Zamknij mobilną wersję WCAG

„W świecie monet, banknotów i odznaczeń” – nowa wystawa w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Muzeum Ziemi Leżajskiej wraz Polskim Towarzystwem Numizmatycznym Koło w Leżajsku zapraszają na numizmatyczną wystawę czasową “W świecie monet, banknotów i odznaczeń”.

Na wystawie prezentowane są zbiory z kolekcji członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Koła w Leżajsku.

Wystawa będzie otwarta w dniach 28 listopada 2023 r. do 18 lutego 2024 r.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

„Jedyny taki test, którego prawdopodobnie nie zleciłeś” – nowa kampania w ramach profilaktyki AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS, z okazji przypadającego na 1 grudnia Światowego Dnia AIDS, przygotowało ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem: „Jedyny taki test” (#jedynytakitest), która ma na celu zachęcenie do testowania w kierunku HIV oraz obalenie stereotypów i mitów dotyczących wirusa.

Wykonanie testu jest obecnie jedyną metodą rozpoznania zakażenia. Statystyki wskazują, że zaledwie 10-20% dorosłych Polaków, chociaż raz w życiu wykonało test na HIV. Zakażenie HIV wykryte na wczesnym etapie, daje możliwość skutecznego leczenia, dlatego tak ważne jest wykonanie testu.

Test na HIV można wykonać w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) – bezpłatnie, bez skierowania i anonimowo. W każdym województwie działa przynajmniej jeden punkt konsultacyjno-diagnostyczny (PKD) – pełna lista znajduje się na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS.

W roku 2022 kampania pod hasłem: „Jedyny test, którego prawdopodobnie nie wykonałeś”: https://jedynytakitest.aids.gov.pl/, zachęcająca do poznania swojego statusu serologicznego, była skierowana do ogółu społeczeństwa. Koncentrowała się na budowaniu świadomości, że HIV dotyczy każdego, kto rozpoczął życie seksualne oraz że zakażenie wirusem, wykryte na wczesnym etapie, daje możliwość skutecznego leczenia. Podstawą jest jednak profilaktyka i wykonanie testu w kierunku HIV, który można zrobić anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), działających w każdym województwie.

W roku 2023 przekaz kampanii pod hasłem: „Jedyny test, którego prawdopodobnie nie zleciłeś” został skierowany do środowiska medycznego, zwłaszcza do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także do lekarzy ginekologów, pediatrów/neonatologów, lekarzy chorób wewnętrznych i zakaźnych oraz studentów medycyny, a poprzez te grupy zawodowe – do ogółu społeczeństwa. Skierowanie pacjenta na wykonanie testu w kierunku HIV powinno być standardowo inicjowane przez lekarzy w przypadku każdej choroby przebiegającej nietypowo, niepoddającej się leczeniu lub nawracającej, a także w wielu sytuacjach klinicznych wynikających ze specyfiki danej specjalizacji.

Głównym celem działań jest poprawa wczesnej diagnostyki zakażeń HIV, dzięki czemu osoby, u których zostanie zdiagnozowane zakażenie, będą mogły jak najszybciej rozpocząć terapię antyretrowirusową, co ograniczy liczbę nowych zakażeń.

Więcej informacji na stronie kampanii.

PSSE w Leżajsku

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Gala XXI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w Łańcucie

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Choć na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat zmieniała swoją formułę, to jednak cel jej przyznawania do dzisiaj pozostaje niezmienny – wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać tych najlepszych.

23 listopada na Zamku w Łańcucie odbyła się gala XXI edycji nagrody. Obok Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy, przedstawicieli rządu, parlamentarzystów i reprezentantów wyróżnionych firm, udział w wydarzeniu wzięli również samorządowcy, a wśród nich Starosta Leżajski Marek Śliż.

Nagroda została przyznana w pięciu kategoriach głównych następującym firmom:
– Lider MŚP: Creotech Instruments;
– Narodowy Sukces: Cognor Holding
– Międzynarodowy Sukces: Integer.pl
– Odpowiedzialny Biznes: Unibep
– Firma Rodzinna: P.P.H. Gałuszka, Krębuszewska i Wspólnicy;

oraz w dwóch kategoriach specjalnych:
– Badania+Rozwój: Interdyscyplinarny Zespół Projektu BioMiStem
– STARTUP_PL: WIDMO SPECTRAL TECHNOLOGIES

Prezydent RP przyznał również dodatkową Nagrodę Indywidualną oraz Nagrodę Specjalną. Nagrodę Indywidualną otrzymał Bogdan Chmielewski, Prezes Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Stanach Zjednoczonych, zaś Nagrodę Specjalną – Województwo Lubelskie za szczególne zaangażowanie w rozwijanie inicjatywy Trójmorza.

