Zamknij mobilną wersję WCAG

Podsumowanie warsztatów tematycznych poświęconych „Dniu Matki”

W Muzeum Ziemi Leżajskiej zadebiutowały nowe warsztaty edukacyjne, tym razem zorganizowane z okazji Dnia Matki. Dzięki nim dzieci dowiedziały się, że Polska jest jedynym krajem na świecie, w którym święto to jest obchodzone 26 maja. Dzieliły się z prowadzącymi swoimi oryginalnymi pomysłami na temat prezentów i wymieniały najróżniejsze powody, za które są wdzięczne swoim mamom.W ramach zajęć mali uczestnicy przygotowywali samodzielnie wykonane podarunki. Zamiast tradycyjnych, papierowych laurek organizatorzy warsztatów postawili na masę solną, drewno i całą gamę elementów ozdobnych. Każda z prac wyglądała wyjątkowo i wyróżniała się inwencją twórczą najmłodszych.

Muzeum Ziemi Leżajskiej dziękuje wszystkim grupom przedszkolnym za zainteresowanie nowymi lekcjami muzealnymi oraz łączy pozdrowienia dla dzieci i opiekunów, którzy wzięli w nich udział.
Już niebawem placówka będzie organizować kolejne zajęcia, skierowane do indywidualnych uczestników i związane ze zbliżającymi się wakacjami. Informacje podane będą na stronie Muzeum www.muzeum-lezajsk.pl

MZL

Informacje zamieściła: Monika Baj

80. rocznica pacyfikacji Leżajska

28 maja odbyły się obchody 80. rocznicy pacyfikacji miasta przez oddziały niemieckie. Zarząd Powiatu Leżajskiego oraz delegacje urzędów i instytucji złożyli wieńce pod pomnikiem ku czci ofiar pacyfikacji. W wyniku tamtych tragicznych wydarzeń z maja 1943 roku zginęło około 47 osób.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą o godz. 11:00 w Kościele Farnym pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Michalika. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik poległych przy ulicy 28 Maja. Tam odbył się apel pamięci, złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów. Następnie na leżajskim rynku odbył się koncert pt. „Tobie Polsko” w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Oddziału Kawalerii Ochotniczej w barwach 20. Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego w Wierzawicach.

Fot: Dawid Wiech

Informację zamieściła: Monika Baj

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

25 maja w sali obrad Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Leżajski Marek Śliż.

Członkowie komisji i zespołu zapoznali się z informacjami na temat:
– realizacji powiatowego programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy oraz o stanie bezrobocia w powiecie leżajskim;
– podejmowanych działań w ramach udzielania pomocy oraz wsparcia psychologicznego osobom potrzebującym;
– stanu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w okresie I kwartału 2023 r.;
– bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz oceny stanu technicznego dróg powiatowych;
– terminu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w powiecie leżajskim;
– działalności Powiatowego Punktu Pomocy Obywatelom Ukrainy;
– przygotowań służb, inspekcji i straży do akcji „Bezpieczne wakacje”;
– bezpieczeństwa sanitarnego wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli i w basenach kąpielowych.

Ponadto członkowie Komisji przyjęli plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na II półrocze 2023 r. oraz zgłaszano propozycje tematów do projektu „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2024 – 2028”.

W wolnych wnioskach poruszono temat przygotowań i gotowości służb w sytuacji wystąpienia podtopień i powodzi.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Kurier Powiatowy 5/2023

Zapraszamy do lektury majowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in. kalendarium 25-lecia Powiatu Leżajskiego – wybrane inwestycje i wydarzenia, kolejna część dziejów leżajskiego sanktuarium autorstwa Romana Federkiewicza i relacja Ireneusza Wołka z podróży do Ogrodów Keukenhof w Holandii.

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Noc Muzeum 2023 w Muzeum Ziemi Leżajskiej już za nami

W minioną sobotę, 20 maja, w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się kolejna już Noc Muzeów.

W ramach tego wydarzenia placówka zaprosiła do nocnego zwiedzania poszczególnych ekspozycji. Udostępnione zostały wszystkie posiadane wystawy zarówno te stałe, jak i czasowe.

Jednak nim rozpoczęło się nocne zwiedzanie, w sali konferencyjnej MZL miała miejsce uroczysta inauguracja tego wydarzenia.

