Zamknij mobilną wersję WCAG

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

25 maja 2023

 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

 • Galeria zdjęć Galeria zdjęć

Wyślij odnośnik

  25 maja w sali obrad Starostwa Powiatowego w Leżajsku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył Starosta Leżajski Marek Śliż.

  Członkowie komisji i zespołu zapoznali się z informacjami na temat:
  – realizacji powiatowego programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy oraz o stanie bezrobocia w powiecie leżajskim;
  – podejmowanych działań w ramach udzielania pomocy oraz wsparcia psychologicznego osobom potrzebującym;
  – stanu bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w okresie I kwartału 2023 r.;
  – bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz oceny stanu technicznego dróg powiatowych;
  – terminu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w powiecie leżajskim;
  – działalności Powiatowego Punktu Pomocy Obywatelom Ukrainy;
  – przygotowań służb, inspekcji i straży do akcji „Bezpieczne wakacje”;
  – bezpieczeństwa sanitarnego wody w kąpieliskach, miejscach wykorzystywanych do kąpieli i w basenach kąpielowych.

  Ponadto członkowie Komisji przyjęli plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na II półrocze 2023 r. oraz zgłaszano propozycje tematów do projektu „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2024 – 2028”.

  W wolnych wnioskach poruszono temat przygotowań i gotowości służb w sytuacji wystąpienia podtopień i powodzi.

  ZK

  Informację zamieściła: Natalia Nowicka