersji dubbingowej

Kino Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku zaprasza dzieci z Ukrainy na seans pierwszego filmu w ukraińskiej wersji dubbingowej. Seanse odbędą się w dniach 26-28 marca oraz 2-4 kwietnia. W sobotę i niedzielę o godz. 14.00, zaś w poniedziałek o godz. 17.00. Wstęp bezpłatny. Kolejne filmy w przygotowaniu.

Kino MCK w Leżajsku

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu Leżajskiego podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku.

Wszyscy zainteresowani, w dniach od 29 marca 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r. mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronie internetowej www.starostwo.lezajsk.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Leżajsku w zakładce Plany, Programy, Strategie w podzakładce Programy, Plany.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
• pisemnej – na podstawie formularza dostępnego w Wydziale Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Leżajsku – ul. M.C. Skłodowskiej 8 lub formularza dostępnego na stronie internetowej www.starostwo.lezajsk.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Leżajsku w zakładce Plany, Programy, Strategie w pod zakładce Programy, Plany,
• drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: powiat@starostwo.lezajsk.pl,
• ustnie do protokołu w Starostwie Powiatowym w Leżajsku, tel. 17 2404 570 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Leżajskiego.

Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 19 kwietnia 2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu Leżajskiego podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku.

Wszyscy zainteresowani, w dniach od 29 marca 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r. mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronie internetowej www.starostwo.lezajsk.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Leżajsku w zakładce Plany, Programy, Strategie w podzakładce Programy, Plany.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
• pisemnej – na podstawie formularza dostępnego w Wydziale Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Leżajsku – ul. M.C. Skłodowskiej 8 lub formularza dostępnego na stronie internetowej www.starostwo.lezajsk.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Leżajsku w zakładce Plany, Programy, Strategie w pod zakładce Programy, Plany,
• drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: powiat@starostwo.lezajsk.pl,
• ustnie do protokołu w Starostwie Powiatowym w Leżajsku, tel. 17 2404 570 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Leżajskiego.

Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 19 kwietnia 2022 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Informacje dla obywateli Ukrainy – aktualizacja

Aktualizacja informacji przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta RP. Stan na 17 marca 2022 r.

PO PRZEKROCZENIU GRANICY

Jeżeli nie masz miejsca noclegu, jesteś głodny, potrzebujesz pomocy medycznej, to zaraz po przekroczeniu granicy udaj się do Punktu Recepcyjnego. Jeżeli nie potrzebujesz pilnej pomocy, to możesz od razu jechać do swojego miejsca docelowego w całej Polsce. Nie obowiązuje kwarantanna z powodu COVID-19. Po więcej informacji zadzwoń na numer 47 721 75 75.

LEGALIZACJA POBYTU

Jeżeli wjechałeś legalnie do Polski po dniu ataku Rosji na Ukrainę, twój pobyt w Polsce jest legalny bez żadnych dodatkowych wniosków przez 18 miesięcy od dnia wybuchu wojny – czyli do 24 sierpnia 2023 r. Automatycznie legalny będzie także pobyt dziecka urodzonego w tym czasie w Polsce. Jeśli planujesz zostać w Polsce dłużej, możesz złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat.

Więcej informacji na stronie www.ua.gov.pl.

NUMER PESEL

Jeśli chcesz skorzystać z usług publicznych w Polsce, złóż wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego PESEL – możesz to zrobić tylko osobiście w urzędach administracji lokalnej lub w dodatkowych punktach organizowanych przez samorządy. Warto także założyć profil zaufany, który umożliwia kontakt z urzędami i załatwianie wielu spraw przez internet. Jeśli masz numer PESEL, to przysługuje ci jednorazowa, bezzwrotna pomoc w wysokości 300 zł na osobę. Będziesz mógł skorzystać także z wielu innych świadczeń.

Więcej informacji na stronie www.zus.pl.

OPIEKA MEDYCZNA

Masz bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, co Polacy, bez żadnych opłat. Jeśli źle się czujesz, chorujesz, potrzebujesz receptę – pójdź do publicznej przychodni lekarskiej lub zadzwoń na numer 800 190 590. Jeśli źle się poczujesz poza godzinami pracy przychodni lekarskich (tj. 18:00-8:00) lub w weekend albo święta, otrzymasz poradę lekarza przez telefon – zadzwoń na numer 800 137 200. Więcej informacji na stronie www.nfz.gov.pl.

EDUKACJA

Przedszkola w Polsce prowadza samorządy – zasady przyjęcia dzieci mogą się różnić w zależności od miejsca, w którym będziesz przebywał. Jeśli masz dziecko w wieku 3-6 lat, zapytaj o przedszkole i edukacje wczesnoszkolna w lokalnym urzędzie. Jeśli twoje dziecko

ma 7-18 lat, to ma prawo do bezpłatnej nauki w polskiej szkole.

Zadzwoń na numer 22 347 47 08 lub napisz e-mail na adres ukraina-szkola@mein.gov.pl. Jeśli jesteś studentem, możesz kontynuować studia na polskiej uczelni. Zadzwoń na numer

22 529 26 62 lub napisz e-mail na adres ukraina-studia@mein.gov.pl.

­PRACA

Możesz podjąć legalna prace w Polsce – dopilnuj tylko, żeby twój nowy pracodawca w ciągu 14 dni powiadomił o tym urząd pracy. Jeżeli nie jesteś w stanie sam znaleźć pracy, zarejestruj

się w powiatowym urzędzie pracy – uzyskasz tam pomoc i otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych. Szukając pracy wejdź na stronę oferty.praca.gov.pl lub zadzwoń na numer 19524. Jeżeli masz numer PESEL, możesz prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak Polacy.

TELEFONY ALARMOWE W POLSCE:

Policja – 997
Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 996
Europejski numer alarmowy – 112

Aktualne informacje w językach ukraińskim i rosyjskim znajdziesz na stronie www.ua.gov.pl

Poniżej do pobrania wersja w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

21 marca rusza Powiatowy Punkt Pomocy Obywatelom Ukrainy

W poniedziałek, 21 marca, o godz. 8.00 w Muzeum Ziemi Leżajskiej zostanie otwarty Powiatowy Punkt Pomocy Obywatelom Ukrainy. Prace nad jego uruchomieniem trwały od 14 marca. Po uzgodnieniach z Zarządem Powiatu Leżajskiego jego organizacją zajął się dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku Wojciech Kostek.

Dyrektor PPP powołał sztab organizacyjny w składzie: Sylwia Jaskółowska (kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Leżajsku), Katarzyna Ćwikła (naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy SP), Jacek Kwieciński (dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej), Monika Smoleń (dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy), Zbigniew Trębacz (dyrektor Zespołu Szkół Licealnych), do którego w kolejnych dniach dołączyli reprezentanci poszczególnych gmin:

– Gmina Leżajsk: Wójt Gminy Krzysztof Sobejko, dyrektor GOPS Gminy Leżajsk Ewa Kania, radny Gminy Leżajsk Łukasz Fleszar.
– Miasta Leżajsk: Burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański, pedagog Ewa Rejman, Tatiana Hudikova,
– Miasta i Gminy Nowa Sarzyna: Burmistrz MiG Nowa Sarzyna Andrzej Rychel wraz z Lilią Kuryzmą,
– Gminy Grodzisko Dolne: Wójt Gminy Jacek Chmura, Agnieszka Steliga,
– Gminy Kuryłówka: Wójt Gminy Kuryłówka Agnieszka Wyszyńska, Piotr Dziechciarz, dyrektor GOPS Gminy Kuryłówka Alicja Kycia
oraz Tomasz Sieńko reprezentujący Stowarzyszenie „Dobry Dom”, wraz z Ukrainkami, które przebywają w gminie Nowa Sarzyna.

W powiecie leżajskim na chwilę obecną przebywa blisko 1 tys. uchodźców z Ukrainy. Dzieci są przyjmowane do szkół i przedszkoli. Od środy, 16 marca, Ukraińcy mogą ubiegać się o numer PESEL i e-PUAP, który warunkuje otrzymanie pomocy 300+ i 500+, mogą być zatrudniani, także przy pomocy finansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku.

W chwili obecnej gościmy w powiecie przyjaciół z rejonu pyriatyńskiego, rejonu partnerskiego powiatu leżajskiego: Larysę Kochur i Oleksieja Riabokona, którzy będą pośredniczyć w kontaktach z osobami z Ukrainy, zbierać informacje o potrzebach oraz informować o zasadach panujących w polskich realiach.

Celem punktu jest szeroko pojęta informacja dla Ukraińców przebywających w powiecie leżajskim (niezależnie od wsi czy miasta) w zakresie:

– administracyjnym: lokalizacja miejscowości na tle powiatu, przemieszczanie się w obrębie miejsca zamieszkania,
– informacyjnym: o nadaniu PESEL i uzyskaniu e-PUAP, pomoc 300+ i 500+,
– skorzystania z punktów opieki/pomocy weterynaryjnej – lokalizacja punktów/miejsc,
– skorzystania z pomocy medycznej, lokalizacja przychodni w powiecie leżajskim,
– informacji o możliwości podjęcia przez uchodźców pracy w powiecie,
– oraz innych informacji, które mogą okazać się przydatne.

Punkt będzie świadczył także pomoc niematerialną rzeczową: żywność, środki czystości, inne – w tym zakresie pomoc deklaruje Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, który kieruje szeroko zakrojonymi działaniami na rzecz pomocy Ukrainie. Koordynatorem tej pomocy będzie dyrektor GOPS Gminy Leżajsk Ewa Kania i radny Gminy Leżajsk Łukasz Fleszar.

Placówka będzie również miejscem zbiórki darów/rzeczy przynoszonych przez mieszkańców powiatu leżajskiego.

W punkcie będą też zbierane informacje o potrzebie udzielania pomocy psychologicznej. Od przyszłego tygodnia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku na okres 7 miesięcy będzie zatrudniony psycholog z Kijowa, który we współpracy z psychologiem z Nowej Sarzyny i Rzuchowa będzie taką pomoc prowadził. W zależności od tego, gdzie zajdzie potrzeba udzielenia takiej pomocy, tam będzie prowadzona w trybie szybkiego reagowania.

Ponadto punkt ma pełnić też funkcję miejsca integracji Ukraińców. W zaplanowanych działaniach jest m.in. organizacja nauki języka polskiego dla dorosłych Ukraińców w sali konferencyjnej MZL, ponieważ taka potrzeba została już zgłoszona. W poniedziałek zostanie zebrana grupa chętnych nauczycieli, którzy tego zadania się podejmą.

Zakłada się, że w krótkiej perspektywie miejsce będzie obsługiwane samodzielnie przez Ukraińców, a tylko w razie potrzeby przy wsparciu sztabu organizacyjnego.

Powstała również duża grupa wolontariuszy, złożona z 26 ukraińskich uczniów i uczennic Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, którzy zadeklarowali pomoc. Dotyczy to m.in. tłumaczenia dokumentów, zabawy z dziećmi np. w świetlicach dla dzieci lub  segregowania rzeczy zbieranych dla uchodźców.

POWIATOWY PUNKT POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W LEŻAJSKU W SWOIM ZAŁOŻENIU MA ŁĄCZYĆ LUDZI W POMOCY UKRAINIE I UKRAIŃCOM.

Alt=""

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku
Wojciech Kostek

Informację zamieściła: Natalia Nowicka