Głównym punktem inauguracji był koncert „Poważnie i sentymentalnie” w wykonaniu rodziny Paluchów: Moniki (fortepian), Anny (śpiew) oraz Pawła (akompaniament).

Podczas pierwszej części występu zebrani mieli okazję wysłuchać koncertu fortepianowego Moniki Paluch, w którego repertuarze znalazły się utwory m.in. Fryderyka Chopina. Natomiast w drugiej części już wspólnie, artyści wykonali melodie m.in. Anny German.

Po zakończonym koncercie publiczność na stojąco nagrodziła muzyków długimi gromkimi brawami.

W koncercie, poza licznie przybyłymi mieszkańcami powiatu, uczestniczyli Starosta Leżajski Marek Śliż, radny Rady Powiatu Leżajskiego Marian Grabarz, radny Rady Muzeum Ziemi Leżajskiej Stanisław Chmura, przedstawiciele jednostek organizacyjnych powiatu oraz poszczególnych gmin, jak również przedstawiciele z placówek oświatowych i stowarzyszeń.

Po uroczystej inauguracji rozpoczęło się zwiedzanie muzeum i trwało, aż do godz. 24.00. Wśród wystaw stałych zwiedzający mieli okazję obejrzeć ekspozycję historii miasta i regionu, etnograficzno-zabawkarską, browarniczą oraz tę najnowszą – otwartą w ubiegłym roku – archeologii oraz dziejów staropolskich na ziemi leżajskiej, mieszczącą się w zabytkowej XVII-wiecznej piwnicy.

Równie dużą popularnością cieszyły się udostępnione wystawy czasowe: wystawa rzeźb Wincentego Pażyry, „Ze wsi na Wiejską – Marszałek Józef Zych w służbie Ojczyźnie, Kościoła i Ziemi Leżajskiej” ukazująca życie naszego rodaka, pochodzącego z Giedlarowej Marszałka Zycha oraz wystawa Polskie Browary Zamknięte ze zbiorów birofilisty Adama Dąbka.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. archiwum własne MZL oraz Dawid Wiech

 

 

Nabór wniosków o przyznanie nagrody Powiatu leżajskiego w dziedzinie kultury i sportu

Zgodnie z kilkuletnią tradycją zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia Powiatu Leżajskiego za:
1) działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
2) osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Wnioski o przyznanie nagrody/wyróżnienia w dziedzinie kultury mogą składać następujące podmioty:
1) instytucje kultury
2) organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu leżajskiego
3) organizacje pozarządowe i inne podmioty

Wnioski o przyznanie wyróżnienia/nagrody w dziedzinie sportu mogą składać następujące podmioty:
1) kluby sportowe działające na terenie powiatu leżajskiego,
2) organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu leżajskiego,
3) związki lub stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu,
4) organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Wnioski w dziedzinie kultury i sportu należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. Kopernika 8 w terminie do 31 maja 2023 roku.

Szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień określają Uchwały Rady Powiatu Leżajskiego (do pobrania poniżej).

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór do konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów” dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego.

Nagroda „NGO Wysokich Lotów” służy podkreśleniu potencjału regionalnych organizacji pozarządowych poprzez wyłonienie najlepszych inicjatyw realizowanych przez podmioty trzeciego sektora w województwie podkarpackim. Ideą konkursu jest dotarcie do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których działania mogą być realizowane także przez inne podmioty pozarządowe na zasadzie „dobrych praktyk”.

Ponadto konkurs ma na celu wspieranie współpracy samorządu województwa z podmiotami trzeciego sektora jak również służy podkreśleniu roli NGO w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach:

  1. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa;
  2. Kultura i tożsamość narodowa;
  3. Nauka, edukacja, środowisko;
  4. Gospodarka, rynek pracy oraz zrównoważony rozwój;
  5. Sport, turystyka, rekreacja.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na załączonym formularzu w terminie do 15 czerwca 2023 roku.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie konkursu.

