Zamknij mobilną wersję WCAG

Spartakiada Sportowo-Obronna w Nowej Sarzynie

W dniach 18-20 kwietnia w Centrum Szkolenia Klas Mundurowych w Nowej Sarzynie odbędzie się Spartakiada Sportowo – Obronna Klas Wojskowych.

W wydarzeniu udział wezmą uczniowie z klas wojskowych z całego województwa podkarpackiego.

Organizatorami Spartakiady są: Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku oraz Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nisku.

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Wojewody Podkarpackiego.

plakat z żółtym napisem i uczniami w mundurach

ZK

Informacje zamieściła: Julia Marek

„Historia szyta na ludowo” – wystawa czasowa w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza na wystawę czasową pt. “Historia szyta na ludowo” prezentującą polskie stroje ludowe.

Na wystawie zobaczyć można tradycyjne stroje zarówno z naszego regionu, jak też z innych części kraju, m.in. obejrzeć można strój: rzeszowski lubelski, łowicki, krośnieński, krakowski czy strój szlachecki.

Na ekspozycji prezentowane są także oryginalne zabytkowe stroje pochodzące z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Są to stroje ludowe damskie, spódnice, zapaski, koszule, gorsety, kożuch, żupan, szuba, prawdziwe korale czy czepiec.

Wystawa potrwa do 31 maja.
____
Organizator wystawy: Muzeum Ziemi Leżajskiej
Współorganizator: Sarzyńskie Stowarzyszenie Eksploracyjne “Sarzyńscy Zwiadowcy Historii”
Partnerzy: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, Sarzyńskie Stowarzyszenie Eksploracyjne “Sarzyńscy Zwiadowcy Historii”, Czesława Zawadzka, KGW Brzóza Królewska, GOK Giedlarowa, KGW Chałupki Dębniańskie, GOK Grodzisko Dolne, GOK Kuryłówka, Agnieszka Majcher, Iwona Wiśniewska

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Uwaga! Próba syren alarmowych

Starosta Leżajski informuje, że 9 kwietnia 2024 r. (wtorek) w godz. 13:00 – 14:00, w związku z pracami związanymi z przeglądem i konserwacją systemu ostrzegania i alarmowania ludności, na terenie powiatu leżajskiego zostaną uruchomione syreny alarmowe. Wyemitują one akustyczny sygnał alarmowy oraz komunikaty głosowe. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań na dźwięk włączanych urządzeń alarmowych.

 

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Uroczysta sesja Rady Powiatu Leżajskiego

3 kwietnia w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się XCIII uroczysta sesja Rady Powiatu Leżajskiego, podczas której przewodniczący Rady Powiatu Adam Wylaź oraz Starosta Leżajski Marek Śliż  podsumowali jej VI kadencję.

Obok radnych Rady Powiatu Leżajskiego w spotkaniu udział wzięli m.in. samorządowcy zarówno z gmin wchodzących w skład powiatu, jak i spoza jego granic oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek powiatowych.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło stronę internetową dotyczącą zagrożeń

29 marca Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło stronę internetową, na której można znaleźć podstawowe informacje na temat zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych i zagrożenia eksplozją.

Podstawowym celem tego projektu jest podniesienie poziomu wiedzy społecznej na temat zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i eksplozji (CBRNE) oraz przygotowanie społeczeństwa do właściwego zachowania i stosowania procedur bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia takich zagrożeń.

Na stronie można znaleźć materiały edukacyjne w różnych formach.

Poradniki

Przygotowano poradniki do każdego z zagrożeń CBRNE. Zawierają podstawowe informacje o zagrożeniu, jego źródłach, a co najważniejsze – sposobach unikania zagrożeń i zasadach postępowania, gdy do nich dojdzie. Poradniki zostały przygotowane również w języku angielskim i ukraińskim.

Infografiki
Infografiki w sposób syntetyczny pokazują, jak postępować w przypadku danego zagrożenia – np. co zrobić, gdy doszło do poparzenia kwasem, jak postępować w przypadku kontaktu skóry z zasadą oraz jak się zachować w obliczu zagrożenia biologicznego czy zarażenia eksplozją. Przygotowano 15 infografik, które są – jak pozostałe materiały – dostępne do pobrania i szerokiego wykorzystania.

Animacje
Do każdego zagrożenia przygotowano również animację. Podobnie jak infografiki zawierają podstawową wiedzę: czym jest dane zagrożenie i jak postępować w przypadku jego wystąpienia. Oprócz wersji w języku polskim przygotowano także wersję anglo- i ukraińskojęzyczną.

