Zamknij mobilną wersję WCAG

Nabór wniosków o przyznanie nagrody Powiatu leżajskiego w dziedzinie kultury i sportu

23 maja 2023

Alt=""
 • Wydrukuj artykuł Wydrukuj artykuł
 • Udostępnij artykuł na FB Udostępnij artykuł na FB

Wyślij odnośnik

  Zgodnie z kilkuletnią tradycją zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia Powiatu Leżajskiego za:
  1) działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
  2) osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

  Wnioski o przyznanie nagrody/wyróżnienia w dziedzinie kultury mogą składać następujące podmioty:
  1) instytucje kultury
  2) organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu leżajskiego
  3) organizacje pozarządowe i inne podmioty

  Wnioski o przyznanie wyróżnienia/nagrody w dziedzinie sportu mogą składać następujące podmioty:
  1) kluby sportowe działające na terenie powiatu leżajskiego,
  2) organy jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu leżajskiego,
  3) związki lub stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej i sportu,
  4) organizacje pozarządowe i inne podmioty.

  Wnioski w dziedzinie kultury i sportu należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Leżajsku przy ul. Kopernika 8 w terminie do 31 maja 2023 roku.

  Szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień określają Uchwały Rady Powiatu Leżajskiego (do pobrania poniżej).