Galę uświetnił koncert „Dopóki życie trwa… piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej” w wykonaniu artystów z Domu Kultury w Przecławiu.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

27 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Leżajski Marek Śliż, Skarbnik Powiatu Jolanta Marciniak, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, radni Rady Powiatu, dyrektorzy, kierownicy i przedstawiciele powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierownik i pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

W trakcie obrad komisji omówiono i zaopiniowano projekt budżetu Powiatu Leżajskiego na 2024 rok w zakresie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Ponadto na posiedzeniu przedstawiono informacje dotyczące:
– wysokości planowanych środków w budżetach miast i gmin powiatu w roku 2024, przeznaczonych
na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
– omówienia realizacji podjętych działań profilaktycznych w ramach programu „Bezpieczny Powiat” przez poszczególne jednostki organizacyjne;
– oceny przygotowań do akcji „Zima 2023/2024”. Informacji o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg;
– propozycji tematów do ramowego planu pracy komisji na rok 2024;
– pracy nad projektem „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2024 – 2028”.

Następnie omówiono temat dotyczący zabezpieczenia miejsc noclegowych, wydawania ciepłych posiłków bezdomnym i potrzebującym pomocy.

Na zakończenie posiedzenia Starosta podziękował za aktywne uczestnictwo w pracach Komisji, a także złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Ogłoszenie o wynikach konsultacji

W dniach od 21 listopada 2023 r. do 24 listopada 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr 45/93/2023 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 14 listopada 2023 r. przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Powiatu Leżajskiego zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/200/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji żadna z organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego nie zgłosiły opinii, uwag oraz propozycji zmian w zakresie konsultowanego projektu uchwały.

Kurier Powiatowy 11/2023

Zapraszamy do lektury listopadowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in. kolejny odcinek cyklu o dziejach leżajskiego sanktuarium autorstwa Romana Federkiewicza; II cz. poradnika o prawnych aspektach zniesławienia, nauczyciel ZST w Leżajsku Robert Maruszak uhonorowany prestiżowym tytułem Profesora Oświaty, kalendarz imprez kulturalnych i sportowych.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Prelekcja poświęcona sylwetce św. ks. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Uniwersytetem Peregrini w Leżajsku zapraszają na otwarte spotkanie dot. wielkiego patrioty świętego ks. abp Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę, 25 listopada, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej. Prelegentem na spotkaniu będzie Jacek Kotula.

——-

Zygmunt Szczęsny Feliński urodził się 1 listopada 1822 r. w Wojutynie koło Łucka na Wołyniu (obecnie Ukraina). Był synem ziemianina Gerarda i Ewy z Wendorffów, kobiety wielkiego umysłu i serca, pisarki, autorki Pamiętników z życia.

Z ewangelicznej atmosfery domu rodzinnego wyniósł mocny fundament wiary i moralności.
Od rodziców nauczył się miłości Boga, poświęcenia dla Ojczyzny, szacunku dla człowieka. Dzięki tym wartościom nie załamał się, gdy zmarł mu ojciec, matka za prace patriotyczne została zesłana na Syberię, rząd carski skonfiskował majątek rodzinny, a sześcioro rodzeństwa zostało bez dachu nad głową.

W wieku 17 lat wyruszył w świat z wiarą w sercu i ufnością w pomoc Opatrzności Bożej. Jego jedynym bogactwem były: „serce niewinne, religia i miłość braterska dla bliźnich”, oraz wiara, o której mówił: „Mój punkt widzenia to wiara, chciałbym, żeby wszystko, co mi się podoba, co mnie czaruje i zachwyca miało w niej swój początek” (1843).

Mając zdolności do nauk ścisłych zdobył wykształcenie matematyczne w Moskwie, a humanistyczne na Sorbonie i w Collège de France. Za dewi-zę życia przyjął hasło: „Bo na ziemi być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie”. O jego patriotyzmie świadczy udział w powstaniu w Wielkopolsce (1848), a o wielkości ducha przyjaźń z wieszczem narodowym Juliuszem Słowackim. W Paryżu, wsłuchany w głos Chrystusa, postanowił zostać księdzem.

Ksiądz w Petersburgu. W 1851 r. wrócił do kraju i wstąpił do Seminarium duchownego w Żytomierzu, dalszą formację zdobył w Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie został wyświęcony na kapłana (1855). Natchniony duchem miłosierdzia założył Schronisko dla sierot i ubogich oraz zgromadzenie zakonne pod nazwą Rodzina Maryi (1857). Jednocześnie pełnił obowiązki ojca duchownego alumnów
i profesora Akademii. Zasłynął jako kaznodzieja i spowiednik. Uważano go za „apostoła, pełnego pokory, nauki i kultury”, „za opiekuna ubogich i sierot”, „za wspaniałego człowieka”, „za najlepszego księdza
w Rosji”.

Dobry Pasterz. Mianowany 6 stycznia 1862 r. przez bł. Piusa IX Arcybiskupem Warszawskim rządził nad Wisłą zaledwie 16 miesięcy, w warunkach niezwykle trudnych, w okresie manifestacji patriotycznych
i wybuchu powstania. Ale w tym krótkim czasie rozwinął owocną działalność, mającą na celu ożywienie życia religijnego Archidiecezji.

Ten „człowiek Opatrznościowy”, znak „Miłosierdzia Bożego”, stworzył w Stolicy Centrum odrodzenia; organizował misje i rekolekcje w kościołach, szpitalach, więzieniach; wzywał kapłanów do gorliwej pracy, do troski o trzeźwość narodu. Duży nacisk kładł na głoszenie słowa Bożego, na katechizację, na rozwój oświaty. Szerzył kult Najśw. Sakramentu i Matki Bożej, ku Jej czci upowszechnił w Archidiecezji nabożeństwo majowe; popierał ruch franciszkański. Zatroskany o religijne wychowanie dzieci
i młodzieży założył w Stolicy sierociniec i szkołę i oddał je pod opiekę sióstr Rodziny Maryi.

W Warszawie stanął jak „Anioł pokoju”, wzywając Naród do rozwagi i owocnej pracy dla dobra kraju. Kierując się doświadczeniem i realną oceną sytuacji, starał się wpłynąć na uspokojenie umysłów
i powstrzymać Naród przed rozlewem krwi. Po wybuchu powstania styczniowego (1863), ten dobry Pasterz stanął w obronie uciśnionych i podzielił jego niedolę. Zmiana polityki Rosji wobec Królestwa spowodowała, że Arcybiskup stał się niewygodny. Wezwany do Petersburga opuścił Warszawę
14 czerwca 1863 r., pod eskortą wojskową jako więzień stanu. Dopiero wówczas Warszawa w pełni zrozumiała kim był jej Pasterz, który w krótkim czasie uczynił wiele dobrego; uznano, że wraz z jego rządami przeszedł przez Archidiecezję „powiew Ducha Świętego”.

Wygnaniec. Abp Feliński, skazany na wygnanie w głąb Rosji, spędził w Jarosławiu nad Wołgą 20 lat, jaśniejąc świętością życia, oddany modlitwie, apostolstwu i dziełom miłosierdzia. Swoje losy złożył w ręce Ojca Świętego, odpierając jednocześnie naciski rządu, by zrezygnował z arcybiskupstwa. Pomimo ograniczeń policyjnych otoczył opieką zesłańców syberyjskich, niosąc im pociechę duchową i pomoc materialną. Zajął się fundacją kościoła w Jarosławiu. Pamięć o „świętym biskupie polskim”, który „utrwalił ducha polskiego i katolickiego w trzech pokoleniach”, pozostała żywa nad Wołgą przez długie dziesięciolecia. Po 20 latach, w wyniku porozumienia między Rządem Rosji i Watykanem został uwolniony (1883), ale do Warszawy nie mógł powrócić. I poszedł na drugie wygnanie.

Pasterz ludu wiejskiego. Ostatnie lata życia spędził Feliński, jako arcybiskup tytularny Tarsu we wsi Dźwiniaczka na Podolu (diec. lwowska), poświęcając się pracy duszpasterskiej, społecznej i oświatowej wśród ludu wiejskiego. W środowisko tej wsi wniósł ducha odrodzenia religijnego, zgodnego współżycia Polaków i Ukraińców, oraz owocnej współpracy w imię ewangelicznego braterstwa. Lud tamtejszy uważał go za ojca i opiekuna, kapłana „świętego”, a jego pobyt w tej wsi za „błogosławieństwo Boże”.

Królewski spadek. Abp Feliński zmarł 17 września 1895 r. w Krakowie, w opinii świętości. Napisano
o nim – „pękło wielkie serce”; poztstawił po sobie królewski spadek – „jedną sutannę, brewiarz i wiele miłości wśród ludzi”.

Po uroczystym pogrzebie w Krakowie jego doczesne szczątki przez 25 lat spoczywały na cmentarzu
w Dźwiniaczce, otaczane czcią i miłością Polaków i Ukraińców. A gdy Polska odzyskała niepodległość zabrano je do Warszawy (1920) i złożono w Katedrze św. Jana (1921).

Źródło biografii: Muzeum św. Zygmunta Felińskiego
MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Patriotyczne karaoke w Muzeum Ziemi Leżajskiej

W związku z niedawno obchodzonym Narodowym Świętem Niepodległości, 19 listopada w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyły się wspólne śpiewy pieśni i piosenek patriotyczno-żołnierskich.

Akompaniatorem w powyższym wydarzeniu był Stanisław Jaworski, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Leżajsku.

Wydarzenie to dodatkowo uświetniły liczne występy:
– uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Leżajsku:
– Chóru Cantiamo pod batutą Barbary Kuczek (grupa starsza z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku oraz grupy młodszej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku);
–  Zespołu Pieśni i Tańca “SAN” z MCK w Leżajsku. Instruktorem wokalnym zespołu jest Iwona Ćwikła natomiast nadzór sprawuje Elżbieta Majcher;
– chóru kameralnego seniorów z Leżajska „Impresja” prowadzonego przez Barbarę Kuczek.

W wydarzeniu udział wzięli mieszkańcy Leżajska oraz powiatu leżajskiego, przedstawiciele gmin z terenu naszego regionu, instytucji, urzędów, placówek oświatowych, kulturalnych oraz stowarzyszeń.

Powiat Leżajski reprezentował Starosta Leżajski Marek Śliż oraz radni Rady Powiatu Leżajskiego tj. wiceprzewodniczący rady: Marek Leszczak i Józef Majkut oraz radny Marek Kogut. Ponadto w wydarzeniu uczestniczyli członkowie rady Muzeum Ziemi Leżajskiej na czele z jej przewodniczącym Dariuszem Półćwiartkiem.

Organizatorami wydarzenia byli: Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku.

MZL
Zdjęcia: Dawid Wiech

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym z motywem bożonarodzeniowym

W związku z planowaną promocją publikacji o tradycjach bibułkarskich w powiecie leżajskim Muzeum Ziemi Leżajskiej ogłasza konkurs plastyczny prac o tematyce bożonarodzeniowej.

Wśród prac konkursowych mogą się znaleźć: stroiki świąteczne, bombki, aniołki, choinki, pająki itp. wykonane tradycyjnymi metodami bibułkarskimi oraz z użyciem współczesnych, dowolnych technik.

Udział w konkursie należy zgłosić do 15 grudnia 2023 r. pod numerem telefonu: 17 240 22 35 wew. 15.

W związku z przygotowaniem wystawy prace należy składać do końca grudnia 2023 r. w budynku głównym Muzeum Ziemi Leżajskiej (punkt informacyjny).

Promocja publikacji wraz z otwarciem wystawy i ogłoszeniem wyników konkursu odbędzie się w styczniu 2024 r. w siedzibie muzeum. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują w terminie późniejszym.

Zaproszenie do udziału w konkursie prac plastycznych o tematyce bożonarodzeniowej skierowane jest głównie do: Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Dziennego Pobytu, Klubów Seniora, Zakładów Aktywności Zawodowej funkcjonujących zarówno na terenie powiatu leżajskiego, jak i poza jego granicami.

Muzeum zaprasza również do udziału w konkursie osoby prywatne, niezrzeszone w ww. ośrodkach.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

„Raduje się serce, raduje się dusza…” – patriotyczne karaoke w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Pozostając w klimacie patriotycznym już w najbliższą niedzielę, 19 listopada, Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza do wspólnego śpiewania pieśni i piosenek patriotyczno-żołnierskich. Akompaniatorem w powyższym wydarzeniu będzie p. Stanisław Jaworski.

Dodatkowo spotkanie uświetnią:
– Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Leżajsku,
– Chór “Cantiamo” pod batutą p. Barbary Kuczek (grupa starsza z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku oraz grupa młodsza ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku),
–  Zespół Pieśni i Tańca “SAN” z MCK w Leżajsku,
– “Impresja” – chór kameralny seniorów z Leżajska prowadzony przez Barbarę Kuczek.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Wstęp wolny.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty działające w sferze pożytku publicznego do konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Leżajskiego zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/200/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku zgodnie z Uchwałą Nr 45/95/2023 Zarządu Powiatu Leżajskiego z dnia 14 listopada 2023 r.

Okres konsultacji rozpoczyna się od 21 listopada 2023 r. do 24 listopada 2023 r. włącznie.

Koncert patriotyczny „Radośni z wolności, dumni z polskości”

12 listopada br. w ramach 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w kościele farnym w Leżajsku odbył się koncert patriotyczny „Radośni z wolności, dumni z Polskości”.

Koncert odbywał się pod patronatem Starosty Leżajskiego Marka Śliża. Organizatorami wydarzenia były: Muzeum Ziemi Leżajskiej, Parafia pw. Świętej Trójcy w Leżajsku oraz Komitet Organizacyjny składający się z występujących artystów.

W czasie koncertu wystąpili: uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku, Chór Cantiamo – grupa starsza z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku wraz z grupą młodszą ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku pod batutą Barbara Kuczek, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej oddział Leżajsk, chór kameralny seniorów z Leżajska „Impresja” prowadzony przez Barbarę Kuczek, grupa wokalna „Zawirowani w pasji” prowadzona przez Ewelinę Grabowską, pracownicy i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelnej.

W wydarzeniu licznie udział wzięli mieszkańcy Leżajska oraz powiatu leżajskiego, przedstawiciele gmin z terenu naszego regionu, instytucji, urzędów, placówek oświatowych oraz kulturalnych.

Powiat Leżajski reprezentował Starosta Leżajski Marek Śliż oraz Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Krzysztof Trębacz. Ponadto w wydarzeniu uczestniczył radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg. Radę Powiatu Leżajskiego reprezentowała radna Dorota Wylaź – przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych zaś radę Muzeum Ziemi Leżajskiej – jej przewodniczący Dariusz Półćwiartek wraz z członkami.

——–

Organizatorzy serdecznie dziękują Dariuszowi Wołczastemu, nauczycielowi z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku za profesjonalne nagłośnienie.

MZL

Powiatowe obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała uwolnionemu z twierdzy w Magdeburgu Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Wizja odzyskania niepodległości przestała być tylko wizją – stawała się faktem.

Jednak świętowanie odzyskania niepodległości nie od razu wpisało się na stałe do kalendarza świąt państwowych. Początkowo było tylko świętem wojskowym, z czasem jednak stopniowo uzyskało rangę państwowego. W czasie okupacji niemieckiej, a także w PRL-u do lat 70. celebrowanie odzyskania niepodległości było zakazane. Dopiero pod koniec lat 80. władze komunistyczne „przypomniały” sobie o jego istnieniu, a w roku 1990 rząd niepodległej już Rzeczpospolitej specjalną ustawą zapewnił należny mu status najważniejszego święta państwowego w Polsce. Dowodem na to, jak dużą jest w Polakach potrzeba wspólnego uczczenia rocznicy powrotu Polski na mapę Europy i świata, jest ich liczny udział w corocznym świętowaniu. Być może także dlatego, że rozumieją wagę – mimo zmieniających się realiów – słynnych słów Piłsudskiego: „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.

Wyjątkiem nie są tu również mieszkańcy powiatu leżajskiego, którzy chętnie uczestniczą w rocznicowych obchodach organizowanych przez Powiat Leżajski i Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku, we współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku oraz – w tym roku – Zespołem Szkół Licealnych w Leżajsku.

Celebrowanie 105. rocznicy odzyskania niepodległości tradycyjnie zainicjowała msza święta w intencji ojczyzny w Bazylice Zwiastowania NMP. Nabożeństwo odbyło się w ceremoniale wojskowym z udziałem asysty honorowej Oddziału Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, a także kompanii wojskowej i pożarniczej Jednostki Strzeleckiej 2035 oraz pocztów sztandarowych. Mszę koncelebrowali ks. dziekan Marek Cisek i  kustosz leżajskiego Sanktuarium O. Klaudiusz Baran.

Po nabożeństwie uczestnicy wydarzenia udali się pod pomnik ku czci poległych w walkach niepodległościowych, gdzie nastąpiło odczytanie Apelu Pamięci i oddanie salwy honorowej przez oddział kawalerii. Następnie samorządowcy, przedstawiciele parlamentarzystów, reprezentacje organizacji z terenu powiatu i kierownicy jednostek powiatowych złożyli u stóp pomnika wieńce oraz wiązanki. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Leżajski Marek Śliż.

Pierwszą część obchodów Święta Niepodległości zakończyła defilada, której punktem docelowym był plac przed Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, gdzie na uczestników uroczystości czekała wojskowa grochówka.

W sali widowiskowej MCK odbyła się druga część uroczystości, na którą składał się program artystyczny przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku oraz koncert Powiatowej Orkiestry DIVERTIMENTO pod batutą Rafała Czarnackiego i Grupy Wokalnej Meritum pod kierownictwem Bartłomieja Urbańskiego, przy współpracy Jacka Brzuzana.

____

Organizatorzy dziękują kustoszowi Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku o. Klaudiuszowi Baranowi, dyrekcji, nauczycielom i uczniom Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, dyrekcji Miejskiego Centrum Kultury, Orkiestrze oraz Oddziałowi Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego, strzelcom z Jednostki Strzeleckiej 2035 z Zespołu Szkól Licealnych w Leżajsku, Wojskom Obrony Terytorialnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji, harcerzom, Muzeum Ziemi Leżajskiej, sponsorom: Piekarni PSS Społem w Leżajsku, Smak Górno, Hortino oraz MZK w Leżajsku, pocztom sztandarowym reprezentującym instytucje, organizacje oraz szkoły z terenu powiatu, delegacjom z wieńcami, a przede wszystkim mieszkańcom powiatu leżajskiego za udział w obchodach. Szczególne podziękowania kierują do wykonawcy przebudowy skrzyżowania ulic Mickiewicza, Klasztornej, Plac Mariacki i Michałka, firmie Eurovia Polska S.A. za przygotowanie terenu przy pomniku poległych w walkach niepodległościowych.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Więcej zdjęć z uroczystości na profilu FB Powiatu Leżajskiego.

Nabór wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” na 2024 r.

Biuro „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” – edycja 2024. Program przewiduje dofinansowanie projektów organizowanych w 2024 roku, kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Nabór potrwa do 8 grudnia 2023 r.

Z programu dotacyjnego „Niepodległa” wspierane będą w 2024 r. działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, upamiętniające wydarzenia i ludzi ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej tworzącej historię narodową.

W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania. Łączny budżet naboru to 6 mln zł.

Wnioski należy składać poprzez  formularz w systemie Witkac.pl do 8 grudnia 2023 roku, do godziny 15:59. Zadania dofinansowane z programu można realizować od 8 lutego do 20 listopada 2024 roku.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:
– samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
– organizacje pozarządowe.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

 1. archiwa państwowe;
 2. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 3. uczelnie wyższe;
 4. instytucje kultury;
 5. organizacje pozarządowe;
 6. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 7. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 8. Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

 

W ramach programu można realizować następujące zadania:

 1. wystawy wraz z katalogami;
 2. rekonstrukcje historyczne;
 3. festiwale, koncerty patriotyczne, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
 4. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów: tworzenia aplikacji,  stron internetowych, filmowych oraz strzeleckich);
 5. wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 6. kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
 7. murale;
 8. zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).

 

Uzupełnieniem dla nich mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć w Regulaminie Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2024.

Więcej informacji na stronie https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-w-programie-dotacyjnym-niepodlegla-2024/

 

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Informację zamieściła: Natalia Nowicka