Gry edukacyjne
Zostały przygotowane z myślą o najmłodszym odbiorcy. Uczestnik gry zdobywa wiedzę z danego obszaru zagrożeń CBRNE i od razu może ją sprawdzić. Aby przejść do następnego etapu, trzeba poprawnie odpowiedzieć na pytania. W przypadku błędnej odpowiedzi gracz proszony jest o powtórny wybór odpowiedzi.

Scenariusze lekcji dla nauczycieli
Świadomość społeczna zagrożeń CBRNE i umiejętność radzenia sobie z nimi do momentu przyjazdu służb jest podstawą budowania odpornego na zagrożenia społeczeństwa. Edukacja odgrywa tu kluczową rolę. Dlatego przygotowano scenariusze lekcji do wykorzystania przez nauczycieli. Poprzez dostarczanie specjalistycznych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, dążymy do wyposażenia młodego pokolenia w niezbędną wiedzę i umiejętności. Zakładamy też, że poprzez edukację dzieci i młodzieży możliwy jest wpływ na zachowania dorosłych. Jako pomoce naukowe w prowadzeniu zajęć, ale też do samodzielnego wykorzystania mogą służyć wcześniej wymienione poradniki, infografiki, animacje i gry edukacyjne dla dzieci.

Księgę Komunikacji Kryzysowej
Księga Komunikacji Kryzysowej jest podręcznikiem, który w pigułce zawiera zasady komunikacji kryzysowej oraz porady jak przygotować instytucję na potencjalny kryzys. Jeżeli chodzi o obszar CBRNE duże znaczenie w komunikacji społecznej ma komunikacja ryzyka i edukacja na rzecz postępowania w przypadku wystąpienia kryzysu. Znajomość i akceptacja ryzyka oraz umiejętność niwelowania negatywnych skutków zagrożeń są tu kluczowe. Dlatego w Księdze Komunikacji Kryzysowej zwrócono na to uwagę, jak również na konieczność prowadzenia uczciwej komunikacji z uwzględnieniem potrzeb i obaw obywateli.

Bądź gotowy
To zakładka, zawierająca informacje jak przygotować swoich bliskich na zagrożenia (z koniecznością ewakuacji włącznie) i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym.

Ww. materiały znajdują się do pobrania na stronie https://alert.rcb.gov.pl/do-pobrania/

Strona została przygotowana w ramach Funduszy Norweskich, a materiały zebrano dzięki współpracy Państwowej Agencji Atomistyki, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Inspektoratu Weterynarii i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Na stronie znalazł się również krótki film stworzony w ramach Akademii Bezpieczeństwa RCB. Na nim można się dowiedzieć, jak przygotować się na sytuację kryzysową, brak wody i prądu, jakie zapasy przygotować, co zabrać ze sobą i jak zapewnić sobie bezpieczeństwo.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Podpisano umowy na dwie kolejne inwestycje zaplanowane przez Powiat Leżajski

3 kwietnia odbyło się podpisanie umów z wykonawcami dwóch inwestycji realizowanych przez Powiat Leżajski.

Pierwsza inwestycja to przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna w km 0+000 – 0+760 w m. Wola Zarczycka. Wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum Firm: PBI Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku – Lider Konsorcjum i PBI WMB Sp. Z o.o. z siedzibą w Sandomierzu – Partner Konsorcjum.

Planowana wartość inwestycji to kwota 4 093 843,79 zł. Powiat Leżajski uzyskał dofinansowanie na ww. zadanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 2 456 306 zł. Pozostała kwota, czyli 1 637 537,79 zł, to środki własne (Powiat Leżajski: 818 768,90 zł, Miasto i Gmina Nowa Sarzyna: 818 768,89 zł).

Remont elewacji i piwnic zabytkowego budynku dawnego Dworu Starościńskiego to druga z inwestycji, na wykonanie której podpisano umowę. Wykonawcą robót będzie firma Dariusz Misiukanis „DARMIS”.

Wartość inwestycji to 578 100 zł. Środki finansowe pozyskane zostały w wyniku złożonego przez Powiat Leżajski wniosku do II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dodatkowo wkład własny zapewniony został powiat. Remont powinien zakończyć się do końca września 2024 roku.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Regulamin XXXI Ogólnopolskich Spotkań Skrzypków Grających Muzykę Ludową „Maj – Danówka 2024”

Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze”Maj-Danówka 2023 zaprasza zainteresowanych udziałem do zapoznania się z regulaminem XXXI Ogólnopolskich Spotkań Skrzypków Grających Muzykę Ludową „Maj – Danówka 2023” VII Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych oraz Solistów

Konkurs odbędzie się 5 maja na scenie przy Domu Kultury w Sarzynie.
Celem spotkania jest zaprezentowanie autentycznych melodii ludowych przygotowanych przez uczestników biorących udział w tym konkursie.
Uczestnicy wykonują dwie wybrane melodie o tematyce ludowej oraz jeden utwór o tematyce dowolnej. Czas wykonania tych trzech melodii nie może przekraczać 6 minut. Komisja powołana przez organizatorów, nagradzając najlepszych skrzypków weźmie pod uwagę:
– sposób i poziom wykonania,
– stylowość i brzmienie instrumentu,
– dobór repertuaru.

W przerwach przesłuchań wystąpią zespoły folklorystyczne. Dla najlepszych wykonawców zostaną przyznane nagrody, zaś dla wszystkich uczestników tego konkursu organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20 kwietnia 2023 r. Jeśli byłoby to możliwe, prosimy uczestników o wystąpienie w strojach regionalnych.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze” w Nowej Sarzynie, Stowarzyszenie Ludowe „Sarzynioki”, Centrum Kultury i Biblioteka w Nowej Sarzynie, KGW w Sarzynie.
Zgłoszenia kandydatów (karta zgłoszenia do pobrania poniżej) należy kierować na adres: Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze”, ul. Azalii Pontyjskiej 9, 37-310 Nowa Sarzyna, tel. kom. 602 842 778, e-mail: majdaniarze@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze”

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Leżajskie Targi Pracy 2024

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje że 11 kwietnia od godziny 10:00 do 13:00 odbędą się Leżajskie Targi Pracy w hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku (ul. Mickiewicza 67).

Udział potwierdziło 60 wystawców z różnych branż reprezentujących małe, średnie i duże firmy działające na lokalnym rynku pracy, jak również spoza naszego powiatu, którzy przedstawią około 156 ofert pracy plus oferty prezentowane przez służby mundurowe, a w roli konsultantów wystąpią ZUS i PIP.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

 

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Kondolencje

kondolencje

Agnieszce Wyszyńskiej
Wójtowi Gminy Kuryłówka
z powodu śmierci
TATY
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Rada i Zarząd Powiatu Leżajskiego
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Leżajsku

 

 

Informacje zamieściła: Julia Marek

Kurier Powiatowy 3/2024

Zapraszamy do lektury marcowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in. rozmowa z mamą Michała i mamą Filipa – chłopców w spektrum autyzmu, konferencja na temat speed-balla w Leżajsku, I cz. nowego cyklu Romana Federkiewicza o katastrofie bombowca Halifax JPP 224 w Tarnogórze oraz relacja Ireneusza Wołka z senegalskiego rezerwatu Fathala Wildlife Reserve.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia, pogody ducha, wyjątkowych chwil w gronie rodziny i przyjaciół, obfitości na wielkanocnym stole oraz mokrego śmigusa-dyngusa.

Niech Zmartwychwstanie Chrystusa wleje w Wasze serca radość i stanie się źródłem Waszej siły, a budząca się do życia przyroda także w Was obudzi nadzieję, doda otuchy i wiary w lepsze jutro.

W imieniu Rady Powiatu Leżajskiego
Przewodniczący Rady
Adam Wylaź

W imieniu Zarządu Powiatu Leżajskiego
Starosta Leżajski
Marek Śliż

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

Zarząd Powiatu Leżajskiego przyznał pierwsze stypendia studentom kierunku lekarskiego

25 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyło się podpisanie umów stypendialnych z trójką studentów kierunku lekarskiego, wyłonionych w wyniku naboru ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Leżajskiego w styczniu: Zuzanną Toporowską, studentką VI roku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygierda w Bydgoszczy, Zuzanną Łysoń, studentką IV roku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Jakubem Orlińskim, studentem IV Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Studenci przystępując do programu stypendialnego, w chwili podpisania umowy zobowiązali się do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu stażu podyplomowego w SP ZOZ w Leżajsku.

Zatrudnienie odbywać się będzie w pełnym wymiarze czasu pracy, w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, w wybranej specjalizacji lekarskiej z listy specjalizacji priorytetowych dla SP ZOZ w Leżajsku, z której w tym przypadku ww. studenci wybrali choroby wewnętrzne oraz chirurgię ogólną.

Stypendia mają zapobiec m.in. problemowi braków kadrowych w leżajskim szpitalu. Ponadto są też zachętą do tego, aby związać z powiatem nie tylko swoje życie zawodowe, ale również prywatne. Wysokość stypendium to 2500 zł miesięcznie, przez 9 miesięcy w danym roku studiów.

W spotkaniu, oprócz trójki studentów, udział wzięli m.in.: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Leżajski Lucjan Czenczek, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Trębacz, Skarbnik Powiatu Jolanta Marciniak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Aurelia Kryla oraz dyrektor SP ZOZ Bogusław Piersiak.

Dodatkowe informacje dotyczące programu stypendialnego dostępne są na stronie https://www.starostwo.lezajsk.pl/stypendia-dla-studentow-kierunku-lekarskiego/ a także w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Leżajsku pod numerem tel. 17 2404 563, e-mail: ez@starostwo.lezajsk.pl.

Więcej o pierwszych stypendystach w kwietniowym numerze „Kuriera Powiatowego”.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

“Z Wierzchosławic do Warszawy” – relacja z wykładu z okazji 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa

22 marca w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się uroczystość związana ze 150. rocznicą urodzin jednego z Ojców Niepodległości – Wincentego Witosa.

Z tej okazji Parlament Rzeczpospolitej Polskiej oddał hołd temu wybitnemu mężowi stanu ogłaszając rok 2024 Rokiem Wincentego Witosa.

Uroczystość rozpoczęła się od występu patriotycznego w wykonaniu Państwowej Szkoły Muzycznej w Leżajsku. Zgromadzona młodzież miała możliwość wysłuchać utworów: „Warszawianka”, „Legiony” oraz „Szara Piechota”.

Kolejną częścią wydarzenia był wykład w wykonaniu dr. Dariusza Półćwiartka poświęcony sylwetce Wincentego Witosa pt. Z Wierzchosławic do Warszawy – w 150. rocznicę urodzin.

Adresatem wydarzenia była młodzież szkół średnich. W uroczystości uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku wraz z nauczycielem Krzysztofem Małeckim oraz Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku wraz nauczycielką Katarzyną Wiatrowicz.

Muzeum Ziemi Leżajskiej składa serdeczne podziękowania dyrektorowi leżajskiej Państwowej Szkoły Muzycznej Stanisławowi Jaworskiemu za organizację artystycznej części niniejszego wydarzenia.

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie leżajskim

25 marca rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Leżajsku, która określać będzie zdolność do służby wojskowej. Komisja obejmuje swoim zasięgiem cały powiat leżajski i będzie funkcjonować do 25 kwietnia z wyłączeniem 29 marca i 2 kwietnia.

W uroczystym otwarciu pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku uczestniczyli Starosta Leżajski Marek Śliż, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku ppłk Tomasz Mazur, przedstawiciel 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku, przedstawiciel 32 Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku, Przewodnicząca Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku lek. med. Elwira Konieczna, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku Halina Samko oraz inni pracownicy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Leżajsku (tj. 4 Członków Komisji, 4 pracowników obsługi i 1 przedstawiciel WCR), pracownicy Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku.

Powiatowa Komisja Lekarska w Leżajsku mieści się przy ulicy Mickiewicza 67. Jej zadaniem jest stwierdzenie czy kandydatka lub kandydat nadaje się do służby wojskowej. Po spełnieniu medycznych procedur, Komisja określa zdolność do służby wojskowej i każdy stawający otrzyma jedną z czterech kategorii: A, B, D lub E.

Harmonogram kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu leżajskiego:
– Miasto Leżajsk – 25, 26, 27, 28 marca,
– Gmina Leżajsk – 3, 4, 5, 8 kwietnia,
– Miasto i Gmina Nowa Sarzyna – 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 kwietnia,
– Gmina Grodzisko Dolne – 18 i 19 kwietnia,
– Gmina Kuryłówka – 22 i 23 kwietnia.

W dniach 24 i 25 kwietnia 2024 r. do kwalifikacji wojskowej stawiają się kobiety.

W tym roku do kwalifikacji zostało wezwanych 558 osób w tym 49 kobiety. Przypomnijmy, że obowiązkowi poddania się kwalifikacji w 2024 r. podlegają:
a) mężczyźni urodzeni w 2005 r.,
b) mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
c) osoby, które w latach 2022 – 2023:
– zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu,
– zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu i złożyły w trybie art. 64 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wniosek o zmianę kategorii do służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie,
– kobiety urodzone w latach 1997 -2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,
d) osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
e) osoby o nieuregulowanym stosunku od służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka