Zamknij mobilną wersję WCAG

Zakończono przebudowę dwóch dróg powiatowych

Zakończono przebudowę dróg powiatowych nr 1273R Grodzisko Nowe – Chodaczów i 1271R Grodzisko Dolne – Chałupki Dębniańskie.

Wartość inwestycji to 4 960 068,70 zł. Na jej wykonanie Powiat Leżajski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 620 364,94 zł. Pozostała kwota została zabezpieczona przez Powiat Leżajski i Gminę Grodzisko Dolne.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1271R w o dł. 0,99 km w Grodzisku Nowym obejmowała: wzmocnienie do nośności 100kN/oś dla KR2 przez całkowitą wymianę konstrukcji jezdni, remont przepustów pod zjazdami, remont nawierzchni chodnika z prawej strony, regulację wysokościową zjazdów, umocnienie poboczy kruszywem i wymianę oznakowania pionowego.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1273R w km 0+002,60 – 1+847,30 o dł. ok. 1844,70m obejmowała poszerzenie jezdni do 5,5m wzmocnienie jezdni nową warstwą ścieralną i profilową, budowę chodnika przy krawędzi jezdni wraz z wykonaniem odcinkowej kanalizacji deszczowej i przebudową zjazdów wraz z urządzeniem wyniesionego przejścia dla pieszych. Zabezpieczone zostały także skarpy przy chodniku przy wysokich nasypach i przebudowano kolizję z gazociągiem i wodociągiem oraz zabezpieczono linię energetyczną. Ponadto wykonano regulację wysokościową bram i ogrodzeń w celu likwidacji niebezpiecznych miejsc za chodnikiem, zamontowano balustrady ochronne, wymieniono oznakowanie, uzupełniono kruszywem pobocza i zjazdy z prawej strony. Dokonano również regulacji wysokościowej nawierzchni zjazdów zarówno lewej, jak i prawej strony drogi.

Wykonawcą inwestycji była firma DRO-BRUK Bogdan Wojtuń.

BI

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

 

Uwaga! Syreny policyjne zawyją w całym kraju

Informujemy, że 5 grudnia w całym kraju o godz. 17.00 zabrzmią syreny policyjnych radiowozów w hołdzie dwóm policjantom: asp. sztab. Danielowi Łuczyńskiemu i asp. sztab Ireneuszowi Michalakowi, którzy zmarli w wyniku ran postrzałowych zadanych przez przestępcę. Cześć ich pamięci.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka
Fot. Śląska Policja

LXXXVII sesja Rady Powiatu Leżajskiego

30 listopada w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LXXXVII sesja rady.

Po przyjęci porządku obrad i protokołów z poprzednich sesji radni zapoznali się z informacją o systemie pomocy rodzinie oraz organizacji pomocy dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu leżajskiego, a także z informacją o realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarowania gruntami Skarbu Państwa i Powiatu.

Następnie podjęli uchwały w sprawie:

– zmiany Uchwały Nr LXIII/441/06 Rady Powiatu w Leżajsku z dnia 29 września 2006 r. w sprawie utworzenia Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie;
– przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Leżajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024;
– wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2023 r.

Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Uwaga! Intensywne opady śniegu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie prognozuje:

Zjawisko: Intensywne opady śniegu – III stopień
Ważność: od godz. 18:00 1 grudnia 2023 do godz. 03:00 3 grudnia 2023
Obszar: powiat leżajski
Przebieg: Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 40 cm do 55 cm. Najsilniejszych opadów należy spodziewać się w sobotę.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Leżajski szpital zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne

Już we wrześniu Ministerstwo Zdrowia informowało, po uprzednich konsultacjach z lekarzami i organizacjami pacjenckimi, o rozszerzeniu programu profilaktyki raka piersi. Od 1 listopada z bezpłatnej mammografii mogą skorzystać kobiety w wieku 45-74 lat, a nie jak do tej pory w wieku 50-69 lat. Ponadto od 2025 r. będzie obowiązywała tylko mammografia cyfrowa. Na tę zmianę gotowy jest z pewnością Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, który zakupił najnowocześniejszy mammograf cyfrowy.

Mammografia cyfrowa to nowoczesna metoda obrazowania zmian w piersi. Zapewnia wysoką rozdzielczość obrazu oraz właściwy kontrast i pozwala na uzyskanie obrazów o znaczenie wyższej wartości diagnostycznej niż w przypadku mammografów analogowych.

Mammograf zakupiony przez SP ZOZ to Mammomat Fusion firmy Siemens – system mammograficzny klasy premium, opracowany z myślą o usprawnieniu codziennych badań przesiewowych i diagnostycznych. Wartość inwestycji to ok. 700 000 zł brutto. Na jej realizację szpital uzyskał dotację z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 650 000 zł, w ramach umowy na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”.

Obecnie tylko u 20% kobiet raka piersi rozpoznaje się we wczesnym stadium, dlatego profilaktyka ma kluczowe znacznie, także dla dalszego leczenia. SP ZOZ w Leżajsku zachęca do regularnych badań i zaprasza na bezpłatną mammografię kobiety w wieku 45-74 lat.

Aby skorzystać z bezpłatnych badań, nie jest potrzebne skierowanie. Osoba, która spełnia kryteria programu, może zgłosić się osobiście – pracownia mammograficzna znajduje się w budynku głównym szpitala na II piętrze – lub umówić telefonicznie pod nr (17) 24 04 921, by ustalić termin wizyty.

Szpital zaprasza również na bezpłatne badania cytologiczne. Program ten kierowany jest do populacji kobiet w wieku od 25 do 64 lat. Badania przeprowadzane są raz na 3 lata. Pracownia cytologiczna znajduje się na I piętrze w Przychodni Specjalistycznej i czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35. Na badanie można umówić się również telefonicznie: (17) 24 04 786.

Szczegółowe informacje dotycząc obu programów profilaktycznych znajdują się na stronie www szpitala www. spzoz-lezajsk.pl w zakładce Aktualności/Programy profilaktyczne.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

„W świecie monet, banknotów i odznaczeń” – nowa wystawa w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Muzeum Ziemi Leżajskiej wraz Polskim Towarzystwem Numizmatycznym Koło w Leżajsku zapraszają na numizmatyczną wystawę czasową “W świecie monet, banknotów i odznaczeń”.

Na wystawie prezentowane są zbiory z kolekcji członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Koła w Leżajsku.

Wystawa będzie otwarta w dniach 28 listopada 2023 r. do 18 lutego 2024 r.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

„Jedyny taki test, którego prawdopodobnie nie zleciłeś” – nowa kampania w ramach profilaktyki AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS, z okazji przypadającego na 1 grudnia Światowego Dnia AIDS, przygotowało ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem: „Jedyny taki test” (#jedynytakitest), która ma na celu zachęcenie do testowania w kierunku HIV oraz obalenie stereotypów i mitów dotyczących wirusa.

Wykonanie testu jest obecnie jedyną metodą rozpoznania zakażenia. Statystyki wskazują, że zaledwie 10-20% dorosłych Polaków, chociaż raz w życiu wykonało test na HIV. Zakażenie HIV wykryte na wczesnym etapie, daje możliwość skutecznego leczenia, dlatego tak ważne jest wykonanie testu.

Test na HIV można wykonać w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) – bezpłatnie, bez skierowania i anonimowo. W każdym województwie działa przynajmniej jeden punkt konsultacyjno-diagnostyczny (PKD) – pełna lista znajduje się na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS.

W roku 2022 kampania pod hasłem: „Jedyny test, którego prawdopodobnie nie wykonałeś”: https://jedynytakitest.aids.gov.pl/, zachęcająca do poznania swojego statusu serologicznego, była skierowana do ogółu społeczeństwa. Koncentrowała się na budowaniu świadomości, że HIV dotyczy każdego, kto rozpoczął życie seksualne oraz że zakażenie wirusem, wykryte na wczesnym etapie, daje możliwość skutecznego leczenia. Podstawą jest jednak profilaktyka i wykonanie testu w kierunku HIV, który można zrobić anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania w jednym z punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), działających w każdym województwie.