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

VII edycja Wystawy Prac Plastycznych Osób z Niepełnosprawnością „Odnaleźć siebie…”

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „WEKTOR” serdecznie zaprasza na VII Edycję Wystawy Prac Plastycznych Osób z Niepełnosprawnością z terenu powiatu leżajskiego pod nazwą „Odnaleźć siebie…”. To kolejne ważne wydarzenie w działalności 15 placówek. Osoby z niepełnosprawnościami, które są naszymi sąsiadami, przyjaciółmi, członkami naszych rodzin zazwyczaj widzimy w codziennych sytuacjach. Prezentowana wystawa, zorganizowana w Ośrodku Kultury w Brzózie Królewskiej, ukazuje ich umiejętności oraz zainteresowania, jakie potrafią rozwijać przy wsparciu terapeutów.

Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji od 18 do 26 maja 2023 r. w godz. 9.00- 18.00.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Leżajski Marek Śliż.

Partnerzy: Muzeum Ziemi Leżajskiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku, Gminny Ośrodek Kultury w Giedlarowej, Ośrodek Kultury w Brzózie Królewskiej, Ludowy Klub Sportowy Azalia, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska.

Sponsorzy: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  Nadleśnictwo Leżajsk- Lasy Państwowe, Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków w Sarzynie, Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Wektor

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Pixabay/Martina Bulkova

 

 

Noc Muzeum 2023 w Muzeum Ziemi Leżajskiej

W najbliższą sobotę, 20 maja, Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na Noc Muzeów 2023. Wydarzenie zainauguruje koncert „Poważnie i sentymentalnie”:
– Monika Paluch: fortepian,
– Anna Paluch: śpiew,
– Paweł Paluch: akompaniament.

Koncert: wstęp wolny.

Ponadto w ramach nocy Muzeum będzie możliwe zwiedzanie wszystkich wystaw stałych i czasowych aż do godziny 24.00.
Wystawy stałe:
– Archeologii i dziejów staropolskich (nowo otwarta wystawa mieszcząca się w XVII wiecznej piwnicy),
– Historii miasta i regionu,
– Etnograficzno-zabawkarska,
– Browarnicza.

Wystawy czasowe:
– Rzeźby Wincentego Pażyry,
– Polskie Browary Zamknięte,
– „Ze wsi na Wiejską – Marszałek Józef Zych w służbie Ojczyźnie, Kościoła i Ziemi Leżajskiej”.

Na zwiedzanie obowiązywać będzie symboliczna opłata. Koszt zwiedzenia całego Muzeum to 2 zł i 1 zł (normalny i ulgowy) – dochód przeznaczony będzie na konserwację eksponatów.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

LKKK na Mistrzostwach Europy World Kyokushin Budokai w Barcelonie

6 maja w Barcelonie (Sabadell) w Hiszpanii odbyły się 6 Mistrzostwa Europy World Kyokushin Budokai (WKB) juniorów i dorosłych. W turnieju wzięło udział 500 zawodników z 23 krajów.  Na tym wydarzeniu nie zabrakło również ekipy z Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate.

Możemy pochwalić się dwoma srebrnymi medalami, które wywalczyli Stanisław Stachula i Wojciech Rychel.  Staszek po czterech pojedynkach wywalczył tytuł wicemistrza w 6. wagowych Mistrzostwach Europy. W pierwszej walce po dwuminutowej dogrywce wygrał z zawodnikiem z Rumunii. W drugim pojedynku po dogrywce pokonał zawodnika z Hiszpanii, a w trzecim swoim starciu wygrał z zawodnikiem z Polski. W finale przegrał przez wskazanie sędziów z aktualnym Mistrzem Polski.  Wojtek wolnym losem wszedł do ćwierćfinału, w drugiej walce pokonał Hiszpana, a w trzecim pojedynku uległ zawodnikowi z Polski notabene ubiegłorocznemu Mistrzowi Europy. Mniej szczęścia miała Aleksandra Koszałka, przegrywając pierwszą walkę po kontrowersyjnym werdykcie sędziów z zawodniczką z Ukrainy. Kierownikiem wyjazdu był shihan Dariusz Burda.

Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowania dla Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, Powiatu Leżajskiego i Miasta Leżajsk za pomoc w realizacji naszych statutowych celów.

Więcej informacji na karatelezajsk.pl

LKKK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Jubileusz 25-lecia Powiatu Leżajskiego

Kilometry przebudowanych dróg i mostów, realizacja wielomilionowych inwestycji, nowoczesne szkolnictwo dostosowane do rynku pracy i bardzo dobre zaplecze gospodarczo-inwestycyjne – nie byłoby tego, gdyby nie ludzie: samorządowcy, społecznicy i wszyscy ci, których praca oraz zaangażowanie przyczyniły się do szeroko pojętego rozwoju powiatu leżajskiego. Jubileusz 25-lecia powiatu, obchodzony w roku bieżącym, jest więc świętem przede wszystkim wspólnoty, której nadrzędnym celem były i są starania o uczynienie ziemi leżajskiej liczącą się w regionie jednostką samorządową, a przede wszystkim zaś miejscem przyjaznym do życia. Dzień Powiatu Leżajskiego, który obchodzony jest corocznie 7 maja, w święto Matki Bożej Leżajskiej, patronki powiatu, był zatem, z racji jubileuszu, świętem podwójnym.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Zwiastowania NMP w Leżajsku, koncelebrowaną m.in. przez kustosza sanktuarium o. Klaudiusza Barana, a której przewodniczył ks. prałat Kryspin Dubiel.

Druga część uroczystości odbyła się w Powiatowej Sali Koncertowej przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku.
Wśród zaproszonych na wydarzenie gości znaleźli się m.in.: marszałek Sejmu RP II kadencji Józef Zych, Senator RP Stanisław Ożóg, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr, radny Rady Sejmiku Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg, samorządowcy z powiatu leżajskiego: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz oraz radni rady Powiatu Leżajskiego na czele z jej przewodniczącym Adamem Wylaziem: Halina Pyszowska, Dorota Wylaź, Marek Kogut, Franciszek Krajewski i Zdzisław Leśko, przedstawiciele powiatów ościennych, radni poprzednich kadencji, dyrektorzy i kierownicy zarówno jednostek powiatowych, jak i instytucji współpracujących z Powiatem Leżajskim oraz duchowieństwo.

Jubileusz był dobrą okazją do wspomnień o początkach kształtowania się samorządności na ziemi leżajskiej. Nie obyło się również bez istotnych podsumowań, których dokonali zarówno starostowie poprzednich kadencji uczestniczący w wydarzeniu: Stanisław Chmura i Władysław Kozikowski, jak i obecny starosta Marek Śliż.

Głównym punktem w programie było wręczenie Nagród Przyjaciela Powiatu Leżajskiego osobom oraz instytucjom, których działalność ma realny wpływ na rozwój oraz promocję powiatu. W tym roku laureatami wyróżnienia zostali: pochodzący z ziemi leżajskiej marszałek Sejmu RP II kadencji Józef Zych w kategorii osobowość, były radny Rady Powiatu Leżajskiego Zdzisław Zawilski w kategorii społecznik oraz Szkółka Roślin Ozdobnych „Dąbek” w kategorii przedsiębiorca.

Finałem wydarzenia był koncert Powiatowej Orkiestry DIVERTIMENTO pod batutą Rafała Czarnackiego oraz Grupy Wokalnej MERITUM działającej przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku pod kierownictwem Bartłomieja Urbańskiego, przy współpracy Jacka Brzuzana. Na repertuar koncertu złożyły się najpopularniejsze utwory autorstwa Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza, polskiego muzyka jazzowego i kompozytora muzyki filmowej m.in. do „Janosika”, „Stawki większej niż życie”, „Czterdziestolatka” i „Wojny domowej”.

Jubileuszowa edycja Dnia Powiatu Leżajskiego jest jednym z kilku wydarzeń zaplanowanych w ramach obchodów 25-lecia powiatu. Niebawem zostanie ogłoszony konkurs fotograficzny dla mieszkańców ziemi leżajskiej, zaś obecnie trwa konkurs na film promujący powiat dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Odbędzie się również uroczysta sesja Rady Powiatu. Przewidziano także prelekcje oraz konferencje dotyczące historii powiatu leżajskiego.

Organizatorzy wydarzenia dziękują wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w pomoc przy jego organizacji.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

„Życie Św. Szarbela a współczesna rzeczywistość” – prelekcja w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa do Muzeum Ziemi Leżajskiej powracają wydarzenia organizowane w ramach Uniwersytetu Peregrini.

Już w najbliższą sobotę (13 maja)  o godz. 10.00 do Muzeum odbędzie się wykład pt. „Życie  Św. Szarbela a współczesna rzeczywistość”.

Prelegentem będzie Jacek Kotula, czciciel Św. Szarbela, dwukrotny pielgrzym do Libanu, Obrońca Życia.

Święty Charbel był maronickim duchownym, mnichem i pustelnikiem. Urodził się i żył w Libanie w latach 1828-1898. Poprzez świadectwo swojego życia i pośmiertne cuda dokonane za jego wstawiennictwem został uznany przez Kościół katolicki za świętego. Jego grób jest miejscem pielgrzymek, a modlitwy za jego wstawiennictwem kierowane są do Boga w rozmaitych intencjach, zwłaszcza jednak w intencji uzdrowień.

Według tradycji, po pogrzebie ojca Szarbela miało jakoby miejsce niezwykłe zjawisko – nad jego grobem utrzymywała się przez 45 nocy jasna poświata, silniejsza niż światło dzienne. To spowodowało, że do grobu pustelnika zaczęły przychodzić co noc tłumy wiernych i ciekawskich. Z obawy przed profanacją grobu postanowiono przenieść ciało zmarłego do klasztoru. Podczas ekshumacji ojca Szarbela (Charbela) okazało się, według świadków, że jego ciało zachowało się w doskonałym stanie i miało temperaturę ciała osoby żywej. Zwłoki – po usunięciu wnętrzności i osuszeniu – złożono z w drewnianej trumnie i umieszczono kaplicy klasztornej.

Wstęp wolny.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Źródło zdjęcia: niedziela.pl/Fot. Tomasz Kopytowski

UKS Lotnik Wierzawice zwycięzcą Półfinału Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-13K

Od 5 do 7 maja w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku odbywał się Półfinał Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-13K w koszykówce. Spotkały się w nim cztery drużyny z różnych stron Polski: GUKS Olimpijczyk/UKS 4 Łomża, ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski, MUKS Supravis Bydgoszcz oraz gospodarz turnieju UKS Lotnik Wierzawice.

Trzydniowe sportowe zmagania, które dostarczyły kibicom ogromnych emocji, pozwoliły wyłonić zwycięzcę półfinału, a  został nim Klub z Wierzawic – UKS Lotnik. Drugie miejsce zajęła drużyna z Wodzisławia Śląskiego, trzecie – zawodniczki z Bydgoszczy.

Dwie pierwsze drużyny znalazły się w finałowej ósemce i rywalizować będą o najwyższe trofeum – Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-13K.

Nasze zawodniczki pokazały na boisku waleczność i ogromny hart ducha. Potrafiły pokonać własne słabości i sięgnąć po trzy zwycięstwa. Podobnie było w ćwierćfinale, którego również byliśmy gospodarzem.

Zgromadzeni na trybunach kibice gorąco dopingowali swoją drużynę, żywiołowo reagowali na każdy zdobyty punkt i widowiskowo przeprowadzoną akcję.

Gratulujemy zawodniczkom i trenerom.
Jesteśmy z Was dumni! Trzymamy mocno kciuki za udany występ w finale.

Honorowym patronatem zawody objął Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Sponsorzy i partnerzy:
– Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
– Dyrektor ZSL w Leżajsku Zbigniew Trębacz,
– Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko,
– Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna,
– Aleco Leżajsk Sp. Z O. O. Marian Kamiński,
– MAAW SPORT: Andrzej Maruszak

Ogromnej pomocy i wsparcia przy organizacji zawodów udzielili:
– Dyrektor Regionu Sieci Poczty Polskiej w Rzeszowie: Mieczysław Tołpa,
– Prezes KS JAS-FBG Sosnowiec: Marek Lesiak,
– Remigiusz Wilk – Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża,
– Wiesław Syzdek – dziennikarz, komentator, trener – Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża,
– Jacek Brzuzan – ZSL Leżajsk,
– Prezes UKS Lotnik Wierzawice Piotr Szczęch
– Zarząd i członkowie UKS Lotnik Wierzawice,
– Bartłomiej Karaś.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

UKS Lotnik Wierzawice

Informację zamieściła: Natalia Nowicka