Zamknij mobilną wersję WCAG

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznała za celową realicaję zadania publicznego

Zarząd Powiatu Leżajskiego uznał za celową realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Miodu i Kultury Ludowej” organizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jelna „Złoty Potok”.

Realizacja zadania zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.