W roku 2023 przekaz kampanii pod hasłem: „Jedyny test, którego prawdopodobnie nie zleciłeś” został skierowany do środowiska medycznego, zwłaszcza do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także do lekarzy ginekologów, pediatrów/neonatologów, lekarzy chorób wewnętrznych i zakaźnych oraz studentów medycyny, a poprzez te grupy zawodowe – do ogółu społeczeństwa. Skierowanie pacjenta na wykonanie testu w kierunku HIV powinno być standardowo inicjowane przez lekarzy w przypadku każdej choroby przebiegającej nietypowo, niepoddającej się leczeniu lub nawracającej, a także w wielu sytuacjach klinicznych wynikających ze specyfiki danej specjalizacji.

Głównym celem działań jest poprawa wczesnej diagnostyki zakażeń HIV, dzięki czemu osoby, u których zostanie zdiagnozowane zakażenie, będą mogły jak najszybciej rozpocząć terapię antyretrowirusową, co ograniczy liczbę nowych zakażeń.

Więcej informacji na stronie kampanii.

PSSE w Leżajsku

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Gala XXI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w Łańcucie

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP to wyróżnienie gospodarcze przyznawane raz do roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Choć na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat zmieniała swoją formułę, to jednak cel jej przyznawania do dzisiaj pozostaje niezmienny – wspierać polskich przedsiębiorców i wyróżniać tych najlepszych.

23 listopada na Zamku w Łańcucie odbyła się gala XXI edycji nagrody. Obok Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy, przedstawicieli rządu, parlamentarzystów i reprezentantów wyróżnionych firm, udział w wydarzeniu wzięli również samorządowcy, a wśród nich Starosta Leżajski Marek Śliż.

Nagroda została przyznana w pięciu kategoriach głównych następującym firmom:
– Lider MŚP: Creotech Instruments;
– Narodowy Sukces: Cognor Holding
– Międzynarodowy Sukces: Integer.pl
– Odpowiedzialny Biznes: Unibep
– Firma Rodzinna: P.P.H. Gałuszka, Krębuszewska i Wspólnicy;

oraz w dwóch kategoriach specjalnych:
– Badania+Rozwój: Interdyscyplinarny Zespół Projektu BioMiStem
– STARTUP_PL: WIDMO SPECTRAL TECHNOLOGIES

Prezydent RP przyznał również dodatkową Nagrodę Indywidualną oraz Nagrodę Specjalną. Nagrodę Indywidualną otrzymał Bogdan Chmielewski, Prezes Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Stanach Zjednoczonych, zaś Nagrodę Specjalną – Województwo Lubelskie za szczególne zaangażowanie w rozwijanie inicjatywy Trójmorza.

Galę uświetnił koncert „Dopóki życie trwa… piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej” w wykonaniu artystów z Domu Kultury w Przecławiu.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

27 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Leżajski Marek Śliż, Skarbnik Powiatu Jolanta Marciniak, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, radni Rady Powiatu, dyrektorzy, kierownicy i przedstawiciele powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierownik i pracownicy Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Leżajsku.

W trakcie obrad komisji omówiono i zaopiniowano projekt budżetu Powiatu Leżajskiego na 2024 rok w zakresie wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Ponadto na posiedzeniu przedstawiono informacje dotyczące:
– wysokości planowanych środków w budżetach miast i gmin powiatu w roku 2024, przeznaczonych
na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
– omówienia realizacji podjętych działań profilaktycznych w ramach programu „Bezpieczny Powiat” przez poszczególne jednostki organizacyjne;
– oceny przygotowań do akcji „Zima 2023/2024”. Informacji o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg;
– propozycji tematów do ramowego planu pracy komisji na rok 2024;
– pracy nad projektem „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2024 – 2028”.

Następnie omówiono temat dotyczący zabezpieczenia miejsc noclegowych, wydawania ciepłych posiłków bezdomnym i potrzebującym pomocy.

Na zakończenie posiedzenia Starosta podziękował za aktywne uczestnictwo w pracach Komisji, a także złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Kurier Powiatowy 11/2023

Zapraszamy do lektury listopadowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in. kolejny odcinek cyklu o dziejach leżajskiego sanktuarium autorstwa Romana Federkiewicza; II cz. poradnika o prawnych aspektach zniesławienia, nauczyciel ZST w Leżajsku Robert Maruszak uhonorowany prestiżowym tytułem Profesora Oświaty, kalendarz imprez kulturalnych i sportowych.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Prelekcja poświęcona sylwetce św. ks. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Uniwersytetem Peregrini w Leżajsku zapraszają na otwarte spotkanie dot. wielkiego patrioty świętego ks. abp Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę, 25 listopada, o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej. Prelegentem na spotkaniu będzie Jacek Kotula.

——-

Zygmunt Szczęsny Feliński urodził się 1 listopada 1822 r. w Wojutynie koło Łucka na Wołyniu (obecnie Ukraina). Był synem ziemianina Gerarda i Ewy z Wendorffów, kobiety wielkiego umysłu i serca, pisarki, autorki Pamiętników z życia.

Z ewangelicznej atmosfery domu rodzinnego wyniósł mocny fundament wiary i moralności.
Od rodziców nauczył się miłości Boga, poświęcenia dla Ojczyzny, szacunku dla człowieka. Dzięki tym wartościom nie załamał się, gdy zmarł mu ojciec, matka za prace patriotyczne została zesłana na Syberię, rząd carski skonfiskował majątek rodzinny, a sześcioro rodzeństwa zostało bez dachu nad głową.

W wieku 17 lat wyruszył w świat z wiarą w sercu i ufnością w pomoc Opatrzności Bożej. Jego jedynym bogactwem były: „serce niewinne, religia i miłość braterska dla bliźnich”, oraz wiara, o której mówił: „Mój punkt widzenia to wiara, chciałbym, żeby wszystko, co mi się podoba, co mnie czaruje i zachwyca miało w niej swój początek” (1843).

Mając zdolności do nauk ścisłych zdobył wykształcenie matematyczne w Moskwie, a humanistyczne na Sorbonie i w Collège de France. Za dewi-zę życia przyjął hasło: „Bo na ziemi być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie”. O jego patriotyzmie świadczy udział w powstaniu w Wielkopolsce (1848), a o wielkości ducha przyjaźń z wieszczem narodowym Juliuszem Słowackim. W Paryżu, wsłuchany w głos Chrystusa, postanowił zostać księdzem.

Ksiądz w Petersburgu. W 1851 r. wrócił do kraju i wstąpił do Seminarium duchownego w Żytomierzu, dalszą formację zdobył w Akademii Duchownej w Petersburgu, gdzie został wyświęcony na kapłana (1855). Natchniony duchem miłosierdzia założył Schronisko dla sierot i ubogich oraz zgromadzenie zakonne pod nazwą Rodzina Maryi (1857). Jednocześnie pełnił obowiązki ojca duchownego alumnów
i profesora Akademii. Zasłynął jako kaznodzieja i spowiednik. Uważano go za „apostoła, pełnego pokory, nauki i kultury”, „za opiekuna ubogich i sierot”, „za wspaniałego człowieka”, „za najlepszego księdza
w Rosji”.

Dobry Pasterz. Mianowany 6 stycznia 1862 r. przez bł. Piusa IX Arcybiskupem Warszawskim rządził nad Wisłą zaledwie 16 miesięcy, w warunkach niezwykle trudnych, w okresie manifestacji patriotycznych
i wybuchu powstania. Ale w tym krótkim czasie rozwinął owocną działalność, mającą na celu ożywienie życia religijnego Archidiecezji.

Ten „człowiek Opatrznościowy”, znak „Miłosierdzia Bożego”, stworzył w Stolicy Centrum odrodzenia; organizował misje i rekolekcje w kościołach, szpitalach, więzieniach; wzywał kapłanów do gorliwej pracy, do troski o trzeźwość narodu. Duży nacisk kładł na głoszenie słowa Bożego, na katechizację, na rozwój oświaty. Szerzył kult Najśw. Sakramentu i Matki Bożej, ku Jej czci upowszechnił w Archidiecezji nabożeństwo majowe; popierał ruch franciszkański. Zatroskany o religijne wychowanie dzieci
i młodzieży założył w Stolicy sierociniec i szkołę i oddał je pod opiekę sióstr Rodziny Maryi.

W Warszawie stanął jak „Anioł pokoju”, wzywając Naród do rozwagi i owocnej pracy dla dobra kraju. Kierując się doświadczeniem i realną oceną sytuacji, starał się wpłynąć na uspokojenie umysłów
i powstrzymać Naród przed rozlewem krwi. Po wybuchu powstania styczniowego (1863), ten dobry Pasterz stanął w obronie uciśnionych i podzielił jego niedolę. Zmiana polityki Rosji wobec Królestwa spowodowała, że Arcybiskup stał się niewygodny. Wezwany do Petersburga opuścił Warszawę
14 czerwca 1863 r., pod eskortą wojskową jako więzień stanu. Dopiero wówczas Warszawa w pełni zrozumiała kim był jej Pasterz, który w krótkim czasie uczynił wiele dobrego; uznano, że wraz z jego rządami przeszedł przez Archidiecezję „powiew Ducha Świętego”.

Wygnaniec. Abp Feliński, skazany na wygnanie w głąb Rosji, spędził w Jarosławiu nad Wołgą 20 lat, jaśniejąc świętością życia, oddany modlitwie, apostolstwu i dziełom miłosierdzia. Swoje losy złożył w ręce Ojca Świętego, odpierając jednocześnie naciski rządu, by zrezygnował z arcybiskupstwa. Pomimo ograniczeń policyjnych otoczył opieką zesłańców syberyjskich, niosąc im pociechę duchową i pomoc materialną. Zajął się fundacją kościoła w Jarosławiu. Pamięć o „świętym biskupie polskim”, który „utrwalił ducha polskiego i katolickiego w trzech pokoleniach”, pozostała żywa nad Wołgą przez długie dziesięciolecia. Po 20 latach, w wyniku porozumienia między Rządem Rosji i Watykanem został uwolniony (1883), ale do Warszawy nie mógł powrócić. I poszedł na drugie wygnanie.

Pasterz ludu wiejskiego. Ostatnie lata życia spędził Feliński, jako arcybiskup tytularny Tarsu we wsi Dźwiniaczka na Podolu (diec. lwowska), poświęcając się pracy duszpasterskiej, społecznej i oświatowej wśród ludu wiejskiego. W środowisko tej wsi wniósł ducha odrodzenia religijnego, zgodnego współżycia Polaków i Ukraińców, oraz owocnej współpracy w imię ewangelicznego braterstwa. Lud tamtejszy uważał go za ojca i opiekuna, kapłana „świętego”, a jego pobyt w tej wsi za „błogosławieństwo Boże”.

Królewski spadek. Abp Feliński zmarł 17 września 1895 r. w Krakowie, w opinii świętości. Napisano
o nim – „pękło wielkie serce”; poztstawił po sobie królewski spadek – „jedną sutannę, brewiarz i wiele miłości wśród ludzi”.

Po uroczystym pogrzebie w Krakowie jego doczesne szczątki przez 25 lat spoczywały na cmentarzu
w Dźwiniaczce, otaczane czcią i miłością Polaków i Ukraińców. A gdy Polska odzyskała niepodległość zabrano je do Warszawy (1920) i złożono w Katedrze św. Jana (1921).

Źródło biografii: Muzeum św. Zygmunta Felińskiego
MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Patriotyczne karaoke w Muzeum Ziemi Leżajskiej

W związku z niedawno obchodzonym Narodowym Świętem Niepodległości, 19 listopada w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyły się wspólne śpiewy pieśni i piosenek patriotyczno-żołnierskich.

Akompaniatorem w powyższym wydarzeniu był Stanisław Jaworski, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Leżajsku.

Wydarzenie to dodatkowo uświetniły liczne występy:
– uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Leżajsku:
– Chóru Cantiamo pod batutą Barbary Kuczek (grupa starsza z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku oraz grupy młodszej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku);
–  Zespołu Pieśni i Tańca “SAN” z MCK w Leżajsku. Instruktorem wokalnym zespołu jest Iwona Ćwikła natomiast nadzór sprawuje Elżbieta Majcher;
– chóru kameralnego seniorów z Leżajska „Impresja” prowadzonego przez Barbarę Kuczek.

W wydarzeniu udział wzięli mieszkańcy Leżajska oraz powiatu leżajskiego, przedstawiciele gmin z terenu naszego regionu, instytucji, urzędów, placówek oświatowych, kulturalnych oraz stowarzyszeń.

Powiat Leżajski reprezentował Starosta Leżajski Marek Śliż oraz radni Rady Powiatu Leżajskiego tj. wiceprzewodniczący rady: Marek Leszczak i Józef Majkut oraz radny Marek Kogut. Ponadto w wydarzeniu uczestniczyli członkowie rady Muzeum Ziemi Leżajskiej na czele z jej przewodniczącym Dariuszem Półćwiartkiem.

Organizatorami wydarzenia byli: Muzeum Ziemi Leżajskiej oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Leżajsku.

MZL
Zdjęcia: Dawid Wiech

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza do udziału w konkursie plastycznym z motywem bożonarodzeniowym

W związku z planowaną promocją publikacji o tradycjach bibułkarskich w powiecie leżajskim Muzeum Ziemi Leżajskiej ogłasza konkurs plastyczny prac o tematyce bożonarodzeniowej.

Wśród prac konkursowych mogą się znaleźć: stroiki świąteczne, bombki, aniołki, choinki, pająki itp. wykonane tradycyjnymi metodami bibułkarskimi oraz z użyciem współczesnych, dowolnych technik.

Udział w konkursie należy zgłosić do 15 grudnia 2023 r. pod numerem telefonu: 17 240 22 35 wew. 15.

W związku z przygotowaniem wystawy prace należy składać do końca grudnia 2023 r. w budynku głównym Muzeum Ziemi Leżajskiej (punkt informacyjny).

Promocja publikacji wraz z otwarciem wystawy i ogłoszeniem wyników konkursu odbędzie się w styczniu 2024 r. w siedzibie muzeum. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują w terminie późniejszym.

Zaproszenie do udziału w konkursie prac plastycznych o tematyce bożonarodzeniowej skierowane jest głównie do: Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Dziennego Pobytu, Klubów Seniora, Zakładów Aktywności Zawodowej funkcjonujących zarówno na terenie powiatu leżajskiego, jak i poza jego granicami.

Muzeum zaprasza również do udziału w konkursie osoby prywatne, niezrzeszone w ww. ośrodkach.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

„Raduje się serce, raduje się dusza…” – patriotyczne karaoke w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Pozostając w klimacie patriotycznym już w najbliższą niedzielę, 19 listopada, Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza do wspólnego śpiewania pieśni i piosenek patriotyczno-żołnierskich. Akompaniatorem w powyższym wydarzeniu będzie p. Stanisław Jaworski.

Dodatkowo spotkanie uświetnią:
– Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Leżajsku,
– Chór “Cantiamo” pod batutą p. Barbary Kuczek (grupa starsza z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku oraz grupa młodsza ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku),
–  Zespół Pieśni i Tańca “SAN” z MCK w Leżajsku,
– “Impresja” – chór kameralny seniorów z Leżajska prowadzony przez Barbarę Kuczek.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej.

Wstęp wolny.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka