Zamknij mobilną wersję WCAG

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed zjawiskiem, jakie może  wystąpić na terenie powiatu leżajskiego:

Zjawisko: Silny deszcz z burzami/2

Ważność: od godz. 00:00 dnia 06.07.2022 do godz. 11:00 dnia 06.07.2022

Przebieg:  Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad.

Obszar: powiat leżajski

Prawdopodobieństwo:  80%

Czas wydania:  o godz. 11:57 dnia 05.07.2022 r.

oraz

Zjawisko: Burze z gradem/1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 05.07.2022 do godz. 22:00 dnia 05.07.2022

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Obszar: powiat leżajski

Prawdopodobieństwo:  80%

Czas wydania:  o godz. 11:57 dnia 05.07.2022 r.

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

 

 

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 lipca 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 192 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 193 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Źródło informacji: www.gov.pl/web/rcb

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Kurier Powiatowy 6/2022

Zapraszamy do lektury czerwcowego wydania „Kuriera Powiatowego”. W numerze m.in. premiera nowych questów dla powiatu leżajskiego, pierwsza część historii konfliktu Łukasza Opalińskiego ze Stanisławem „Diabłem” Stadnickim, kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w powiecie, kolejny odcinek relacji Ireneusza Wołka z wyprawy na Borneo.

Alt=""

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Wakacyjne zajęcia w Muzeum Ziemi Leżajskiej

Muzeum Ziemi Leżajskiej zaprasza dzieci w wieku 6-11 lat na wakacyjne zajęcia muzealne. Poniżej szczegółowy opis zajęć:

• 18 lipca (poniedziałek) – „Ludowe wzorki: cekiny, koraliki i wstążki”

Interesujące zajęcia wprowadzające w świat ludowych wzorów i kolorów. Uczestnicy zapoznają się z wieloma rodzajami polskich strojów ludowych, jak i ze strojem rzeszowskim z naszego regionu. Poznają elementy i kolory z jakich tworzono hafty na koszulach, kołnierzykach czy gorsetach ludowych. Podczas warsztatów sami zaprojektują własny wzór, którym ozdobią gorset ludowy.

• 20 lipca (środa) – Woskowe cuda

Kreatywne zajęcia, podczas których dzieci samodzielnie wykonają świece z węzy pszczelej i ozdobią ją kawałkami kolorowej parafiny. Swoje prace będą mogły zainspirować tradycyjnymi leżajskimi wzorami oraz ludowym rękodziełem. Warsztaty połączone są ze zwiedzaniem wystawy etnograficzno-zabawkarskiej i uzupełnione ciekawostkami na temat życia pszczół i zawodu pszczelarza.

• 22 lipca (piątek) – „Średniowieczna moda – zrób to sam!”

Bardzo ciekawe zajęcia dotyczące średniowiecznego ubioru połączone ze zwiedzaniem nowej wystawy w podziemiach muzeum” Archeologii i Dziejów Staropolskich Ziemi Leżajskiej”. Podczas warsztatów uczestnicy poznają rodzaje strojów średniowiecznych: królewskich, dworskich i rycerskich. Na zajęciach wcielą się w rolę projektantów nowej mody i zaprojektują własne stroje średniowieczne.

• 25 lipca (poniedziałek) – Koszulki ręcznie malowane

Uczestnicy zajęć będą mieli okazję zaprojektować dla siebie niepowtarzalną koszulkę. Korzystając z własnej wyobraźni lub pomocniczego szablonu naszkicują na niej wzory, które następnie pomalują specjalnymi farbami. Przy okazji poznają podstawowe zasady mieszania kolorów. (Instrukcja utrwalenia wzorów na koszulce zostanie dołączona do zestawu – do wykonania w domu przez rodziców).

• 27 lipca (środa) – Muzealny plener malarski

Zajęcia plenerowe prowadzone na placu przed Muzeum Ziemi Leżajskiej. Uczestnicy jak prawdziwi uczniowie szkoły artystycznej staną przy sztalugach i za pomocą farb, palety i pędzla namalują swoje wakacyjne obrazy – małe dzieła sztuki. Po plenerze powstanie wspaniała wystawa wszystkich prac uczestników.

Podczas złej pogody lub upału zajęcia zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach muzeum.

• 29 lipca (piątek) – Co w piasku błyszczy

Wesołe warsztaty w prawdziwie letnim klimacie. Dzieci dostaną do dyspozycji masę porcelanową, foremki i perłowe farby, z których wykonają różnorodne muszelki lub samodzielnie wymyślone kształty. Swoje dzieła będą mogły wykorzystać w dowolny sposób, na przykład jako dekoracje, biżuterię czy breloczki. W trakcie zajęć będą miały okazję opowiedzieć o swoich wakacyjnych planach czy ulubionych wspomnieniach.

Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsca pod nr tel. 17 240 22 35 wew. 15 lub osobiście w muzeum. Liczba miejsc ograniczona.
Koszt: 7 zł za dzień. Zajęcia trwają w godz. 10.00 – 12.00.

Alt=""

MZL

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Uwaga! Fala upałów II i III stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega przed zjawiskiem, jakie może wystąpić na terenie powiatu leżajskiego:

Zjawisko: Upał/2
Ważność: od godz. 07:30 dnia 27.06.2022 (poniedziałek)
do godz. 07:30 dnia 30.06.2022 (czwartek)
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C.
Obszar: powiat leżajski

Zjawisko: Upał/3
Ważność: od godz. 07:30 dnia 30.06.2022 (czwartek)
do godz. 07:30 dnia 01.07.2022 (piątek)
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna w nocy powyżej 18°C.
Obszar: powiat leżajski
Czas wydania: godz. 14:18 dnia 26.06.2022

ZK

Informację zamieściła: Natalia Nowicka

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Leżajskiego

23 czerwca w sali obrad Rady Powiatu Leżajskiego odbyła się LIV sesja rady, która była sesją absolutoryjną. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji radni zapoznali się z informacją z działalności Muzeum Ziemi Leżajskiej za 2021 r. i informacją o realizacji zadań z zakresu kultury, promocji, współpracy międzynarodowej oraz kultury fizycznej i turystyki w 2021 roku.

Następnie podjęli uchwały w sprawie:

– ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Leżajskiego od dnia 1 września 2022 roku,

– ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski.

– zmiany Uchwały Nr XLVIII/270/2022 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2022 r.

– zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) Grodzisko Dolne – Giedlarowa w km 2+329 – 6+800 od granicy powiatów (przeworskiego/ leżajskiego) do skrzyżowania z drogą 1270R”- opracowanie dokumentacji projektowej,

– zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244R Kulno – Brzyska Wola w km 0+000 – 6+026”- opracowanie dokumentacji projektowej,

– wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leżajskiego,

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leżajskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,

– udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Leżajskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2021; w głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za udzieleniem absolutorium zagłosowało 10 radnych, przeciw – 6 zaś 3 wstrzymało się od głosu;

– zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Leżajskiego,

– wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2022 r.,

– ustalenia zasad naliczania diet przysługujących radnym,

– przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

W trakcie spotkania został przedstawiony również raport o stanie powiatu. Ponadto starosta przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Informację zamieściła: Natalia Nowicka